0

Knihy

Sprievodca svetom financií
slovenský

Sprievodca svetom financií

Bc. Patrik Kindl, Šimon Pekár - Financie Slovensko n.o. 2024, EAN: 9788057049784

Učebnica je zaradená do zoznamu edukačných publikácií MŠVVaŠ SR a je určená primárne pre 2. stupeň základných škôl. Pozostáva z 20 kapitol, z ktorých je každá vždy na 4 stranách a venuje sa témam od toho Ako začať zarábať, cez Poistenie, Investovanie, Úver a dlh, až po vysvetlenie decentralizovaných financií a kryptomien.

9 € Detail
Ice breaky a energizéry
slovenský

Ice breaky a energizéry

Karin Mikulášová - Mladý podnikavec 2024, EAN: 9788097389994

Táto brožúrka je už druhým a rozšíreným vydaním inšpirácií z workshopu Icebreaky a Energizéry. Obsahuje návody z našej lektorskej praxe, z komunikácie na online workshopoch s učiteľmi a vychovávateľmi a z účasti na vzdelávacích akciách, ktorých sme sa zúčastnili ako účastníci.

10 € Detail
Když se řekne veřejné mínění ...
český

Když se řekne veřejné mínění ...

Šubrt Jiří - Nakladatelství Karolinum 2024, EAN: 9788024658360

11,55 € Detail
Retroaktivita v právu
český

Retroaktivita v právu

Tryzna Jan - Auditorium 2024, EAN: 9788087284988

25,30 € Detail
Jak jsem to tenkrát viděl - Vzpomínky
český

Jak jsem to tenkrát viděl - Vzpomínky

Hroch Miroslav - Nakladatelství Karolinum 2024, EAN: 9788024655758

24,75 € Detail
Tak ako vždy
Novinka slovenský

Tak ako vždy

Morgan Housel - Aurora 2024, EAN: 9788082501103

13,41 € Detail
Ukováni v temnotě
Novinka český

Ukováni v temnotě (Fénix)

Joanna LaPrade - Alpha book 2024, EAN: 9788088428350

25,30 € Detail
Kríza a moc (diel 1.) - Schody do neba
slovenský

Kríza a moc (diel 1.) - Schody do neba

Michail Leonidovič Chazin - Torden, s.r.o. 2024, EAN: 9788082231963

Dvojzväzková kniha “Kríza a moc” je uceleným dielom pojednávajúcim o moci. O tom kde sa berie moc, ako sa vytvára, ako sa používa, ako sa delí, zoskupuje a ako zaniká?

29,52 € Detail
Kríza a moc (diel 2.) - Mocenské elity
slovenský

Kríza a moc (diel 2.) - Mocenské elity

Michail Leonidovič Chazin, Sergej Igorjevič Ščeglov - Torden, s.r.o. 2024, EAN: 9788082231970

Dvojzväzková kniha “Kríza a moc” je uceleným dielom pojednávajúcim o moci. O tom kde sa berie moc, ako sa vytvára, ako sa používa, ako sa delí, zoskupuje a ako zaniká?

29,52 € Detail
Svet prvých roľníkov a budovateľov rondelov
slovenský

Svet prvých roľníkov a budovateľov rondelov

Juraj Pavúk - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420402

Monografia predstavuje sumarizujúce dielo autora o jeho bádaní o neolite v severnej časti Karpatskej kotliny. Rieši chronológiu kultúr najstarších roľníkov na Slovensku, ale i v širšom nadregionálnom kontexte.

24,70 € Detail
Pôdorysné dispozície stavieb mladšej a neskorej doby kamennej na Slovensku
slovenský

Pôdorysné dispozície stavieb mladšej a neskorej doby kamennej na Slovensku

Jozef Duriš - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420365

Na základe súboru pôdorysov stavieb zo 72 sídlisk z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej z územia Slovenska kniha predstavuje konštrukčnú rôznorodosť dobového staviteľstva. Súpis stavieb poslúžil ako pramenná báza pre zmonitorovanie frekvencie výskytu konkrétnych stavebných typov nadzemných alebo zahĺbených stavieb.

61,23 € Detail
Keltské mincovníctvo a Bratislava
slovenský

Keltské mincovníctvo a Bratislava

Andrej Vrtel - VEDA vydavatelstvo 2024, EAN: 9788022420549

Publikácia prináša nový pohľad na viaceré ťažiskové problémy keltského mincovníctva. Autor podrobne sleduje otázky technológie výroby i organizácie razby a mapuje aj rôzne oblasti uplatnenia mincí v dobe laténskej (symbol prestíže a statusu, nástroj legitimizácie moci a osobnej či rodinnej propagácie, obetina, miera hodnôt a obeživo).

13,06 € Detail
Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024
slovenský

Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731839

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 1. júna 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 105/2024 Z. z.

8,95 € Detail
Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024
slovenský

Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731846

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z.

6,15 € Detail
Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024
slovenský

Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731853

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z..

5,80 € Detail
Základy moderní Evropy
Novinka český

Základy moderní Evropy (Munice)

Jiří Hanuš - muni PRESS 2024, EAN: 9788028005269

Další svazek edice Munice, v pořadí osmý, má široký tematický rozptyl. Zamýšlí se nad člověkem zasazeným do struktur času a prostoru, konfrontuje ho s proměňujícími se hodnotami, společenskými institucemi, náboženstvím, přírodou i chápáním budoucnosti.

11,24 € Detail
Jenom na 100 %
Novinka český

Jenom na 100 %

Jan Hamr - Muza books 2024, EAN: 9788090820555

Kniha je určena hlavně mladým lidem, kteří jsou na začátku své kariéry, nejen v oblasti finančního poradenství, ale obecně ve světě financí i jiných oborech moderní ekonomiky. Je svým způsobem také kuchařkou finančního poradenství a osobních financí. Přináší velké množství rad a tipů souvisejících s touto profesí, ale také se světem peněz obecně.

21,22 € Detail
Právo stavby
Novinka český

Právo stavby

Luděk Tichý - LEGES 2024, EAN: 9788075027412

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty práva stavby včetně jejich vzájemných práv a povinností.

16,19 € Detail
Za dverami liečebne II.
slovenský

Za dverami liečebne II.

Balašovová Donátová Zuzana - Elist, s.r.o. 2024, EAN: 9788057056546

13,46 € Detail
Fjaka. Chorvátska sezóna
slovenský

Fjaka. Chorvátska sezóna

Wojtaszek Aleksandra - Vydavateľstvo Absynt, s.r.o. 2024, EAN: 9788082035011

17,90 € Detail