0

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)
slovenský

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková - Aitec spol. s.r.o. 2012, EAN: 9788081460678

Pracovná učebnica Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica) je zo série Prírodoveda pre 1. stupeň základných škôl od autoriek Rút Adame a Oľgy Kováčikovej. Obsahujú prehľadne zostavené učivo podľa ŠVP ISCED 1 z roku 2011.

3,52 € Detail
ExpEdícia - Fyzika pre 7. ročník základnej školy a pre sekundu osemročných  gymnázií, pracovná učebn
slovenský

ExpEdícia - Fyzika pre 7. ročník základnej školy a pre sekundu osemročných gymnázií, pracovná učebn

- Indícia, s.r.o. 2019, EAN: 9788081669559

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj Fyzika 1 pre 7. ročník ZŠ a sekundu osemročných gymnázií (pilotná verzia) Tematické celky: Teplota a čas Skúmanie premien skupenstva látok (materiály overované v pilotáži od septembra 2019) Pracovná učebnica 1 ponúka 17 výskumne ladených aktivít pre prvú polovicu školského roka podporujúcich induktívny poznávací proces detí.

8,10 € Detail
Geografia 8
slovenský

Geografia 8

Patrik Bubelíny - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081208607

Pracovný zošit Geografia 8 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom.

7,36 € Detail
Geografia 9
slovenský

Geografia 9

Patrik Bubelíny - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081208614

Pracovný zošit Geografia 9 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom.

6,75 € Detail
Nový pomocník z matematiky 5 - 2. zošit
slovenský

Nový pomocník z matematiky 5 - 2. zošit

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081207969

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK.

4,72 € Detail
Dejepis 9 - Pátrame po minulosti
slovenský

Dejepis 9 - Pátrame po minulosti

Viliam Kratochvíl - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081208492

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.

12,69 € Detail
Fyzika 7 - Zošit pre učiteľa
slovenský

Fyzika 7 - Zošit pre učiteľa

Patrik Kriek - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081208515

Zošit pre učiteľa obsahuje podrobné riešenia, námety na riešenia úloh a krátke metodické komentáre. Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ korešponduje s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky odporúčanými ministerstvom školstva. Učebnice vhodne dopĺňajú množstvom úloh, ktoré sú v nich zastúpené v menšej miere.

11,07 € Detail
Testovanie 9 slovenčina
slovenský

Testovanie 9 slovenčina

Erika Gajdošová - ENIGMA 2020, EAN: 9788081330995

Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ.

8,46 € Detail
Tradicí stvořená
český

Tradicí stvořená

Dagmar Mocná, Dalibor Tureček - Ústav pro českou literaturu AV 2019, EAN: 9788088069898

Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc., patří již více než půlstoletí k nejvýznamnějším osobnostem české literární historie. Její práce o spisovatelích, žánrech a vývojových tendencích české literatury 19. století vynikají invenčností, metodologickou průbojností a živým podáním, prozrazujícím mnohaletou učitelskou zkušenost.

9,73 € Detail
Syntax současné angličtiny
anglický

Syntax současné angličtiny

Libuše Dušková - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024646800

Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru obsahuje v prvé části krátké a delší texty, v druhé části jednotlivé věty, určené k probírání na seminářích současné angličtiny. Jednotlivé typy vět v druhé části jsou seřazeny podle kapitol Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Texty byly získány z anglické beletrie.

4,45 € Detail
Europäische Klavierschule - Band 3 / Volume 3
viacjazyčný

Europäische Klavierschule - Band 3 / Volume 3

Fritz Emonts - Schott Music Panton 2019, EAN: 9783795799113

Following the very successful piano method published in two volumes between 1958 and 1962, the three-volume "European Piano Method" represents a new textbook which takes into account the development of modern piano pedagogy.

13,23 € Detail
Kapitoly z medicínskeho práva - III. Doplnené a prepracované vydanie
slovenský

Kapitoly z medicínskeho práva - III. Doplnené a prepracované vydanie

Katarína Ševcová - Belianum 2019, EAN: 9788055717739

Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich kompetencie v tejto oblasti práva.

15,45 € Detail
Hravá chémia 9 - Pracovný zošit
slovenský

Hravá chémia 9 - Pracovný zošit

Dana Lalková, Mariana Pavelčáková, Marcel Tkáč - TAKTIK s.r.o. 2019, EAN: 9788081801921

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 9. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Viete, čo obsahuje kozmetika, ktorú každodenne používate? Ktoré potraviny obsahujú najviac bielkovín, čo sú organické látky a kde v bežnom živote sa s nimi stretnete?

5,40 € Detail
ExpEdícia - Chémia pre 7. ročník základnej školy a pre sekundu osemročných gymnázií
slovenský

ExpEdícia - Chémia pre 7. ročník základnej školy a pre sekundu osemročných gymnázií

Ľubomír Held, Jana Bronerská, Katarína Kotuľáková - Indícia, s.r.o. 2019, EAN: 9788089859566

Tematické celky: Látky a ich vlastnosti Zmesi a roztoky Premeny látok Klimatické zmeny (materiály overované v pilotáži od septembra 2017 a septembra 2018) Pracovná učebnica ponúka 33 výskumne ladených aktivít pre celý školský rok podporujúcich induktívny poznávací proces detí.

9,90 € Detail
ExpEdícia 1 - Fyzika pre 6. ročník základnej školy a pre prímu osemročných gymnázií
slovenský

ExpEdícia 1 - Fyzika pre 6. ročník základnej školy a pre prímu osemročných gymnázií

Viera Lapitková, Renáta Tóthová, Peter Demkanin - Indícia, s.r.o. 2019, EAN: 9788089859542

Tematické celky: Výlet do sveta fyziky Výlet do sveta tekutín Výlet do sveta tuhých látok a merania (materiály overované v pilotáži od septembra 2017 a septembra 2018) Pracovná učebnica ponúka 26 výskumne ladených aktivít pre celý školský rok podporujúcich induktívny poznávací proces detí.

9,81 € Detail
ExpEdícia 1 - Biológia pre 6. ročník základnej školy a primu osemročných gymnázií
slovenský

ExpEdícia 1 - Biológia pre 6. ročník základnej školy a primu osemročných gymnázií

Romana Schubertová, Monika Chrenková - Indícia, s.r.o. 2019, EAN: 9788089859535

Tematické celky: Život s človekom a v ľudských sídlach Živé organizmy a ich stavba (materiály boli overované v pilotáži od septembra 2018) Pracovné zošity sú koncipované na princípe, kedy si žiaci priebežne tvoria vlastnú učebnicu. Ponúkajú 16 výskumne ladených aktivít na prvý polrok podporujúcich induktívny poznávací proces detí.

8,10 € Detail
Pružnosť a pevnosť
slovenský

Pružnosť a pevnosť

Jozef Rédl - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019, EAN: 9788055221755

11,97 € Detail
Angličtina pro studenty MFF UK - Klíč (Key)
3,28 € Detail
Pružnosť a pevnosť
slovenský

Pružnosť a pevnosť

Jozef Rédl - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019, EAN: 9788055221751

11,97 € Detail
Základy zoologie
český

Základy zoologie

kolektív - Česká zemědělská univerzita v Praze 2019, EAN: 9788021330474

10,11 € Detail