0

Knihy

Kategórie

Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy
slovenský

Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy

Eva Ivanová, Ľubica Kopinová, Eva Líšková - SPN - MLADÉ LETÁ 2023, EAN: 9788010042937

Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - pracovné listy Autorky v pracovných listoch k etickej výchove predkladajú systém tematických okruhov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Podporujú realizáciu vyučovacieho procesu cez zážitkové učenie a rozvíjajú metódy a formy práce, ktoré sú pre etickú výchovu prioritné.

4,20 € Detail
Český jazyk 4
český

Český jazyk 4

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788076003637

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 4: navazují na učební materiály pro 3. ročník: Český jazyk 3 (učebnice), Český jazyk 3, 1. a 2.

2,92 € Detail
Hravá čeština 4
český

Hravá čeština 4

- TAKTIK , EAN: 9788075635884

Pracovní sešit obsahuje celkem 96 moderně zpracovaných celobarevných stran, které podporují motivaci a kreativitu žáků. Je sestaven odborným týmem pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 1. stupni. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol.

6,99 € Detail
Hravý dějepis 7 Pracovní sešit
český

Hravý dějepis 7 Pracovní sešit

- TAKTIK , EAN: 9788075636508

Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice.

6,16 € Detail
Hravá čeština 3
český

Hravá čeština 3

- TAKTIK , EAN: 9788075635259

Pracovní sešit obsahuje celkem 96 moderně zpracovaných celobarevných stran, které podporují motivaci a kreativitu žáků. Je sestaven odborným týmem pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 1. stupni. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol.

6,99 € Detail
Hravá vlastivěda 5 Učebnice Česká republika a Evropa
český

Hravá vlastivěda 5 Učebnice Česká republika a Evropa

- TAKTIK , EAN: 9788075636386

Učebnice poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci si také osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů probudí u žáků zájem o probírané téma.

7,59 € Detail
Metodický průvodce K výuce čtení a psaní v 1. roč.
český

Metodický průvodce K výuce čtení a psaní v 1. roč.

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076004276

Kniha "Metodický průvodce k výuce čtení a psaní v 1. ročníku" z edice Čteme a píšeme s Agátou spadá do žánru Učebnice. Obsahuje 120 stran. Jedná se o počin nakladatelství "NNS" z roku 2023. Přejeme příjemné čtení.

10,40 € Detail
Matematika 8 Konstrukční úlohy Pracovní sešit
český

Matematika 8 Konstrukční úlohy Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076004603

3,25 € Detail
Matematika 8 Výrazy a rovnice 2 Pracovní sešit
český

Matematika 8 Výrazy a rovnice 2 Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno , EAN: 9788076004610

Dvoubarevný pracovní sešit. KONCEPCE PRACOVNÍCH SEŠITŮ (FORMÁT A4) - Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení. - Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení probírané látky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. - Na závěr jsou zařazeny úlohy NADSTANDARDNÍ A ZAJÍMAVÉ.

3,25 € Detail
Český jazyk 9 2. díl Pracovní sešit
český

Český jazyk 9 2. díl Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788076003040

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: 1. Věta 2. Souvětí (podřadné a souřadné) 3. Tvoření vět a souvětí Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

2,70 € Detail
Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník
český

Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788076004375

V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci se v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy.

5,45 € Detail
Vybrané slová v obrázkových príbehoch
slovenský

Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Terézia Baršváryová, Lýdia Medveďová - Aitec spol. s.r.o. 2023, EAN: 9788081463129

Predstavujeme vám NOVÝ pracovný zošit, ktorý ponúka overenú metódu na vyvodenie a precvičovanie vybraných a im príbuzných slov. Pracovný zošit je rozdelený do siedmich kapitol podľa počtu obojakých spoluhlások súvisiacich s vybranými slovami.

4,29 € Detail
Přírodopis 6 Úvod do přírodopisu
český

Přírodopis 6 Úvod do přírodopisu

Thea Vieweghová - Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285915

V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry.

10,23 € Detail
Prírodoveda pre štvrtákov
slovenský

Prírodoveda pre štvrtákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462849

112Pracovná učebnica je v súlade s iŠVP. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu.

7,15 € Detail
Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť
slovenský

Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462818

Aktívne a tvorivé objavovanie regiónov Slovenska Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP. Je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie a poznávanie. Dôležitú rolu majú úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami.

6,16 € Detail
Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
slovenský

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová - Aitec spol. s.r.o. 2022, EAN: 9788081462801

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP. Je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie a poznávanie. Dôležitú rolu majú úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami. Nenahraditeľné sú aj úlohy podporujúce výlety po Slovensku zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov.

6,16 € Detail
Čtení s porozuměním 1 English Scrapbook
český

Čtení s porozuměním 1 English Scrapbook

- TAKTIK 2023, EAN: 9788075635334

Nové publikace Čtení s porozuměním 1 – Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia (angličtina) jsou graficky atraktivně zpracované pracovní sešity, které je možné využít jako doplňkový materiál k výuce anglického jazyka. Obsahují různé typy textů blízkých dané věkové kategorii, které jsou zasazeny do reálií anglicky mluvících zemí.

5,78 € Detail
Hravá vlastivěda 4 Nejstarší české dějiny
český

Hravá vlastivěda 4 Nejstarší české dějiny

- TAKTIK International s.r.o. , organizačn 2023, EAN: 9788075635631

Pracovní sešit poskytuje ucelený pohled na dějiny naší vlasti. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování vlastivědy. Ke každému pracovnímu sešitu dostanete zdarma rodokmeny panovníků.

4,68 € Detail
Hravý dějepis 6
český

Hravý dějepis 6

- TAKTIK 2023, EAN: 9788075636294

Pracovní sešit je koncipován tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížil učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzuje u žáků větší zájem o tento předmět.

6,16 € Detail
Informatika 5
český

Informatika 5

- Nakladatelství Nová škola Brno 2023, EAN: 9788088285960

7,10 € Detail