0

Knihy

Klinická obezitológia
český

Klinická obezitológia

Ľubomíra Fábryová - Facta Medica 2023, EAN: 9788088056164

Prvé vydanie, ktoré vyšlo pred 10 rokmi, už nevyhovovalo súčasným poznatkom v diagnostike a liečbe obezity. Editorka zmenila koncepciu publikácie a doplnila autorský tím o mladých kolegov. Kompletný zoznam autorov zahŕňa 48 mien predných slovenských, ale aj českých odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú starostlivosti o pacientov s obezitou, napríklad: Mgr.

91 € Detail
Bruxismus
český

Bruxismus

Šedý Jiří - Galén, spol. s r.o. 2024, EAN: 9788074927027

V medicíně najdeme jen velmi málo témat zatížených větší mírou nepochopení, nesprávných interpretací, mýtů, iracionality a bohužel i nesprávné diagnostiky a léčby, než je právě bruxismus. Již český překlad odborného termínu jako „skřípání zuby“ evokuje, že by jej měl řešit zubní lékař.

55 € Detail
Dysfunkce čelistního kloubu
český

Dysfunkce čelistního kloubu

Šedý Jiří - Galén, spol. s r.o. 2024, EAN: 9788074926990

Onemocnění temporomandibulárního kloubu představuje široké spektrum obtíží týkajících se čelistního kloubu a funkčně spjatých struktur. Patří k relativně častým postižením, zasahuje v různých formách více než polovinu populace, často probíhá pod obrazem jiných onemocnění, zejména v oblastech ORL a neurologie.

38,50 € Detail
Klinická neuropsychologie v praxi
český

Klinická neuropsychologie v praxi

Petr Kulišťák - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024651972

Druhé, aktualizované a doplněné vydání přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Kniha je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech.

27,23 € Detail
Merkelove bunky
slovenský

Merkelove bunky

Polaková Simona, Štefan Polák - MABAG, spol. s r.o. 2021, EAN: 9788097157982

4,41 € Detail
Neurosurgery
anglický

Neurosurgery

Jan Mraček, Vladimír Přibáň - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024656885

Anglická učebnice je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách pro studenty v anglickém studijním programu. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie.

19,80 € Detail
Primární péče
český

Primární péče

Bohumil Seifert, Svatopluk Býma, Martin Seifert - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024654782

Všeobecné praktické lékařství se u nás stalo atraktivním oborem a odpovídá tomu i zájem studentů. Výuka v primární péči je standardní součástí kurikula na lékařských fakultách.

11 € Detail
Epistaxe
český

Epistaxe

Petr Čelakovský; Petr Matoušek - TOBIÁŠ 2024, EAN: 9788073112127

Cílem autorů bylo vytvoření ucelené mezioborové monografie, která poskytne komplexní pohled na možnosti diagnostiky a léčby epistaxe a povede k prohloubení znalostí i spolupráce jednotlivých odborností. Monografie je výsledkem společné práce 25 autorů a řady spoluautorů, kteří v úvodní části zpracovali přehledným způsobem klinickou anatomii a funkci nosu.

27,50 € Detail
Léčba lupénky Přírodní alternativa
český

Léčba lupénky Přírodní alternativa

John O. A. Pagano - Triton 2024, EAN: 9788076842786

Rozlučte se s bolestí, šupinami, svěděním a nízkým sebevědomím! Nebudete už potřebovat léky, steroidní masti a krémy, dehtové koupele ani ultrafialové záření!

21,73 € Detail
Abdominální sonografie žlučníku a žlučových cest
český

Abdominální sonografie žlučníku a žlučových cest

Hoffmanová Iva - Grada Slovakia, s.r.o. 2024, EAN: 9788027130221

Kniha zkušené internistky a sonografistky umožní čtenáři porozumět přednostem i limitům sonografie žlučníku a žlučových cest, a tedy jejímu racionálnímu začlenění do diagnostického a terapeutického procesu.

20,28 € Detail
Interna
český

Interna

Lukáš Zlatohlávek - Current Media 2024, EAN: 9788088129677

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie.

44,05 € Detail
Spinální neurologie
český

Spinální neurologie (Jessenius)

Štětkářová a kolektiv Ivana - Maxdorf, s.r.o. 2024, EAN: 9788073457747

Druhé vydání mimořádně úspěšné monografie. Kniha klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie.

74 € Detail
Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení
český

Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení (Jessenius)

Tížková Karolína - Maxdorf, s.r.o. 2024, EAN: 9788073457792

Praktická publikace věnovaná trvale závažnému tématu v moderní medicíně – podávání léků těhotným a kojícím ženám. Obecné doporučení minimalizovat podávání léků v těhotenství či při kojení je v praxi jen těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit.

34,40 € Detail
Hypertenze pro praxi
český

Hypertenze pro praxi (Jessenius)

Mlíková Seidlerová Jitka - Maxdorf, s.r.o. 2024, EAN: 9788073457785

Moderní vývoj farmakoterapie umožňuje stále dokonalejší péči o pacienty s arteriální hypertenzí. Pravdou však je, že pro ošetřujícího lékaře je stále obtížnější se orientovat ve všech důležitých aspektech. Kniha tří předních expertů v oblasti hypertenze je koncipována zcela inovativním způsobem, s absolutním důrazem na srozumitelnost.

34,40 € Detail
Reprodukční medicína nejen pro urology
český

Reprodukční medicína nejen pro urology (Jessenius)

Novák Jan - Maxdorf, s.r.o. 2024, EAN: 9788073457686

Unikátní vlastností neplodnosti je, že na rozdíl od všech ostatních diagnóz se nejedná o diagnózu jedince, ale konkrétního páru. V tomto duchu je tedy zapotřebí k neplodným párům přistupovat jako k celku, a nikoli izolovaně k ženě a muži. Přesto většina současné odborné literatury vychází z pohledu gynekologa s logickým důrazem na ženu.

24,50 € Detail
Manuál starostlivosti o pacienta s vybranými chorobami v praxi farmaceuta
slovenský

Manuál starostlivosti o pacienta s vybranými chorobami v praxi farmaceuta

Natália Rozman Antoliková; Peter Takáč; Ján Kyselovič - GRADA 2024, EAN: 9788027150991

Farmaceuti, lekárnici, odborníci za tarou sú prioritne považovaní za špecialistov v oblasti terapeutického užívania liečiv. Dopĺňajú multidisciplinárny tým s cieľom optimalizácie farmakoterapie pacienta, vrátane edukácie a zvyšovania adherencie k stanovenej liečbe.

18,31 € Detail
Hodnocení prostorového neglektu (KF-NAP) - Český manuál
český

Hodnocení prostorového neglektu (KF-NAP) - Český manuál

Peii Chen - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024657257

KF-NAP je semistrukturované behaviorální hodnocení k posouzení prostorového neglektu, jednoho z nejčastějších neurokognitivních deficitů po mozkovém poškození. KF-NAP patří mezi psychometricky nejkvalitnější posuzovací nástroje prostorových kognitivních funkcí.

37,12 € Detail
Ti, kteří se rozhodli
český

Ti, kteří se rozhodli

Lochmannová, Miroslav Šafr Alena - Nakladatelství Academia 2024, EAN: 9788020034106

Sebevražda. Tajemná, skrytá, uzavřená v hloubce srdce, a přesto na očích, tichá, často však hřmotná, decentní nebo surová, upozorňující či nic neříkající, odporná, jindy hodná obdivu, nečekaná, varující … definitivní. Tato kniha představuje fenomén sebevraždy a otevírá diskusi o jednání směřujícím k dobrovolnému ukončení života vlastní rukou.

43,31 € Detail
Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I.časť
slovenský

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I.časť

Jana Boroňová a kolektív - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788056805664

Dostáva sa vám do rúk druhé doplnené a aktualizované vydanie vysokoškolskej učebnice, venované jednému z najušľachtilejších poslaní, a to práci sestry. Ošetrovateľstvo. Synonymum ľudskosti, pokory voči životu, lásky k človeku, pomoci slabému, chorému, bezradnému, odkázanému na múdrosť, ruky a city druhého, pretavené do každodenného života.

22 € Detail
Diagnostická kritéria DSM-5-TR
český

Diagnostická kritéria DSM-5-TR

Pavel Mohr; Jan Libiger; Pavel Pavlovský - PORTÁL 2024, EAN: 9788086471655

České vydání zachycuje nejdůležitější aktualizace, změny a úpravy, které přinesla revize DSM-5-TR, vydaná Americkou psychiatrickou asociací v roce 2022. Navazuje na vydání DSM-5 z roku 2015, které je použito jako odborný a terminologický základ pro toto nové vydání.

56,92 € Detail