0

Kategórie

EKG prvního kontaktu v osmi krocích
Novinka český

EKG prvního kontaktu v osmi krocích (Edice postgraduální medicíny)

Marcel Nesvadba; Patrik Christian Cmorej; David Peřan - Mladá fronta 2020, EAN: 9788020457356

EKG je nejstarším kardiologickým vyšetřením, kterému je více než 100 let, a i přesto zůstává stále nejčastěji využívaným vyšetřením v tomto oboru. EKG je nejspolehlivějším průkazem akutního infarktu myokardu, a to i navzdory příchodu jiných, nákladných a složitých vyšetřovacích metod. EKG je nepřekonatelné v řešení častého a obtížného problému, jako je diagnostika arytmií, stejně tak i v diagnostice perikarditidy a tranzitorní srdeční ischemie. Incidence těchto závažných stavů je v ordinaci praktického lékaře relativně nízká na rozdíl od incidence v ordinacích specialistů, kam přicházejí pacienti již na doporučení. Častým případem dispenzarizace v ordinaci praktického lékaře je hypertenze. Když praktický lékař hypertenzi zjistí, určuje v závislosti na konkrétním pacientovi celkové kardiovaskulární riziko, zaznamenává data z rodinné i osobní anamnézy a fyzikálního vyšetření a provádí základní komplementární vyšetření (laboratoř, EKG, vyšetření očního pozadí). Nová kniha je klinicky a prakticky zaměřena, je určena pro potřeby praktických lékařů a přináší i hodnocení EKG křivky na konkrétních kazuistikách.

8,79 € Detail
Neuropsychiatrie
Novinka český

Neuropsychiatrie (Jessenius)

Tereza Uhrová; Jan Roth - MAXDORF 2020, EAN: 9788073456191

Moderní přelomová monografie přináší sjednocující pohled na většinu neurologických a psychiatrických diagnóz. Hlavní editoři knihy - MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Roth, CSc. - ke spolupráci přizvali řadu předních českých neurologů a psychiatrů. Kniha je unikátní v tom, že na každé kapitole vždy participují odborníci všech zúčastněných oborů, tj. nejčastěji společně neurolog a psychiatr. V textu jsou vždy zdůrazněny nejdůležitější body pro ambulantní specialisty a klinické lékaře bez vědeckého zaměření, včetně nejčastějších dotazů z praxe.

79,70 € Detail
Neurofibromatóza a iné syndromy s „café au lait“ makulami
slovenský

Neurofibromatóza a iné syndromy s „café au lait“ makulami (Edice postgraduální medicíny)

Denisa Weis; Anna Hlavatá; Andrea Hladíková - Mladá fronta 2020, EAN: 9788020457417

Pod klinickým znakem hyperpigmentace neboli „café au lait“ (CAL), plochých kávových skvrn na kůži, se skrývají mnohé syndromy s multiorgánovým poškozením a malignitami. Precizní klinická diagnostika na základě typu kožních morf, asociovaných příznaků a jiných charakteristik, provedená ve spolupráci s dermatology a dalšími odborníky, umožňuje včasné rozpoznání geneticky podmíněného onemocnění. V publikaci se autoři chtějí podělit o nejnovější poznatky z literatury, stejně jako o vlastní klinické zkušenosti v rámci diferenciální diagnostiky, genetické diagnostiky a managementu nejčastějšího onemocnění s CAL – neurofibromatózy typu I. Velká část monografie je věnována méně častým situacím při syndromech s CAL velmi podobných NF1 – Legiusovu či Noonanové syndromu anebo syndromu konstitučního deficitu mismatch opravného systému. Kniha poskytuje ucelený a aktuální přehled častých i vzácných multisystémových genetických onemocnění s výskytem hyperpigmentací, a to bez současného výskytu malignity i s jejím rizikem. Každá choroba je podrobně charakterizována klinicky a geneticky s aktuálním postojem k jejímu managementu a léčbě. Uvedeny jsou i kontakty na aktuální internetové zdroje, vědecké projekty a svépomocné skupiny.

13,98 € Detail
Špeciálna onkológia
slovenský

Špeciálna onkológia

Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš, kolektiv - Solen 2019, EAN: 9788089858187

Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od zostavovateľovdoc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruša, DrSc., a početného autorského kolektívu voľne nadväzujúca na predchádzajúce dielo Všeobecnej onkológie. Publikácia Všeobecná onkológia získala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 a Cenu Slovenskej onkologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2017. Špeciálna onkológia predstavujen komplexný pohľad na najčastejšien malignity zhrnuté do 14 kapitol s početnými subkapitolami, ktoré sa zaoberajú problematikou genetickej typológie nádorov a na ich základe aj možnosťami terapie. Ide o veľmi vyčerpávajúce a obsiahle dielo, ktoré bude isto prínosom nielen v pregraduálnom, ale najmä postgraduálnom vzdelávaní lekárov mnohých špecializácií.

55,00 € Detail
Nefrologické minimum pro klinickou praxi
český

Nefrologické minimum pro klinickou praxi (Medica)

Vladimír Teplan - MAXDORF s.r.o. 2020, EAN: 9788073456412

Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního formátu umožní čtenáři rychlou orientaci a doplnění aktuálních poznatků pro jeho každodenní klinickou praxi.V jednotlivých kapitolách, jež vyváženě pokrývají celou šíři oboru, se autor snaží zdůraznit vše, co by měli znát specialisté z jiných oborů v rámci nových poznatků v nefrologii. K tomu bezpochyby napomohla jak mnohaletá přednášková a publikační činnost profesora Teplana v oboru vnitřního a praktického lékařství, tak i cenné připomínky recenzenta profesora Miroslava Merty. Nově jsou zakomponovány vysoce aktuální kapitoly o vlivu obezity na ledviny, kardiorenální a hepatorenální postižení, speciální kapitola je věnována předoperační přípravě nefrologických nemocných.Kniha je určena především internistům a praktickým lékařům, ale i zájemcům o nefrologii z řad pediatrů, urologů, intenzivistů, diabetologů, nutricionistů a dalším specialistům. Nepochybně přinese aktuální rozšíření znalostí i mladším nefrologům v přípravě k atestaci.

19,78 € Detail
Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou
slovenský

Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

Tibor Hlavatý, Anna Krajčovičová - A-medi management, s.r.o. 2020, EAN: 9788089797578

Nová kniha pre pacientov Predstavujeme Vám druhé rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie pre pacientov Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Kniha obsahuje 15 kapitol, ktoré sa venujú príznakom, diagnostike, najnovším možnostiam liečby, diéte a životospráve. V knihe sú cenné rady aj o tom ako plánovať rodičovstvo a aké sú možnosti sociálnej podpory. Bohato ilustrovaná kniha je doplnená receptárom bezzvyškovej diety a slovníkom najčastejších lekárskych odborných termínov.

25,41 € Detail
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství
český

Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Jan Kilián - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645469

Učební texty jsou určené zejména studentům všeobecného lékařství a podávají základní informaci o všech hlavních oborech stomatologie, tj. zejména o preventivní, dětské a záchovné stomatologii, parodontologii a chorobách ústní sliznice, stomatologické chirurgii, onkologii a traumatologii, protetické stomatologii a ortodoncii. Učebnice obsahuje vybrané kapitoly, které jsou významné pro preventivní a léčebnou činnost lékařů nestomatologických oborů, ale poskytuje důležité základní informace také pro studenty zubního lékařství.

6,11 € Detail
Deliria z pohledu psychiatra
český

Deliria z pohledu psychiatra

Roman Jirák, Lubomír Houdek - Galén, spol. s r.o. 2020, EAN: 9788074924613

Stručná monografie předního českého psychiatra zkoumá, shrnuje a představuje problematiku delirií - poruch vědomí, kterým není ani v zahraniční odborné literatuře věnována zasloužená péče. Deliria a stavy zmatenosti představují velmi závažné psychické stavy vyskytující se především jako komorbidní poruchy při těžších somatických onemocněních a intoxikacích. Mnohdy se vyskytují také jako komorbidní syndrom u některých demencí. Tyto organické mozkové syndromy zhoršují prognózu somatických poruch, zvyšují mortalitu, prodlužují dobu léčby, zkracují délku života a ohrožují pacienty úpadkem kognitivních funkcí. Výrazně zhoršují kvalitu života pacientů i jejich nejbližších rodinných příslušníků a prodražují terapii. Základní znalosti o deliriích by měli mít lékaři všech klinických oborů, protože se mohou vyskytnout skutečně v kterémkoli věku a u různých somatických stavů. OBSAH: 1. Úvod * 2. Poruchy vědomí * 3. Co je delirium * 4. Vyšetření delirujícího pacienta * 5. Predispoziční a precipitační faktory * 6. Epidemiologie * 7. Patofyziologie * 8. Vztah delirií a demencí * 9. Klinický obraz * 10. Diagnostika a diferenciální diagnostika (Hodnotící škály delirií * Rizikové faktory delirií * Deliria ve stáří * Deliria v dětském věku * Deliria u dalších somatických poruch) * 11. Prevence delirií * 12. Terapie delirií (Farmakoterapie delirií * Nefarmakologické přístupy v léčbě delirií) * O autorovi * Zkratky * Literatura * Rejstřík

10,34 € Detail
Orálna medicína
slovenský

Orálna medicína

Eugen Ďurovič - Vydavateľstvo P + M 2019, EAN: 9788089694624

Autor spracoval odbornú knižnú publikáciu, ktorá je zostavená v rozsahu 259 strán a publikáciu uzatvára zoznam použitej literatúry, ktorý zahŕňa 272 bibliografických zdrojov. Obsah odborného textu je vhodne delený do 20 kapitol. Jednotlivé kapitoly opisujú konkrétne ochorenia vyskytujúce sa v orofaciálnej oblasti, ich charakteristiku a etiológiu, ich klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku, a tiež liečbu týchto ochorení. V niektorých kapitolách sú uvedené i poznámky pre prax, ktoré ešte spresňujú praktický pohľad na ochorenie, čo svedčí o vysokej odbornej a praktickej erudícii autora. Z hľadiska praktického využitia uvedenej publikácie je dôležité i to, že v každej kapitole sa uvádza konkrétna liečba ochorenia, takže táto publikácia, okrem vysokej teoretickej úrovne, má aj výraznú praktickú hodnotu pre čitateľa. Publikácia je doplnená mnohými fotografiami patologických stavov, ktoré inštruktívne spresňujú teoretický opis poranení. Pri niektorých ochoreniach je výklad spresnený i schémami, ktoré podávajú čitateľovi široký pohľad na problematiku ochorenia. Uvedená publikácia, napísaná v tomto rozsahu, prispeje k zvýšeniu diagnostického a liečebného procesu, a tým aj k zvýšeniu kvality života našich pacientov, pretože naším cieľom je: Salus aegroti, suprema lex. Táto pôvodná publikácia má výbornú odbornú a metodickú úroveň, je dobre členená a je zrozumiteľná nielen pre prakticky skúsených pracovníkov, ale aj pre študentov medicíny. Jazyková úroveň publikácie je dobrá a použitá odborná terminológia i odporúčané liečebné postupy sú v súlade s platnými normami i modernými medicínskymi princípmi liečby. Publikácia má veľmi dobrú aj didaktickú úroveň, je vhodná pre potreby pregraduálnej, ale i na doplnenie postgraduálnej výchovy. Autorovi sa touto publikáciou podarilo vyplniť medzeru v tejto oblasti. Posudzovanú publikáciu navrhujem, v zhode so zámermi autora, zaradiť do kategórie: publikácia nielen pre pregraduálnu výchovu, ale aj pre postgraduálnu prax.

34,00 € Detail
ECG Interpretation
anglický

ECG Interpretation

František Nehaj - OSVETA 2018, EAN: 9788080634872

10,56 € Detail
Biológia človeka pre nelekárske študijné programy
slovenský

Biológia človeka pre nelekárske študijné programy

Vladimír Bošák - TU - Zdravotníctva a sociálnej práce fakulta 2018, EAN: 9788056803639

Bošák Vladimír: Biológia človeka pre nelekárske študijné programy - vysokoškolská učebnica Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

10,00 € Detail
Vyšetrovacie metódy v imunológii pre poslucháčov FZSP
slovenský

Vyšetrovacie metódy v imunológii pre poslucháčov FZSP

Stanislava Blažíčková, Vlastimil Král, Ivana Stiborová - TU - Zdravotníctva a sociálnej práce fakulta 2018, EAN: 9788056803790

Imunológia sa v posledných tridsiatich rokoch rozvinula z experimentálneho pododboru v najvýznamnejšie odbor modernej medicíny. Pôvodne experimentálne imunologické metódy sú základom modernej diagnosticky naprieč odbormi medicíny. Zložky imunitného systému sa stali významným liečebným nástrojom (onkológia, imunológia, reumatológia, neurológia, dermatológia, infekčné lekárstvo a pod.). Imunologické vyšetrenie sa zameriava na obranyschopnosť ľudského organizmu voči infekcii a odhalenie zmien imunitného systému. Jeho cieľom je odhaliť vrodené alebo získané poruchy imunity, obranyschopnosti. Diagnostika s využitím imunologických poznatkov a vyšetrovacích metód sa uplatňuje pri viacerých typov ochorení. Výsledok vyšetrenia pomôže pri diagnostike vrodených aj získaných imunitných defektov a autoimunitných chorôb. Umožní tak zvoliť vhodnú formu liečby, ktorú predstavuje napríklad stimulácia tvorby bielych krviniek, doplnenie chýbajúcich protilátok alebo naopak pri autoimunitných chorobách tlmenie a potlačenie patologickej reakcie organizmu. Na potvrdenie klinickej diagnózy niekedy postačujú iba jednotlivé orientačné imunologické vyšetrenia, väčšinou sú však vhodnejšie komplexnejšie, ktoré môžeme rozlišovať na imunologické metódy prvej voľby (na primárnu starostlivosť) a imunologické vyšetrenia špecializované (pre odborné pracoviská rôznych lekárskych odborov).

9,35 € Detail
Propedeutika epidemiológie
slovenský

Propedeutika epidemiológie

Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Vladimír Príkazský - TU - Zdravotníctva a sociálnej práce fakulta 2019, EAN: 9788056801482

Obyvatelia Českej a Slovenskej republiky dnes žijú podstatne dlhšie a s lepšou kvalitou života, ako to bolo pred niekoľkými dekádami. Predĺženie celkovej dĺžky života, ktoré súvisí so zmenou životného štýlu, so zmenou prostredia, prístupom k zdravotným službám a mnohým iným faktorom však nesprevádza až taký nárast rokov života v zdraví, ako by sme si priali. Hľadanie príčin tohto stavu potvrdzuje, že zdravie je výsledkom pôsobenia súboru faktorov, ktoré sa týkajú všetkých súčastí spoločnosti. Zdravie verejnosti v ostatnej dekáde prekročilo hranice klasickej hygieny a epidemiológie a stalo sa integrálnou súčasťou mnohých oblastí klinickej medicíny, riadenia zdravotníckych systémov a celého komplexu profesií, ktoré túto oblasť riešia. Epidemiológia ako základ poznania a riešenia problémov zdravia populácie sa tiež súbežne rozvinula. Sledujeme jej vplyv v oblastiach, ktoré donedávna boli výhradnou doménou klinickej medicíny. Ako príklad môžu slúžiť guidelines na diagnostiku a liečbu ochorení, založené na vedeckom poznaní, alebo procesy riadenia kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Všetky nevyhnutne vyžadujú dobrú znalosť postupov epidemiológie a schopnosť správne interpretovať jej výsledky. Ľudská bytosť ako biologická entita sa správa pravdepodobnostne a deterministické vzťahy sú skôr výnimkou. Preto správna interpretácia výsledkov štúdií a ich uplatňovanie v praxi vyžaduje brať do úvahy vždy prítomné skreslenia (bias) a zavádzajúce faktory (confouding). Zdravie nie je obmedzené hranicami a práve globálne aspekty zdravia verejnosti dnes do veľkej miery určujú jeho stav. Poznanie širších súvislostí zdravia spolu s faktormi rizika vytvára základ mnohých úspešných zásahov. Informačné technológie potom poskytujú nástroje na mapovanie vývoja situácie alebo na rýchle varovanie pred ohrozením. Aj tu je na mieste opatrnosť založená na kritickom poznaní pri spracovaní návalu informácií. Kolektív autorov sa pokúsil poskytnúť širší obraz toho, čo sa dnes ponúka vo svete z metód epidemiológie. Je na čitateľovi, čo si zo širokej ponuky vyberie a najmä použije v praxi. Autori sú presvedčení, že každý si tam nájde niečo, čo ho inšpiruje a pomôže lepšie plniť pracovné ciele. Zároveň očakávajú, že táto publikácia bude príspevkom k nepretržitému zlepšovaniu zdravia obyvateľov Slovenska a Čiech.

23,90 € Detail
Fyziologie
Novinka český

Fyziologie

Jaromír Mysliveček - Triton 2020, EAN: 9788075538185

Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. LF UK je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Publikace vznikla jako reakce na žádost studentů lékařských i nelékařských oborů o přehledné zpracování nejdůležitějších témat v širokém oboru fyziologie. Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen k finální přípravě před zkouškou, ale i k úvodní orientaci v tématu. Je pevnou oporou při studiu složité spleti informací jednoho ze základních oborů medicíny.

22,28 € Detail
Základy neuroanatomie a nervových drah 1
český

Základy neuroanatomie a nervových drah 1

Petr Dubový, Radim Jančálek - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021074262

Základní informace o struktuře a funkci nervové soustavy získávají studenti medicíny naší fakulty postupně ve dvou etapách, ve třetím semestru základního kurzu anatomie a v následujícím semestru v rámci integrované výuky neurověd. V předkládaném učebním textu je studentům medicíny podán přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce.

9,20 € Detail
Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči
český

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči

Olga Suková, Zdeňka Knechtová - Masarykova Univerzita 2019, EAN: 9788021095021

Publikace je určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Svým zaměřením mohou skripta oslovit také sestry z praxe i širší odbornou veřejnost. Obsahem je péče o pacienty s akutním selháním ledvin. kteří jsou hospitalizování na pracovištích intenzivní medicíny. Dále zde čtenář může dohledat sjednocené ošetřovatelské postupy dle aktuálních doporučení medicíny založené na důkazech, týkající se např. katetrizace močového měchýře, péče o urostomie atd. Cílem publikace je poskytnout nejdůležitější informace vycházející z nejnovějších doporučení vedoucích ke zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče.

29,30 € Detail
Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU
český

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Jiří Dostál, Iva Slaninová - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021090453

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací zkoušku. Většinou jde o původní nebo mírně upravená znění otázek použitých na Lékařské fakultě v Brně při přijímacích zkouškách v minulých letech. Oproti předchozím verzim byly některé otázkyvýznamně obměněny a jejich počet byl rozšířen. Další důležité detaily najdete v předmluvách k jednotlivým oddílům. Testy jsou tradičně konstruovány tak, že z nabídnutých odpovědí je správná jediná nebo žádná. Ve skutečných testech je možnost žádná odpověď není správná (nebo analogický výrok) uvedena jako pátá výběrová varianta (e), v této publikaci však tato možnost výslovně uvedena není. Správné odpovědi pro kontrolu jsou vždy uvedeny v závěru kapitoly. Při řešení příkladů v průběhu přijímací zkoušky na LF MU lze používat jednoduchou kalkulačku a provádět pomocné výpočty na papíře. Použití dalších pomůcek např. tabulek při přijímacích testech není povoleno, všechna data potřebná pro řešení jsou vždy uvedena v zadání. Autoři proto doporučují si zvykat na tento požadavek již při procvičování.

10,50 € Detail
Infekční lékařství
český

Infekční lékařství

Petr Husa, Lenka Krbková - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021094383

Tento učební text předkládá studentům lékařské fakulty stručný souhrn současného stavu znalostí o infekčních chorobách. Autoři se snažili přizpůsobit rozsah textu malému časovému prostoru, který je výuce infekčních nemocí v současnosti poskytován. Proto jde o skripta rozsahem malá, ale obsahující všechny informace potřebné pro zvládnutí zkoušky z infekčních nemocí i pro základní orientaci v této jinak velmi složité problematice.

24,10 € Detail
Anatomie člověka II
český

Anatomie člověka II

Libor Páč - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021092075

Předložený učební text zahrnuje významné části anatomie člověka soustavu gastrointestinální, dýchací, močovou, pohlavní, kardiovaskulární a soustavu žláz s vnitřní sekrecí. Je nezbytným základem pro zvládnutí zkoušky z anatomie.

11,10 € Detail
Gynekologie
český

Gynekologie

Františk Macků, Evžen Čech - INFORMATORIUM, spol. s r. o. 2001, EAN: 9788073330016

Obsahuje kapitoly zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

10,11 € Detail