0

Knihy

Dejiny a teória diplomatického tlmočenia
slovenský

Dejiny a teória diplomatického tlmočenia

Lizaveta Madej - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357494

6,60 € Detail
Matematika 5. ročník - príručka učiteľa tehlová (ČJ)
český

Matematika 5. ročník - príručka učiteľa tehlová (ČJ)

Milan Hejný a kolektív - H-MAT 2022, EAN: 9788088247333

Príručka pre učiteľa k "tehlovým" učebniciam pre 5. ročník ZŠ z autorskej dielne prof. Hejného a kolektívu H-mat, o.p.s. V príručke nájdete úvod k prístupu výučby orientovanej na budovanie schém, návrh tematického plánu, ciele jednotlivých kapitol a úloh, riešenia úloh, atď.

27,85 € Detail
Matematika 4. ročník – príručka učiteľa - nová generácia (ČJ)
český

Matematika 4. ročník – príručka učiteľa - nová generácia (ČJ)

Eva Bomerová, Jitka Michnová - FRAUS 2021, EAN: 9788074896675

Príručka pre učiteľa k učebniciam matematiky pre 4. ročník (červená) - nová generácia. Obsahuje riešené úlohy, komentáre ku každej stránke učebnice a popis doplnkových aktivít.

28,45 € Detail
Chémia 8 s nadhľadom
slovenský

Chémia 8 s nadhľadom

Michal Malík - ABCedu 2023, EAN: 9788099973498

Pracovný zošit CHÉMIA S NADHĽADOM pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ.

6,90 € Detail
Chémia 8 s nadhľadom - riešenia a komentáre
slovenský

Chémia 8 s nadhľadom - riešenia a komentáre

Michal Malík - ABCedu 2023, EAN: 9788099973504

Riešenia a komentáre pre učiteľa k pracovnému zošitu CHÉMIA S NADHĽADOM pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ.

22 € Detail
Biológia 6 s nadhľadom - riešenia a komentáre
slovenský

Biológia 6 s nadhľadom - riešenia a komentáre

Monika Zorkócyová, Ivana Pelikánová - Stiefel 2022, EAN: 9788089620173

Tento titul je určený pre učiteľov, ktorí s pracovným zošitom pracujú v triede, šetriť im čas potrebný na prípravu hodiny. Riešenia a komentáre okrem návrhov riešení jednotlivých zadaní poskytujú aj množstvo nápadov a podnetov na prácu s témami, ktorým sa pracovný zošit venuje.

22 € Detail
Fyzika 6 s nadhľadom
slovenský

Fyzika 6 s nadhľadom

Patrik Kriek, Roman Pekarík - ABCedu 2022, EAN: 9788099973375

Pracovný zošit FYZIKA S NADHĽADOM pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ.

6,90 € Detail
Geografia 6 s nadhľadom
slovenský

Geografia 6 s nadhľadom

Peter Farárik, Alica Kohoutová - Stiefel 2022, EAN: 9788089620203

Pracovný zošit pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií ponúka množstvo atraktívnych cvičení s rôznym stupňom náročnosti na lepšie zvládnutie učiva geografie, ako aj námety na samostatnú prácu doma. Je vhodný ku ktorejkoľvek učebnici geografie.

6,90 € Detail
Geografia 6 s nadhľadom, riešenia a komentáre
slovenský

Geografia 6 s nadhľadom, riešenia a komentáre

Peter Farárik, Alica Kohoutová - Stiefel 2022, EAN: 9788089620197

Riešenia a komentáre pre učiteľa k pracovnému zošitu GEOGRAFIA S NADHĽADOM pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.

22 € Detail
Šikanovanie v škole
Novinka slovenský

Šikanovanie v škole

Danica Bedlovičová - Raabe 2024, EAN: 9788081408687

Všetko o kyberšikane a šikanovaní v škole v kontexte trestného zákona. Brožúra neponúka pohľad psychológa ale práve naopak, nazerá na problematika šikanovania z legislatívneho pohľadu a upozorňuje na trestnoprávnu zodpovednosť, napĺňanie skutkovej podstaty trestného činu v súvislosti s trestným zákonom a zákonom o priestupkoch a možné sankcie voči agresorovi.

24,30 € Detail
Husľová škola
Novinka slovenský

Husľová škola

Viliam Kořínek - Raabe 2024, EAN: 9788081407796

Piaty zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Kořínka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1984) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.

25,20 € Detail
Precvič si pravopis
Novinka slovenský

Precvič si pravopis

- Raabe 2024, EAN: 9788081408656

Pracovný zošit na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ. Ako rozširujúci materiál je určený žiakom a žiačkam na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu.

6,30 € Detail
Umelecký preklad z taliančiny - Dramatické žánre
slovenský, taliansky

Umelecký preklad z taliančiny - Dramatické žánre

Pavol Štubňa - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022357296

5,50 € Detail
Integraly v RN,
slovenský

Integraly v RN,

Michal Demetrian - Univerzita Komenského Bratislava 2024, EAN: 9788022356893

33 € Detail
Domácí procvičování Matematika pro prvňáčky
Novinka český

Domácí procvičování Matematika pro prvňáčky

Barbora Krátká - EDIKA 2024, EAN: 9788026614999

Procvičování matematiky krok za krokem od jednodušších po ty mírně složitější úkoly. Děti si protrénují rozpoznávání číslic, počítání a porovnávání. Nechybí ani jednoduché slovní úlohy a počítání s pěnězi. Bonusem je obrázkové sudoku, malování pro radost, spojovačky nebo třeba šifry.

7 € Detail
Hravá čítanka 1
český

Hravá čítanka 1

Monika Linhartová - TAKTIK 2024, EAN: 9788075635440

Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem. Úryvky knih vybrané přímo učiteli. Množství omalovánek a jiných doplňkových úkolů.

6,16 € Detail
Tri prasiatka
slovenský

Tri prasiatka

- Vnímavé Deti 2024, EAN: 9788081391804

"Pracovný zošit inšpirovaný obľúbenou rozprávkou o troch prasiatkach pripravuje predškoláka na vstup do prvého ročníka základnej školy a je určený na vzdelávanie v materskej škole aj v mimoškolskom prostredí na plnenie obsahu individuálneho vzdelávania.

7,11 € Detail
Veľká kniha predškoláka
slovenský

Veľká kniha predškoláka

- Autreo 2024, EAN: 9788088436133

Máte doma predškoláka, budúceho prváčika? Pripravte ho nielen na prvé školské dni! 120 zábavných úloh. Deti si precvičia: uvoľňovanie ruky, jednoduché počítanie, predstavivosť, grafomotoriku, logické myslenie, vytrvalosť a sústredenosť. A čo vy, mama, tato, babička a dedko? Skúsite to tiež a pomôžete deťom?

5,39 € Detail
Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
slovenský

Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Branislav Krasnovský, Margita Miháliková, Mária Tonková - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2023, EAN: 9788010035953

Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet.C Skladá sa z dvoch častí. Prvá je venovaná praveku a staroveku, druhá časť je venovaná stredoveku. Učivo má logickú štruktúru.

6,90 € Detail