0

Poďme na karneval + CD
slovenský

Poďme na karneval + CD

Björn Tischler - Raabe 2021, EAN: 9788081404450

Na slovenskom odbornom knižnom trhu chýba doplnkový materiál pre vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ. Hudobný cyklus Karneval zvierat je odporučený aj v osnovách pre hudobnú výchovu na ZŠ. Kniha je použiteľná na širokom poli – od MŠ cez špeciálne školy a ZUŠ až po ZŠ.

25 € Detail
Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl
slovenský

Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl

Róbert Letz, Mária Tonková, Anna Bocková - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2021, EAN: 9788010040261

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Obsahom sú svetové a národné dejiny 20. storočia, spracované chronologicky a synchrónne. Učebný text má jednotnú štruktúru.

15,70 € Detail
Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl
slovenský

Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl

Anna Bocková a kolektív - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2018, EAN: 9788010034420

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Spĺňa nároky na formovanie a rozvoj kľúčových kompetencií. Umožňuje všestranný rozvoj osobnosti žiaka, podieľa sa na jeho humanizácii a rozvoji hodnotovej orientácie, sprostredkúva mu pravdivé informácie o historickom vývoji.

15,70 € Detail
Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl
slovenský

Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl

Michal Bada a kolektív - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2021, EAN: 9788010040247

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Učebnica vystihuje základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi.

15,70 € Detail
Matematika 4 pro ZŠ pracovní karty
český

Matematika 4 pro ZŠ pracovní karty

- FRAUS -0001, EAN: 8594022789880

7,47 € Detail
Občanská výchova 9 nová generace
český

Občanská výchova 9 nová generace

- FRAUS -0001, EAN: 9788074896491

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny občanské výchovy ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Navíc oproti 1. vydání obsahuje nové informace o občanství, právní ochraně, volbě povolání, hospodaření a globálním světě.

7,94 € Detail
Matematika se Čtyřlístkem 1/1
český

Matematika se Čtyřlístkem 1/1

Marie Kozlová; Jitka Halasová; Šárka Pěchoučková; Jana Tomšíková - FRAUS -0001, EAN: 9788074896729

Dvoudílná hybridní pracovní učebnice vedená tradiční metodou výuky matematiky. Díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky propojují tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

4,65 € Detail
Matematika pre 1. ročník ZŠ
slovenský

Matematika pre 1. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2021, EAN: 9788055180601

Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností.

4,90 € Detail
Nová slovenčina ako liek
slovenský

Nová slovenčina ako liek

Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka Bábelová - Univerzita Komenského Bratislava 2020, EAN: 9788022351560

38,50 € Detail
Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie
slovenský

Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie

Daniela Ostatníková - Univerzita Komenského Bratislava 2017, EAN: 9788022344982

6,60 € Detail
Teoría y práctica de la expresión e interacción orale en ele (Nivel B1-B2)
španielsky

Teoría y práctica de la expresión e interacción orale en ele (Nivel B1-B2)

Beatriz Gómez-Pablos - Univerzita Komenského Bratislava 2021, EAN: 9788022351652

11 € Detail
Evolution - Science - Religion
anglický

Evolution - Science - Religion

Zlatica Plašienková - editor - Univerzita Komenského Bratislava 2016, EAN: 9788022344241

7,70 € Detail
Přírodopis 9 Pracovní sešit
český

Přírodopis 9 Pracovní sešit

Daniel Ševčík; Jiří Jurečka; Martin Faměra - Prodos 2021, EAN: 9788072303663

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie slouží k procvičení a upevnění základů geologie a k lepšímu pochopení složitosti ekologického systému a vztahů v přírodě. Práce s ním napomůže k posílení zájmu žáků o tento přírodovědný obor.

2,59 € Detail
Zeměpis 6
český

Zeměpis 6

Pavel Červený; Pavel Mentlík; Jan Kopp - FRAUS 2021, EAN: 9788074897078

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny zeměpisu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 6.

8,41 € Detail
Zeměpis 8
český

Zeměpis 8

Miroslav Marada; Martin Hanus; Tomáš Havlíček - FRAUS 2021, EAN: 9788074897092

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny zeměpisu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 8. ročníku nejprve žáka provádí Evropou a jejími regiony, navazuje učivo o Česku s vyšším důrazem na regionální geografii, tj. kraje Česka.

8,41 € Detail
Matematika pre druhákov
slovenský

Matematika pre druhákov

Eva Dienerová - AKTUELL 2021, EAN: 9788081720604

Cieľom príručky je priblížiť žiakom matematiku 2. ročníka základnej školy zo zábavnejšej stránky, pomôcť dobre a ľahko zvládnuť rôzne matematické úkony a dôkladnejšou prípravou preklenúť strach alebo obavy z neúspechu.

7,57 € Detail
Český jazyk 4 nově Pracovní sešit pro 4. ročník
český

Český jazyk 4 nově Pracovní sešit pro 4. ročník

Hana Mühlhauserová; Zita Janáčková - Nakladatelství Nová škola Brno -0001, EAN: 9788076002890

Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením.

2,41 € Detail
Architektura dnes 1976/2021 Architecture Today
český

Architektura dnes 1976/2021 Architecture Today

Matúš Dulla; Jan Jakub Tesař - Kant 2021, EAN: 9788074373589

Publikace vydaná k 45. výročí vzniku samostatné Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Přináší nejen stručný přehled historie fakulty od jejího osamostatnění v roce 1976, ale také nejvýznamnější milníky historie dnešního Českého vysokého učení technického v Praze od jeho prvopočátků v roce 1707 až dodnes.

24,40 € Detail
Fyzika pro gymnázia Astrofyzika
český

Fyzika pro gymnázia Astrofyzika

Martin Macháček - PROMETHEUS 2021, EAN: 9788071965169

Další z řady učebnic fyzika pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tématických celků. Lze je využít pro třidy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených.

7,80 € Detail
Barevná matematika pro čtvrťáky
český

Barevná matematika pro čtvrťáky

Michaela Kaslová; Romana Čížková; Markéta Laksarová; Lenka Mynaříková; Martin... - SPN-pedagogické nakladatelství 2021, EAN: 9788023507355

Čtvrtý díl ucelené řady pracovních sešitů, které zábavnou formou napomáhají k procvičení učiva aritmetiky a geometrie. Úlohy odpovídají náplni učiva jednotlivých ročníků a navíc jsou rozšířeny o úlohy vyžadující logické uvažování.

4,28 € Detail