0

Oznam:
Otváracie hodiny pre osobný odber počas lockdownu.

Elektronizace výuky práva
český

Elektronizace výuky práva

kolektív - Západočeská univerzita v Plzni 2020, EAN: 9788026109815

Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR. Ačkoliv všichni autoři podporují digitalizací výuky, jejich názory na její provedení se různí, což považujeme za pozitivní.

11 € Detail
Šlabikár finančnej gramotnosti
slovenský

Šlabikár finančnej gramotnosti

Ján Zbojek - Paco Fin 2010, EAN: 9788081290053

Táto kniha odhaľuje základy ako sa máme správať na finančnom trhu. Autor tu predstavuje a rozoberá päť základných princípov finančnej gramotnosti. V dvanástich kapitolách sa naučíte najdôležitejšie kroky ako porozumieť svojim financiám a získať nad nimi kontrolu.

10 € Detail
Neklidné století
český

Neklidné století

Jaroslav Čechura - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024647302

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války.

23 € Detail
Na útěku
Novinka český

Na útěku

Bram Vanderstok - Omnibooks 2021, EAN: 9788088274544

V noci 24. března 1944 byl Bram Vanderstok osmnáctý ze šestasedmdesáti mužů, kteří prolezli tunelem za plot z ostnatého drátu zajateckého tábora Stalag Luft III v polském městě Zaháň.

13 € Detail
Mniši, dvořané, literáti
český

Mniši, dvořané, literáti

Kateřina Charvátová - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024648200

Kniha přináší studie, které byly publikovány v posledních dvou dekádách v českých i polských časopisech a sbornících. Věnují se různým aspektům cisterciáckého řádu (například vizitacím, medicíně, politickým aktivitám) a prostředí panovnického dvora krále Václava II. (12831305), mimo jiné pozapomenuté osobnosti Jana z Ostrova.

15 € Detail
Vlajka
český

Vlajka

Milan Nakonečný - Sol Noctis 2020, EAN: 9788099977069

Vlajka byla nejprve prvorepublikovým bojovným klubem nacionalistického studentstva, které vystupovalo proti Masarykovi a hradní politice vůbec. V období druhé republiky se v ní ustanovila antisemitská teroristická skupina, z níž se v protektorátu vyvinula výrazně kolaborantská organizace usilující o převzetí moci.

22 € Detail
Marketingové myšlení
český

Marketingové myšlení

Peter Matisko - Matisko Peter 2019, EAN: 9788027079223

Kniha Marketingové myšlení vznikla na základě mnohaletého studia a aktivního využívání marketingu v praxi zejména u menších firem a začínajících podnikatelů. Shrňuje zajímavé poznatky z marketingu, start-upů, nákupního chování a jeho psychologických jevů a podobně. Na marketing nahlíží v širších souvislostech, než je u knih v této kategorii zvykem.

16 € Detail
Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018
český

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

Petra Koudelková - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024647531

Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují?

8 € Detail
Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o
český

Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o

Karel Schelle, Jaromír Tauchen - Key publishing 2019, EAN: 9788074183416

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně.

70 € Detail
Myšlenky Tomáše Bati
český

Myšlenky Tomáše Bati

Kolektív autorov - Nadace Tomáše Baťi -0001, EAN: 9788090758452

Myšlenky Tomáše Bati byly vysloveny téměř před sto lety, jejich nadčasovost se nás však dotýká denně. Mnohdy máme pocit, jako by se Tomáš Baťa vyjadřoval k současným ekonomickým, podnikatelským, národohospodářským, politickým i celospolečenským tématům.

9 € Detail
Chov psov a iných zvierat v obci

Chov psov a iných zvierat v obci

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2019, EAN: 9788089446865

Predkladaná publikácia je určená pre každú obec a mesto, ktoré sa stretáva s problematikou chovu psov a s viacerými doposiaľ nezodpovedanými otázkami ohľadom chovu zvierat. Na úseku veterinárnej starostlivosti je toho mnoho, čo musia chovatelia v súvislosti s chovom zvierat spĺňať, ale nie všetko z toho patrí do kompetencie obcí a miest.

37,91 € Detail
Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku
český

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Jiří Just, Markéta Růčková - Scriptorium 2020, EAN: 9788076490161

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století. V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, výchovu a vzdělávání bratrské šlechty i různé roviny vztahu mezi duchovním a šlechticem jako objektem zájmu bratrské duchovní správy.

16 € Detail
Mistr Jan Hus, učitel a kolega
český

Mistr Jan Hus, učitel a kolega

Jana Nechutová - muni PRESS 2021, EAN: 9788021097964

Obsahem knihy jsou komentované české překlady 14 rekomendací (promočních řečí) M. Jana Husa, pronesených v letech 1398-1410 na artistické fakultě pražské univerzity. Doprovodné studie jsou věnovány rukopisnému dochování těchto textů, jejich argumentační výbavě a dále výuce na pražské artistické fakultě v daném období, zejména v oblasti filozofie a gramatiky.

14,38 € Detail
Idea univerzity z české perspektivy
český

Idea univerzity z české perspektivy

Jiří Hanuš - muni PRESS 2021, EAN: 9788021097629

Cílem knihy je promyslet v dialogu s významnými českými odborníky "ideu univerzity" i její konkrétní moderní projevy v zahraničí i v České republice.

13,98 € Detail
Hardcore historie
český

Hardcore historie

Dan Carlin - Jan Melvil publishing 2021, EAN: 9788075551283

Jaké příběhy prožívají lidé, zatímco jejich civilizace kolabuje? Rodí tvrdá doba tvrdé lidi? Má způsob výchovy dětí vliv na společnost jako celek? Dokážeme nakládat s moderními zbraněmi, aniž bychom zničili sami sebe? Je pokrok nezadržitelný, anebo můžeme o naše současné schopnosti, poznání a technologie přijít?

14,76 € Detail
Plastic free
český

Plastic free

Beth Terry - Audiolibrix 2020, EAN: 9788090788411

Jako mnoho lidí, ani Beth Terry si nemyslela, že by jednotlivec mohl mít nějaký dopad na životní prostředí. Během rekonvalescence po operaci si ale přečetla článek o ohromném množství plastů, které znečišťují oceány. Rozhodla se, že se svého plastového zlozvyku zbaví.

13,04 € Detail
Vzácny dar
slovenský

Vzácny dar

Spencer Johnson - Citadella 2020, EAN: 9788081821639

Vzácny dar nemá nič spoločné so želaním... Keď budeš mať ten Vzácny dar, budeš dokonale spokojný tam, kde si... Bohatosť Vzácneho daru,vychádza z jeho vlastného zdroja... Vzácny dar nie je niečo, čo ti niekto dáva... Je to niečo, čo dávaš sám sebe...

7,11 € Detail
Internal Dimension of Human Rights Law in the EU
anglický

Internal Dimension of Human Rights Law in the EU

Lucia Mokrá - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2020, EAN: 9788074008306

The current challenges of human rights protection go beyond the borders of individual states and require the commitment of the international community as a whole. The sovereign national state model is no longer sufficient for solving these problems.

16,20 € Detail
Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania
slovenský

Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania

Erika Kišová - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2020, EAN: 9788089603978

Predložená monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy.

16,15 € Detail
Majster pretvárky
slovenský

Majster pretvárky

Susannah Cahalan - IKAR 2021, EAN: 9788055176468

Susannah Cahalan je americká novinárka a autorka, známa písaním memoárov o svojej hospitalizácii so zriedkavou autoimunitnou chorobou, anti-NMDA receptorovou encefalitídou. Memoáre vyšli knižne pod názvom Brain on Fire - Mozog v plameňoch. Podľa knihy bol nakrútený celovečerný film – vidieť ste mali možnosť na Netflixe.

16,07 € Detail