0

Arteriální hypertenze - současné klin. trendy XXI
český

Arteriální hypertenze - současné klin. trendy XXI

Jiří Widimský - Triton 2023, EAN: 9788076841550

Sborník přednášek z již XXI. ročníku sympozia Arteriální hypertenze, současné klinické trendy se věnuje aktualitám v diagnostice a terapii arteriální hypertenze a jejích častých komorbidit.

12,33 € Detail
Pneumonie pro klinickou praxi
český

Pneumonie pro klinickou praxi

Jakubec , Vítězslav Kolek Petr - Maxdorf, s.r.o. 2023, EAN: 9788073457549

Pneumonie představují i v éře antibiotik jedno z nejzávažnějších onemocnění vůbec. Ročně na ně celosvětově umírá asi 3 800 000 osob a tvoří nejčastější příčinu úmrtí dětí do 5 let věku. Pneumonie významně ekonomicky zatěžují zdravotní systémy a je zřejmé, že toto zatížení lze snížit díky racionální a včasné antibiotické léčbě.

13,80 € Detail
Diabetologie 2023
český

Diabetologie 2023

Milan Kvapil - Triton 2023, EAN: 9788076841963

Sborník/monografie DIABETOLOGIE 2023 je 14. knihou v řadě. Jako vždy přináší přehledné texty týkající se novinek v terapii (epfeglenatid, semaglutid), stejně jako souhrnný přehled k aktuální pozici osvědčeného sitagliptinu, zamyšlení o možných směrech vývoje (smart inzulin, icodec).

23,71 € Detail
Inhalační systémy
český

Inhalační systémy (Jessenius)

Viktor Kašák; Eva Kašáková - MAXDORF 2023, EAN: 9788073457525

Inhalační cesta podání léků pro pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), kam se řadí průduškové astma (astma), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN (ACOS), je metodou první volby.

23,15 € Detail
Preventivní kardiologie v praxi
český

Preventivní kardiologie v praxi

Tuka Vladimír - NOL-nakladatelství odborné literatury 2020, EAN: 9788090776418

14,80 € Detail
Manuál parktické obezitologie nejen pro praktické lékaře
český

Manuál parktické obezitologie nejen pro praktické lékaře

Matoulek Martin - NOL-nakladatelství odborné literatury 2020, EAN: 9788090392977

15,04 € Detail
Manuál úspěšného hubnutí
český

Manuál úspěšného hubnutí

Matoulek Martin - NOL-nakladatelství odborné literatury 2020, EAN: 9788090392984

13,63 € Detail
Rentgen
český

Rentgen

Veselka Josef - Galén, spol. s r.o. 2023, EAN: 9788074926556

14,10 € Detail
Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe 3
český

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe 3

Alena Šebková - Current Media 2023, EAN: 9788088129660

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob.

23 € Detail
Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
český

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu

Irena Krčmová, Vratislav Sedlák, Milan Teřl - GEUM 2023, EAN: 9788087969649

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu dospělých a adolescentů od 12 let je společným dokumentem České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Jde o zásadní odbornou publikaci shrnující aktuální informace o diagnostice a terapii těžkého astmatu.

4 € Detail
Srdeční selhání
český

Srdeční selhání (Jessenius)

Radek Pudil - MAXDORF 2023, EAN: 9788073457563

Srdeční selhání je i v dnešní době závažným a často fatálním stavem. Celosvětově postihuje téměř 50 milionů lidí. Lze odhadnout, že srdeční selhání postihuje kolem 2 % dospělých osob, přičemž prevalence ve věku přes 65 let je mezi 6 a 10 % a zřejmě stále stoupá – částečně ovšem v důsledku lepšího přežití jiných kardiovaskulárních afekcí.

37,85 € Detail
Trvalé zdraví jako cíl zdravotního systému
český

Trvalé zdraví jako cíl zdravotního systému

kolektív - Nakladatelství Olympia, a.s 2023, EAN: 9788090834064

9,35 € Detail
Poruchy menstruačního cyklu
český

Poruchy menstruačního cyklu

Petr Křepelka - Univerzita Palackého v Olomouci 2023, EAN: 9788024462592

Poruchy menstruačního cyklu, které se manifestují projevy abnormálního děložního krvácení, významně negativně ovlivňují kvalitu života ženy a současně představují i jeden z nejčastějších důvodů návštěvy ženy u gynekologa. Efektivní řešení poruch menstruačního cyklu předpokládá široké znalosti fyziologie a patofyziologie ženské reprodukční soustavy.

29,40 € Detail
Akutní infarkt myokardu
český

Akutní infarkt myokardu (Farmakoterapie pro praxi)

Ošťádal, Mates Martin, Petr - Maxdorf, s.r.o. 2023, EAN: 9788073457556

Nemoci srdce a cév představují dlouhodobě nejčastější příčinu úmrtí v ekonomicky vyspělých zemích, tedy i v České republice. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční (ICHS) a k jejím nejzávažnějším a nejobávanějším formám patří akutní infarkt myokardu (AIM).

10,37 € Detail
Pediatria pre zvedavých rodičov
slovenský

Pediatria pre zvedavých rodičov

Katarína Legrand - Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o. 2023, EAN: 9788097394462

PEDIATRIA pre zvedavých rodičov je kniha od slovenskej pediatričky MUDr. Kataríny Legrand, mamy dvoch malých detí, ktorá kombinuje svoje vedomosti a skúsenosti z oboch oblastí, aby pomohla rodičom zvládať najčastejšie zdravotné problémy ich detí.

17,55 € Detail
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
český

Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

Pavel Michálek, Jan Kunstýř, Jan Bláha, Michal Pořízka - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024651699

Anesteziologie i perioperační a intenzivní medicína jsou dynamicky se rozvíjející obory, které mají přesah do většiny ostatních odvětví medicíny. Učební text obsahuje souhrn látky prezentované studentům všeobecného lékařství během předmětu „Anesteziologie a neodkladná péče“.

24,25 € Detail
Selected chapters in orthopedics and traumatology for medical students
anglický

Selected chapters in orthopedics and traumatology for medical students

Pavel Douša, Tomáš Pešl, Valér Džupa, Martin Krbec - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024655857

This textbook for medical students include an overview of essential information on etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnostics and treatment of developmental and acquired orthopedic diseases and disorders, including musculoskeletal injuries.

20,30 € Detail
Brevíř 2007
český

Brevíř 2007

Kolektív autorov - MEDICAL TRIBUNE 2007, EAN: 9788087135006

8,91 € Detail