0

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach
slovenský

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach

Silvia Puteková - TU - Zdravotníctva a sociálnej práce fakulta 2020, EAN: 9788056802526

Publikácia obsahuje dvanásť kapitol, v ktorých nájdete najmä informácie o histórii transkultúrneho ošetrovateľstva, základné pojmy, etické princípy, zásady komunikácie a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach.

13,30 € Detail
25 Days from Czenglish to English
anglický

25 Days from Czenglish to English

Nathan Adlam - czenglish_to_english 2022, EAN: 9788027093717

Is Czech your native language? Do you want to speak better English? Do you have little time to study grammar? If yes, this book is for you. Je čeština vaším rodným jazykem? Chcete mluvit lépe anglicky? Máte málo času na studium gramatiky? Pokud ano, tato kniha je pro vás.

18 € Detail
Nový pomocník z matematiky 8 - 2. zošit
slovenský

Nový pomocník z matematiky 8 - 2. zošit

Iveta Kohanová, Monika Porkertová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2021, EAN: 9788081208799

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK.

5,72 € Detail
Testování a hodnocení studentů na VŠ
český

Testování a hodnocení studentů na VŠ

Čestmír Štuka, Martin Vejražka - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024651071

Publikace se zabývá metodikou přípravy, provedení a hodnocení testů. V deseti kapitolách nabízí nejen praktickou příručku metodiky a nástrojů pro sestavování a vyhodnocování vlastních testů, ale předkládá i fundovaný a obsáhlý teoretický základ a příklady z různých oborů i úrovní.

11 € Detail
Chémia
slovenský

Chémia

Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Mäčko - EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2012, EAN: 9788080915858

Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok.

23,75 € Detail
Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství
český

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

Vlastimil Ščudla, Pavel Horák - Univerzita Palackého v Olomouci 2021, EAN: 9788024459578

Publikace, kterou držíte v rukou, má sloužit potřebám studentů medicíny a mladých lékařů při přípravě ke zkoušce, která následuje po absolvování společného kmene a atestace z interny. V celkem 10 kapitolách je komplexně zpracována diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů a klinických či biochemických nálezů v klinické praxi.

35,49 € Detail
Učebnice přístrojového létání (druhé aktualizované vydání)
český

Učebnice přístrojového létání (druhé aktualizované vydání)

Viktor Soukup - neuvedeny 2022, EAN: 1000000011257

Pro neopadající zájem ze strany letecké i neletecké veřejnosti vyšlo v pořadí již druhé, aktualizované vydání Učebnice přístrojového létání pro letadla s pevným i rotačním křídlem ,,Jde o první učebnici svého druhu, která pilotům letounů a vrtulníků popisuje metody a postupy přístrojového létání v českém jazyce,,, říká její autor, který působí

27,55 € Detail
Pestovanie lesa
slovenský

Pestovanie lesa

Milan Saniga - Technická univerzita Zvolen 2019, EAN: 9788022829502

27,90 € Detail
Základy latinské lékařské terminologie
český

Základy latinské lékařské terminologie

Jiřina Plašilová - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024650586

Šesté vydání učebního textu pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni. Text obsahuje gramatické partie a slovní zásobu, která umožní studentům porozumět odborným lékařským pojmům, lékařským zprávám, diagnózám a lékařským receptům. Praktická pomůcka i pro postgraduální studium a lékaře.

13 € Detail
Pravopisný semafor 6 - Zošit pre učiteľa
slovenský

Pravopisný semafor 6 - Zošit pre učiteľa

Slavomíra Krištofová, Barbora Valovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2020, EAN: 9788081208560

10,89 € Detail
Občianska náuka pre stredné školy - Zošit pre učiteľa I. časť
slovenský

Občianska náuka pre stredné školy - Zošit pre učiteľa I. časť

Štefan Bojnák - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2019, EAN: 9788081206719

Zošit pre učiteľa obsahuje vypracované poznámky a riešenia úloh, vysvetlenie zámeru úloh a upozornenia, ktoré situácie na hodine možno očakávať. Úlohy nemusia mať jednoznačné riešenie a často bývajú otvorené. Objavujú sa tu aj výstrahy pred možnými dezinterpretáciami úloh a ich hrozbami.

18,90 € Detail
Písanie v 1. ročníku (1-5)
slovenský

Písanie v 1. ročníku (1-5)

Kamila Štefeková - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2022, EAN: 9788081209123

Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárovéhoa aj čítankovéhoobdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke každého zošita víta žiakov šaško, ktorého poznajú žiaci zo šlabikára. V úvode každého zošita je niekoľko dobrých rád pre učiteľa i žiaka. 1.

6,55 € Detail
Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy II
slovenský

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy II

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Adelaida Mezeiová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 2022, EAN: 9788081209192

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 2 je dôležitou súčasťou učebnice Literatúra pre stredné školy 2. Obsahuje: - texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice, pričom sa rešpektuje jej usporiadanie. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a zručnosti.

5,89 € Detail
Nutriční terapie - Anglicko-český a česko-anglický slovník
anglický

Nutriční terapie - Anglicko-český a česko-anglický slovník

Irena Baumruková - Irena Baumruková 2022, EAN: 9788074902352

Předkládaný anglicko-český a česko-anglický slovník zahrnuje přibližně 10 tisíc abecedně řazených hesel. Pro přepis výslovnosti je použita IPA, International pronunciation alphabet, kterou běžně obsahují zahraniční prameny.

23 € Detail
Rusko-český, česko-ruský praktický slovník
ruský

Rusko-český, česko-ruský praktický slovník

- Lingea s.r.o. CZ 2022, EAN: 9788075087089

Je doporučeným slovníkem ke státním maturitám. S obrovským obsahem: 75 000 hesel, 18 000 příkladů, idiomů a frází, 200 000 překladů, včetně odborné terminologie a ustálených slovních spojení patří spíše do kategorie velkých slovníků. Jeho aktuální slovní zásoba věrně odráží současný psaný i mluvený jazyk.

27 € Detail
ExpEdícia 1 - Biológia a geografia 5. ročník základnej školý
slovenský

ExpEdícia 1 - Biológia a geografia 5. ročník základnej školý

kolektív - Indícia, s.r.o. 2021, EAN: 9788089859696

Pracovný zošit po každom tématickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí. Autori: Mgr. Romana Schubertová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., Mgr. Monika Chrenková, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

8,01 € Detail
Pediatrie - Anglicko-český a česko-anglický slovník
český

Pediatrie - Anglicko-český a česko-anglický slovník

Irena Baumruková - Irena Baumruková 2021, EAN: 9788088320968

Předkládaný anglicko-český a česko-anglický slovník zahrnuje přibližně 13 tisíc abecedně řazených hesel. Pro přepis výslovnosti je použita IPA, Mezinárodní abeceda pro výslovnost, kterou běžně obsahují zahraniční prameny.

32,57 € Detail
Stomatologie - Anglicko-český a česko-anglický slovník
český

Stomatologie - Anglicko-český a česko-anglický slovník

Irena Baumruková - Irena Baumruková 2021, EAN: 9788088320975

Předkládaný anglicko-český a česko-anglický slovník zahrnuje přibližně 11 500 abecedně řazených hesel. Pro přepis výslovnosti je použita IPA, Mezinárodní abeceda pro výslovnost, kterou běžně obsahují zahraniční prameny.

32,57 € Detail
Základy práva
slovenský

Základy práva

Peter Vojčík, Anna Burdová, kolektiv - ENIGMA 2022, EAN: 9788081331084

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá s právom, s právnymi predpismi.

8 € Detail
Kamera! - Běží...
český

Kamera! - Běží...

Anton Szomolányi - Citadella 2022, EAN: 9788081821776

Vzhledem k prudkému rozvoji digitálních filmových technologií a průniku moderních technologií do sféry multumédií a internetové sítě je publikace Kamera!

14,31 € Detail