0

Kategórie

Dělostřelectvo v době třicetileté války
český

Dělostřelectvo v době třicetileté války

Miroslav Skalník - VEDUTA 2021, EAN: 9788088030553

Publikace je nejucelenější prací o dělech v 17. století, která je v českém jazyce dostupná. Kniha je určena pro všechny, kteří se chtějí na jednom místě dozvědět známé i méně známé informace o dělech, o způsobu jejich užití v bojích třicetileté války i o lidech, kteří stáli vedle nich.

11,58 € Detail
Výstřely na šumavské hranici 1949-1951
český

Výstřely na šumavské hranici 1949-1951

Pavel Moc - KOPP 2021, EAN: 9788072325405

Šumavská hranice byla místem, kudy po únorových událostech v roce 1948 opouštělo ilegálně svoji vlast tisíce našich spoluobčanů. Zabránit těmto útěkům měly nově vytvořené specializované útvary ochránců hranic a to i za pomoci střelné zbraně. Právě o těchto ozbrojených střetech strážců hranice a jejími tzv. narušiteli tato kniha pojednává.

11,94 € Detail
S Moskvou za zády
český

S Moskvou za zády (Průvodce)

Pavel Šmejkal - Academia 2021, EAN: 9788020030993

Kniha čtenářům přibližuje místa, která jsou spojena s činností lidí, již se v době druhé světové války zapojili do odbojové činnosti navázané na tehdejší Sovětský svaz.

49,63 € Detail
Rozum proti víře
český

Rozum proti víře (Polozapomenuté války)

Luboš Taraba - Epocha 2021, EAN: 9788027800285

Třicetiletá válka převrátila Evropu naruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší o pár milionů obyvatel, ovšem zároveň s tím vstoupil do éry „rozumu“. A právě tento moment definitivně zvrátil poměr sil mezi křesťanstvím a islámem. Plně se to projevilo ve střetu Svaté ligy, vedené rakouskými Habsburky, s osmanskou říší v letech 1683–1699.

15,94 € Detail
Moderní cizinecká legie
český

Moderní cizinecká legie

Jiří Špalek - NAŠE VOJSKO 2021, EAN: 9788020607676

Francouzská Cizinecká legie je opředena mnoha mýty a často nešťastně zkreslována veřejnými médii. Moderní Cizinecká legie očima výsadkáře dává jedinečnou možnost nahlédnout do jeho zákulisí a dovědět se, jak opravdu vypadá, a to z pohledu samotných legionářů.

16,03 € Detail
Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
český

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866

Jaroslav Dvořák - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074654794

Kniha Jaroslava Dvořáka poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku.

23,57 € Detail
Varšavská smlouva 1985–1991
český

Varšavská smlouva 1985–1991

Matěj Bílý - Ústav pro výzkum totalitních režimů 2021, EAN: 9788088292944

Monografie analyzuje na základě rozsáhlého archivního výzkumu poslední fázi existence uvedené organizace. V centru pozornosti se nacházejí změny, které v jejím fungování nastaly po nástupu sovětského vůdce Michaila Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu.

36,40 € Detail
Beara
český

Beara

Ivica Dikič - CPRESS 2021, EAN: 9788026436867

Oceňovaná kniha Ivici Đikiće pojednává o nejmasovějším válečném zločinu spáchaném v Evropě od holokaustu. Systematické povraždění – genocida – více než osmi tisíc zajatých Bosňáku, jehož se dopustily jednotky bosenských Srbu během několika dní léta roku 1995, je výzvou pro historiky i literáty.

14,99 € Detail
Obyčejná elita
český

Obyčejná elita

Jan Zumr - Ústav pro výzkum totalitních režimů 2021, EAN: 9788088292845

Allgemeine SS, neozbrojená část SS, byly před vypuknutím druhé světové války s přehledem nejpočetnější odnoží SS. Přes tento fakt zůstaly dlouhá desetiletí stranou pozornosti historiků. Nejinak tomu bylo v případě oblasti Dolních Rakous a jižní Moravy, které v letech 1938–1945 tvořily jeden administrativní celek.

12,41 € Detail
Zločin na západě
český

Zločin na západě

Vladimír Bružeňák; Miloš Bernart - Svět křídel 2021, EAN: 9788075730893

Kniha Zločin na západě (autoři Vladimír Bružeňák a Miloš Bernart) představuje činnost četnické pátrací stanice Cheb v období první Československé republiky. Zabývá se fungováním stanice v období 1929-1937, tedy náplní činnosti a popisem práce četníků v pátrací službě.

15,30 € Detail
Letadla Avia
český

Letadla Avia

Martin Sezemský - Svět křídel 2021, EAN: 9788075730862

Letouny konstruktérů Beneše a Hajna se natrvalo zapsaly do historie československého letectví. Řada dolnoplošníků s tlustým profilem křídla, počínaje Avií B.H.1, se stala fenoménem v době, kdy evropskou oblohu brázdily převážně dvouplošníky. Úspěch na poli sportovním byl na druhé straně vyvažován nedůvěrou vojenského letectva k zvolenému řešení.

15,23 € Detail
Zápisky odstřelovače
český

Zápisky odstřelovače

Vasilij G. Zajcev - Mladá fronta 2021, EAN: 9788020458315

Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku 1942 do Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde nepřekračovala 24 hodin. Tato statistika se však v průběhu bitvy postupně zlepšovala, mimo jiné zásluhou skupinky odhodlaných odstřelovačů – a Vasilij Zajcev se měl stát nejlepším z nich.

11,99 € Detail
Konec pánů Benešovska
český

Konec pánů Benešovska (1938 - 1953)

Pavel Kmoch - Academia 2021, EAN: 9788020032126

Kniha se věnuje zvláštnímu prostoru v rámci protektorátu Čechy a Morava, a sice Benešovsku, potažmo výcvikovému prostoru SS Böhmen, který v letech 1942–1945 zabíral většinu regionu. Je zaměřena na období konce 2. světové války, na dobu, kdy se z bývalých okupačních elit stali během několika dní mnohdy zločinci a štvanci.

18,61 € Detail
Tváře války Faces of War
český

Tváře války Faces of War

Ondřej Crhák; Markéta Křížová - Národní muzeum 2021, EAN: 9788070366639

Obrazová publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě v Náprstkově muzeu se věnuje ozbrojeným střetnutím, tak jak se odehrávala v různých částech světa a v různých historických obdobích. Cílem je pochopit, co válka znamenala jak pro samotné účastníky, tak pro ty, které zasahovala nepřímo.

11,58 € Detail
Ódinn
český

Ódinn

Jan A. Kozák - Herrmann & synové 2021, EAN: 9788087054673

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi.

12,28 € Detail
Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945
český

Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945

Václav Sádlo; Olga Hostovská; Dario Castiello - Burian a Tichák 2021, EAN: 9788087274644

Cena za osvobození Náchoda byla vysoká. 9. května 1945 zde padlo patrně nejvíc sovětských vojáků na jednom místě v ten den v celých Čechách. Tyto události vedly náchodského rodáka Josefa Škvoreckého k napsání románu Zbabělci. Bývalý ředitel muzea v Náchodě Václav Sádlo téma zpracoval již v knize Běloveská tragédie (2006, 2009).

3,34 € Detail
Andělé se samopalem
český

Andělé se samopalem (Knihovna Československé obce legionářské)

Václav Kameník; Milan Kopecký - Epocha 2021, EAN: 9788027800179

Mezi vojáky 2. čs. samostatné paradesantní brigády působilo několik desítek žen, z nichž mnohé absolvovaly i výsadkový výcvik. Řada z nich se zúčastnila bojů v Karpatech v září 1944, leteckého přesunu na pomoc Slovenskému národnímu povstání a bojů v Nízkých Tatrách za kruté zimy na přelomu let 1944 a 1945.

23,93 € Detail
Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami
český

Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami

Václav Vlk - Jonathan Livingston 2021, EAN: 9788075511812

Bojovali za vlast… Snad každá rodina na území České a Slovenské republiky má pradědečka či prastrýce, jenž se zúčastnil I. světové války, ať už na straně Rakousko-Uherska nebo jako československý legionář.

16,50 € Detail
Spodní patro války
český

Spodní patro války

Roman Cílek - NAŠE VOJSKO 2021, EAN: 9788020619366

„Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. A začíná okamžikem, kdy padne rozhodnutí o záměru. Vše další se rovná lépe či hůře skrytým přípravám,“ svěřil se ve svých pamětech pruský generál a vojenský teoretik Carl von Clausewitz.

10,16 € Detail
1944 Válka ve středním Tichomoří
český

1944 Válka ve středním Tichomoří

Edwin P. Hoyt - NAŠE VOJSKO 2021, EAN: 9788020619334

Edwin P. Hoyt, americký vojenský historik a novinář, sloužil u amerického letectva, v letech 1943–1945 pracoval v Úřadu pro válečné informace, později se věnoval žurnalistice a učil na univerzitě.

11,86 € Detail