0

Kategórie

Riadenie rizík a poisťovníctvo
slovenský

Riadenie rizík a poisťovníctvo

Tomáš Ondruška; Zuzana Brokešová; Andrea Snopková - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788076764026

Učebnica Riadenie rizík a poisťovníctvo prináša ucelený pohľad na teóriu a najnovšie poznatky z praxe v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva. Publikácia poukazuje na proces, význam a potrebu kvalitného a odborného riadenia rizík, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb.

20,68 € Detail
Participatívne rozpočtovanie
slovenský

Participatívne rozpočtovanie

Daniel Klimovský - Wolters Kluwer , EAN: 9788057104919

Participatívne rozpočtovanie sa ako demokratická inovácia v oblasti verejného rozpočtovania objavila v brazílskom meste Porto Alegre pred viac než troma desaťročiami. I keď sa spočiatku šírila najmä v Latinskej Amerike, postupne sa k jej využitiu prihlásili samosprávy prakticky vo všetkých častiach sveta.

15,40 € Detail
Praktická korpusová lingvistika čínština
slovenský

Praktická korpusová lingvistika čínština

Ľuboš Gajdoš - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022353632

8,80 € Detail
Diónove reči o Diogenovi
slovenský

Diónove reči o Diogenovi

Andrej Kalaš, Vladislav Suvák - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022352932

8,80 € Detail
Makroekonómia hospodárskych cyklov v uzavretej ekonomike
slovenský

Makroekonómia hospodárskych cyklov v uzavretej ekonomike

Mariana Považanová; Ján Kollár; Petra Medveďová; Barbora Mazúrová - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788057104735

Učebnica sa zameriava na skúmanie cyklických výkyvov ekonomiky využitím makroekonomických modelov IS – LM a AD – AS. Poskytuje vysvetlenie názorov na príčiny a priebeh hospodárskych cyklov z hľadiska keynesiánskej a klasickej ekonómie.

14,87 € Detail
Štát a právo v juhoamerických kolóniach Španielska
slovenský

Štát a právo v juhoamerických kolóniach Španielska

Ján Puchovský - UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÁVNICKÁ FAKULTA 2013, EAN: 9788071603535

14,90 € Detail
Učme cudzí jazyk efektívnejšie
slovenský

Učme cudzí jazyk efektívnejšie

Gabriela Lojová - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022353656

7,70 € Detail
Matematika v architektúre
slovenský

Matematika v architektúre

Mária Ždímalová - Vydavaťeľstvo STU 2022, EAN: 9788022751841

23,40 € Detail
Konštrukcie v architektúre
slovenský

Konštrukcie v architektúre

Erik Jakeš - Vydavaťeľstvo STU 2022, EAN: 9788022751803

14,72 € Detail
Lexikológia španielskeho jazyka
slovenský

Lexikológia španielskeho jazyka

Bohdan Ulašin - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022353663

13,20 € Detail
Prekrásny nový postsvet
slovenský

Prekrásny nový postsvet

Ivan Lacko - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022352666

7,70 € Detail
Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1
slovenský

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B1

Renáta Kamenárová a kolektív - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2022, EAN: 9788022350778

- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B1 - v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky - praktické komunikačné situácie - precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky - podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich

15 € Detail
Process Engineering II
16,49 € Detail
Analýya pôdnych parametrov pre aplikáciu fyzikálne založených eróznych modelov v podmienkach povodí
slovenský

Analýya pôdnych parametrov pre aplikáciu fyzikálne založených eróznych modelov v podmienkach povodí

Zuzana Németová, Silvia Kohnová - Vydavaťeľstvo STU 2022, EAN: 9788022751674

Monografia predstavuje prierez použitia matematických modelov EROSION-2D a EROSION-3D s podrobnými charakteristikami jednotlivých vstupných parametrov, ako aj prehľad princípov a modelových prístupov, na základe ktorých bol model zostavený.

14,13 € Detail
Praktikum z trestního práva
český

Praktikum z trestního práva (Student)

Jiří Jelínek; Bronislava Coufalová; Simona Heranová - LEGES 2022, EAN: 9788075025999

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních prací.

19,85 € Detail
Kniha španielskej poézie v preklade a s komentármi Jána Zambora
slovenský

Kniha španielskej poézie v preklade a s komentármi Jána Zambora

Ján Zambor - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022351744

13,20 € Detail
Tréning skupinovej dynamiky
slovenský

Tréning skupinovej dynamiky

Bronislava Strnádelová - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022352475

6,60 € Detail
Výcvik diagnostických zručností I.
slovenský

Výcvik diagnostických zručností I.

Elena Lisá - Univerzita Komenského Bratislava 2020, EAN: 9788022352031

7,70 € Detail
Patologie střech s povlakovými izolacemi
český

Patologie střech s povlakovými izolacemi

Marek Novotný - EEZY Publishing 2022, EAN: 9788090839120

Kniha obsahuje velké množství informací o poruchách plochých střešních plášťů s povlakovými izolacemi. Není možné shromáždit všechny jejich varianty, ale třicet let sbírání příkladů všeho, čeho byste se na střechách měli vyvarovat, je nadstandardní informační základnou.

13,54 € Detail
Praktická elektrotechnika
český

Praktická elektrotechnika

Peter Bastian - SOBOTÁLES , EAN: 9783808531662

Kniha pojednává o všech důležitých okruzích problémů elektrických zařízení a energetiky se zaměřením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektrikáři a další profese při montážích elektrických strojů a zařízení.

26,79 € Detail