0

Kategórie

Dějepis 6 Pracovní sešit
český

Dějepis 6 Pracovní sešit

Karla Prátová - Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788088285731

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a v primě víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.

4,19 € Detail
Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy
český

Finanční gramotnost pro první stupeň základní školy

Petr Jakeš - FORTUNA 2022, EAN: 9788073731724

Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje učebnici Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný, hravý a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení.

3,10 € Detail
Dějepis 7 s nadhledem 2v1 Pracovní sešit
český

Dějepis 7 s nadhledem 2v1 Pracovní sešit

Martin Šorm; Iveta Coufalová; Vojtěch Bažant; Jan Dienstbier; Matouš Jaluška - FRAUS 2021, EAN: 9788074895586

S pracovním sešitem Dějepis pro 7. ročník se žáci vydají na zajímavou cestu mezi starým a novým věkem – do středověku, tisíc let trvajícího předělu mezi antikou a modernitou.

4,47 € Detail
Dějepis 7 Středověk, počátek novověku
český

Dějepis 7 Středověk, počátek novověku

Karla Prátová - Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788088285755

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku dějepisu v 7. ročníku základní školy a sekundy víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (např.

4,19 € Detail
Slabikář pro 1. ročník základní školy
český

Slabikář pro 1. ročník základní školy

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788072898930

Slabikář navazuje na Živou abecedu, kterou doporučujeme nahradit v listopadu. Obsahuje nácvik nových písmen pomocí motivační říkanky, obrázku, sloupečků slov s probíraným písmenem, cvičení k upevňování znalosti písmen a slabiky k rozvoji myšlení a úsudku (hádanky, křížovky, rébusy), cvičení k poznávání pravdivosti čtených textů a k rozvoji samostatnosti.

5,12 € Detail
Strojové učení pro děti
český

Strojové učení pro děti

Dale Lane - Eva Nečasová 2022, EAN: 9788011015206

Strojové učení je velmi důležitou podoblastí umělé inteligence. Umožňuje strojům, aby se (s naší pomocí) dokázaly učit samy. Tato projektově založená učebnice vás i vaše děti zábavnou formou do této problematiky uvede. Pracuje se stejnojmenným bezplatným online nástrojem, jenž využívá vizuální programovací jazyk Scratch.

17,77 € Detail
Čtení s porozuměním
český

Čtení s porozuměním

- V lavici 2022, EAN: 9788088466116

Pracovní sešit - Čtení s porozuměním obsahuje celkem 20 textů s úkoly pro žáky 1. stupně základní školy. Na 52 stránkách mohou žáci rozvíjet čtenářskou gramotnost, pracovat s textem a využít sešit v hodinách literatury na 1. stupni. Formát A5. 

4,75 € Detail
Geometrie
český

Geometrie

- V lavici 2022, EAN: 9788088466123

Pracovní sešit - Geometrie I. je určený pro žáky 1. - 3. třídy, formou úkolů, cvičení si žáci osvojují učivo geometrie. Pracovní sešit má 40 stránek a je formátu A4. 

3,55 € Detail
Hudební výchova
český

Hudební výchova

- V lavici 2022, EAN: 9788088466109

Pracovní sešit - Hudební výchova - 1. stupeň ZŠ je rozdělen do několika částí (hudební nástroje, notový zápis, hudební skladatelé, písničky, procvičování), formou zábavných úkolů si žáci upevňují učivo z hudební výchovy. Pracovní sešit má celkem 24 stránek a je formátu A4. 

3,34 € Detail
Komplexní jazykové rozbory
český

Komplexní jazykové rozbory

- V lavici 2022, EAN: 9788088466093

Pracovní sešit je určený pro žáky 2. stupně a je zaměřený na procvičovaná jazykových rozborů. Na 40 stránkách jsou připraveny různé druhy cvičení pro upevňovaní větné skladby. Součástí sešitu je i klíč. Formát A4. 

3,55 € Detail
Pro bystré hlavičky
český

Pro bystré hlavičky

- V lavici 2022, EAN: 9788088466130

Pracovní sešit - Pro bystré hlavičky (3. - 5. ročník) je připravený formou zábavných nadstandardních úloh. Na 32 stránkách jsou úlohy zaměřené na matematiku, český jazyk, vlastivědu, přírodovědu a svět kolem nás formou rozšiřujících cvičení. Pracovní sešit je určený pro domácí procvičování i pro rychlíky do školních lavic.

3,80 € Detail
Vlastivěda 4 Porozumění v souvislostech Pracovní sešit
český

Vlastivěda 4 Porozumění v souvislostech Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003699

Barevný pracovní sešit je vždy rozvržen obdobně jako příslušná učebnice a svým obsahem odpovídá předkládaným učebním textům. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo.

2,77 € Detail
Čísielkový domček 1
slovenský

Čísielkový domček 1

Ingrid Jančiarová, Ľuba Nguyen - Orbis Pictus Istropolitana 2022, EAN: 9788081209222

Doplnkový pracovný zošit Čísielkový domček 1 na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela pripomínajúce preberanú číslicu. Zvieratká sa deťom postupne predstavujú prostredníctvom krátkej básničky.

2 € Detail
Čítanka pro prvňáčky
český

Čítanka pro prvňáčky

Jarmila Wagnerová - SPN-pedagogické nakladatelství 2022, EAN: 9788072356645

Další z řady učebnic pro první ročník, která učí číst na principu genetické metody. Žáci se nejprve seznamují s velkými tiskacími písmeny a ta pak skládají rovnou do smysluplných slov.

5,44 € Detail
Fyzika 9 Nová generace
český

Fyzika 9 Nová generace

Miroslav Randa - FRAUS 2021, EAN: 9788074897016

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny fyziky ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 9.

8,88 € Detail
Procvičujeme češtinu v 8. ročníku
český

Procvičujeme češtinu v 8. ročníku

Karla Prátová - Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788088285748

Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky.

4,56 € Detail
Geometrie 7 učebnice
český

Geometrie 7 učebnice

Zdena Rosecká - Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788087565896

Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

3,57 € Detail
Testíky pro druháky Matematika 3. díl
český

Testíky pro druháky Matematika 3. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003774

Testíky z matematiky jsou součástí ucelené řady určené pro 1. stupeň základních škol. Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.

1,60 € Detail
Testíky pro třeťáky Matematika 2. díl
český

Testíky pro třeťáky Matematika 2. díl

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003651

Testíky z matematiky jsou součástí ucelené řady určené pro 1. stupeň základních škol. Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.

1,83 € Detail
Start do vyjmenovaných slov
český

Start do vyjmenovaných slov

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076003880

Řada pracovních učebnic Start... slouží k nastartování konkrétních vědomostí žáků, a to buď na začátku daného ročníku (Start druháka), nebo v jeho průběhu podle aktuálně probíraného učiva (Start do vyjmenovaných slov). Pracovní učebnice Start do vyjmenovaných slov je určena pro žáky 3. ročníků ZŠ.

3,71 € Detail