0

Oznam:
Z dôvodu prebiehajúcich inventúr u našich dodávateľov môže dôjsť k spomaleniu vybavovania vašich objednávok.

Kategórie

Žák s SVP Nápravná cvičení
český

Žák s SVP Nápravná cvičení

- Raabe , EAN: 9788074964909

Aktivity v pracovním sešitu s názvem Žák s SVP – Nápravná cvičení jsou připravené na míru dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Využít je mohou i děti s predispozicí k SPU.

6,75 € Detail
Žák s SVP Matematika a pozornost
český

Žák s SVP Matematika a pozornost

- Raabe , EAN: 9788074964893

Aktivity v pracovním sešitu s názvem Žák s SVP - Matematika a pozornost jsou připravené odborníky na míru dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které mají obtíže se zvládáním základních početních úkonů, potíže s pozorností a s orientací či mají přímo diagnostikovanou poruchu matematických schopností – dyskalkulii.

6,75 € Detail
Žák s SVP Grafomotorika a čtení
český

Žák s SVP Grafomotorika a čtení

- Raabe , EAN: 9788074964886

Aktivity v pracovním sešitu s názvem Žák s SVP - Grafomotorika a čtení jsou připravené na míru dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které mají obtíže v grafickém projevu a psaní, nebo obtíže se zvládnutím techniky čtení a porozuměním čtenému. Pracovní sešit je určen nejen dětem 1. až 3.

6,75 € Detail
Říkanky s pohybem pro malé děti
Novinka český

Říkanky s pohybem pro malé děti (Zábava pro rodiče a děti)

Tereza Poláčková - EDIKA 2022, EAN: 9788026617846

Říkanky, milé barevné obrázky a spousta pohybu! To vše představuje ideální kombinaci, která přinese radost dětem i jejich rodičům. Je to další možnost, jak procvičit řečové i pohybové dovednosti, protrénovat paměť, upevnit vazbu s dítětem a dodat mu sebevědomí. Knihu mohou využít děti samostatně nebo ve skupinkách.

9 € Detail
Pracovní sešit předškoláka 2
český

Pracovní sešit předškoláka 2 (Bude ze mě školák)

Ivana Novotná - EDIKA 2022, EAN: 9788026617785

Tento pracovní sešit je určen všem dětem, které se již připravují ke vstupu do školy. Obsahuje spoustu zábavných úkolů důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a počítání. Dítě si procvičí nejen pozornost, paměť, samostatné myšlení, vyjadřovací schopnosti, jemnou motoriku, početní představy, ale také různé znalosti z přírody a společnosti.

7 € Detail
Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let
český

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let (Bude ze mě školák)

Jiřina Bednářová - EDIKA 2022, EAN: 9788026617723

Pracovní sešit je určen dětem ve věku 4 až 6 roků k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností.

7 € Detail
Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let
český

Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let (Bude ze mě školák)

Jiřina Bednářová - EDIKA 2022, EAN: 9788026617716

Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností a dovedností před nástupem do školy, nejvhodnější je pro věk 4 až 6 roků dítěte. Knížka se zaměřuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a základních matematických představ.

7 € Detail
Hravá pastelka 1
český

Hravá pastelka 1

- TAKTIK 2015, EAN: 9788087881453

SEŠIT HRAVÁ PASTELKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno •připravuje děti na psaní •procvičuje správnou koordinaci zraku s pohybem ruky a jemnou motoriku,prostorovou orientaci a koncentraci

1,94 € Detail
Logopedický Cvrček Předčtenář
český

Logopedický Cvrček Předčtenář

Zdeňka Koppová - KOPP 2022, EAN: 9788072325481

Pracovní sešit „PŘEDČTENÁŘ“ – další díl hravých pracovních sešitů, zaměřený na „předčtenářské“ dovednosti. Formou zábavných úkolů si děti zlepšují a rozšiřují zrakové a sluchové vnímání, porozumění i komunikaci.

3,95 € Detail
Hravá pastelka 2
český

Hravá pastelka 2

- TAKTIK 2015, EAN: 9788087881484

SEŠIT HRAVÁ PASTELKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno •připravuje děti na psaní •procvičuje správnou koordinaci zraku s pohybem ruky a jemnou motoriku,prostorovou orientaci a koncentraci

1,94 € Detail
Hravá matematika 1 Pracovní sešit z matematiky pro 4 - 5 leté děti
český

Hravá matematika 1 Pracovní sešit z matematiky pro 4 - 5 leté děti

- TAKTIK 2015, EAN: 9788087881446

SEŠIT HRAVÁ MATEMATIKA 1 •určen pro 4 – 5leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi •rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí 24 barevných stran Je zaměřen na procvičení: početní představivosti,

2,16 € Detail
Hravé poznávání 1
český

Hravé poznávání 1

- TAKTIK 2015, EAN: 9788087881439

•1. Rodina – sociální učení •2. Školka – sociální učení •3. Roční období – časová orientace •4. Stromy – zrakové vnímání a přiřazování •5. Ovoce a zelenina – zraková analýza •6. Denní činnosti – časová posloupnost •7. Čert a Mikuláš – zrakové vnímání •8.

1,94 € Detail
Škola je tu Cesta k počítání s pohádkami
český

Škola je tu Cesta k počítání s pohádkami

- Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788076002982

NOVINKOU letošního podzimu PRO PŘEDŠKOLÁKY je sada pracovních učebnic ŠKOLA JE TU. CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ S POHÁDKAMI CESTA K PSANÍ S POHÁDKAMI CESTA K POČÍTÁNÍ S POHÁDKAMI Jedinečné je propojení vzdělávací nabídky pracovních učebnic pohádkami. Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek. Poslechnout si je můžete na www.

3,71 € Detail
Škola je tu Cesta k psaní s pohádkami
český

Škola je tu Cesta k psaní s pohádkami

- Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788076002975

NOVINKOU letošního podzimu PRO PŘEDŠKOLÁKY je sada pracovních učebnic ŠKOLA JE TU. CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ S POHÁDKAMI CESTA K PSANÍ S POHÁDKAMI CESTA K POČÍTÁNÍ S POHÁDKAMI Jedinečné je propojení vzdělávací nabídky pracovních učebnic pohádkami. Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek. Poslechnout si je můžete na www.

3,71 € Detail
Škola je tu Cesta k poznávání a čtení s pohádkami
český

Škola je tu Cesta k poznávání a čtení s pohádkami

- Nakladatelství Nová škola Brno 2022, EAN: 9788076002968

NOVINKOU letošního podzimu PRO PŘEDŠKOLÁKY je sada pracovních učebnic ŠKOLA JE TU. CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ S POHÁDKAMI CESTA K PSANÍ S POHÁDKAMI CESTA K POČÍTÁNÍ S POHÁDKAMI Jedinečné je propojení vzdělávací nabídky pracovních učebnic pohádkami. Součástí pracovních učebnic je 15 audiopohádek. Poslechnout si je můžete na www.

3,71 € Detail
Hravá škôlka Počítanie a logika
slovenský

Hravá škôlka Počítanie a logika

Jana Čerešňová; Jana Pavlíková - Príroda 2022, EAN: 9788055182032

Pracovný zošit POČÍTANIE A LOGIKA je pokračovaním série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

5,31 € Detail
Kuliferdo - O rok dlhšie v materskej škole
slovenský

Kuliferdo - O rok dlhšie v materskej škole

Žaneta Kunštárová - Raabe 2022, EAN: 9788081406713

Aktivity v pracovnom zošite sú vhodné najmä pre rozvoj detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli úroveň vhodnú na bezproblémové zaškolenie. Pracovné listy majú uľahčiť prácu pedagógom, ktorí sa programom inšpirujú.

7,65 € Detail
Kuliferdo predškolákom (komplet)
slovenský

Kuliferdo predškolákom (komplet)

Dana Balažovičová; Alexandra Hanáková; Miriam Laušová - Raabe 2022, EAN: 8595637005457

Dvojica pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Séria pozostáva z dvoch pracovných zošitov: 1. Kuliferdo predškolákom 1 – Grafomotorické a matematické zručnosti 2. Kuliferdo predškolákom 2 – Zrakové a sluchové vnímanie Obsahuje pracovné listy, prostredníctvom ktorých podporíte rozvoj školskej spôsobilosti svojho dieťaťa.

14,45 € Detail
Kuliferdo predškolákom 2
slovenský

Kuliferdo predškolákom 2

Dana Balažovičová; Alexandra Hanáková; Miriam Laušová; Eva Zbudilová - Raabe 2022, EAN: 9788081406706

Druhý zo série pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Pracovný zošit je rozdelený do dvoch tematických oblastí. Prvá oblasť sa zameriava na rozvoj zrakového vnímania. Pracovné listy rozvíjajú zrakovú diferenciáciu, zrakovú analýzu a syntézu a rozlišovanie reverzných (zrkadlovo obrátených) figúr.

7,65 € Detail
Kuliferdo predškolákom 1
slovenský

Kuliferdo predškolákom 1

Dana Balažovičová; Alexandra Hanáková; Miriam Laušová - Raabe 2022, EAN: 9788081406690

Prvý zo série pracovných zošitov Kuliferdo predškolákom pre deti vo veku od 5 do 7 rokov. Pracovný zošit je rozdelený do dvoch tematických oblastí. Prvá oblasť sa zameriava na rozvoj grafomotorických zručností. Okrem grafomotoriky si dieťa precvičí aj vizuálno-motorickú koordináciu a zmyslové vnímanie.

7,65 € Detail