0

Makroekonómia hospodárskych cyklov v uzavretej ekonomike
slovenský

Makroekonómia hospodárskych cyklov v uzavretej ekonomike

Mariana Považanová; Ján Kollár; Petra Medveďová; Barbora Mazúrová - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788057104735

Učebnica sa zameriava na skúmanie cyklických výkyvov ekonomiky využitím makroekonomických modelov IS – LM a AD – AS. Poskytuje vysvetlenie názorov na príčiny a priebeh hospodárskych cyklov z hľadiska keynesiánskej a klasickej ekonómie.

14,87 € Detail
Hravý přírodopis 6 Pracovní sešit
český

Hravý přírodopis 6 Pracovní sešit

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630940

Hravý přírodopis pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z připravovaných úloh dozvědět i několik zajímavostí nad rámec běžného učiva.

5,07 € Detail
Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět
český

Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630704

Pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Sešity svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vede je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka.

4,05 € Detail
Hravá školní družina 3
český

Hravá školní družina 3

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630902

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkami.

4,43 € Detail
Hravá školní družina 1
český

Hravá školní družina 1

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630889

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkami.

4,43 € Detail
Hravá občanská výchova 9
český

Hravá občanská výchova 9

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630490

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení.

4,89 € Detail
Hravá občanská výchova 8
český

Hravá občanská výchova 8

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630483

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení.

4,89 € Detail
Hravá občanská výchova 7
český

Hravá občanská výchova 7

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630476

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení.

4,89 € Detail
Hravá občanská výchova 6
český

Hravá občanská výchova 6

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630469

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení.

4,89 € Detail
Hravý dějepis 7 Učebnice
český

Hravý dějepis 7 Učebnice

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630506

Nové učebnice a pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice.

9,17 € Detail
Hravý přírodopis 6 Učebnice
český

Hravý přírodopis 6 Učebnice

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630698

Hravý přírodopis pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou učebnic a pracovních sešitů, které obsahují tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2. stupně ZŠ.

9,17 € Detail
Hravá přírodověda 4 Člověk a jeho svět
český

Hravá přírodověda 4 Člověk a jeho svět

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630438

Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka.

6,05 € Detail
Barevné příklady 3
český

Barevné příklady 3

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630872

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti.

3,85 € Detail
Barevné příklady 2
český

Barevné příklady 2

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630865

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti.

3,85 € Detail
Barevné příklady 1
český

Barevné příklady 1

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630858

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Numerace do 5 Numerace do 8 Numerace do 10 Numerace do 20 Geometrie

3,85 € Detail
Hravý početník 5 I.díl
český

Hravý početník 5 I.díl

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630551

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 1. stupeň základních škol je vytvořena pro potřeby důkladného  procvičování a zafixování probíraného učiva matematiky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky.

2,54 € Detail
Hravá matematika 5 I.díl Pracovní sešit
český

Hravá matematika 5 I.díl Pracovní sešit

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630537

Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva.

3,85 € Detail
Hravá čítanka 4
český

Hravá čítanka 4

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630612

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe.

5,36 € Detail
Hravá čítanka 3
český

Hravá čítanka 3

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630605

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe.

5,36 € Detail
Hravá čítanka 2
český

Hravá čítanka 2

- TAKTIK 2017, EAN: 9788075630599

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe.

5,36 € Detail