0

Matematika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1. časť
slovenský

Matematika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1. časť

Zbyněk Kubáček - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2022, EAN: 9788010041565

14,10 € Detail
Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl
slovenský

Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl

Katarína Hincová; Alexandra Húsková - SPN - MLADÉ LETÁ 2022, EAN: 9788010039067

Vynikajúca učebnica na hodiny slovenčiny počas celého stredoškolského štúdia. Zapracované sú v nej aktuálne požiadavky na absolvovanie maturitnej skúšky na všetkých typoch stredných škôl.

23,40 € Detail
Materiály pro I. ročník SOU učebního oboru Tesař
7,03 € Detail
Geometrie 7 učebnice
český

Geometrie 7 učebnice

Zdena Rosecká - Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788087565896

Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

3,57 € Detail
Testíky pro druháky Matematika 3. díl
český

Testíky pro druháky Matematika 3. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003774

Testíky z matematiky jsou součástí ucelené řady určené pro 1. stupeň základních škol. Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.

1,60 € Detail
Testíky pro třeťáky Matematika 2. díl
český

Testíky pro třeťáky Matematika 2. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003651

Testíky z matematiky jsou součástí ucelené řady určené pro 1. stupeň základních škol. Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.

1,83 € Detail
Start do vyjmenovaných slov
český

Start do vyjmenovaných slov

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003880

Řada pracovních učebnic Start... slouží k nastartování konkrétních vědomostí žáků, a to buď na začátku daného ročníku (Start druháka), nebo v jeho průběhu podle aktuálně probíraného učiva (Start do vyjmenovaných slov). Pracovní učebnice Start do vyjmenovaných slov je určena pro žáky 3. ročníků ZŠ.

3,71 € Detail
Jsem čtenář pověstí 1
český

Jsem čtenář pověstí 1

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003873

Pracovní učebnice Jsem čtenář pověstí, 1. díl, navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnice Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2 a je určena pro systematický rozvoj čtenářských dovedností na základě porovnávání textů a následné práce s nimi. Obsahuje čtyři známé pověsti (např. O Libuši aj.) a opakovací kapitolu.

2,30 € Detail
Dějepis 9. učebnice
český

Dějepis 9. učebnice

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003668

Stejně jako v Dějepise 7 a 8 začíná i Dějepis 9 opakovacími přehledy a úkoly. Učebnice probírá období od konce 1. světové války až po současnost. Základní dějinné události se snaží podat srozumitelně a v souvislostech, s vysvětlením jejich příčin a důsledků.

7,94 € Detail
HUPSOV šlabikár, 2. časť
slovenský

HUPSOV šlabikár, 2. časť

Zuzana Hirschnerová , Lívia Muntágová, Margita Nemčíková, Gabriela Futová - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462535

Inovované vydanie z r. 2021 je plne v súlade s požiadavkami iŠVP. Koncepcia je založená na komunikatívnom prístupe k vyučovaniu materinského jazyka. Didaktické spracovanie šlabikára podporuje čítanie s porozumením vďaka moderným, atraktívnym a vtipným textom plným šibalstiev od obľúbenej autorky detskej literatúry Gabiky Futovej, ktoré žiakov zaujmú.

5,61 € Detail
HUPSOV šlabikár, 1. časť
slovenský

HUPSOV šlabikár, 1. časť

Zuzana Hirschnerová , Lívia Muntágová, Margita Nemčíková, Gabriela Futová - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462528

Inovované vydanie z roku 2021 je plne v súlade s požiadavkami iŠVP. Koncepcia je založená na komunikatívnom prístupe k vyučovaniu materinského jazyka. Didaktické spracovanie šlabikára podporuje čítanie s porozumením vďaka moderným, atraktívnym a vtipným textom plným šibalstiev od obľúbenej autorky detskej literatúry Gabiky Futovej, ktoré žiakov zaujmú.

5,61 € Detail
Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022
slovenský

Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022

Janka Striežovská , Kolektív autorov - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462665

Šlabikár LIPKA inovovaný v roku 2022 je obohatený o nové ilustrácie od Edity Hajdu. Je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde. Šlabikár nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára LIPKA®, zachováva pôvodné poradie vyvodzovaných písmen.

5,61 € Detail
Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022
slovenský

Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022

Janka Striežovská , Kolektív autorov - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462672

Šlabikár LIPKA inovovaný v roku 2022 je obohatený o nové ilustrácie od Edity Hajdu. Je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde. Šlabikár nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára LIPKA®, zachováva pôvodné poradie vyvodzovaných písmen.

5,61 € Detail
Chemie 9 Hybridní učebnice
český

Chemie 9 Hybridní učebnice

Jiří Škoda; Pavel Doulík; Milan Šmídl - FRAUS 2022, EAN: 9788074898020

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny chemie ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky.

8,88 € Detail
Dějepis 8 Pracovní sešit 2v1
český

Dějepis 8 Pracovní sešit 2v1

- FRAUS 2021, EAN: 9788074897191

Pracovní sešit 2v1 k učebnici Dějepis 8 nové vydání obsahuje úkoly k jednotlivým tématům v učebnici, které jsou nově prostřednictvím kódů v zápatí každé strany rozšířeny o další zábavná online cvičení a kvízy s okamžitou zpětnou vazbou. Pracovní sešit je koncipován pro tvorbu ucelených poznámek, a může tak nahradit běžný sešit.

4 € Detail
Slovenská klasicistická a preromantická literatúra
slovenský

Slovenská klasicistická a preromantická literatúra

Miroslav Vojtech - Univerzita Komenského Bratislava 2020, EAN: 9788022350228

7,70 € Detail
Zeměpis pro 7. ročník 1. díl
český

Zeměpis pro 7. ročník 1. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003415

Učebnice Putování po světadílech (Amerika, Afrika) seznámí žáky s dvěma kontinenty: Amerikou a Afrikou. Nejprve se v kapitole Člověk na Zemi žáci dozvědí informace o lidech, kteří na Zemi žijí, a o jejich činnosti. Seznámí se s národy, jazyky, náboženstvím, zemědělstvím, nerostnými surovinami, průmyslem a dopravou.

4,18 € Detail
Opakujeme češtinu v 9. ročníku 1. díl
český

Opakujeme češtinu v 9. ročníku 1. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003576

Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov.

2,21 € Detail
Zeměpis 8 Česká republika Pracovní sešit 2. díl
český

Zeměpis 8 Česká republika Pracovní sešit 2. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003569

Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice.

2,49 € Detail
Matematika 8 Hranoly a válce Pracovní sešit
český

Matematika 8 Hranoly a válce Pracovní sešit

Michaela Jedličková; Peter Krupka; Jana Nechvátalová - Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003675

Obsah pracovního sešitu: Mnohoúhelníky Hranol Povrch a objem hranolu Pythagorova věta Délka kružnice, obsah kruhu Válec Shrnutí Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení. Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení probírané látky.

2,77 € Detail