0

Oznam:
Otváracie hodiny pre osobný odber počas lockdownu.

Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu
slovenský

Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu

Katarína Kianicová Jašová - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417066

Predpokladáme, že absolventi mediálnych a komunikačných štúdií s prepojením na knižnično-informačnú vedu, by mali vedieť pracovať ako s obsahom, tak aj s formou zachytávania znalostí na rôzne typy tradičných a nových médií.

13 € Detail
Chorvátčina - konverzácia (4.vydanie)

Chorvátčina - konverzácia (4.vydanie)

- Lingea s.r.o. SK 2019, EAN: 9788081452123

V Chorvátsku trávi letnú dovolenku veľa turistov, a hoci sú si oba slovanské jazyky blízke, budete sa lepšie cítiť, ak budete vedieť aspoň základné slovíčka a frázy. Rýchlejšie sa zorientujete aj v ponuke reštaurácií, v neposlednom rade konverzáciu oceníte pri poruche auta alebo iných nepredvídaných udalostiach.

7 € Detail
Progresívne technológie
slovenský

Progresívne technológie

Anna Mičietová - EDIS-vydavateľstvo 2015, EAN: 9788055412887

Vysokoškolská učebnica je súhrnom relevantných poznatkov o progresívnych technológiach obrábania, ktoré sú vhodné hlavne na obrábanie ťažkoobrábateľných materiálov. Rozpracováva najnovšie trendy a perspektívy ich zavedenia vo výrobnom procese, nakoľko snahu výrazne zvýšiť produktivitu obrábania možno jamä uplatnením nových technologických princípov.

27 € Detail
Skúšanie cestných vozidiel 1
slovenský

Skúšanie cestných vozidiel 1

Ľubomír Moravčík, Branislav Šarkan - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417400

Cestné vozidlá v dnešnej dobe tvoria neodmysliteľnú súčasť ľudského života. Len málokto si uvedomí, že pred používaním vozidla v cestnej premávke vozidlo podlieha vývoju u výrobcu tak, aby plnilo viaceré bezpečnostné a ekologické štandardy nazývané ako technické požiadavky.

33 € Detail
Experimentálne metódy a diagnostika automobilov
slovenský

Experimentálne metódy a diagnostika automobilov

Miloš Brezáni, Jana Galliková - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417448

Tieto skriptá obsahujú návody na prácu s výučbovými panelmi. Výučbové panely sú umiestnené v diagnostickom laboratóriu, slúžia na výučbu diagnostiky a diagnostických postupov potrebných pri odhaľovaní porúch dnešných automobilov. V laboratóriu je umiestnených 7 výučbových panelov, ktoré spolu vytvárajú kompletný, funkčný celok automobilu.

16 € Detail
Krivky a krivkové integrály
slovenský

Krivky a krivkové integrály

Ján Šimon - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417233

Diferenciálna geometria kriviek, rovnako ako teória krivkového integrálu, sú prekrásne partie matematiky. Mohlo by sa zdať, že sú to témy, ktoré sú tak abstraktné a zložité, že patria do rúk výlučne len univerzitným matematikom. A treba uznať, že za určitou hranicou je táto predstava asi správna.

54 € Detail
Matika pro spolužáky: Rovnice a nerovnice - PS
český

Matika pro spolužáky: Rovnice a nerovnice - PS

Tomáš Valenta, Marek Liška, Lukáš Král - ProSpolužáky.cz 2017, EAN: 9788090625389

Pracovní sešit doplňuje učebnici Rovnice a nerovnice o vzorové příklady ke státní maturitě, příklady k procvičení, které jsou řazeny dle obtížnosti, slovní úlohy z praxe a shrnutí probíraných kapitol. Nezapomněli jsme ani na prostor pro poznámky studenta.

7,57 € Detail
Algoritmická teória grafov
slovenský

Algoritmická teória grafov

Stanislav Palúch - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055416809

Táto publikácia je venovaná základom teórie grafov z hľadiska algoritmov vyvinutých na riešenie problémov, ktoré môžu byť formulované jej prostriedkami. Obsahuje základné grafové pojmy a tiež niektoré dôležité vety. Dôkazy týchto viet sú uvedené len vtedy, ak sú jednoduché, nepotrebujú zavedenie ďalších pojmov a pritom objasňujú študovaný pojem.

20 € Detail
Maďarčina - konverzácia (4.vydanie)
maďarský

Maďarčina - konverzácia (4.vydanie)

- Lingea s.r.o. SK 2019, EAN: 9788081452130

Maďarčina je dosť odlišná od iných európskych jazykov, navyše, so znalosťou cudzích jazykov mimo turistických centier v Maďarsku veľmi nepochodíte. Nemali by ste teda zabudnúť na praktickú konverzačnú príručku. Zistíte, že maďarčina aj napriek svojej odlišnosti nie je taká zložitá. Základnú predstavu o pravidlách skloňovania získate z prehľadnej gramatiky.

7,90 € Detail
Slovensko-anglický hovorník (4.vydanie)
anglický

Slovensko-anglický hovorník (4.vydanie)

- Lingea s.r.o. SK 2018, EAN: 9788081452246

Hovorník spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová zo základnej slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov s daným kľúčovým slovom. Hovorník vám pomôže pohotovo a správne sa vyjadrovať a získať istotu vo vyjadrovaní.

11,90 € Detail
Permeace toxických látek materiály OOP v teorii a praxi
český

Permeace toxických látek materiály OOP v teorii a praxi

Jiří Slabotinský, Jakub Vaněk - Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 2019, EAN: 9788073852368

Předmětem publikace je poskytnout čtenáři informaci o mechanismu pronikání látek, ohrožujících lidský organismus, bariérami tvořenými zpravidla polymerními membránami nebo vláknitým systémem.

7,19 € Detail
Aplikace inženýrských metod v požární ochraně
český

Aplikace inženýrských metod v požární ochraně

Petr Kučera - Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 2019, EAN: 9788073852467

Požárně inženýrské metody slouží jako podpora posouzení požární bezpečnosti staveb pomocí požárního inženýrství, které se postupně etabluje při navrhování stavebních objektů a je souborem zásad a postupů určených k posouzení požární bezpečnosti zvlášť rizikových nebo jinak specifických staveb nebo technologií, s cílem nalezení efektivního řešení

7,19 € Detail
Učiteľský rómsko-slovenský balíček k učebnici Deň Alice a Doda
rómsky

Učiteľský rómsko-slovenský balíček k učebnici Deň Alice a Doda

Júlia Choleva, Zuzana Laurincová, Monika Kompaníková - N Press, s.r.o. 2020, EAN: 9788099925862

Na Slovensku ročne prepadne desaťtisíc detí, z toho tritisíc prvákov. Ich materinským jazykom je rómčina a so slovenčinou sa mnohé z nich stretávajú prvýkrát v škole. Učitelia nerozumejú svojim žiakom, no neexistuje žiadna bežne dostupná učebnica, slovník či šlabikár, ktorý by im pomohol.

7,11 € Detail
Deň Alice a Doda
rómsky

Deň Alice a Doda

Júlia Choleva, Zuzana Laurincová, Monika Kompaníková - N Press, s.r.o. 2020, EAN: 9788099925701

Na Slovensku ročne prepadne desaťtisíc detí, z toho tritisíc prvákov. Ich materinským jazykom je rómčina a so slovenčinou sa mnohé z nich stretávajú prvýkrát v škole. Učitelia nerozumejú svojim žiakom, no neexistuje žiadna bežne dostupná učebnica, či šlabikár, ktorý by im pomohol.

3,51 € Detail
Pravopisný semafor 6
slovenský

Pravopisný semafor 6

Slavomíra Krištofová, Barbora Valovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081207112

4,40 € Detail
Technologickosť konštrukcií
slovenský

Technologickosť konštrukcií

Jozef Bronček, Martin Žarnay, Ronald Bašťovanský - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417240

Vysokoškolská učebnica Technologickosť konštrukcií nadväzuje na predchádzajúce odborné publikácie z oblasti konštruovania, ktoré sa vydali na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty ŽU v Žiline.

36,38 € Detail
Konštruovanie IV
slovenský

Konštruovanie IV

František Brumerčík, Tomáš Gajdošík, Michal Lukáč - Vydavateľstvo Lúč 2019, EAN: 9788055417349

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je predstaviť čitateľom základné problémy z vybraných oblastí geometrie čelných ozubených kolies s popisom výpočtov medzných hodnôt často používaných typov korekcií a princípy pevnostného výpočtu čelných ozubených kolies.

18 € Detail
Manažérska informatika IV
slovenský

Manažérska informatika IV

Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek, Eva Škorvagová - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055416601

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku biznis procesov a nájdu v nej informácie týkajúce sa ich štruktúry, funkcionality a modelovania faktorov, ktoré z pohľadu ich výkonnosti zohrávajú dôležitú úlohu.

33,91 € Detail
Technológia 1
slovenský

Technológia 1

Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák - EDIS-vydavateľstvo 2019, EAN: 9788055417318

Vysokoškolská učebnica Technológia 1 je určená pre študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Text učebnice prináša prehľad základných technológií z oblasti beztrieskového spracovania kovov.

30,69 € Detail