0

Precvičovanie počítania 3
slovenský

Precvičovanie počítania 3

kolektivta - TAKTIK s.r.o. 2018, EAN: 9788081802201

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky.Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho po najnáročnejší. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.

4,14 € Detail
English in Mechanical Engineering
anglický

English in Mechanical Engineering

A. Kucharíková, M. Jones, J. Galata - Vydavaťeľstvo STU 2020, EAN: 9788022751070

Učebnica je určená pre študentov 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ako povinná literatúra na predmet Odborná komunikácia v CJ.

18,90 € Detail
Corporate Economics Part 3
anglický

Corporate Economics Part 3

Lukáš Vartiak - Georg Žilina 2017, EAN: 9788081542572

Učebnica je určená študentom študijného programu obchodná akadémia-bilingválne štúdium a príbuzné študijné programu v rámci skupiny 63-EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I. Jej hlavným cieľom je objasniť podstatu ekonomickej teórie a základných aktivít podniku v Slovenskej republike.

21 € Detail
Corporate Economics Part 2
anglický

Corporate Economics Part 2

Lukáš Vartiak - Georg Žilina 2017, EAN: 9788081542565

Učebnica je určená študentom študijného programu obchodná akadémia-bilingválne štúdium a príbuzné študijné programu v rámci skupiny 63-EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I.

21 € Detail
Corporate Economics Part 1
anglický

Corporate Economics Part 1

Lukáš Vartiak - Georg Žilina 2017, EAN: 9788081542558

Učebnica je určená študentom študijného programu obchodná akadémia-bilingválne štúdium a príbuzné študijné programu v rámci skupiny 63-EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I.

21 € Detail
Geografia pre 1. ročník gymnázia
slovenský

Geografia pre 1. ročník gymnázia

Zuzana Vaňková kolektív - MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 2017, EAN: 9788080673222

Plnofarebný pracovný zošit ponúka: *efektívnenie a uľahčenie práce na hodinách; *schémy, grafy, tabuľky, obrysové mapy a iný pracovný materiál na dopisovanie riešenia priamo v nich; *zastúpené úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu na hodinách, ale aj úlohy patriace do cieľových požiadaviek na MS z GEG; *úlohy, ktoré napomáhajú riešiť

4,95 € Detail
Domácí vzdělávání
český

Domácí vzdělávání

Kateřina Bočková - Wolters Kluwer 2019, EAN: 9788075988249

52,16 € Detail
Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre učiteľa 1. časť
slovenský

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre učiteľa 1. časť

Milada Caltíková, kolektiv - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2018, EAN: 9788081207204

ZOŠIT PRE UČITEĽA je verzia Zošita pre žiaka, ktorá obsahuje graficky vyčlenené riešenia úloh, možné riešenia úloh, námety a komentáre k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov.

11,25 € Detail
Matlab: pro začínající uživatele
český

Matlab: pro začínající uživatele

Karel Zaplatílek - Tribun EU 2019, EAN: 9788026315896

OBSAH Předmluva .. 7 1 Úvod 8 2 Pracovní prostředí ................................................................... 9 3 Základy práce s čísly a proměnnými 11 4 Práce s vektory...18 4.1 Ruční tvorba vektorů .18 4.2 Základní analýza vektorů .22 4.3 Indexování vektorů 25 4.4 Vektory jako koeficienty polynomiálních rovnic ....27 4.5 Další vybrané operace s vektory .

15,61 € Detail
Česko-anglický mluvník
anglický

Česko-anglický mluvník

kolektív - Lingea s.r.o. CZ 2021, EAN: 9788075085146

Nové inovované vydání populárního mluvníku, který v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Jedná se o slovník anglických vět. Obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle pak naleznete množství praktických vět obsahujících dané klíčové slovo. Příkladové věty jsme čerpali ze současného spisovného i hovorového jazyka.

11,94 € Detail
Discrete - event system simulation
slovenský

Discrete - event system simulation

Vladimír Jerz - Vydavaťeľstvo STU 2020, EAN: 9788022751094

Vysokoškolská učebnica je určená určené predovšetkým poslucháčom inžinierskeho štúdia študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality v anglickom jazyku. Okrem toho je vhodnou pomôckou pre všetkých študentov, ktorí využívajú metódu simulácie pri riešení semestrálnych projektov a diplomových prác, najmä s využitím simulačného systému Witness.

14,13 € Detail
Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi
slovenský

Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi

Dáša Porubčanová - Nová Forma, s.r.o 2018, EAN: 9788076121379

6,93 € Detail
Vybrané kapitoly z marketingu
slovenský

Vybrané kapitoly z marketingu

Peter Sklenčár, Daniel Lajčin - Nová Forma, s.r.o 2018, EAN: 9788076121461

7,50 € Detail
Etika v souvislostech dneška
český

Etika v souvislostech dneška

Ladislav Zapletal, Monika Dohnanská - Nová Forma, s.r.o 2019, EAN: 9788076121591

6,37 € Detail
Teória výchovy v procese výchovy a vzdelávania
slovenský

Teória výchovy v procese výchovy a vzdelávania

Jaroslav Oberuč - VŠ DTI, Dubnica nad Váhom 2018, EAN: 9788089732814

22,42 € Detail
Vybrané kapitoly z didaktiky odborných predmetov
17,39 € Detail