0

Slabé signály
český

Slabé signály

Miroslav Kasal - VUTIUM 2023, EAN: 9788021461499

Kniha se zabývá vysoce aktuální a dynamicky se rozvíjející problematikou rádiové komunikace na velké vzdálenosti především ve vesmírném prostoru. Terminus technicus „slabé signály“ (weak signals) označuje rádiové signály, jejichž úroveň je při dané šířce pásma řádově srovnatelná s úrovní přirozeného šumu pozadí.

19 € Detail
Matematika pre štvrtákov
slovenský

Matematika pre štvrtákov

Dienerová Eva - AKTUELL, vydavateľstvo 2023, EAN: 9788081720710

9,90 € Detail
Doppelgänger
slovenský

Doppelgänger

Drndić Daša - Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o. 2023, EAN: 9788089761999

12,15 € Detail
Choroby a škodcovia poľných plodín 1 a 2. časť (komplet 2x kniha)
slovenský

Choroby a škodcovia poľných plodín 1 a 2. časť (komplet 2x kniha)

Ľudovít Cagáň - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2023, EAN: 9788055225944

Publikácie Choroby a škodcovia poľných plodín obsahujú doteraz nejpodrobnejšiu charektiristiku chorôb a škodcov poľných plodín vydanú v slovenskom jazyku. V kapitolách je podrobne popísaný systém pôvodcov chorôb a škodcov poľných plodín a záhradníckych rastlín, chemická ochrana a alternatívne metódy ochrany (napríklad biologické).

28,41 € Detail
Environmentálna mikrobiológia
slovenský

Environmentálna mikrobiológia

Soňa Javoreková, Jana Maková, Zuzana Mašková - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2022, EAN: 9788055225487

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o publikácii môžete si stiahnuť jej náhľad v časti Prílohy. Náhľad je dostupný zdarma. Ak sa karta Prílohy nezobrazuje, publikácia nemá dostupný náhľad.

14,25 € Detail
Špeciálna toxikológia
slovenský

Špeciálna toxikológia

Jaroslav Legáth a kol. - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach 2023, EAN: 9788080777838

Táto učebnica je určená študentom pregraduálneho štúdia farmácie, lekárskych fakúlt, veterinárnej medicíny a iných medicínsky orientovaných študijných odborov. V jednotlivých kapitolách knihy sú popísané intoxikácie anorganickými látkami, žieravinami a reaktívnymi organickými látkami a vybranými organickými látkami.

58,50 € Detail
Kapitoly z dějin tělesné kultury
český

Kapitoly z dějin tělesné kultury

kolektív - Nakladatelství Karolinum 2023, EAN: 9788024655383

10,81 € Detail
Dom
slovenský

Dom

Roca Paco - Vydavateľstvo Absynt, s.r.o. 2023, EAN: 9788082033598

17,91 € Detail
Francouzština - konverzace
francúzsky

Francouzština - konverzace

- Lingea s.r.o. CZ 2023, EAN: 9788075088505

Šikovný kapesní pomocník na dovolenou nejen do Francie. Tato knížečka vám pomůže pohotově se dorozumět v běžných situacích. U frází je uveden fonetický přepis výslovnosti vhodný i pro začátečníky. Oceníte ji při seznamování, v hotelu, na nákupech, v baru i v restauraci, popisuje například typická francouzská jídla a nápoje.

7 € Detail
Italština - konverzace
talianský

Italština - konverzace

- Lingea s.r.o. CZ 2023, EAN: 9788075088512

Aktuální kapesní konverzace vám pomůže pohotově se dorozumět, i když jste v italštině úplným začátečníkem. U všech vět najdete přepis výslovnosti. Konverzace se zaměřuje zejména na praktickou slovní zásobu související s cestováním. Kniha obsahuje také oboustranný slovníček a doporučení na cesty. Prostě spolehlivý pomocník za skvělou cenu!

7 € Detail
Základy demografických analýz
slovenský

Základy demografických analýz

Zuzana Poláková , Eva Matejková - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2023, EAN: 9788055225821

Skriptá pre študentov SPU v Nitre.

5 € Detail
Hygiena výživy a stravovania
slovenský

Hygiena výživy a stravovania

Lucia Zeleňáková , Ľubomír Belej - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2023, EAN: 9788055225708

Návody na cvičenia pre študentov SPU v Nitre.

12 € Detail
Formy a funkce okolnostních určení v češtině
český

Formy a funkce okolnostních určení v češtině

Marie Mikulová, Jarmila Panevová - Ústav formální a aplikované lingvistiky 2021, EAN: 9788088132134

V monografii předkládáme celistvý popis forem a funkcí vybraných okolnostních určení založený na detailní analýze rozsáhlých korpusových dat. Usilujeme o komplexnost popisu co do šíře i co do hloubky: analyzujeme všechny v korpusech dostupné příklady a pro každý stanovujeme jeho funkci a formu.

15,05 € Detail
Valence sloves v Pražském závislostním korpusu
český

Valence sloves v Pražském závislostním korpusu

Zdeňka Urešová - Ústav formální a aplikované lingvistiky 2011, EAN: 9788090457102

Práce popisuje valenční slovník PDT-Vallex. Tento slovník vznikl při anotaci PDT a díky svému charakteru se stal významným zdrojem valenční informace využitelné jak pro lingvistický výzkum, tak pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Na základě úzkého propojení slovníku s korpusem věnujeme zvláštní pozornost popisu formálních prostředků diatezí.

18,86 € Detail
Implicitní diskurzní vztahy v češtině
český

Implicitní diskurzní vztahy v češtině

Šárka Zikánová - Ústav formální a aplikované lingvistiky 2021, EAN: 9788088132127

Monografie pojednává o významových vztazích mezi klauzemi, příp. většími jednotkami v českých textech, a sleduje zejména ty z nich, jež nejsou vyjádřeny pomocí spojovacího prostředku (tzv. implicitní diskurzní vztahy, např. vztah příčiny ve dvojici vět Musíme na nákup. Všechno jsme snědli.).

14,61 € Detail
NomVallex I. Valenční slovník substantiv
český

NomVallex I. Valenční slovník substantiv

Veronika Kolářová, Anna Vernerová, Jana Klímová - Ústav formální a aplikované lingvistiky 2020, EAN: 9788088132073

Valenční slovník NomVallex I. zachycuje valenci českých deverbativních substantiv, která alespoň v jednom ze svých významů patří k sémantické třídě Communication (např. dotaz, dotázání se - dotazování se), Mental Action (např. plán, plánování) nebo Psych State (např.

17,77 € Detail
Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)
český

Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)

Zdeňka Urešová - Ústav formální a aplikované lingvistiky 2011, EAN: 9788090457119

Kniha zachycuje slovesnou valenci v Pražském závislostním korpusu. Popisuje vztah mezi anotací a jednotlivými významy sloves,které se v korpusu vyskytly. Slovesa (resp. jejich významy) jsou popsána svými valenčními rámci. Popis valenčních rámců je plně formalizovaný, zachycuje lema, valenční doplnění a jejich povrchové realizace (povrchové formy).

29,20 € Detail
Slovenský jazyk pre 5.ročník 2.diel
slovenský

Slovenský jazyk pre 5.ročník 2.diel

Kolektív autorov - Expol Pedagogika s.r.o 2023, EAN: 9788082802088

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je druhým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov.

7,65 € Detail
Slovenský jazyk pre 5.ročník 1.diel
slovenský

Slovenský jazyk pre 5.ročník 1.diel

Kolektív autorov - Expol Pedagogika s.r.o 2023, EAN: 9788082802132

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov.

7,65 € Detail
Vzťahová a sexuálna výchova 3
slovenský

Vzťahová a sexuálna výchova 3

Kolektív autorov - Expol Pedagogika s.r.o 2023, EAN: 9788082803443

Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov. Pracovná učebnica je vekovo vhodná pre stredné školy. Má 10 tematických celkov

9,35 € Detail