0

Knihy

Kategórie

Antická filozofia - Dejiny pramene interpretácie
slovenský

Antická filozofia - Dejiny pramene interpretácie

Andrej Kalaš, Zuzana Zelinová - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357098

8,80 € Detail
Poznaj svojich žiakov
slovenský

Poznaj svojich žiakov

Gabriela Lojová, Lenka Sokolová - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357500

9,90 € Detail
Dejiny hudby I
slovenský

Dejiny hudby I

Michal Hottmar - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2024, EAN: 9788022357005

7,70 € Detail
Klasické experimenty v biochémii
slovenský

Klasické experimenty v biochémii

Peter Polčic, Marek Mentel, Jozef Nosek - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2024, EAN: 9788022355940

13,20 € Detail
Geomorfometria I
slovenský

Geomorfometria I

Jozef Minár, Richard Feciskanin - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2024, EAN: 9788022357586

17,01 € Detail
Kriminalistika
slovenský

Kriminalistika

Peter Polák; Viktor Porada; Sergej Romža; Jaroslav Ivor - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106647

Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných snáh a vedecko-pedagogickej činnosti členov autorského kolektívu, ktorí sa zaoberajú skúmaním predmetu kriminalistiky ako teoretickej a aplikačnej vedy. Text učebnice je založený na obsahu učebnice kriminalistiky z roku 2015, na ktorej sa autori tiež spolupodieľali.

22,32 € Detail
Condensation in Tube Heat Exchanger
anglický

Condensation in Tube Heat Exchanger

Jiří Hirš; Milan Kubín; Belo Füri - Vysoké učení technické v Brně 2024, EAN: 9788021462052

V knize jsou zkoumány účinky kondenzace během dvoufázového proudění tekutiny ve výměníku tepla s trubkami velmi malého průměru pro vertikální a skloněnou polohu s různými způsoby zapojení.

33,62 € Detail
Dramatická výchova a dramatické umenie v (pred)primárnom vzdelávaní alebo Nie je hra ako hra
7,70 € Detail
Zbývá šedesát sklizní
český

Zbývá šedesát sklizní

Philip Lymbery - PRÁH 2024, EAN: 9788076960121

S českou předmluvou půdního biologa a ekologa Ladislava Mika Kniha Zbývá šedesát sklizní, jejíž název vychází z mrazivého varování OSN, že světovou půdu můžeme ztratit během jediného lidského života, odhaluje, jak potravinářský průmysl ohrožuje planetu. Jednoduše řečeno, bez půdy nebudou potraviny - konec hry. A času ubývá.

19,75 € Detail
Dejiny a teória diplomatického tlmočenia
slovenský

Dejiny a teória diplomatického tlmočenia

Lizaveta Madej - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357494

6,60 € Detail
Přehled anatomie a fyziologie člověka
český

Přehled anatomie a fyziologie člověka (Sestra)

Lada Stuchlá - GRADA 2024, EAN: 9788027129034

Učebnice pro studenty zejména vyšších odborných zdravotnických škol a nelékařských zdravotnických oborů, kteří absolvují v průběhu studia výukové předměty anatomie a fyziologie.

16,49 € Detail
Umelecký preklad z taliančiny - Dramatické žánre
slovenský, taliansky

Umelecký preklad z taliančiny - Dramatické žánre

Pavol Štubňa - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357296

5,50 € Detail
Integraly v RN,
slovenský

Integraly v RN,

Michal Demetrian - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022356893

33 € Detail
Podnikové financie
slovenský

Podnikové financie

Peter Markovič; Zuzana Hajduová; Marián Smorada; Lenka Kalusová - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106531

Predkladanápublikácia obsahuje riešené a neriešené príklady z oblastipodnikových financií. Vychádza z teórie podnikových financií pri rešpektovaníaktuálne platnej právnej úpravy v súlade s poznatkami domáceho a medzinárodnéhoprostredia.

13,78 € Detail
Zemědělská a lesní bioekonomika: globální trend udržitelnosti
český

Zemědělská a lesní bioekonomika: globální trend udržitelnosti

Pavla Vrabcová; Hana Urbancová; Helena Smolová - LEGES 2024, EAN: 9788075026842

Kniha přináší komplexní pohled na současný stav a perspektivy zemědělské a lesní bioekonomiky s ohledem na celosvětové snahy o udržitelnost. Zabývá se vlivy moderní společnosti na životní prostředí a způsoby, jakými může bioekonomika přispět k udržitelnějšímu zemědělství a lesnictví.

24,29 € Detail
Makroekonómia
slovenský

Makroekonómia

Eva Muchová - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788076768710

Cieľom publikácie je viesť čitateľov k pochopeniu a zvládnutiu makroekonomických poznatkov prostredníctvom ich aplikácie na súčasné ekonomické dianie v krajinách.Učebnica poskytuje ucelený pohľad na makroekonómiu, ktorá skúma javy ako udržateľný ekonomický rast, zotrvačnosť inflácie, verejný dlh, reálna úroková miera, konvergencia alebo sekulárna stagnácia.

26,98 € Detail
Technológie výstavby betónových mostov
slovenský

Technológie výstavby betónových mostov

Peter Paulík - ProPonti 2023, EAN: 9788082001344

Kniha venovaná technológii výstavby betónových mostov letmou montážou je treťou knihou z pripravovanej série o technológiách stavby mostov, pričom si dala za cieľ prezentovať najnovšie poznatky z tejto oblasti. Kniha je predovšetkým určená pre študentov, ale aj projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

23,40 € Detail
Právo v energetike
slovenský

Právo v energetike

Marian Vrabko - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788057106197

Učebnica „Právo v energetike" ponúka ucelený pohľad na právnu reguláciu elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energie. Zámerom autorov je prístupnou formou sprostredkovať sledovanie pohybu týchto druhov energie od výrobcu cez distribútora až k spotrebiteľovi. Sieťové odvetvia, medzi ktoré sa zaraďuje aj energetika, prešli za posledné roky veľkou transformáciou.

17,77 € Detail
Slovenčina v práci (s kľúčom)
slovenský, anglický

Slovenčina v práci (s kľúčom)

Jana Lokajová - Vydavaťeľstvo STU 2023, EAN: 9788022753333

12,35 € Detail