0

Kategórie

Hrajeme si ve škole i doma Český jazyk 1 genetická metoda
český

Hrajeme si ve škole i doma Český jazyk 1 genetická metoda

Lenka Syrová - FRAUS 2021, EAN: 9788074896378

Hybridní pracovní učebnice, která obsahuje pracovní listy, které mohou být využity jako doplněk jakékoli učebnicové sady pro výuku čtení genetickou metodou. Časově tato pracovní učebnice pokrývá přibližně 1. pololetí (etapa velkých tiskacích písmen). Počítá se i s využitím pro reedukaci dětí se specifickou poruchou učení.

5,59 € Detail
Zeměpis 8 2. díl
český

Zeměpis 8 2. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285830

3,10 € Detail
Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. - časť
slovenský

Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. - časť

Viera Kolbaská - SPN - MLADÉ LETÁ 2020, EAN: 9788010033706

Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. - časť Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a skladba vyriešených a nevyriešených úloh napomáha rozvoju algoritmického myslenia žiakov. Naučí ich pracovať s návodmi, vytvárať grafy, diagramy a tabuľky.

7,90 € Detail
Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. - časť
slovenský

Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. - časť

Viera Kolbaská - SPN - MLADÉ LETÁ 2020, EAN: 9788010033713

Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. - časť Žiaci spoznávajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok, počítaním zaujímavých príkladov rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie, naučia sa vyhodnocovať reálnu situáciu a interpretovať výsledok.

7,90 € Detail
Počítám, násobím Čísla 6 - 10
český

Počítám, násobím Čísla 6 - 10

Dagmar Šimková - Pasparta 2023, EAN: 9788088429586

Dvoudílný pracovní sešit Počítám, násobím je určen pro práci s dětmi, které na prvním stupni ZŠ potřebují dopomoc v matematice. Cílem je, aby děti porozuměly matematické operaci násobení, aby násobení dokázaly použít i při řešení reálných situací a aby pomocí souvislostí mezi základními početními operacemi dokázaly určit výsledek.

9,10 € Detail
Počítám, násobím Čísla 0 - 5
český

Počítám, násobím Čísla 0 - 5

Dagmar Šimková - Pasparta 2023, EAN: 9788088429579

Dvoudílný pracovní sešit Počítám, násobím je určen pro práci s dětmi, které na prvním stupni ZŠ potřebují dopomoc v matematice. Cílem je, aby děti porozuměly matematické operaci násobení, aby násobení dokázaly použít i při řešení reálných situací a aby pomocí souvislostí mezi základními početními operacemi dokázaly určit výsledek.

9,10 € Detail
Pracovní sešit k čítance 5
český

Pracovní sešit k čítance 5

Miroslava Horáčková; Miroslav Špika - ALTER 2023, EAN: 9788072453979

Jednodílný pracovní sešit k Čítance 5 je upravenou verzí původně dvojdílného sešitu (který byl doplňkem Čítanek 5 vydaných do r. 2007). Obsahuje velké množství tvůrčích úkolů a námětů, s nimiž může vyučující pracovat podle svého uvážení, podle úrovně třídy, zájmů a schopností žáků.

2,54 € Detail
Slovenský jazyk 5, časť B Riešenia a komentáre
slovenský

Slovenský jazyk 5, časť B Riešenia a komentáre

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2023, EAN: 9788099973481

UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT V JEDNOM konštruktivistický spôsob učenia podnecuje zvedavosť, fantáziu a tvorivosť rozvíja komunikačné schopnosti a kooperáciu detí úlohy na rozvoj vyšších kognitívnych procesov podporuje budovanie hodnotového systému u žiakov využíva rôzne stratégie učenia sa podporuje medzipredmetové vzťahy,

19,80 € Detail
Slovenský jazyk 5, časť B
slovenský

Slovenský jazyk 5, časť B

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2023, EAN: 9788099973474

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

8,90 € Detail
Pracovní sešit Geometrie II.
český

Pracovní sešit Geometrie II.

- V lavici 2023, EAN: 9788088466147

Pracovní sešit Geometrie II. slouží k procvičování učiva geometrie na prvním stupni základní školy. Sešit obsahuje klíč a řešení.

3,55 € Detail
Matematika pro 6.r.ZŠ 3.díl
český

Matematika pro 6.r.ZŠ 3.díl

Jiří Kadleček; Oldřich Odvárko - PROMETHEUS 2023, EAN: 9788071965305

Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se geometrii, odhadování a měření velikosti úhlů, jejich sčítání a odčítání. Seznamuje s typy trojúhelníků s jejich výškami a těžnicemi, s osou souměrnosti; rozšiřuje znalosti o krychli a kvádru. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen).

6,89 € Detail
Kuliferda Cestovatelská násobilka
český

Kuliferda Cestovatelská násobilka

- Raabe 2023, EAN: 9788074965098

Pracovní sešit KuliFerda – Cestovatelská násobilka obsahuje soubor cvičení a úloh učiva matematiky 1. stupně ZŠ. Barevný pracovní sešit je zaměřený na procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky 0-10.

6,75 € Detail
Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast
český

Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast

Soňa Hroudová; Jakub Cimala - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285717

Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

3,34 € Detail
Český jazyk 3 Učebnice pro 3. ročník
český

Český jazyk 3 Učebnice pro 3. ročník

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788076003804

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.

4,65 € Detail
Matematika 6  II.díl
český

Matematika 6 II.díl

- PROMETHEUS 2023, EAN: 9788071965299

Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva.

6,89 € Detail
Čítanka 8 Pracovní sešit
český

Čítanka 8 Pracovní sešit

Dagmar Dorovská; Vlasta Řeřichová - Prodos , EAN: 9788072301737

Pracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 8, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník.

2,59 € Detail
Půlhodinky psaní pro 2. ročník
český

Půlhodinky psaní pro 2. ročník

- Prodos 2023, EAN: 9788072304646

Druhá, taktéž 32stránková část písanky, nejprve pokračuje v zavedené struktuře prvního dílu – na stránce dva řádky s pomocnou liniaturou na získání jistoty v kresbě tvaru procvičovaného písmene, a pak už mnoho volných řádek se vzory i bez nich pro tříbení vlastního rukopisu.

2,14 € Detail
Půlhodinky psaní pro 2. ročník
český

Půlhodinky psaní pro 2. ročník

Hana Mikulenková - Prodos 2023, EAN: 9788072304073

32 stran písanky obsahuje vždy dva řádky s pomocnou liniaturou na získání jistoty v kresbě tvaru procvičovaného písmene a pak už mnoho volných řádků se vzory i bez nich pro tříbení vlastního rukopisu. Písanka je doplněna o motivační říkanky a obrázky.

2,14 € Detail
Procvičujeme češtinu v 6. ročníku
český

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku

Karla Prátová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285762

Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.

5,03 € Detail