0

Kategórie

Arteriální hypertenze - současné klin. trendy XXI
český

Arteriální hypertenze - současné klin. trendy XXI

Jiří Widimský - Triton 2023, EAN: 9788076841550

Sborník přednášek z již XXI. ročníku sympozia Arteriální hypertenze, současné klinické trendy se věnuje aktualitám v diagnostice a terapii arteriální hypertenze a jejích častých komorbidit.

12,33 € Detail
Diabetologie 2023
český

Diabetologie 2023

Milan Kvapil - Triton 2023, EAN: 9788076841963

Sborník/monografie DIABETOLOGIE 2023 je 14. knihou v řadě. Jako vždy přináší přehledné texty týkající se novinek v terapii (epfeglenatid, semaglutid), stejně jako souhrnný přehled k aktuální pozici osvědčeného sitagliptinu, zamyšlení o možných směrech vývoje (smart inzulin, icodec).

23,71 € Detail
Inhalační systémy
český

Inhalační systémy (Jessenius)

Viktor Kašák; Eva Kašáková - MAXDORF 2023, EAN: 9788073457525

Inhalační cesta podání léků pro pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), kam se řadí průduškové astma (astma), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN (ACOS), je metodou první volby.

23,15 € Detail
Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe 3
český

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe 3

Alena Šebková - Current Media 2023, EAN: 9788088129660

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob.

24,25 € Detail
Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
český

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu

Irena Krčmová, Vratislav Sedlák, Milan Teřl - GEUM 2023, EAN: 9788087969649

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu dospělých a adolescentů od 12 let je společným dokumentem České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Jde o zásadní odbornou publikaci shrnující aktuální informace o diagnostice a terapii těžkého astmatu.

4 € Detail
Srdeční selhání
český

Srdeční selhání (Jessenius)

Radek Pudil - MAXDORF 2023, EAN: 9788073457563

Srdeční selhání je i v dnešní době závažným a často fatálním stavem. Celosvětově postihuje téměř 50 milionů lidí. Lze odhadnout, že srdeční selhání postihuje kolem 2 % dospělých osob, přičemž prevalence ve věku přes 65 let je mezi 6 a 10 % a zřejmě stále stoupá – částečně ovšem v důsledku lepšího přežití jiných kardiovaskulárních afekcí.

41,85 € Detail
Poruchy menstruačního cyklu
český

Poruchy menstruačního cyklu

Petr Křepelka - Univerzita Palackého v Olomouci 2023, EAN: 9788024462592

Poruchy menstruačního cyklu, které se manifestují projevy abnormálního děložního krvácení, významně negativně ovlivňují kvalitu života ženy a současně představují i jeden z nejčastějších důvodů návštěvy ženy u gynekologa. Efektivní řešení poruch menstruačního cyklu předpokládá široké znalosti fyziologie a patofyziologie ženské reprodukční soustavy.

29,40 € Detail
Pediatria pre zvedavých rodičov
slovenský

Pediatria pre zvedavých rodičov

Katarína Legrand - Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o. 2023, EAN: 9788097394462

PEDIATRIA pre zvedavých rodičov je kniha od slovenskej pediatričky MUDr. Kataríny Legrand, mamy dvoch malých detí, ktorá kombinuje svoje vedomosti a skúsenosti z oboch oblastí, aby pomohla rodičom zvládať najčastejšie zdravotné problémy ich detí.

17,55 € Detail
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
český

Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

Pavel Michálek, Jan Kunstýř, Jan Bláha, Michal Pořízka - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024651699

Anesteziologie i perioperační a intenzivní medicína jsou dynamicky se rozvíjející obory, které mají přesah do většiny ostatních odvětví medicíny. Učební text obsahuje souhrn látky prezentované studentům všeobecného lékařství během předmětu „Anesteziologie a neodkladná péče“.

24,25 € Detail
Selected chapters in orthopedics and traumatology for medical students
anglický

Selected chapters in orthopedics and traumatology for medical students

Pavel Douša, Tomáš Pešl, Valér Džupa, Martin Krbec - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024655857

This textbook for medical students include an overview of essential information on etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnostics and treatment of developmental and acquired orthopedic diseases and disorders, including musculoskeletal injuries.

20,30 € Detail
Brevíř 2007
český

Brevíř 2007

Kolektív autorov - MEDICAL TRIBUNE 2007, EAN: 9788087135006

8,91 € Detail
Molekulární diagnostika nádorů pro chirurgické obory
český

Molekulární diagnostika nádorů pro chirurgické obory

kolektív - Current Media 2023, EAN: 9788088129653

Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřená na přehledné a stručné zpracování klinické molekulární diagnostiky nádorů, zahrnující všechny dostupné a sofistikovaní metody této medicínské oblasti.

24,25 € Detail
Aplikovaná anatomie
český

Aplikovaná anatomie

- Galén 2023, EAN: 9788074926129

Masáž je součástí fyzikální léčby, kterou dnes podstupuje mnoho lidí jak za účelem celkově regeneračním, tak za účelem léčebným. Je metodou, jež si zasluhuje, aby byla založena na praktických i teoretických poznatcích. Za současného stavu převládají prakticko-rutinní znalosti.

99 € Detail
Nefrologie kritických stavů
český

Nefrologie kritických stavů (Jessenius)

Naděžda Petejová; Josef Zadražil; Vladimír Teplan; Arnošt Martínek - MAXDORF 2023, EAN: 9788073457471

Praktická a přehledná publikace zaměřená na nefrologickou problematiku intenzivní péče. Kniha v příjemném větším kapesním formátu je určena nefrologům (i internistům s širokým záběrem), intenzivistům a anesteziologům. Kolektiv předních českých expertů v oblasti nefrologie, vnitřního lékařství a intenzivní medicíny (doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.

32,50 € Detail
Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře
český

Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře

David Smékal - Univerzita Palackého v Olomouci 2014, EAN: 9788024439853

Publikace poskytuje přehled základních cviků pro pacienty s nespecifickou bolestí zad.

4,21 € Detail
Ochorenia jazyka
slovenský

Ochorenia jazyka

Silvia Timková, Marcel Riznič - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2021, EAN: 9788081529610

Vysokoškolský učebný text Ochorenia jazyka sa zameriava na anomálie a choroby postihujúce jazyk. V jednotlivých kapitolách opisuje vrodené stavy, s ktorými sa na jazyku stretávame, ich diagnostiku ako aj možnosti liečby, ako aj jednotlivé samostatné chorobné jednotky. Úvodnú kapitolu tvoria lokálne ochorenia jazyka, kedy ochorenie nemá prejavy na iných ústnych slizniciach.

22,54 € Detail
Náhlé příhody břišní
český

Náhlé příhody břišní (Albertova sbírka)

Zdeněk Krška - We Make Media 2023, EAN: 9788088400363

Kniha přináší zcela nový pohled na jednu z nejčastějších problematik v celosvětové medicíně. Poprvé v kontextu české i světové literatury byly definovány a aktuálně zpracovány NPB v důsledku intoxikací a otrav, ale také i duševní poruchy imitující NPB. Aktuální trendy a současná doporučení jsou součástí prakticky všech kapitol, např.

42,03 € Detail
Urgentní příjem
český

Urgentní příjem

Martin Polák - GRADA 2023, EAN: 9788027135066

Publikace se věnuje nejčastějším stavům, se kterými se může lékař na oddělení urgentního příjmu setkat, především stavům interní povahy. Ukazuje, jak přistupovat k pacientovi na základě triáže, a to s ohledem na obtíže, se kterými přichází, nebo na již zjištěné onemocnění, se kterým je na urgentní příjem transportován.

47,63 € Detail
Nádory peritoneálního povrchu
český

Nádory peritoneálního povrchu

Dušan Klos - GRADA 2023, EAN: 9788027131310

20,86 € Detail
Srdeční selhání pro praxi
40,30 € Detail