0
Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov
slovenský

Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov

- Slovenská národná knižnica 2008, EAN: 9788089301041

Tematický inventár obsahuje záznamy o rukopisných dokumentoch uložených v zbierkach Archívu literatúry a umenia v SNK, ktoré vznikali v časovom rozpätí od 12. storočia až po prvú fázu národného obrodenia (1800). Ide o dokumenty zo všetkých oblastí spoločenského života, usporiadané do ôsmich tematických skupín filológia, historiografia, humanitné vedy, teológia a náboženstvá, prírodné vedy, aplikované vedy, právo, ostatné. Každý z 1778 záznamov obsahuje obšírny komentár. Jednoduché vyhľadávanie zabezpečuje menný a miestny register.

20,00 € Detail
Tlače 16. storočia vo fondoch lyceálnej knižnice v Kežmarku
slovenský

Tlače 16. storočia vo fondoch lyceálnej knižnice v Kežmarku

Mária Pitáková, Tomáš Tomo - Slovenská národná knižnica 2016, EAN: 9788081490903

44,00 € Detail
Stratení v živote a v strachu
slovenský

Stratení v živote a v strachu

Andrea Závodská - Andrea Závodská 2019, EAN: 9788057023548

Prichádzame sem s radosťou a túžbou učiť sa, objavovať a rásť. Máme v sebe plameň radosti z chuti po živote, ktorý sa však časom zmení na iskru a niekedy zhasne aj tá. Zostaneme zaseknutí a stratení v tme... Kniha Stratení je pohľad na život a jeho situácie, v ktorých sa každý z nás ocitá a cíti sa bezmocní a stratení. Môže to byť hľadanie novej práce, návrat do práce po materskej a pocit, že už nechceme fungovať tak, ako pred tým. Cítime, že nie sme šťastní, že nám niečo uniká a snažíme sa to nájsť. Na jednej strane chceme zapadnúť, necítiť sa odstrčení a na strane druhej chceme ísť za svojím snom. Túžime niečo vytvoriť, napriek nášmu strachu a možno aj odhováraniu našich blízkych. Hľadáme nejaký prijateľný kompromis, ktorý nám to všetko umožní. Kniha je plná uvedomení a rôznych tém na zamyslenie, ako chceme žiť v našom živote. Ponúka nám pomoc a podporu, že nie sme sami, ktorý sa cítia byť občas stratení.

13,00 € Detail
Hrdinskí Rusi
slovenský

Hrdinskí Rusi

J. V. Tarle - Eko-konzult 2019, EAN: 9788080792992

V súčasnosti sme svedkami intenzívneho úsilia falzifikovať históriu Ruka. Pritom ruský národ musel mnohokrát za nesčíselných obetí bojovať za svoju holú existenciu. Táto kniha je vydareným prierezom dejín Ruska od 12. storočia až po rok 1945, kedy národy ZSSR porazili nemeckých interventov. Kniha zachytáva tie najťažšie etapy ruských dejín. Súčasne predstavuje čitateľom vybraných vynikajúcich vojvodcov, akými boli Alexander Nevský, Dimitrij Donský, Minin, Požarovskij, Suvorov, Kutuzov, Nachimov, Brusilov, a aj niektorých veliteľov slávnej Červenej armády. Autori sa neobmedzujú len na vojnové udalosti. Podávajú aj širší rámec vtedajších zahraničných a domácich udalostí a pomerov. Čitateľ sa tak hlbšie zoznámi nielen s vojenskou minulosťou Ruska, ale aj s vtedajším ekonomicko-spoločenským vývojom. Kniha je preto cenným prehľadom minulosti Ruska a pomôže čitateľom lepšie pochopiť nielen vojenský, ale i politický vývoj v minulosti i v súčasnosti.

14,00 € Detail
Kniha o súcite
slovenský

Kniha o súcite

Milan Šišmiš - Slovenská národná knižnica 2015, EAN: 9788081490613

Od dávnych rišiov cez Budhu a Mahávíra, od Pytagora, Krista a Mahéšvaránandu, od Gándhího, Tolstého a Dušana Makovického až po tisíce ich súčasných nasledovníkov tiahnu sa ľudskými vekmi línie prorokov súcitu, hlásateľov porozumenia a vegetariánstva. Toto dielo si všíma stovky významných, známych i doposiaľ úplne neznámych z nich, z ktorých mnohí pôsobia medzi nami aj v súčasnosti. Rozpráva o stretnutiach Východu so Západom, človeka s človekom, so sebou samým... Môže zaujať tých, ktorí hľadajú spôsob života ohľaduplný voči človeku, zvieratám i prírode, ochranárov, priateľov zvierat, kultúrnych antropológov, historikov, filozofov, etnografov, orientalistov, cestovateľov a ľudí túžiacich po spoznávaní iných kultúr, v neposlednom rade tiež milovníkov dobrej stravy...

24,00 € Detail
Inkunábuly
slovenský

Inkunábuly

Ľubomír Jankovič - Slovenská národná knižnica 2013, EAN: 9788081490415

Reprezentačná obrazovo-textová tematická monografia dokumentuje, prezentuje z umenovedných i historických hľadísk zaraďuje a hodnotí viac než 500 zväzkový súbor inkunábul nemeckej, francúzskej, talianskej, švajčiarskej a česko-moravskej proveniencie. Štruktúra i obsah publikácie odráža špecifické formy výzdoby prvých tlačených diel obdobia neskorej gotiky a ranej renesancie knižnú maľbu, kaligrafickú a perokresbovú výzdobu, drevorezovú ilustráciu a typografiu, signety tlačiarov, nakladateľov a vydavateľov a výzdobné prvky neskorogotických a ranorenesančných väzieb.

194,00 € Detail
Ako prežiť rodičovstvo
slovenský

Ako prežiť rodičovstvo

Martina Vagačová - HMH, s.r.o. 2019, EAN: 9788096972579

Kniha slovenskej autorky, dlhoročnej rodičovskej poradkyne, Martiny Vagačovej, ponúka odlišný prístup k dieťaťu, než väčšina z nás zažila v detstve. Dieťa vníma ako rovnocenného partnera vo výchove. Vo vzťahu zdôrazňuje rešpektujúce a dôstojné zaobchádzanie. Vysvetľuje, ako nadviazať vzájomné spojenie a pomocou spolupráce zvládnuť aj náročné situácie.  Povzbudzuje rodičov, aby sa nebáli byť sami sebou, mali sa radi aj s chybami a nezabúdali na každodenné radosti. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev. Dôležitou súčasťou sú aj originálne a na mieru šité ilustrácie Helgy Pavelkovej, ktoré obohacujú a dotvárajú obsah knihy.

14,00 € Detail
Dizertačné tlače
slovenský

Dizertačné tlače

Agáta Klimeková - Slovenská národná knižnica 2017, EAN: 9788081490965

29,00 € Detail
Dizertačné tlače
slovenský

Dizertačné tlače

Agáta Klimeková - Slovenská národná knižnica 2019, EAN: 9788081491238

33,00 € Detail
Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku IV.
slovenský

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku IV.

Peter Sabov - Slovenská národná knižnica 2011, EAN: 9788089301973

13,00 € Detail
Albert Škarvan: Denníky 1896  1926
slovenský

Albert Škarvan: Denníky 1896 1926

Augustín Maťovčík - Slovenská národná knižnica 2018, EAN: 9788081491085

Denníky lekára, spisovateľa a tolstojovca Alberta Škarvana (1869 1926) sú jedinečným dokumentom o vonkajších i vnútorných životných osudoch dejateľa. Svedčia o jeho zápasoch, ideových postojoch, filozofických názoroch, o vzťahu k L. N. Tolstému a Rusku, ale aj o situácii v Rakúsko-Uhorsku i o pomeroch v prvej Československej republike. Denníkové záznamy v ruštine, maďarčine, nemčine a slovenčine si Škarvan viedol po príchode do Ruska v roku 1896, potom v Anglicku a Švajčiarsku, až do posledných rokov života na Slovensku v roku 1926. Denníky majú vysokú výpovednú hodnotu o prevratnej dobe na konci 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia.

46,00 € Detail
Dejiny Slovenskej národnej knižnice
slovenský

Dejiny Slovenskej národnej knižnice

Štefan Hanakovič - Slovenská národná knižnica 2012, EAN: 9788081490200

Dielo veľmi podrobným a kvalifikovaným spôsobom približuje nielen množstvo faktov, ktoré súvisia s historickými predpokladmi vzniku a podmienkami pôsobenia inštitúcie do roku 1960, ale zároveň ich aj dáva do súvislostí, ktoré osvetľujú vnútornú dynamiku procesov ovplyvňujúcich jej postavenie v rôznych obdobiach.

50,00 € Detail
1000 řešení 11-12/2020
Novinka český

1000 řešení 11-12/2020

- Poradce 2019, EAN: 9771212471124

6,75 € Detail
Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
český

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

Antonín Robert - Nakladatelství Lidové noviny 2019, EAN: 9788074225857

Čtvrtý lateránský koncil (1215) představoval jeden z nejvýznamnějších milníků ve vývoji vrcholné středověké katolické církve. Dekrety vzešlé z jeho jednání na straně jedné výrazně regulovaly vnitřní poměry v rámci církevní organizace, na straně druhé zasahovaly do světa laiků, a to jak na úrovni osobní zbožnosti, tak v oblasti politického, hospodářského a kulturního života latinského Západu. Kniha Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století se zaměří na způsob, jímž řečený koncil ovlivnil vývoj společnosti ve vrcholně středověkých českých zemích, a to jak bezprostředně po jeho ukončení, tak i z pohledu dlouhodobějšího historického vývoje.

24,00 € Detail
Sestavte dobrý marketingový plán
Novinka český

Sestavte dobrý marketingový plán (Vstříc úspěchu)

Michael Armstrong - Lingea s.r.o. CZ 2020, EAN: 9788075086242

Tato nová příručka vás krok za krokem provede procesem sestavování úspěšného marketingového plánu. Od marketingového auditu přes stanovení cílů, přípravu rozpočtu, sepsání plánu a jeho prezentaci až po jeho realizaci. Kniha obsahuje praktická cvičení, užitečné šablony a praktické tipy, které vám pomohou získat další zásadní dovednosti pro vaše podnikání. Obsah: Jak správně stanovit strategii, efektivně plánovat a dosahovat marketingových cílů. Situační analýza marketingový audit. Marketingové cíle, strategie a akční plány. Plán distribuce, reklamy a propagace. Náklady a rozpočty. Prezentace plánu a jeho revize.

10,34 € Detail
Mistr Zhuang. Sebrané spisy
český

Mistr Zhuang. Sebrané spisy

Zhuang Mistr - Maxima 2020, EAN: 9788086921181

Hlavním autorem Sebraných spisů Mistra Zhuanga byl Zhuang Zhou (vyslovte Džuang Džou) z doby Válčících států (475 - 221 př. n. l.). Historické prameny dokládají činnost muže toho jména na přelomu 4. a 3. stol. př. n. l. (? 369 - ? 286). Známější byl až jako Mistr Zhuang, nezávislý filosof, rádce a učitel vrcholné doby filosofické v Číně. Tak také většinou vystupuje v textovém korpusu, nesoucím jeho jméno. Mistr Zhuang platí za největší literární dílo dálněvýchodního taoismu, za jedno z největších a zcela jistě nejinspirativnějších děl čínského básnictví. V současném kánonu světové literatury představuje Mistr Zhuang velkolepou oslavu lidské svobody a tvořivosti, daleko přesahující okolnosti vzniku i původní poslání. "Nestaň se umrlým nositelem slávy, nestaň se domovem všelijakých plánů, nestaň se sluhou činorodosti, nestaň se majitelem vědomostí. A celý se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné, a putuj tam, kde není po ničem ani stopy. Naplno užívej, co dává ti nebe, a nerozhlížej se, čeho bys ještě mohl dosíci - buď prázdný, a nic víc! Neboť dokonalý člověk nakládá se svou myslí/srdcem jako se zrcadlem, jež také za ničím nejde, ničemu nenadbíhá, vše v sobě odráží, nic u sebe nenechá. Neboť jen tak se dají překonávat věci, aniž se o ně zraňujeme!" (Spisy str. 95) Vypjaté okolnosti vzniku a poslání Zhuangova filosofického gesta se nesmazatelně zapsaly do originálního rukopisu autora, který po tisíciletí inspiroval nová čtení, nové interpretace, nové repliky. Zvláštní jazyk a rétorické prostředí Zhuangovy básnivé promluvy formovaly její jedinečnou řečovost a obrazovost díla, jehož ohlasy nacházíme v celém tisíciletém poetickém rozhovoru čínském a dálněvýchodním. Od počátku 20. století tato fascinace Zhuangem zasáhla i západní svět. Filosofická a básnická promluva Mistra Zhuanga dnes představuje jednu z největších výzev moderního překladatelství. Sebrané spisy Mistra Zhuanga představují první úplný český překlad Mistra Zhuanga. Oldřich Král, autor překladu, úvodní studie i komentářů, se interpretací a překladem Zhuangova díla zabývá soustavně od poloviny šedesátých let. Své první zhuangovské texty a překlady zařadil do knihy Tao - texty staré Číny (1971), vydané napodruhé pod původním titulem Kniha mlčení v roce 1994. První verzi překladu Vnitřních kapitol vydalo nakladatelství Odeon jako 578. svazek Světové četby v roce 1992. Zvláštní kapitola (str. 181 - 205) je Mistru Zhuangovi věnována v Čínské filosofii (Pohled z dějin), kterou vydalo nakladatelství Maxima v roce 2005.

22,00 € Detail
Naučte se správně vést lidi
Novinka český

Naučte se správně vést lidi (Vstříc úspěchu)

Michael Armstrong - Lingea s.r.o. CZ 2020, EAN: 9788075086211

Tato kniha vám ukáže, jak se stát efektivním manažerem. Poradí, jak prostřednictvím motivace, odměňování a správného vedení dostat z pracovníků to nejlepší. Příručka obsahuje také praktická cvičení, šablony a tipy. Najdete v ní též rady pro zlepšování angažovanosti zaměstnanců a zvládání konfliktů. Získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům! Obsah: Jak se chovat k lidem jako dobrý lídr. Budování týmu, organizace a motivace. Delegování pravomocí, zadávání práce a řízení výkonnosti. Odměňování, řízení změn a řešení problémů. 17 cvičení k otestování znalostí.

10,34 € Detail
Jak správně řídit projekty
Novinka český

Jak správně řídit projekty (Vstříc úspěchu)

Paul J. Fielding - Lingea s.r.o. CZ 2020, EAN: 9788075086228

Publikace jednoduchým způsobem objasňuje principy řízení projektů a manažerské práce. Obsahuje praktická cvičení a tipy, které vás provedou problematikou úspěšného řízení projektu od jeho vzniku až po dokončení. Osvojte si nezbytné dovednosti pro časově a finančně efektivní řízení projektů s naší novou příručkou. Využívejte své zkušenosti, aby byl každý váš nový projekt lepší než ten předchozí! Obsah: Nezbytné dovednosti pro časově a finančně efektivní řízení projektů Projekt a projektový manažer Různé modely životního cyklu projektu Správa projektu a principy vedení týmu Plánování projektu, personální zajištění, realizace a vyhodnocení Knihy z řady VSTŘÍC ÚSPĚCHU jsou určeny všem, kteří se chtějí zlepšovat, především pak začínajícím manažerům a budoucím lídrům. Jsou nabité chytrými postřehy, radami a skutečně účinnými technikami, které jsou prověřené praxí.

11,54 € Detail
Jak napsat dobrý podnikatelský záměr
Novinka český

Jak napsat dobrý podnikatelský záměr (Vstříc úspěchu)

Brian Finch - Lingea s.r.o. CZ 2020, EAN: 9788075086235

Tato nová příručka vám poskytne odborné vedení při sestavování profesionálního podnikatelského záměru, ať už chcete získat finance pro rozjezd svého podnikání, nebo naopak prodáváte svoji firmu. Pomůže vám vyprávět příběh, kterým někoho přesvědčíte, aby se s vámi podílel na realizaci vaší vize. Kniha vás provede prvky, které obvykle tvoří podnikatelský záměr, v pořadí, v jakém se v něm nejspíše objeví. Bude vám praktickou pomůckou, ale nikoli šablonou, protože hlavní části byste si měli napsat sami. Jsou pro to dva důvody: Musíte záměr umět osobně prezentovat, což je mnohem těžší, pokud jste se intenzivně nezapojili do jeho přípravy. Psaní záměru vám pomůže dovést jeho obsah k dokonalosti. Není dobré zjistit, že záměr dobře neznáte nebo že v něm je nějaká chyba, až na schůzce s obchodním partnerem nebo potenciálním investorem.

10,34 € Detail
Jak napravovat svět
český

Jak napravovat svět

Terezie Dubinová - Zlatý květ s.r.o. 2019, EAN: 9788090690172

Zajímají vás lidské příběhy? Zajímají vás dobré zprávy? Raději místo stížností a nadávání na poměry uděláte něco tvořivého a užitečného? Rádi si rozšiřujete myšlenkový obzor? Všimli jste si, že skutečná realita není tak špatná, jak se jeví ze zpráv médií? A zajímá vás zvláštní kousek horké půdy na Blízkém východě, země s názvem Izrael? Pak je tato kniha pro vás. Představuje Čechům životy Izraelců pracujících v oblasti aktivismu, umění, terapeutické či spirituální práce. Jejich občanská odvaha, vytrvalost, nadhled i humor jsou obdivuhodným příkladem, že i v bezpečnostně a politicky náročných podmínkách lze ovlivňovat společnost kolem sebe a tvořit lepší svět. Název knihy odráží téma židovské etiky tikkun olam, nápravy světa", jakési spolutvorby s Vyšší Moudrostí, s Bohem. Máte-li občas pocit, že v dnešním rozbouřeném světě jednotlivec mnoho nezmůže, můžete se v rozhovorech inspirovat nezdolností a nápady lidí, kterým je vlastní tvořivost, dobrovolnictví a občanská odpovědnost. Ať už jde o práci v neziskových organizacích nebo v neformálních komunitách, Izraelci nečekají, až se o ně někdo postará, a chopí se iniciativy sami. Odmala jsou vedeni k sebevědomí, že problémy se dají zvládnout a vždy lze najít nějaké řešení.

18,00 € Detail