0

Knihy

Reklamácia

REKLAMÁCIE

Knihomol.sk sa neustále usiluje, aby boli všetky vaše objednávky vybavené vždy čo najrýchlejšie a bez ďalších komplikácií. V prípade, že však nebudete s našimi službami spokojní, môžete sa na nás obrátiť s reklamáciou.

Reklamácie prijíma a vybavuje Knihomol.sk v pracovných dňoch, od 10:00 do 16:00 hod  - prostredníctvom e-mailu (reklamácie@knihomol.sk), telefonicky (++421  910 142 806), písomne alebo osobne v našich kamenný obchodoch ACADEMIA na Štúrovej 9, 811 02 Bratislava a PERGAMEN na Vajanského 27, 903 01 Senec .

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim spolu so sprievodným reklamačným listom (opis závady alebo poškodenia osobou, ktorá tovar reklamuje) a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


Knihomol.sk ručí zákazníkovi za:

  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
  2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
  3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak


Knihomol.sk nenesie zodpovednosť za:

  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  3. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

Poškodený, alebo nekompletný tovar

V prípade, že Vám príde poškodený tovar, alebo tovar, ktorý bude nekompletný, je dôležité nám túto skutočnosť ohlásiť telefonicky, alebo mailom 48 hodín od prevzatia tovaru zákazníkom. Neskoršie nahlasovanie chybného, alebo nekompletného tovaru, Vám už nemusia byť uznané.