0

Profesní etika právníků
slovenský

Profesní etika právníků

Martin Hapla, Tomáš Friedel, kolektiv - Nugis Finem 2022, EAN: 9788076140073

Proč má smysl zabývat se právnickou etikou?

25 € Detail
Příručka právní regulace cloudu
český

Příručka právní regulace cloudu

Jakub Klodwig - Nugis Finem 2022, EAN: 9788076140080

Kybernetická bezpečnost je v současné době horké téma. Již jsme si zvykli, že zprávy o kybernetických útocích na veřejné i soukromé instituce plní novinové články čím dál častěji, přičemž nezřídka jsou tyto útoky úspěšné a mají vážné dopady na postižené subjekty.

17 € Detail
Europe on the Move
anglický

Europe on the Move

Milan Katuninec - TU - Filozofická Fakulta 2022, EAN: 9783631884560

This book describes and analyses many interesting events in the political development of Europe from the Ancient world to the present day and offers opportunities for a comparative approach, which lays emphasis not only on the historical, economic and social context, but also on the spiritual and intellectual heritage of our European culture.

26 € Detail
Páter Pio – Stigmatik z Pietrelciny
slovenský

Páter Pio – Stigmatik z Pietrelciny

- Zaex - Náboženská literatúra 2023, EAN: 9788081921414

Máloktorý svätec mal toľko duchovných detí počas svojho života a máloktorý ich má toľko po svojej smrti ako Páter Pio. Hoci väčšinu svojho života prežil v kláštore, prichádzali za ním mnohí ľudia, aby čo i len chvíľu strávili v prítomnosti tohto „druhého svätého Františka z Assisi“.

2 € Detail
Mít čas žít
český

Mít čas žít

Dominika Pašková - Pointa 2023, EAN: 9788076509993

Kniha Mít čas žít je průvodcem pro všechny bytosti cítící se lapeny ve spárech nedostatku času, energie a radosti ze života. Průvodce tím, jak skloubit život s dětmi s podnikáním, partnerstvím, péčí o sebe sama, pomocí, porozuměním druhým, a především nalezením své vlastní skryté podstaty.

18 € Detail
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy
český

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy (práce, mzdy, pojištění)

Pavla Hloušková; Michael Košnar; Dana Roučková - ANAG 2023, EAN: 9788075543783

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti

45,90 € Detail
Obchodné právo II.
slovenský

Obchodné právo II.

Mojmír Mamojka, kolektív - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2023, EAN: 9788082320254

Komplexná, moderne spracovaná a praktická učebnica vytvorená autorským kolektívom odborníkov predstavuje dielo, ktoré vďaka jeho praktickému zameraniu využijú nielen študenti právnických fakúlt, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o problematiku obchodných záväzkových vzťahov. Publikácia je prehľadne rozdelená do tridsiatich piatich častí.

55 € Detail
Partizánske a povstalecké obce na Slovensku
slovenský

Partizánske a povstalecké obce na Slovensku

Marcel Maniak - TabitaArt 2022, EAN: 9788097380427

Témou najnovšej knihy autora sú partizánske a povstalecké obce na Slovensku. V knihe je podrobne spracovaných 36 obcí a ďalších 41 obcí je opísaných v skrátenej forme. Dozviete sa ako prebiehalo SNP v jednotlivých regiónoch Slovenska, aké partizánske skupiny v nich pôsobili a konkrétne osudy jednotlivých obcí a osád počas 2. svetovej vojny a SNP.

23 € Detail
Memorialis
slovenský

Memorialis

Miloš Kovačka (ed.), Eva Augustínová (ed). - Slovenská národná knižnica 2008, EAN: 9788089301256

Memorialis - historický spis slovenských stolíc : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 300. výročia tragických udalostí na počesť turčianskych martýrov Melchiora Rakovského a krištofa Okoličániho 7. a 8. júna 2007 v Martine /

11 € Detail
Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku
slovenský

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku

Peter Sabov a kol. - Slovenská národná knižnica 2001, EAN: 9788089023103

Prvý zväzok sprievodcu predstavuje problematiku významných historických knižníc. Zameriava sa prevažne na historické knižnice v správe Slovenskej národnej knižnice v Martine. Počas procesu rekonštrukcií sa príslušné zbierky podarilo nielen zachrániť, ale aj analyzovať.

14 € Detail
Cítiť sa ľahšie
slovenský

Cítiť sa ľahšie

Pueblo Yung - Eastone 2023, EAN: 9788081094491

Radikálne súcitný plán, ako obrátiť pozornosť do svojho vnútra a zbaviť sa ťaživých myšlienok, ktoré nám bránia uzdraviť seba aj svet okolo nás. Vo svojej knihe Yung Pueblo ukazuje, ako sa môžeme všetci posunúť v našom uzdravovaní vpred, či už pomocou súcitu so sebou samým, odpúšťaním, alebo dosahovaním emocionálnej zrelosti.

11,04 € Detail
Disciplína je osud
slovenský

Disciplína je osud

Ryan Holiday - Eastone 2023, EAN: 9788081094514

Aby človek ovládol čokoľvek druhé, musí najprv ovládnuť seba – svoje emócie, svoje myšlienky, svoje činy. Eisenhower sa raz vyslovil, že sloboda je v skutočnosti príležitosť na uplatnenie sebadisciplíny. Cicero nazýval cnosť zdržanlivosti (čo je len iný výraz pre disciplínu) ozdobou života.

11,04 € Detail
Vitajte v dobe autoritárov
slovenský

Vitajte v dobe autoritárov

Rachman Gideon - barecz & conrad books 2023, EAN: 9788082580108

16,90 € Detail
Overal magazín
český

Overal magazín

Karolína Juříková - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze , EAN: 9788088308607

Tématem publikace je nahlédnutí do uvažování o módě v širším sociokulturním kontextu. Reflektuje aspekty a tendence současného nezávislého oděvního designu a věnuje se především teoretickým souvislostem.

16 € Detail
Pedagogická diagnostika v materskej škole
Novinka slovenský

Pedagogická diagnostika v materskej škole

Jitka Jackulíková - Raabe 2023, EAN: 9788081407765

Pedagogická diagnostika vytvára pedagógom príležitosť na spoznávanie dieťaťa a poskytuje im spätnú väzbu k ich pedagogickému pôsobeniu. Publikácia približuje pedagógom materských škôl teóriu a možné spôsoby realizácie pedagogickej diagnostiky s obohatením o námety z praxe.

19,80 € Detail
Zdravé telo
Novinka slovenský

Zdravé telo

Dana Masaryková; Dominika Rzavská - Raabe 2023, EAN: 9788081407291

Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku zohráva nezastupiteľnú úlohu. V súčasnom, prevažne sedavom spôsobe života mu nedávame taký priestor, aký by si zaslúžil.

19,80 € Detail
Interkultúrne kompetencie
Novinka slovenský

Interkultúrne kompetencie

Alica Petrasová - Raabe 2023, EAN: 9788081407277

Žiaci všetkých vekových kategórií sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa dostávajú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

19,80 € Detail
V setmělém horizontu
český

V setmělém horizontu

Jan Čep , Petr Komenda (ed.) - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2022, EAN: 9788073255596

V této edici se čtenář setká s dosud knižně neuveřejněnými dokumenty z let 1929–1943, které se mnohdy dotýkají existenciálních zdrojů autorovy „sestry úzkosti“ i pramenů jeho náboženské zkušenosti. Deníky, zápisníky, zápisky, přednášky a esejistické texty mají společného jmenovatele: úsilí o duchovní sebe-výchovu, jež se děje skrze psaní.

18 € Detail
Finanční trh a jeho stabilita
český

Finanční trh a jeho stabilita (Právní monografie)

Michal Janovec - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788076765979

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled.

19,65 € Detail