0

Kategórie

Spiknutí konkávních nosů
český

Spiknutí konkávních nosů

Alexej Mikulášek, Karel Sýs - Nakladatelství Kmen 2020, EAN: 9788088391005

Monografie o českém antisemitismu. Editory monografie jsou Karel Sýs a Alexej Mikulášek. Editoři o knize píšou: Kniha reaguje na mírně napsáno defektní jevy současné tzv. posthumánní společnosti, které se projevují v různých oblastech našeho života, včetně onoho internetového, virtuálního.

8,84 € Detail
Filozofové ve městě
český

Filozofové ve městě

Radim Brázda - muni PRESS 2021, EAN: 9788021098268

Kniha Filozofové ve městě vznikla při příležitosti stého výročí založení Filozofického semináře Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je věnovaná připomínce prvních devíti filozofů, kteří postupně vykonávali funkci vedoucího Filozofického semináře (pozdější Katedry filozofie).

5,99 € Detail
Mistr Jan Hus, učitel a kolega
český

Mistr Jan Hus, učitel a kolega

Jana Nechutová - muni PRESS 2021, EAN: 9788021097964

Obsahem knihy jsou komentované české překlady 14 rekomendací (promočních řečí) M. Jana Husa, pronesených v letech 1398-1410 na artistické fakultě pražské univerzity. Doprovodné studie jsou věnovány rukopisnému dochování těchto textů, jejich argumentační výbavě a dále výuce na pražské artistické fakultě v daném období, zejména v oblasti filozofie a gramatiky.

14,38 € Detail
Logika mýtu
český

Logika mýtu

Jakov Golosovker - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074654657

Výbor z Golosovkerova díla otevírá práce Imaginativní absolutno, která obsahuje jádro autorovy filosofie. Absolutno zde není představeno jako metafyzická, statická entita, nýbrž jako proces imaginativní tvorby, která je věčným základem lidské existence.

11,14 € Detail
Filosofie práva
český

Filosofie práva

Tomáš Sobek, Martin Hapla - Nugis Finem 2019, EAN: 9788076140028

"Dosud nám chybělo přehledové dílo o moderních směrech právní filosofie. Kniha pokrývá toto téma kvalitním způsobem reflektujícím současný stav oboru v západní právních filosofii, je mimořádně užitečná jako shrnutí dosavadního poznání a východisko pro další studium." doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

31,50 € Detail
Jedno světlo (česky)
český

Jedno světlo (česky)

Jon Whistler - Torden, s.r.o. 2020, EAN: 9788082230720

Každý člověk prožívá svoje probuzení různými způsoby. Jon v příběhu sdílí svoje procitnutí, které zažil se svými dvěma kolegy, když náhodou objevili zvláštní kapsli zakopanou v zemi. Zpráva z ní je zaznamenaná v této knize.

13,82 € Detail
Jedno svetlo
slovenský

Jedno svetlo

Jon Whistler - Torden, s.r.o. 2020, EAN: 9788082230638

Nenápadná, ale významná kniha, po ktorej prečítaní nič nebýva ako predtým. Každý človek prežíva svoje prebudenie rôznymi spôsobmi. Jon zdieľa jeho neuveriteľnú cestu precitnutia, ktoré zažil so svojimi dvomi kolegami, keď náhodou objavili zvláštnu kapsulu zakopanú do zeme. Správa z nej je zaznamenaná v tejto knihe.

13,82 € Detail
Foucault
slovenský

Foucault

Vladislav Suvák - Petrus 2020, EAN: 9788089913633

Autor je historik antického myslenia. Sústreďuje sa na sókratovskú tradíciu, ale venuje sa aj moderným interpretáciám starovekého myslenia (Nietzsche, Heidegger, Patočka, Foucault). Táto kniha sa zaoberá myslením neskorého Foucaulta, ktorý patrí k hlavným predstaviteľom francúzskej intelektuálnej avantgardy 2. polovice 20. storočia.

10,79 € Detail
Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva
slovenský

Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva

Michal Franko - TU - Filozofická Fakulta 2019, EAN: 9788056802519

Vzniku a pôsobeniu tohto vinohradníckeho družstva sa v slovenskej historiografii doposiaľ nevenovala náležitá pozornosť. Táto monografia sa preto primárne zaoberá vznikom Slovenského vinohradníckeho družstva.

15,48 € Detail
Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach
slovenský

Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach

Mária Dědová, Jana Vindišová - TU - Filozofická Fakulta 2019, EAN: 9788056802632

Monografia upriamuje pozornosť na otázky ukotvenia mladého človeka v postmodernej dobe, súvisiace s výzvami i krízami, ktorým je krehká osobnosť v procese dozrievania vystavená.

13,80 € Detail
Problém vcítenia
slovenský

Problém vcítenia

Edita Steinová - Europa 2021, EAN: 9788089666942

Spis Problém vcítenia tvorí časť doktorskej práce nemeckej filozofky a rehoľníčky Edity Steinovej (1891 1942), ktorú v roku 1916 obhájila u Edmunda Husserla vo Freiburgu.

10,19 € Detail
Friedrich Nietzsche
český

Friedrich Nietzsche

Rudolf Steiner - nakladatelství Michael 2020, EAN: 9788086340654

Autor v této knize pohlíží na Friedricha Nietzscheho a jeho vrcholné filosofické dílo jasnovidným pohledem, který zachytil mimo jiné následujícími slovy:...Myšlenkové světy v duši Friedricha Nietzcheho jsou osvětleny světlem ducha druhé poloviny 19. století a kázalo se, v čem spočívá jeho velikost. Ukázalo se ale také, proč musel být tak osamělý.

7,91 € Detail
Filosofie pozdní antiky
český

Filosofie pozdní antiky

Arthur Hilary Armstrong - OIKOYMENH 2020, EAN: 9788072983988

Sv. 4: Dějiny filosofie zahrnující řeckou filosofii od Platóna po Plótina (P. Merlan), Filóna a počátky křesťanského myšlení (H. Chadwick), Plótina (A. H. Armstrong), pozdější novoplatoniky (A. C. Lloyd), Maria Victorina a Augustina (R. A. Markus) a tradici řeckého platonismu od kappadockých Otců po Maxima a Eriugenu (I. P. Sheldon-Williams).

29,11 € Detail
Kant v Rusku (ne)milovaný
slovenský

Kant v Rusku (ne)milovaný

Ondrej Marchevský - Pavel Mervart 2020, EAN: 9788074654466

Monografia predstavuje výsledok dlhodobého záujmu o štúdium vybraných ruských reflexií filozofickej tvorby Immanuela Kanta. Poskytuje exkurz do dôležitých historických kontextov výskumu tvorby I. Kanta v ruskom filozofickom a intelektuálnom prostredí. Predstavuje miesto a význam odkazu I. Kanta v procese formovania ruskej filozofie 19. storočia a predovšetkým 20.

11,94 € Detail
Prospektivní bioetika
český

Prospektivní bioetika

Josef Kuře - Filosofia 2019, EAN: 9788070076453

Bioetika, tedy kritická reflexe biomedicíny a biotechnologií, často dostává od společnosti zadání podobné hasičskému sboru: hasit, když hoří. Očekává se od ní, že řekne, jak řešit problém, který se akutně objevil.

16,50 € Detail
Oslněni hellénským sluncem
český

Oslněni hellénským sluncem

Daniela Čadková - Filosofia 2019, EAN: 9788070076446

Období konce dlouhého 19. století se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům, motivům a formám.

14,38 € Detail
Marxismus a medievistika. Společné osudy? (svazek 22)
český

Marxismus a medievistika. Společné osudy? (svazek 22)

Martin Nodl, Piotr Węcowski - Filosofia 2019, EAN: 9788070076477

Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako interpretačního přístupu.

9,31 € Detail
Autoritářství (svazek 67)
český

Autoritářství (svazek 67)

Oliver Decker, Christoph Türcke - Filosofia 2019, EAN: 9788070076316

Kniha se zaměřuje na zásadní téma autoritářství, které se ve společnosti a politice stalo bohužel opět aktuální. V západní a východní Evropě, na druhé straně Atlantiku i na dalších místech světa se ozývají rasistické a extrémistické požadavky.

9,31 € Detail
Jubilate et bibite
český

Jubilate et bibite

kolektív - Filosofia 2019, EAN: 9788070076385

Publikace v rozsahu třinácti studií se zabývá interdisciplinárním výzkumem recepce antiky v evropské kultuře, s cílem postihnout co nejvíce aspektů recepce antické kultury od nejstarších dob, přes středověkou a renesanční kulturu až po současnost.

12,69 € Detail
(Extended) Modal Realism and Philosophical Analysis
anglický

(Extended) Modal Realism and Philosophical Analysis

Martin Vacek - VEDA vydavatelstvo 2019, EAN: 9788022418256

This book has been finished at the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences. Here, my gratitude goes to members of the Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction band. Namely, I thank to D. Glavaničová, M. Kosterec, N. Osorio Kupferblum, M. Pascucci, M. Sambrota, D. Zeman an M. Zouhar.

12,26 € Detail