0

Matematika pro 6.r.ZŠ 3.díl
český

Matematika pro 6.r.ZŠ 3.díl

Jiří Kadleček; Oldřich Odvárko - PROMETHEUS 2023, EAN: 9788071965305

Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se geometrii, odhadování a měření velikosti úhlů, jejich sčítání a odčítání. Seznamuje s typy trojúhelníků s jejich výškami a těžnicemi, s osou souměrnosti; rozšiřuje znalosti o krychli a kvádru. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen).

6,89 € Detail
Kuliferda Cestovatelská násobilka
český

Kuliferda Cestovatelská násobilka

- Raabe 2023, EAN: 9788074965098

Pracovní sešit KuliFerda – Cestovatelská násobilka obsahuje soubor cvičení a úloh učiva matematiky 1. stupně ZŠ. Barevný pracovní sešit je zaměřený na procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky 0-10.

6,75 € Detail
Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast
český

Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast

Soňa Hroudová; Jakub Cimala - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285717

Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

3,34 € Detail
Český jazyk 3 Učebnice pro 3. ročník
český

Český jazyk 3 Učebnice pro 3. ročník

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788076003804

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.

4,65 € Detail
Matematika 6  II.díl
český

Matematika 6 II.díl

- PROMETHEUS , EAN: 9788071965299

Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva.

6,89 € Detail
Čítanka 8 Pracovní sešit
český

Čítanka 8 Pracovní sešit

Dagmar Dorovská; Vlasta Řeřichová - Prodos , EAN: 9788072301737

Pracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 8, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník.

2,59 € Detail
Půlhodinky psaní pro 2. ročník
český

Půlhodinky psaní pro 2. ročník

- Prodos 2023, EAN: 9788072304646

Druhá, taktéž 32stránková část písanky, nejprve pokračuje v zavedené struktuře prvního dílu – na stránce dva řádky s pomocnou liniaturou na získání jistoty v kresbě tvaru procvičovaného písmene, a pak už mnoho volných řádek se vzory i bez nich pro tříbení vlastního rukopisu.

2,14 € Detail
Půlhodinky psaní pro 2. ročník
český

Půlhodinky psaní pro 2. ročník

Hana Mikulenková - Prodos 2023, EAN: 9788072304073

32 stran písanky obsahuje vždy dva řádky s pomocnou liniaturou na získání jistoty v kresbě tvaru procvičovaného písmene a pak už mnoho volných řádků se vzory i bez nich pro tříbení vlastního rukopisu. Písanka je doplněna o motivační říkanky a obrázky.

2,14 € Detail
Public International Law
anglický

Public International Law

Lukáš Mareček; Liudmyla Golovko - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788057105350

Učebnica slúži ako úvod do medzinárodného práva verejného, predovšetkým pre výučbu študijného programu právo v anglickom jazyku. Prvá časť učebnice je venovaná všeobecnej časti, druhá osobitnej časti medzinárodného práva verejného.

15,49 € Detail
Procvičujeme češtinu v 6. ročníku
český

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku

Karla Prátová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285762

Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.

5,03 € Detail
Český jazyk 5
český

Český jazyk 5

Helena Chýlová; Zita Janáčková; Eva Minářová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285649

Vyváženě je začleněna část pravopisná i slohové úkoly s důrazem na rozvoj bohatého stylistického vyjadřování. Zpracována stejně přehledně jako oblíbený pracovní sešit Dokážeš psát bez chyb.

5,07 € Detail
Chemie 9 Úvod do organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů
český

Chemie 9 Úvod do organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů

Jana Morbacherová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285786

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky chemie a tvoří celek s učebnicí Chemie pro 9. ročník základní školy. Je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy. Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice.

4,60 € Detail
Zeměpis 8 1.díl Evropa
český

Zeměpis 8 1.díl Evropa

Borek Doležel - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285700

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu a představuje celek s učebnicí zeměpisu pro 8. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

3,10 € Detail
Přírodopis 8 Savci a člověk
český

Přírodopis 8 Savci a člověk

Eva Břicháčková; Marie Francová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285694

Kapitoly jsou nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahuje cvičení s popisy obrázků, doplňovačky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy.

3,10 € Detail
Čtení nás baví 1
český

Čtení nás baví 1

Lenka Andrýsková - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285441

Doplňuje Živou abecedu a Slabikář. Jeho cílem je umožnit dětem jinou formou další procvičení a upevnění učiva. Je určen k procvičování probíraného učiva od prvních písmen a slabik.

4,60 € Detail
Čtení nás baví 5
český

Čtení nás baví 5

Lenka Andrýsková - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285779

Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

4,60 € Detail
Informatika 4
český

Informatika 4

Jana Morbacherová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285670

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku. Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací.

6 € Detail
Deskové hry. Příprava na školu
český

Deskové hry. Příprava na školu (Stolové hry)

Ivana Novotná - EDIKA 2023, EAN: 9788026618447

Jednoduché a rychlé hry pro předškoáky, které děti zabaví, a přitom procvičí znalosti, které se jim budou hodit pro pohodový nástup do školy. Rozmanité úkoly jsou zasazeny do prostředí mateřské školky, výletu s rodinou, vánoc. V závěru pak čeká i speciální hadí hra. Stačí si obstarat kostku a figurky a může se začít!

10,79 € Detail
Technológie výstavby betónových mostov
slovenský

Technológie výstavby betónových mostov

Peter Paulík - ProPonti 2022, EAN: 9788082001122

"V knihe sú popísané technológie výstavby betónových mostov technológiou letmej betonáže. Okrem popisu jednotlivých technologických častí sa kniha venuje aj základnému koncepčnému návrhu letmo betónovaných mostov a možnostiam rôznych modifikácií týchto technológií.

21,25 € Detail