0
Bitka pri Viedni 1683 (III. vydanie)
slovenský

Bitka pri Viedni 1683 (III. vydanie)

Emil Vontorčík - Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2019, EAN: 9788081941375

Stret civilizácií kresťanského kríža a islamského polmesiaca v zrkadle súčasnosti Historické populárno-vedecké dielo, ktoré po prvýkrát v dejinách slovenskej literatúry podáva celistvý a mnohostranný pohľad na prelomovú udalosť v európskych dejinách na ťaženie najväčšej armády, akú sa podarilo vtedajšiemu osmanskému impériu zhromaždiť v 17. stor. proti Habsburskej ríši a jej hlavnému mestu Viedni. Popisuje všetky udalosti späté s prípravou osmanského ťaženia, dvojmesačným obliehaním Viedne i víťaznú bitku spojeneckých cisárskych, ríšsko-nemeckých a poľských vojsk na svahoch Viedenského lesa 12. septembra 1683. Kniha v širokom historickom zábere jedného tisícročia od vystúpenia Mohameda a vzniku prvého islamského štátu až po bitku pri Viedni sleduje expanziu islamu proti Perzskej a Rímskej ríši a po ich dobytí prienik Osmanskej ríše na Balkán a do strednej Európy až po bitku pri Viedni a pri Parkane (Štúrove) a dobytie Ostrihomu. V širokej historickej panoráme vystupujú do popredia všetky civilizačné rozdiely medzi týmito dvoma svetmi, ktoré ovplyvňovali nielen vojnové udalosti, ale aj dlhodobé spolužitie etník býv. Uhorského kráľovstva v susedstve Osmanskej ríše alebo v rámci jej imperiálnej štruktúry. Kniha vychádza k 333. výročiu tejto bitky, ktorú si v tomto roku pripomíname.

32,00 € Detail
Shakespearova Anglie
český

Shakespearova Anglie

Martin Hilský - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020031686

Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní význam. Na širokém plátně se pokouší podat její ucelený obraz: od záležitostí politických a dějinně významných přes otázky náboženské a filozofické až k hmotné kultuře a dějinám každodennosti. Text se opírá o autorovu úžasnou přesnost a důkladnost a vychází z neuvěřitelného množství nastudovaného materiálu, který je čtenáři zpřístupněn prostřednictvím pečlivě zpracovaného poznámkového aparátu. Martin Hilský disponuje jedinečným darem podávat svůj výklad tak, že je srozumitelný i laikovi, přestože si drží nejvyšší odborný standard.

44,00 € Detail
Mytologie Slovanů
Novinka český

Mytologie Slovanů (Historické myšlení)

Alexander Gieysztor - ARGO spol. s r.o. 2020, EAN: 9788025732182

Kniha představuje jedinečný pokus o rekonstrukci slovanské mytologie a slovanského náboženství. Giesztor v ní zkoumá panteon slovanských bohů, rituály spojené s jejich uctíváním, včetně střetávání se slovanských náboženství s křesťanstvím, jež ve svém důsledku vedlo k přetransformování pohanské slovanské mytologie do její pokřesťanštěné podoby.

16,00 € Detail
K pramenům Eufratu a Tigridu
Novinka český

K pramenům Eufratu a Tigridu (Itineraria)

Josef Wünsch; Veronika Faktorová - ARGO 2020, EAN: 9788025732175

Josef Wünsch podnikl v letech 1881–1883 expedici do Arménie a Kurdistánu, tehdy okrajových oblastí jihovýchodní části Osmanské říše. Jeho výprava přinesla řadu zeměpisných objevů a zjištění, ať již to byl objev pramenů Východního Tigridu nebo popis dosud neznámých kurdských provincií Dersim a Çabakçúr. Zatímco své předchozí evropské a balkánské cesty vydal autor za svého života knižně, popis cesty do Arménie a Kurdistánu nebyl nikdy zkompletován, zůstal pouze v podobě fragmentů roztroušených po beletristických časopisech. Cestopisy z Arménie a Kurdistánu přesto tvoří celistvý soubor, který dobře mapuje Wünschovu výpravu. Soustředí zajímavé poznatky geografické, historické, kulturně-antropologické či etnografické (např. popisy běžného života Kurdů a Arménů).   Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

16,00 € Detail
Mágia a čarodejníctvo
slovenský

Mágia a čarodejníctvo

Tatiana Bužeková - AKAmedia s.r.o. 2019, EAN: 9788097353780

Kniha ponúka prehľad najvplyvnejších etnografických štúdií magických predstáv a praktík v Británii, Francúzsku, Nemecku, Spojených štátoch, Rusku a na Slovensku v období od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia. Jej cieľom je ilustrovať kľúčové momenty vo vývoji antropológie a etnológie v týchto krajinách na príklade prístupov ku skúmaniu mágie a čarodejníctva. Vybrané štúdie odrážajú základné idey prvých antropologických a etnologických smerov, ale aj to, ako sa v rôznych krajinách a obdobiach chápal objekt bádania etnológie, folkloristiky a antropológie. Kniha pozostáva z kapitol venovaných štúdiám o mágii, ktoré vznikli v konkrétnych akademických tradíciách. Výklad je rámcovaný určitým časovým intervalom. Jeho počiatočný bod spadá do polovice 19. storočia, kedy vznikal prvé systematické etnografické štúdie. Koniec intervalu je vymedzený 50. rokmi 20. storočia obdobím, keď v západnej antropológii sa v súvislosti s rozpadom koloniálneho systému mení objekt antropologického bádania a v sociálnych vedách vo viacerých krajinách strednej Európy vrátane Slovenska nastupuje ideológia marxizmu-leninizmu.

14,00 € Detail
Znovuobjevená vědecká revoluce
český

Znovuobjevená vědecká revoluce

Mikuláš Teich - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020031242

Publikace připomíná úžasný myšlenkový pohyb a události, které proměnily evropskou vědu a společnost 17. století. Prověřuje způsoby zkoumání a porozumění přírodě, které dozrávalo během pozdního středověku a renesance, sleduje jejich pokrok směrem k vědě, jak ji známe dnes. Vědecká revoluce byla v jeho interpretaci poznamenána celosvětovou expanzí obchodu evropských mocností stejně jako rivalitou mezi státy o podíl na světovém obchodu. Vyprávěním, které se posunuje od předvědeckého, klasického myšlení k evropské institucionalizaci vědy a je takového rozměru, že v sobě zahrnuje osobnosti opomíjené i zapomenuté, jako byli Mikuláš Oresme, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Isaac Newton, René Descartes, Tadeáš Hájek, Johann Joachim Becher, osvětluje sociální a intelektuální moře změn, které utvářely moderní svět.

11,00 € Detail
Vlastnou hlavou 2
slovenský

Vlastnou hlavou 2

Marek Vagovič - Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 2020, EAN: 9788089854196

Pokračovanie strhujúceho príbehu zo zákulisia Smeru, doplnené o výpovede ľudí z prostredia bezpečnostných zložiek aj blízkeho okolia Roberta Fica. Kľúčové kauzy jeho tretej vlády v súvislostiach. Ikonické fotografie mapujúce jedno z najtemnejších období v novodobých dejinách Slovenska. Druhá samostatná kniha Mareka Vagoviča nemá ambíciu chronologicky zmapovať roky 2016 až 2020. Cieľom autora bestselleru Vlastnou hlavou je ponúknuť osobný pohľad na udalosti, ktoré umožnili bielym golierom mafie a oligarchom ukradnúť štát. O autorovi: Marek Vagovič sa narodil v Bratislave. Vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite. Od roku 2000 pôsobí v médiách, zaoberá sa hlavne prepojením politiky, biznisu a organizovaného zločinu. Písal pre tlačovú agentúru SITA, denníky Pravda a SME, týždenníky Domino fórum a .týždeň a portál Aktualne.sk. Od októbra 2015 vedie investigatívny tím portálu Aktuality.sk. V rokoch 2006 – 2018 bol sedemnásťkrát nominovaný na Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti. Osemkrát cenu vyhral. V roku 2016 mu vyšla kniha Vlastnou hlavou: Ako predal Fico krajinu oligarchom.

12,74 € Detail
Martin Huba
slovenský

Martin Huba

Ľubica Krénová - SLOVART 2020, EAN: 9788081900600

29,90 € Detail
Není malých historií
český

Není malých historií

Michal Plavec - Svět křídel 2020, EAN: 9788075730794

14,48 € Detail
Vocelovej
český

Vocelovej

Pavel Vančata - Svět křídel 2020, EAN: 9788075730787

16,96 € Detail
V kokpitu Spitfira
Novinka český

V kokpitu Spitfira

Colin Gray - Omnibooks 2020, EAN: 9788088274476

Novozélandský pilot Colin Gray vstoupil do RAF v roce 1939. Bojoval nad Evropou v době evakuace britské armády z Dunkerku v květnu 1940 a aktivně se podílel na Bitvě o Británii. Podnikal nálety nad Francii, doprovázel bombardéry, útočil proti námořním cílům a létal noční akce. V lednu 1943 ho přeložili do severní Afriky, kde bojoval nad Tuniskem a podílel se na invazi na Sicílii. Později ten rok se vrátil k aktivním operacím v Anglii, kde bránil Londýn proti letounovým střelám V-1, doprovázel bombardéry, útočil na Porúří a účastnil se dobývání Arnhemu a Nijmegenu. Celkově Gray absolvoval přes pět set operačních letů a nárokoval si čtyřicet sestřelených nebo poškozených nepřátelských letounů. Patřil mezi deset nejúspěšnějších stíhacích pilotů Commonwealthu a dosáhl nejvíce vzdušných vítězství ze všech novozélandských pilotů. Kromě líčení Grayových fascinujících bojových akcí kniha uvádí také komparativní přednosti stíhacích letounů, zejména různých verzí Spitfiru, živě popisuje letecké souboje a reaguje na kritiku, která se snesla na RAF během evakuace Dunkerku. Gray poutavě píše o vzrušení a stresu, prožívanými stíhacími piloty a také o tragédiích války.

11,00 € Detail
Věk zdí
český

Věk zdí

Tim Marshall - RYBKA PUBLISHERS 2020, EAN: 9788087950777

Zdi, hranice a hradby, které oddělují národy a rozdělují společnosti, jsou všude na světě na vzestupu. Za posledních dvacet let jsme postavili tisíce kilometrů plotů a zábran, které přetvořily politickou mapu světa. Nejméně pětašedesát zemí, tedy více než třetina států celého světa, si na svých hranicích vybudovala nějaký druh fyzické zábrany. Polovina veškerých zdí, které vyrostly po druhé světové válce, byla vztyčena až po roce 2000. Nerodí se ovšem jen bariéry fyzické: vznikají (staro)nové sociální, kulturní, ideologické, etnické a náboženské bariéry, donedávna soudržné společnosti a komunity se štěpí. Navzdory sílící globalizaci a internetu se zdá, jako bychom dnes byli rozdělenější než kdykoli předtím. Vstoupili jsme do "věku zdí". Autor světového bestselleru V zajetí geografie ve své nové poutavé knize přináší plastický obraz našeho rozděleného světa. Popisuje a analyzuje novodobé zdi a bariéry, které rozdělují současnou Čínu, Spojené státy americké, Izrael a Palestinu, Blízký východ, indický subkontinent, Afriku, Evropu a Spojené království, přičemž objasňuje historické okolnosti, které ke vzniku těchto zdí vedly. Porozumět tomu, co nás rozdělovalo a rozděluje, je klíčem k pochopení toho, co se v dnešním světě děje a čeho se můžeme nadít v budoucnosti.

13,14 € Detail
Jom Kipu
Novinka český

Jom Kipu

Pavel Batel - NETOPEJR 2020, EAN: 9788088225218

Fiktivními mosty... Tato kniha představuje příběhy zapomenutých hrdinů druhé světové války. Je sepsána volně, na základě skutečných událostí… Kniha vznikla na základě svědectví přeživších holokaustu, které autor osobně vyhledal a vyzpovídal. Po letech bádání se autorovi podařilo objasnit smrt Fredyho Hirshe, jehož příběh doposud nebyl plně rozpoznán a prezentován.

14,00 € Detail
Zrodenie Európy
slovenský

Zrodenie Európy

Patrik Števík - Enribook 2019, EAN: 9788089948321

Faktografická úvaha ZRODENIE EURÓPY je pútavým exkurzom do dejín európskeho civilizačného okruhu. Multiperspektívny pohľad obohatí snáď každého. Pozrieť sa na dejiny dnešnými očami nie je možné, o to sa autor Patrik Števík ani nesnaží. Pozerá sa očami doby s tým, že ju aktualizuje a sprítomňuje čitateľovi a pokúša sa s ním interaktívne polemizovať. Ponúka atraktívne presahy rímskych reálií do dnešného sveta, predstavuje pohľad na európsku kultúru ako na syntézu priestorovej rozmanitosti i dejinnej nevyhnutnosti v spojení minulého, prítomného i budúceho. V knihe nechýba veľa hodnotiacich súdov, snažiacich sa získať čitateľov na stranu Rimanov, ktorí dokázali v sebe integrovať to najlepšie z vtedajšieho sveta. Autor ponúka neortodoxný prístup k zaužívanej terminológii, vychádzajúci však z kombinácie dobových termínov a dnešného datovania. Svojimi názormi na postavenie dnešnej Bratislavy v dobe Rimanov vyvoláva aj mnoho nových otázok.

10,97 € Detail
Ze zámoří do Čech
Novinka český

Ze zámoří do Čech (Historie)

Karel Černý - Academia 2020, EAN: 9788020031495

19,38 € Detail
Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice
český

Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice

Karel Nedbálek - Monument 2020, EAN: 9788088143291

10,34 € Detail
Pocta Novembru 1989
slovenský

Pocta Novembru 1989

Roland Bušša - Lambaréne, o.z. 2019, EAN: 9788057012054

Publikácia vydaná pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Autentické pohľady aktérov udalostí v roku 1989.

8,00 € Detail
Taliani
slovenský

Taliani (Akí sú?)

- Lingea 2020, EAN: 9788081452376

4,17 € Detail
Izraelčania
slovenský

Izraelčania (Akí sú?)

- Lingea 2020, EAN: 9788081452352

4,17 € Detail
Francúzi
slovenský

Francúzi (Akí sú?)

- Lingea 2020, EAN: 9788081452345

4,17 € Detail