0

Karlovarská lázeňská léčba, její vývoj a logika
český

Karlovarská lázeňská léčba, její vývoj a logika

Šolc Pavel - Fornica 2021, EAN: 9788087194348

10,11 € Detail
Bostonský test pojmenování BNT-2
český

Bostonský test pojmenování BNT-2

Harold Goodglass, Edith Kaplan, Barbara Barresi - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024653396

Bostonský test pojmenování (BNT) je obrázkový test pojmenování pro vyšetření fatických funkcí v rámci neuropsychologického a logopedického vyšetření. Je určen pro pacienty po cévní mozkové příhodě, s neurodegenerativními onemocněním i dalšími etiologiemi, které vedou k centrální poruše řeči.

91 € Detail
Autopatická svépomoc (3.vydání)
český

Autopatická svépomoc (3.vydání)

Jiří Čehovský - Alternativa 2022, EAN: 9788086936628

Jak samostatně postupovat s cílem zlepšit narušené zdraví, životní pocit a vitalitu. A to především při používání autopatie pro sebe, v rodině a ve svém okolí. Jsou tu i nejnovější zkušenosti autora a jeho žáků.

11 € Detail
Džin Šin Džucu
český

Džin Šin Džucu

Mary Burmeister - CAD PRESS 1994, EAN: 8085349760

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety. Příručka, učebnice, kterou nám autorka připravila, je výsledkem jejího třicetiletého studia a praxe s touto metodou. Džin Šin Džucu patří mezi nauky-umění, které všechny vedou k jednomu a témuž cíli: poznat sám sebe.

6,30 € Detail
Paliativní medicína pro praxi
český

Paliativní medicína pro praxi

Ondřej Sláma; Ladislav Kabelka - Galén 2022, EAN: 9788074926273

Monografie Paliativní medicína pro praxi se již po prvním vydání v roce 2007 stala oblíbenou a nepostradatelnou základní učebnicí oboru. Po patnácti letech se pořadatelé rozhodli pro podstatně přepracované vydání třetí, aktualizované a s ohledem na potřeby oboru i rozšířené na téměř dvojnásobný rozsah.

40,95 € Detail
Pôrodníctvo
slovenský

Pôrodníctvo

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. a kolektív - A-medi management, s.r.o. 2022, EAN: 9788089797721

Kniha kladie dôraz nielen na učebnicové texty pre štúdium pôrodníctva, ale je aj podrobným opisom fyziologických procesov v tehotnosti, priebehu najčastejších ochorení u tehotných a farmakologickej problematiky v tehotnosti a pri dojčení.

240 € Detail
Patológia 1.časť (Zimný semester)
slovenský

Patológia 1.časť (Zimný semester)

Alžbeta Blichárová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022, EAN: 9788057400936

„Patológia 1. časť (zimný semester) - Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva“ je prvou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou prvú polovicu výučby (zimný semester). V tejto časti je popísaných 70 diagnóz, kde každej je venovaná jedna strana. V popise je uvedené poradové číslo zhodujúce sa s číslom preparátu a názov danej diagnózy.

15 € Detail
Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny
český

Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny

Radek Hart - Galén 2022, EAN: 9788074926112

Ortopedie patří k nejnáročnějším operačním oborům a klade značné nároky na lékaře nejen po stránce odborné, ale i fyzické a psychické. Mnohem častěji než dříve se chirurgové setkávají se složitějšími nálezy, které vyžadují stále náročnější rozhodování a nejednoduchá operační řešení, a roste tedy i význam předoperačního plánování.

103,40 € Detail
Dětské zlomeniny
český

Dětské zlomeniny

Petr Havránek - Galén 2022, EAN: 9788024623146

Monografie přináší komplexní pohled na léčbu dětských zlomenin, horní končetiny včetně ruky, zlomenin pánve a dolní končetiny včetně nohy, doplněných o poranění hlavy, baze lební, zlomeniny obličejového skeletu a poranění páteře. Vlastní text je rozdělen na dvě části.

90,99 € Detail
COVID-19
český

COVID-19 (Jessenius)

Aleš Chrdle; Marek Štefan; Pavel Dlouhý - MAXDORF 2022, EAN: 9788073457358

Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19 (coronavirus disease 2019), které je vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování.

23,77 € Detail
Kardiovaskulární a hrudní chirurgie
český

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie (Jessenius)

Vojtěch Kurfirst; Aleš Mokráček; Vladislav Hytych - MAXDORF 2022, EAN: 9788073457327

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie je prvním knižním titulem v české lékařské literatuře, který podává ucelený přehled o velmi blízkých oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie a hrudní chirurgie. Tyto obory jsou si blízké nejen z historického hlediska, ale i z hlediska anatomického a patofyziologického a v neposlední řadě i z hlediska chirurgického.

27,76 € Detail
Historie ORL – 100 let
český

Historie ORL – 100 let

Ivan Kalivoda; Pavel Komínek; Viktor Chrobok - TOBIÁŠ 2021, EAN: 9788073112066

Stejně jako každá oblast lidských činností má i otorinolaryngologie své dějiny, které se začínají datovat v první polovině 19. století v návaznosti na výzkum v oblasti anatomie, fyziologie a globální vědecko-technologický pokrok.

13,39 € Detail
Stable Base
český

Stable Base

Norbert Salenbauch, Jan Langner - Quintessenz 2018, EAN: 9788086979144

U pacientů s výrazně redukovaným zbytkovým chrupem nebo u pacientů zcela bezzubých nebývá náročná léčba v podobě fixních náhrad kotvených implantáty vždy tím nejlepším řešením.

93,32 € Detail
Dětská oftalmologie
český

Dětská oftalmologie

- GRADA 2022, EAN: 9788027130528

Tato mimořádně zpracovaná publikace se věnuje celému oboru dětského očního lékařství, ale i jeho propojení s dalšími lékařskými obory, zejména s pediatrií a neurologií.

62,30 € Detail
Revmatologie v klinických scénářích
český

Revmatologie v klinických scénářích (Jessenius)

Jakub Závada, Heřman Mann - MAXDORF s.r.o. 2022, EAN: 9788073457389

Cílem této knihy je představit způsob uvažování revmatologa nad pacientem, který přichází s kombinací symptomů a objektivních nálezů svědčících pro možnou přítomnost zánětlivého revmatického onemocnění.

19,78 € Detail
Klinická fyziologie lidské reprodukce
český

Klinická fyziologie lidské reprodukce (Malá monografie)

Pavel Trávník - GRADA 2022, EAN: 9788027112753

Monografie našeho předního klinického embryologa a fyziologa poskytuje komplexní informace jak z oboru fyziologie ženské, tak i mužské reprodukční soustavy. Kniha obsahuje ucelené informace, které nejsou v českém jazyce čtenáři v takovém rozsahu a souvislostech v jiném díle k dispozici.

29,30 € Detail
Základy lékařské biofyziky
český

Základy lékařské biofyziky (Malá monografie)

Josef Rosina; Jana Vránová; Hana Kolářová - GRADA 2022, EAN: 9788027125746

Základy lékařské biofyziky pro studenty lékařských fakult je základním studijním materiálem pro studenty medicínských oborů.

20,13 € Detail
Etické problémy v onkologii
český

Etické problémy v onkologii (Jessenius)

Marie Opatrná - MAXDORF 2022, EAN: 9788073457266

Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována.

11,79 € Detail
Věkem podmíněná degenerace makuly
český

Věkem podmíněná degenerace makuly (Jessenius)

Libor Hejsek - MAXDORF 2022, EAN: 9788073457341

Věkem podmíněná degenerace makuly se postupně díky populačnímu vývoji stává prioritou oční medicíny. Nějaký stupeň postižení má minimálně 25 % pacientů starších 60 let. Možnosti diagnostiky, terapie a léčebných možností a režimů se neustále rozšiřují, a tak publikace, které na toto téma v ČR vyšly, již neobsahují aktuální informace.

23,77 € Detail
Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním sars - CoV2
český

Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním sars - CoV2

Martin Maxmilián L.Janda - Tribun EU 2022, EAN: 9788090819306

TATO KNIHA SE ZAČALA PSÁT V DOBĚ, KDYŽ CELÝ SVĚT ZAČAL BOJOVAT S TVRDOU RÁNOU OSUDU, A TO S ONEMOCNĚNÍM SARS-COV2, TENTO VIRUS OCHROMIL KOMPLETNĚ CELOU PLANETU ZEMI A NASTAVIL LIDEM NOVÉ NEPŘÍJEMNÉ NORMY, KTERÉ ZASAHOVALY DO JEJICH ŽIVOTŮ.

10,79 € Detail