0

Knihy

Kategórie

Neurorehabilitace
český

Neurorehabilitace

Marcela Lippertová-Grünerová - Galén 2024, EAN: 9788074927089

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu. Stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým, dříve smrtelným poškozením mozku, kteří přežijí, ale se závažným funkčním postižením.

101,20 € Detail
Covid-19 v pediatrických souvislostech
český

Covid-19 v pediatrických souvislostech

Jan David - Galén 2024, EAN: 9788074927119

Rozšíření nového koronavirového onemocnění v roce 2020 odstartovalo bezprecedentní éru pandemie a s ní spojených výzev. Doposud neznámá nemoc v podstatě ze dne na den začala ovlivňovat každodenní život lidí ve všech jeho rovinách. Monografie COVID-19 V PEDIATRICKÝCH SOUVISLOSTECH se vrací k tomuto historicky, lékařsky a společensky významnému období.

27,50 € Detail
Roztroušená skleróza pro praxi
český

Roztroušená skleróza pro praxi (Jessenius)

Martin Vališ; Zbyšek Pavelek; Simona Halúsková - MAXDORF 2024, EAN: 9788073457877

Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit.

24,51 € Detail
Kraniofaryngeomy
český

Kraniofaryngeomy (Jessenius)

Mikuláš Kosák; David Netuka; Jana Ježková - MAXDORF 2024, EAN: 9788073457839

Kraniofaryngeom je benigní nádor, který je často spojen s agresivním chováním vedoucím k postižení řady důležitých/kritických struktur (hypofýza, zraková dráha, hypothalamus). Poruchy způsobené samotným nádorem či jeho léčbou se projevují závažnými komplikacemi (endokrinologické, metabolické, neurologické, oftalmologické, psychologické).

39,35 € Detail
Urgentní medicína
český

Urgentní medicína

Robin Šín; Petr Štourač - Galén 2024, EAN: 9788074927065

Urgentní medicína patří mezi mladší medicínské obory a v posledních letech se dynamicky rozvíjí.

111,32 € Detail
Lékařská biologie II.
český

Lékařská biologie II.

Ondřej Slabý - Masarykova univerzita - Lekárska fakulta 2023, EAN: 9788028003388

Druhý díl učebnice biologie pokrývá témata jako jsou např. úloha genetiky v moderní medicíně nebo Mendelovy zákony a monogenně dědičná onemocnění. Součástí knihy jsou rovněž kapitoly zaměřené na multifaktoriální dědičnost, genovou vazbu, populační genetiku a také epigenetiku.

28 € Detail
Naléhavé situace na operačním sále
český

Naléhavé situace na operačním sále

Tomáš Vymazal - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024657295

V medicíně je v současné době celosvětově kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého zdravotnického provozu – primum non nocere. V akutních situacích je nutná rychlá orientace ve vzniklé problematice a nalezení včasného řešení.

14,85 € Detail
Lékařská biologie a genetika 2. díl
český

Lékařská biologie a genetika 2. díl

Milada Kohoutová - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024657325

Učební texty Lékařská biologie a genetika jsou zaměřeny především na genetické problémy, které jsou významné pro studium medicíny; shrnují základní poznatky rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího oboru lékařské biologie a genetiky. Texty jsou rozděleny do tří dílů.

11 € Detail
Klinická propedeutika, vnútorné lekárstvo a špecifiká ošetrovateľskej starost
slovenský

Klinická propedeutika, vnútorné lekárstvo a špecifiká ošetrovateľskej starost

Anton Lacko, Antonín Hruboň, Mária Novysedláková, Marcela Ižová - OSVETA 2024, EAN: 9788080635275

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení.

16,20 € Detail
Onkogynekologie
český

Onkogynekologie (Jessenius)

Michal Zikán - MAXDORF 2024, EAN: 9788073457860

Gynekologické malignity představují v důsledku vysoké prevalence i mortality závažný medicínský i celospolečenský problém.

74 € Detail
Základná a klinická imunológia (Druhé prepracované a doplnené vydanie)
slovenský

Základná a klinická imunológia (Druhé prepracované a doplnené vydanie)

Milan Buc - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420297

Druhé vydanie úspešnej publikácie, ktorá opisuje súčasný stav najdôležitejších úsekov základnej a klinickej imunológie. Matéria knihy je rozdelená do jednotlivých kapitol.

71,25 € Detail
Klinická obezitológia
český

Klinická obezitológia

Ľubomíra Fábryová - Facta Medica 2023, EAN: 9788088056164

Prvé vydanie, ktoré vyšlo pred 10 rokmi, už nevyhovovalo súčasným poznatkom v diagnostike a liečbe obezity. Editorka zmenila koncepciu publikácie a doplnila autorský tím o mladých kolegov. Kompletný zoznam autorov zahŕňa 48 mien predných slovenských, ale aj českých odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú starostlivosti o pacientov s obezitou, napríklad: Mgr.

82,72 € Detail
Klinická neuropsychologie v praxi
český

Klinická neuropsychologie v praxi

Petr Kulišťák - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024651972

Druhé, aktualizované a doplněné vydání přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Kniha je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech.

27,23 € Detail
Terapeutické využitie tejpovania
slovenský

Terapeutické využitie tejpovania

Jitka Kobrová; Robert Válka - GRADA 2024, EAN: 9788080906665

Kniha komplexne spracováva problematiku tejpovania. Tejpovanie je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších metód vo fyzioterapii, rehabilitačnej medicíne aj terapii u športovcov. Kniha prináša okrem praktického využitia pri konkrétnych diagnózach a klinických stavoch aj podrobný popis techník tejpovania a princíp jeho pôsobenia na organizmus.

11,95 € Detail
Neurosurgery
anglický

Neurosurgery

Jan Mraček, Vladimír Přibáň - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024656885

Anglická učebnice je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách pro studenty v anglickém studijním programu. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie.

19,80 € Detail
Primární péče
český

Primární péče

Bohumil Seifert, Svatopluk Býma, Martin Seifert - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024654782

Všeobecné praktické lékařství se u nás stalo atraktivním oborem a odpovídá tomu i zájem studentů. Výuka v primární péči je standardní součástí kurikula na lékařských fakultách.

12,71 € Detail
Epistaxe
český

Epistaxe

Petr Čelakovský; Petr Matoušek - TOBIÁŠ 2024, EAN: 9788073112127

Cílem autorů bylo vytvoření ucelené mezioborové monografie, která poskytne komplexní pohled na možnosti diagnostiky a léčby epistaxe a povede k prohloubení znalostí i spolupráce jednotlivých odborností. Monografie je výsledkem společné práce 25 autorů a řady spoluautorů, kteří v úvodní části zpracovali přehledným způsobem klinickou anatomii a funkci nosu.

27,50 € Detail
Léčba lupénky Přírodní alternativa
český

Léčba lupénky Přírodní alternativa

John O. A. Pagano - Triton 2024, EAN: 9788076842786

Rozlučte se s bolestí, šupinami, svěděním a nízkým sebevědomím! Nebudete už potřebovat léky, steroidní masti a krémy, dehtové koupele ani ultrafialové záření!

21,73 € Detail
Interna
český

Interna

Lukáš Zlatohlávek - Current Media 2024, EAN: 9788088129677

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie.

48,95 € Detail
Hodnocení prostorového neglektu (KF-NAP) - Český manuál
český

Hodnocení prostorového neglektu (KF-NAP) - Český manuál

Peii Chen - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024657257

KF-NAP je semistrukturované behaviorální hodnocení k posouzení prostorového neglektu, jednoho z nejčastějších neurokognitivních deficitů po mozkovém poškození. KF-NAP patří mezi psychometricky nejkvalitnější posuzovací nástroje prostorových kognitivních funkcí.

37,12 € Detail