0

Kategórie

365 anglických cool fráz a výrazov (SK)
anglický

365 anglických cool fráz a výrazov (SK)

Bronislav Sobotka - Jan Melvil publ 2022, EAN: 9788075551788

Hravá kniha pre každého, kto si chce zlepšiť „zvuk" svojej angličtiny, znieť viac cool a mať zásobu užitočných výrazov a fráz pre každú príležitosť. Táto kniha často používaných fráz nevznikla z lásky k angličtine, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale zo závisti.

18 € Detail
Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince
český

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Jitka Veroňková - Filozofická fakulta UK v Praze 2022, EAN: 9788076710771

Cvičebnice obsahuje řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace a různé typy cvičení pro hlubší nácvik percepce (např. identifikace jednotek a jejich porovnávání, doplňování hlásek či delších úseků, slovosled). Nácvik artikulace je veden snahou docílit u nerodilého mluvčího češtiny srozumitelného a plynulého projevu jako celku.

18 € Detail
Výslovnost spisovné češtiny
český

Výslovnost spisovné češtiny

Zdena Palková, Jitka Veroňková - Filozofická fakulta UK v Praze 2022, EAN: 9788076710757

Cvičebnice je určena k drilovému procvičování inventáře českých hlásek ve standardní podobě jazyka; všímá si také základních gramatikalizovaných jevů větné prozodie. Materiál je uspořádán do 26 lekcí uspořádaných na základě relevantních zvukových rysů systému češtiny, s přihlédnutím k jevům, které jsou obtížné pro nerodilé mluvčí.

13 € Detail
Občanka 7 - marketingový specialista - u
český

Občanka 7 - marketingový specialista - u

autor neuvedený - TAKTIK 2022, EAN: 9788075634740

8,80 € Detail
Môj kamarát klavír
slovenský

Môj kamarát klavír

Onušková Dana - Equilibria s.r.o 2019, EAN: 9788081432453

10,71 € Detail
50 otázok učiteľov ZUŠ a konzervatórií
slovenský

50 otázok učiteľov ZUŠ a konzervatórií

Strenačíková Mária - Equilibria s.r.o 2021, EAN: 9788081432835

19,71 € Detail
Hravé notičky Rytmus
slovenský

Hravé notičky Rytmus

Fetteriková Ľudmila - Equilibria s.r.o 2018, EAN: 9788081432309

10,71 € Detail
Forenzná analýza neznámych látok
slovenský

Forenzná analýza neznámych látok

Marián Schwarz - Technická univerzita Zvolen 2022, EAN: 9788022833134

Učebnica poskytuje prehľad analytických metód a uvádza postupy na bližšiu charakteristiku neznámych chemických látok pri forénznom dokazovaní, prepája interdisciplinárne súvislosti z oblasti chémie, fyziky, biológie, medicíny, toxikológie a environmentalistiky za účelom prípravy na tímovú spoluprácu v spektre profesii ako sú úrady životného prostredia, orgány

57 € Detail
Samozahřívání organických materiálů
český

Samozahřívání organických materiálů

Hana Věžníková - Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 2016, EAN: 9788073851804

Monotématická publikace „Samozahřívání organických materiálů“ je zaměřena na samovolné vznícení, které je jednou z příčin požárů, především u materiálů, které jsou skladovány ve velkých množstvích. Podstata samozáhřevu a dvě teorie, které vysvětlují chování materiálů při samozáhřevu jsou uvedeny v první části publikace.

5,50 € Detail
Interaktivní učebnice ČJ
český

Interaktivní učebnice ČJ

Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková - Nakladatelstvi D+ H 2012, EAN: 9788087295298

Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žákům nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost).

59,85 € Detail
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část
český

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část

Jiřina Holubářová , Dagmar Pavlů - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024652962

Čtvrté vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Publikace obsahuje výklad základních technik konceptu PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) a jejich praktické využití pro oblast končetin, trupu a hlavy.

5,92 € Detail
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část
český

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024652979

Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na 1. část. Publikace obsahuje výklad a přehled postupů, které vycházejí z tzv. vývojové řady hybnosti se zřetelem ke konceptu PNF.

5,92 € Detail
Farmaceutická chémia protivírusových a vybraných protinádorových liečiv
slovenský

Farmaceutická chémia protivírusových a vybraných protinádorových liečiv

Ivan Malík - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2022, EAN: 9788022353151

29,70 € Detail
English for nursing and paramedical professions (3.vydání)
anglický

English for nursing and paramedical professions (3.vydání)

Stanislav Cita - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024654379

Tato publikace je prvním svazkem učebnice anglického jazyka pro bakalářské zdravotnické programy vyučované na lékařských fakultách, tj. zejména obory všeobecná sestra, fyzioterapie, ergoterapie, adiktologie, nutriční terapie a porodní asistence.

11 € Detail
Geografia pre 8.roč. ZŠ a pre GOŠ - učebnica
slovenský

Geografia pre 8.roč. ZŠ a pre GOŠ - učebnica

Kolektív autorov - Expol Pedagogika s.r.o 2022, EAN: 9788080917876

Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko.

11,70 € Detail
Kuliferdo - Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ
slovenský

Kuliferdo - Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ

Labudová, Eva Jalakšová Magdaléna - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2022, EAN: 9788081406270

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva.

7,65 € Detail
Požární bezpečnost staveb
český

Požární bezpečnost staveb

Ing.Petr Beneš, CSc. a kol. - CERM, s r.o. 2021, EAN: 9788076230705

Cílem předkládaného učebního textu je poskytnout základní přehled o požárně bezpečnostních požadavcích na stavby a o možnostech jejich splnění. Publikace je především zaměřena na řešení požární bezpečnost nevýrobních objektů, s důrazem na orientaci uživatele v základních principech, pojmech a požadavcích požární bezpečnosti staveb.

14,73 € Detail
Latinská syntax
český

Latinská syntax

Jana Plátová - Univerzita Palackého v Olomouci 2008, EAN: 9788024418889

Text je zamýšlen jako výklad a cvičebnice latinské pádové a větné syntaxe, výběrem příkladových vět a textů je určen především pro studenty teologie.

4,72 € Detail
Obchodujeme německy (6.vydání)
nemecký

Obchodujeme německy (6.vydání)

Věra Höppnerová, Jarmila Matěnová, Zuzana Gelnarová - Ekopress 2022, EAN: 9788087865804

Nové, šesté vydání úspěšné knihy, je oproti vydání pátému doplněno o některá cvičení a aktualizováno. Cílem učebnice je vybavit studující takovými jazykovými prostředky, aby se bez potíží dohovořili v obchodních jednáních se svými partnery a mohli vést německou obchodní korespondenci.

16,75 € Detail
Fyzikálne vlastnosti potravín
slovenský

Fyzikálne vlastnosti potravín

Zuzana Hlaváčová - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019, EAN: 9788055223995

Vysokoškolská učebnica

8,07 € Detail