0

Kategórie

Anatómia pre športovcov II
slovenský

Anatómia pre športovcov II

Alexander Binovský - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2011, EAN: 9788022328135

12,10 € Detail
Lexikológia
slovenský

Lexikológia

Juraj Dolník - Univerzita Komenského Bratislava 2007, EAN: 9788022323086

7,01 € Detail
Budování Dystopie
český

Budování Dystopie

James Stevens Curl - BOOKS&PIPES 2023, EAN: 9788074852695

Budování Dystopie je nepochybně nejvíce normativně laděná práce renomovaného britského historika architektury Jamese Stevense Curla. Předkládá komplexní dějiny architektury 20. století a přináší neidealizovaný pohled na vývoj západní architektury od roku 1918 až do současnosti.

27,45 € Detail
Základy lekárskej fyziológie
slovenský

Základy lekárskej fyziológie

Daniela Ostatníková, kolektiv - Univerzita Komenského Bratislava 2019, EAN: 9788022347440

7,70 € Detail
Průvodce rozvášněným Znojmem
český

Průvodce rozvášněným Znojmem

Ivan Foletti; Jan Galeta; Tomáš Valeš - muni PRESS 2023, EAN: 9788028000998

Na pozadí jedinečného znojemského panoramatu, jak jej známe například z Kraví hory, se psaly dějiny nejen střední Evropy. Umělecké památky, kterým je tento průvodce věnován, tak vznikaly v úzkém dialogu s radostmi i strastmi své doby.

9,86 € Detail
Úprava vody v energetice
český

Úprava vody v energetice

Pavel Hübner - VŠCHT Praha 2023, EAN: 9788075920911

Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladicího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích.

25,74 € Detail
Public International Law
anglický

Public International Law

Lukáš Mareček; Liudmyla Golovko - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788057105350

Učebnica slúži ako úvod do medzinárodného práva verejného, predovšetkým pre výučbu študijného programu právo v anglickom jazyku. Prvá časť učebnice je venovaná všeobecnej časti, druhá osobitnej časti medzinárodného práva verejného.

15,49 € Detail
Technológie výstavby betónových mostov
slovenský

Technológie výstavby betónových mostov

Peter Paulík - ProPonti 2022, EAN: 9788082001122

"V knihe sú popísané technológie výstavby betónových mostov technológiou letmej betonáže. Okrem popisu jednotlivých technologických častí sa kniha venuje aj základnému koncepčnému návrhu letmo betónovaných mostov a možnostiam rôznych modifikácií týchto technológií.

21,25 € Detail
Farmaceutická mikrobiológia
slovenský

Farmaceutická mikrobiológia

Dušan Mlynarčík, Hyacinta Májeková, Martina Hrčka Dubničková - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022354707

24,20 € Detail
TOP Rodinné domy 2023
český

TOP Rodinné domy 2023

- Stavebnice rodinných domů 2023, EAN: 9771801719156

4,18 € Detail
Krížom krážom Slovenčina B2 (2. upravené vydanie)
slovenský

Krížom krážom Slovenčina B2 (2. upravené vydanie)

Renáta Kamenárová a kolektív - Studia Academica Slovaca 2022, EAN: 9788022354011

24,90 € Detail
Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2
slovenský

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Ľudmila Žigová - Studia Academica Slovaca 2022, EAN: 9788022354721

13,70 € Detail
Krížom krážom - Súbor testov zo slovenčiny k učebnice B1
slovenský

Krížom krážom - Súbor testov zo slovenčiny k učebnice B1

Adela Ismail Gabríková a kolektív - Studia Academica Slovaca 2022, EAN: 9788022354776

- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B1 - v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky - praktické komunikačné situácie - precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky - podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich

18,70 € Detail
Krížom krážom Slovenčina A1 + A2 Cvičebnica (3. upravené vydanie)
11,90 € Detail
Krížom krážom Slovenčina B1 (2. upravené vydanie)
slovenský

Krížom krážom Slovenčina B1 (2. upravené vydanie)

Renáta Kamenárová a kolektív - Studia Academica Slovaca 2022, EAN: 9788022354004

24,90 € Detail
Slovenská próza 18. - 20. storočia
slovenský

Slovenská próza 18. - 20. storočia

Kolektív autorov - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022353342

8,80 € Detail
Medzi človekom a ľudmi
slovenský

Medzi človekom a ľudmi

Radomír Masaryk - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022352499

11 € Detail
Poradenstvo gejom, lesbám a bisexuálnym ľuďom
slovenský

Poradenstvo gejom, lesbám a bisexuálnym ľuďom

Hana Smitková - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022353816

13,20 € Detail
Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2
slovenský

Krížom krážom Súbor testov zo slovenčiny k učebnici B2

Adela Ismail Gabríková a kolektív - Studia Academica Slovaca 2022, EAN: 9788022354684

- aktuálne texty a nahrávky k témam z učebnice Krížom-krážom B2 - v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky - praktické komunikačné situácie - precvičenie a testovanie všetkých jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), lexiky a gramatiky - podrobné pokyny k hodnoteniu testov pre skúšajúcich

18,70 € Detail
Inovatívne prístupy v didaktike
slovenský

Inovatívne prístupy v didaktike

Štefan Švec - Univerzita Komenského Bratislava 2011, EAN: 9788022332217

3,96 € Detail