0

Co nás učí nádory
český

Co nás učí nádory

Jana Šmardová - muni PRESS 2021, EAN: 9788021096998

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce.

17,98 € Detail
Systém a fylogeneze savců
český

Systém a fylogeneze savců

Jan Zima; Miloš Macholán - Academia 2021, EAN: 9788020032157

Druhová diverzita vývojových linií organismů na Zemi je úžasně bohatá a stále ji známe pouze částečně a neúplně. Mezi nejlépe známé živočichy nesporně patří savci. V posledních dekádách došlo v této oblasti k zásadnímu pokroku díky aplikaci molekulárních a genetických metod i vyspělých výpočetních postupů.

26,77 € Detail
Jak zabránit klimatické katastrofě
český

Jak zabránit klimatické katastrofě (Pod povrchem)

Bill Gates - Jan Melvil publ 2021, EAN: 9788075551382

Bill Gates není klimatologem a přece je to ideální autor knihy o tom, jak zabránit klimatické katastrofě. Tento multimilionář, filantrop a milovník vědy investuje už léta do výzkumu zaměřeného na redukci skleníkových plynů; setkává se kvůli tomu s předními světovými vědci i politiky a do celé problematiky nahlédl jako málokdo.

18 € Detail
Stručná historie času
český

Stručná historie času (Aliter)

Stephen Hawking - Dokořán 2021, EAN: 9788025735541

Ve své Stručné historii času Stephen Hawking přístupně a čtivě rekapituluje vědecké i předvědecké názory na vznik a podobu vesmíru. Od mytologických představ o Zemi ležící na krunýři želvy se přes heliocentrické a geocentrické modely Sluneční soustavy dostává k Albertu Einsteinovi a jeho převratným objevům dotýkajícím se povahy prostoru a času.

10,53 € Detail
Voda, Slovenské zlato
slovenský

Voda, Slovenské zlato

Bedrich Schreiber - BoArt s.r.o. 2020, EAN: 9788089554102

Reprezentačná fotografická trojjazyčná kniha mapuje cez prizmu vody všetky dôležité slovenské vodné toky, vodopády, tatranské plesá, liečebné kúpele, termálne kúpaliská, jaskyne, vodné nádrže a iné historické, kultúrne a geomorfologické zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých povodiach, podľa ktorých je kniha aj členená v samostatných kapitolách.

22,77 € Detail
Ten nej život pro vašeho psa
český

Ten nej život pro vašeho psa (EDUKACE)

Emily Strongová; Allie Benderová - PLOT 2021, EAN: 9788074284052

Svědomití majitelé psů usilují o to, aby život jejich chlupatých miláčků byl co nejbohatší (tzv. enrichment), a proto jim dopřávají dostatek procházek, kvalitní stravy a zábavy. To je beze sporu správně – ale není to zdaleka vše.

15,94 € Detail
Nová zbierka úloh z matematiky
slovenský

Nová zbierka úloh z matematiky

František Kosper, Jana Fraasová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2020, EAN: 9788010038756

Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy, pri riešení ktorých treba porozmýšľať, ktorú z osvojených znalostí či zručností a akým spôsobom správne použiť- vzorové riešené úlohy s

9 € Detail
Život svorky a iné neobyčajné príbehy
slovenský

Život svorky a iné neobyčajné príbehy

Miroslav Mišák - ADIN, s.r.o. 2019, EAN: 9788089957217

Malá kniha o veľkých dobrodružstvách, pre veľkých aj malých. Prvá časť pojednáva o osudoch dvoch vlčích svoriek žijúcich v pohoriach Strážovské vrchy a Malá Fatra. Cez osobné stretnutia s vlkmi nás autor zasvätí do tajov vlčích rodín, do vzťahov medzi predátorom a loveným, do veľkých tajomstiev života.

10,80 € Detail
Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice
český

Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice

Dagmar Zádrapová - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020030832

Genetická variabilita je stěžejním hráčem na poli evoluce, selekce a samotné existence druhů. Právě problematikou genetické variability se zabývá tato kniha a pozornost je soustředěna na jednu z nejvýznamnějších listnatých evropských dřevin buk lesní (Fagus sylvatica L.).

10,57 € Detail
Expozice elektromagnetickému záření z běžných zdrojů
český

Expozice elektromagnetickému záření z běžných zdrojů

Martin Bartas - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020030467

V těsné blízkosti lidských obydlí se často vyskytují běžné zdroje elektromagnetickému záření (vysílače, telekomunikační sítě, dráty vysokého napětí apod.). Kniha se zabývá expozicemi elektromagnetickému záření a polím pocházejícím právě z těchto běžných zdrojů a jejich možným vlivem na zdraví člověka.

7,83 € Detail
Atlas světa pro každého XL
český

Atlas světa pro každého XL

- Kartografie PRAHA 2021, EAN: 9788073935344

Speciální verze Atlasu světa pro každého vám představuje tento oblíbený titul v úplně nové dimenzi. Velký formát (290 × 400 mm) dává mapám zcela jiný rozměr zejména co se týká přehlednosti a čitelnosti, to vše při 100% zachování kvality a rozumné ceny.

10,85 € Detail
Praha v červnu 1953
český

Praha v červnu 1953

Jakub Šlouf - Academia 2021, EAN: 9788020032881

Dne 1. června 1953 vstoupilo do stávky několik významných pražských průmyslových podniků v čele s tehdejším mamutím strojírenským a hutním koncernem ČKD Stalingrad. Dělníci se bouřili proti sociálním důsledkům ohlášené měnové reformy, vyšli z bran továren, a připravovali dokonce protestní pochod na Pražský hrad.

11,79 € Detail
Hvězdy, planety, magnety
český

Hvězdy, planety, magnety

Petr Kulhánek; Jakub Rozehnal - Aldebaran Group for Astrophysi 2021, EAN: 9788090663862

„Hvězdy, planety, magnety“ volně navazují na sérii titulů „Jak vznikal svět“ a „Duchové vesmíru“. V knize naleznete ve třinácti příbězích poutavá svědectví o magnetických polích ve vesmíru. Neviditelná pavučina jejich siločar často rozhoduje o osudech nebeských objektů. Kniha je určena všem zvídavým čtenářům.

12,41 € Detail
Kladrubáčci
český

Kladrubáčci

Dalibor Gregor; Marcela Slavíková - Ing. Dalibor Gregor 2021, EAN: 9788087731406

Jedinečná publikace z nakladatelství Ing. Dalibora Gregora je volným pokračováním úspěšných knihy "Kladrubáčci - aneb vyprávění starokladrubského hříběte" a "Kladrubáčci - Emilka se vrací." Příběh starokladrubské klisny Emilky, na jehož zrodu nikdo netušil, jaká překvapení postupně přichystá, je jedinečný a začal se psát 31.

29,96 € Detail
Biochemie
český

Biochemie

Radovan Hynek, Milan Kodíček, Olga Valentová - VŠCHT Praha 2017, EAN: 9788075920133

Předkládaná učebnice přináší netradičním způsobem zpracované základy biochemie, nepřetížené nadbytkem faktografických údajů. Je určena pro vysokoškolské studenty, kteří již zvládli základy obecné, organické a analytické chemie.

34,69 € Detail
Analytická chemie
český

Analytická chemie

kolektív - VŠCHT Praha 2018, EAN: 9788075920430

Učebnice Analytická chemie vznikla jako překlad devátého vydání světově používané učebnice Fundamentals of Analytical Chemistry, která si již od svého prvního vydání v roce 1963 získala trvalé celosvětové uznání. Učebnice poskytuje soustavný přehled pokrývající celou šíři analytické chemie.

50,76 € Detail
Český granát / Bohemian Garnet
anglický

Český granát / Bohemian Garnet

Radek Hanus, Alena Selucká, Pavla Stöhrová - Technické muzeum v Brně 2018, EAN: 9788087896730

Odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou spojeny výhradně s lokalitami v České republice.

33,25 € Detail
Český granát / Bohemian Garnet
anglický

Český granát / Bohemian Garnet

Radek Hanus, Alena Selucká, Pavla Stöhrová - Technické muzeum v Brně 2018, EAN: 9788087896655

Odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou spojeny výhradně s lokalitami v České republice.

23 € Detail
Hersenwerk v přírodě
český

Hersenwerk v přírodě (EDUKACE)

Helena Pozníčková Hejzlarová - PLOT 2021, EAN: 9788074284045

Nová kniha Heleny Pozníčkové Hejzlarové vás naučí, jak v přírodě kolem vás najít a realizovat nejrozmanitější hersenwerkové hříčky. Seznámí vás nejenom se základním konceptem hersenwerku, ale také s tím, jak zjistit, které typy hlavolamů vyhovují vašemu psovi nejvíc na základě jeho povahy, plemene, temperamentu nebo aktuální nálady.

10,74 € Detail
Domácnost bez odpadu
český

Domácnost bez odpadu

Bea Johnsonová - PEOPLECOMM 2017, EAN: 9788087917435

Bee Johnson se podařilo svou knihou vyvolat v západním světě pěkné haló. Stále větší počet lidí si začíná všímat toho, že smysl života není v tom, co vlastníme. Dochází nám, že čím víc vlastníme, tím méně svobodní jsme - čím víc nakupujeme, tím více je třeba vydělávat a čím více věcí máme, tím více strachu zpravidla pociťujem.

16,49 € Detail