0

Český jazyk 9 pro základní školy
český

Český jazyk 9 pro základní školy

Eva Hošnová - SPN-pedagogické nakladatelství 2023, EAN: 9788072356676

9,36 € Detail
Prvouka 3 pracovní sešit
český

Prvouka 3 pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076004016

4,35 € Detail
Český jazyk pro SOŠ pracovní sešit
český

Český jazyk pro SOŠ pracovní sešit

- TAKTIK 2020, EAN: 9788075635396

13,50 € Detail
S matematikou za dobrodružstvím
Novinka český

S matematikou za dobrodružstvím (Učebnice a cvičebnice pro 1. stupeň ZŠ)

Radek Chajda - FRAGMENT 2023, EAN: 9788025363379

Přijmi pozvání strýce Konráda, který má rád nejen matematiku, ale také bojovky. Připravil pro tebe honbu za pokladem, ovšem najít jej nebude tak snadné. Pomáhat ti budou tvé matematické schopnosti, ale nezoufej, když něco spleteš. Dozvíš se, kde se stala chyba, takže ji už příště neuděláš a budeš vrácen do hry. Procvičíš si učivo 3.-5.

8 € Detail
Čeština hrou
Novinka český

Čeština hrou (Učebnice a cvičebnice pro 1. stupeň ZŠ)

Lucie Filsaková - FRAGMENT 2023, EAN: 9788025363362

Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat, nejlépe zábavnou formou. Na principu „škola hrou“ je postaven i tento pracovní sešit. Autorka se inspirovala dvacítkou známých dětských knížek a na jejich motivy vytvořila zábavné úkoly, doplňovačky, spojovačky či omalovánky.

8 € Detail
Logopedická cvičení
český

Logopedická cvičení (Logopedie)

Ivana Novotná - EDIKA 2023, EAN: 9788026618928

Koncem předškolního období má být dítě schopno se souvisle, správně a srozumitelně vyjadřovat a dorozumívat s dětmi i dospělými. Proto je důležité věnovat náležitou pozornost péči o správnou výslovnost a výraznost řeči a usilovat o to, aby děti dosáhly před vstupem do základní školy správné výslovnosti všech hlásek.

7 € Detail
Český pravopis expres
český

Český pravopis expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2023, EAN: 9788026618911

Kniha přináší shrnutí základních pravopisných pravidel, což ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky, ale také středoškolští studenti, jejich učitelé, rodiče a celá široká veřejnost. Každý z nás při psaní občas zaváhá a neví si rady s některým obtížnějším pravopisným jevem.

10 € Detail
Přijímačky s češtinářem
český

Přijímačky s češtinářem (Příprava na přijímací zkoušky)

Jarmil Vepřek - EDIKA 2023, EAN: 9788026618904

Kamarádský češtinář vám prozradí, co přesně můžete čekat od přijímaček z češtiny. Díky svým zkušenostem žákům pomůže zopakovat a pochopit právě to učivo, které se u přijímaček v daném ročníku reálně objevuje.

8 € Detail
Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ
slovenský

Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ

Ladislav Čarný - SPN - MLADÉ LETÁ 2020, EAN: 9788010036820

Učebnica výtvarnej výchovy pre 3.ročník už v samotnom úvode oboznamuje učiteľov, ale aj žiakov Učebnica je založená predovšetkým na tvorivých úlohách, na rozvíjaní tvorivosti a podpore fantázie. Ako v úvode píšu samotní autori: budete pokračovať v dobrodružstve objavovania sveta.

5,90 € Detail
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy
slovenský

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Adriana Wiegerová; Gabriela Česlová; Jana Majerčíková - SPN - MLADÉ LETÁ 2020, EAN: 9788010032211

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy Učebnica vlastivedy je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Koncepcia učebnice je postavená tak, aby s ňou vedeli pracovať aj žiaci so špecifickými poruchami učenia, ale aj nadané deti. Učebnica je pracovná.

4,50 € Detail
Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ
slovenský

Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ

Ladislav Čarný - SPN - MLADÉ LETÁ 2013, EAN: 9788010025503

Učebnica je koncipovaná prehľadne a zrozumiteľne. Tematicky je veľmi bohatá. V úvode sa prihovára nielen učiteľom a rodičom, ale nadväzuje kontakt priamo s prvákom a oboznamuje ho s tým, čo to výtvarná výchova vôbec je a motivuje ho k poznávaniu a tvorbe.

5,90 € Detail
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy
slovenský

Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy

Eva Ivanová, Ľubica Kopinová, Eva Líšková - SPN - MLADÉ LETÁ 2021, EAN: 9788010037650

Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy Autorky v pracovných listoch k etickej výchove predkladajú systém tematických okruhov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Podporujú realizáciu vyučovacieho procesu cez zážitkové učenie a rozvíjajú metódy a formy práce, ktoré sú pre etickú výchovu prioritné.

4,20 € Detail
Matematika pre 3. ročník ZŠ 2. časť - pracovný zošit
slovenský

Matematika pre 3. ročník ZŠ 2. časť - pracovný zošit

Pavol Černek - SPN - MLADÉ LETÁ 2021, EAN: 9788010039487

Matematika pre 3. ročník ZŠ 2. časť - pracovný zošit Koncepcia pracovného zošita nadväzuje na učebnicu a 1. časť pracovného zošita. Úlohy a zadania sú primerané veku 10-ročných detí a rozvíjajú základné matematické zručnosti. Autor sa snažil prepojiť matematické učivo s praktickým životom. Je v súlade s aktuálnym ŠVP.

3,90 € Detail
Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář
český

Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář

Zdeňka Křupalová - SOBOTÁLES 2023, EAN: 9788086817521

Publikace je určena žákům 1. a 2. ročníků SOU učebního oboru truhlář. Může však sloužit i u ostatních učebních oborů týkajících se zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů a rovněž jako pomůcka pro početný okruh zájemců z řad širší veřejnosti.

17,08 € Detail
Obrázková logopedie
Novinka český

Obrázková logopedie

Irena Klimková - FRAGMENT 2023, EAN: 9788025363140

Výslovnost se upevňuje již od nejútlejšího věku. U některých dětí se však může vývoj řeči opožďovat, probíhat odlišně, nebo je jejich řeč nesrozumitelná. Právě k nácviku, fixaci a automatizaci výslovnosti hlásek P B M J V F H CH K G či měkkých hlásek a slabik je určený tento zábavný logopedický sešit.

7 € Detail
Grafomotorická cvičení s pohybem
český

Grafomotorická cvičení s pohybem (Předškolákova grafomotorika)

Eliška Opatřilová - EDIKA 2023, EAN: 9788026618829

Každá stránka nabízí předškolákům hned několik druhů práce, které doplňují vlastní grafomotorická cvičení. Rodič si z nich může vybírat a motivovat tak k činnosti i děti, které kreslení příliš nevyhledávají a u přípravky na psaní dlouho nevydrží.

7 € Detail
Přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk
český

Přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk (Příprava na přijímací zkoušky)

Vlasta Gazdíková, František Brož, Pavla Brožová - EDIKA 2023, EAN: 9788026618799

Tato kniha umožní žákům 9. ročníků a dalším uchazečům o studium v maturitních oborech cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z českého jazyka, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy.

9 € Detail
Přijímací zkoušky na střední školy Matematika
český

Přijímací zkoušky na střední školy Matematika (Příprava na přijímací zkoušky)

Stanislav Sedláček, Petr Pupík - EDIKA 2023, EAN: 9788026618782

Tato kniha umožní žákům 9. ročníků a dalším uchazečům o studium v maturitních oborech cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z matematiky, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy.

9 € Detail
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Český jazyk
český

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Český jazyk (Příprava na přijímací zkoušky)

Vlasta Gazdíková, František Brož, Pavla Brožová - EDIKA 2023, EAN: 9788026618805

Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z českého jazyka, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy.

9 € Detail