0

Knihy

Čeština přehledně
český

Čeština přehledně

- INFOA 2024, EAN: 9788076970809

Gramatická pravidla českého jazyka jsou barevně, přehledně a jednoduše vysvětlena pomocí myšlenkových map, které pomáhají k lepšímu zapamatování a snadnějšímu osvojování i složitejších pravopisných jevů. Poutavé ilustrace odlehčí učení a pomohou rychleji pochopit všechny záludnosti české gramatiky.

9,86 € Detail
Ze školičky do školy
český

Ze školičky do školy

- Pierot 2024, EAN: 9788073539887

Ze školičky do školy je zábavné procvičování, které vaše nejmenší skvěle připraví na školní dny. Děti mají možnost si vyzkoušet psaní různých tvarů, a připravit se tak na psaní vět. Kniha pomáhá rozvíjet grafomotorické schopnosti, soustředění a učí děti porozumět zadání.

6,88 € Detail
Matematika 6
český

Matematika 6

Jana Coufalová - FORTUNA 2024, EAN: 9788073731748

V učebnici pro 6. ročník najdete tato témata: desetinná čísla, úhel, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel, trojúhelník, tělesa.

9,15 € Detail
KuliFerda (5–7 let)
Novinka český

KuliFerda (5–7 let)

Hana Nádvorníková; Jana Pechancová; Noemi Keřkovská - Raabe 2024, EAN: 8595637005655

Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5-7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na rozvoj školní připravenosti. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi. První čtyři pracovní sešity jsou zaměřeny na roční období (JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA) a jsou obohaceny o svátky, tradice.

19,80 € Detail
Občanská výchova 9
Novinka český

Občanská výchova 9

- OLOMOUC 2024, EAN: 9788071823544

Učebnice občanské výchovy pro 9. ročník se zaměřuje na prohlubování znalostí a dovedností z oblasti občanské výchovy. Žáci se ve 9. ročníku seznámí s náročnějšími tématy, jako je například právo a spravedlnost, mezinárodní vztahy, fenomény globálního světa a ekonomika.

8,46 € Detail
Občanská výchova 8
Novinka český

Občanská výchova 8

- OLOMOUC 2024, EAN: 9788071823537

Učebnice občanské výchovy pro 8. ročník se zaměřuje na výchovu k aktivní účasti ve společnosti, demokracii, právech a povinnostech jednotlivce ve společnosti a respektování odlišností. Texty i úkoly v učebnici podporují rozvoj občanských kompetencí žáků a povzbuzují je k samostatnému myšlení a kritickému uvažování o společenských jevech.

8,46 € Detail
Občanská výchova 7
Novinka český

Občanská výchova 7

- OLOMOUC 2024, EAN: 9788071823520

Učebnice Občanské výchovy pro 7. ročník je klíčovým vzdělávacím materiálem, který pomáhá žákům porozumět základním principům občanského soužití, práv a povinností občanů, a rozvíjet kritické myšlení v kontextu moderní společnosti.

8,46 € Detail
Občanská výchova 6
Novinka český

Občanská výchova 6

Jiří Pouč; Lenka Černá - OLOMOUC 2024, EAN: 9788071823513

Tato učebnice je určena pro žáky 6. ročníku ZŠ a pokrývá celý rozsah učiva pro tento stupeň vzdělávání. Obsahuje srozumitelné vysvětlení učiva, bohaté grafické zpracování a spoustu cvičení, která žáky motivují k aktivnímu učení a procvičování.

8,46 € Detail
Testy 2024-2025 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ
český

Testy 2024-2025 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

- Didaktis 2024, EAN: 9788073584702

Aktualizované vydání příručky Testy 2023–2024, která uchazečům o studium na střední škole pomůže systematicky se připravit na jednotné přijímací zkoušky: Dostanou důležité informace o zkoušce, seznámí se s typy testových úloh, postupně si důkladně procvičí všechny dílčí oblasti (např.

13,02 € Detail
Testy 2024-2025 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ
český

Testy 2024-2025 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Michala Vacíková; Lucie Peštuková; Julie Nováková - Didaktis 2024, EAN: 9788073584696

Aktualizované vydání příručky Testy 2023–2024, která uchazečům o studium na střední škole pomůže systematicky se připravit na jednotné přijímací zkoušky: Dostanou důležité informace o zkoušce, seznámí se s typy testových úloh, postupně si důkladně procvičí všechny dílčí oblasti (např.

13,02 € Detail
Moje ŽIVÁ ABECEDA
český

Moje ŽIVÁ ABECEDA

Robin Král; Lenka Bradáčová - ALTER 2024, EAN: 9788072454075

Přepracovaná verze prvního titulu z řady učebnic počátečního čtení. Jde o pracovní učebnici (do které žáci píšou), není potřeba ji doplňovat dalšími sešity. Její součástí je příloha s 30 obrázky pro vyvozování slabik a kartičky se slovy a slabikami pro nácvik čtení. Dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka.

3,74 € Detail
Hydraulický ráz v praxi
Novinka český

Hydraulický ráz v praxi

Ondřej Debreczeni - GRADA 2024, EAN: 9788027153268

Odborná kniha o problematice hydraulického rázu.

15,13 € Detail
Český jazyk v malíčku pro 4. třídu
český

Český jazyk v malíčku pro 4. třídu (Učebnice a cvičebnice pro 1. stupeň ZŠ)

Lucie Tomíčková - FRAGMENT 2024, EAN: 9788025368534

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit!

5 € Detail
Český jazyk v malíčku pro 3. třídu
Novinka český

Český jazyk v malíčku pro 3. třídu (Učebnice a cvičebnice pro 1. stupeň ZŠ)

Lucie Víchová - FRAGMENT 2024, EAN: 9788025368558

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit!

5 € Detail
Zábavné rébusy a hlavolamy pro bystré děti
český

Zábavné rébusy a hlavolamy pro bystré děti (Učebnice a cvičebnice pro 2. stupeň ZŠ)

Václav Fořtík - FRAGMENT 2024, EAN: 9788025368527

Pálí to vašim dětem, ale příklady z učebnice matematiky je nebaví? Nabídněte jim tuto publikaci!

7 € Detail
Český jazyk od šestky do devítky
Novinka český

Český jazyk od šestky do devítky (Učebnice a cvičebnice pro 2. stupeň ZŠ)

Alena Papoušková - FRAGMENT 2024, EAN: 9788025368480

Nestíháte ve škole probíranou látku a netušíte, kde hledat ucelené informace? Ztrácíte se v pravidlech spisovné češtiny? Správnost čárek, velkých písmen a y/i je vaší noční můrou?

7 € Detail
Čítanka 2 pro ZŠ Příručka učitele
český

Čítanka 2 pro ZŠ Příručka učitele

- FRAUS 2024, EAN: 9788074898303

19,75 € Detail
Základy štatistiky pre telesnú výchovu a šport
slovenský

Základy štatistiky pre telesnú výchovu a šport

Dušana Augustovičová - Univerzita Komenského Bratislava 2023, EAN: 9788022357432

9,90 € Detail
Sbírka úloh z matematiky Početní úlohy
český

Sbírka úloh z matematiky Početní úlohy

Martin Dytrych - FORTUNA 2024, EAN: 9788073731847

Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

9,67 € Detail
Český jazyk 6
český

Český jazyk 6

Ivana Fabiánová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285984

Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí.

10,84 € Detail