0

Kategórie

Rudolfovo číslo
český

Rudolfovo číslo

Irena Loskotová, kolektiv - Nakladatelství Lidové noviny 2020, EAN: 9788074228025

V historických disciplínách se ujala mnohaletou úspešností posvěcená tradice oslavit životní jubileum významné osobnosti oboru publikací, do které přispívají kolegové, přátelé i žáci svými studiemi blízkými badatelským tématům oslavence. Podle podobného scénáře vznikl i tento sborník, věnovaný významnému brněnskému archeologovi, PhDr.

20 € Detail
Prešporský kaleidoskop
slovenský

Prešporský kaleidoskop

Juraj Linzboth - Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2021, EAN: 9788056908877

Redaktor, fotograf, typograf, grafický dizajnér Juraj Linzboth (1930) vo svojom rozprávaní oživuje nenávratne stratenú atmosféru ulíc a domov starej Bratislavy, pretože do nich vracia pôvodných obyvateľov. Hoci ho k nim do značnej miery viaže rodinná tradícia, robí to nepateticky, za pomoci archívnych dokumentov a fotografií.

12 € Detail
Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku
slovenský

Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku

Anton Špiesz - PERFEKT a.s. 2021, EAN: 9788082260123

*Vývoj a význam remeselnej výroby v období feudalizmu *Fungovanie cechov a manufaktúr *Remeslá, ktorým sa darilo *Zo života majstrov a postupné zavádzanie strojovej výroby *Cechové pravidlá listiny, ale i spôsob práce *Spoločenské postavenie cechmajstrov *Lokality, v ktorých sa jednotlivé druhy remesiel a cechov rozvíjali *Pravidlá tovarišského a spoločenského

12,66 € Detail
Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí
český

Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí

kolektív - Společnost pro svatováclavská studia 2020, EAN: 9788027084944

Svatý Václav provází české dějiny během celého jejich tisíciletého trvání. Objevuje se jako světec, nadpřirozený ochránce státu a opora českých vojsk v bitvách. Karel IV. jej výslovně označil za věčného vládce země a zasvětil mu nově vyzdobenou královskou korunu symbol české státnosti.

8,41 € Detail
Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918-1938
český

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918-1938

Miroslav Breitfelder - Západočeská univerzita v Plzni 2020, EAN: 9788026110057

18. září roku 1934 přivedl vůdce Svazu pro Němectvo v zahraničí (VDA) Hans Steinacher k Rudolfu Hessovi, zástupci vůdce všech Němců pro věci politické, zajímavou návštěvu. Byl jí novopečený vůdce Sudetendeutsche Heimatfront, Konrad Henlein. Hess právě trávil jistě zaslouženou dovolenou poblíž rodného města Wunsiedel, ve vile situované v malebných Smrčinách.

9,31 € Detail
Foto Rek Žilina - tajomstvo jedného kufra
slovenský

Foto Rek Žilina - tajomstvo jedného kufra

Martina Bernátová - Považské múzeum v Žiline 2019, EAN: 9788088877875

Kniha Foto Rek Žilina, tajomstvo jedného kufra sa zaoberá dejinami ateliéru Rekovcov v Žiline, ktorý fungoval v rokoch 1889 1933 na ulici Jána Reka v Žiline, na mieste, kde sa dnes nachádza Mestský úrad.

9,99 € Detail
Jazda storočiami
slovenský

Jazda storočiami

Peter Šimko - Považské múzeum v Žiline 2019, EAN: 9788088877899

Na začiatku bola snaha vydať katalóg exponátov v múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Ale keďže expozícia návštevníkov stručne oboznamuje s celými dejinami dopravy na Slovensku, bolo treba ich prehľadne spísať. A doplniť fotografiami zo zbierky múzea a ďalších majiteľov.

19,17 € Detail
Nové studie o novokřtěncích
český

Nové studie o novokřtěncích

Jiří Pajer - Moravské zemské muzeum 2017, EAN: 9788070285015

Novokřtěnci představují pozoruhodnou a významnou studijní problematiku v dějinách moravské země. Tato osobitá náboženská skupina vznikla jako produkt západoevropských reformačních snah, přinášející nový směr náboženské konfese - protestanství.

25,51 € Detail
Středověká Morava
český

Středověká Morava

kolektív - Moravské zemské muzeum 2014, EAN: 9788070284384

Tématika středověkých dějin Moravy zůstává i po letech stále fascinujícím tématem a nepřestává oslovovat nové generace historiků i zájemců o naši minulost. Základy moravské historiografie byly v posledních třech dekádách posíleny řadou mimořádných prací. Zmiňme práce Dějiny Moravy. Díl I.

9,48 € Detail
V utrpení a boji
český

V utrpení a boji

kolektív - Moravské zemské muzeum 2015, EAN: 9788070284674

Moravská metropole Brno má relativně bohatou historii spjatou se židovským etnikem. Osada židovských kupců se nalézala od počátku 13. století v jihovýchodní části městského jádra, přibližně v prostoru dnešní dolní části Masarykovy ulice, Františkánské ulice a Římského náměstí.

7,61 € Detail
Tváří v tvář
český

Tváří v tvář

Zuzana Macurová, Lenka Stolárová - Moravské zemské muzeum 2016, EAN: 9788070284957

Předkládaná publikace se pokusila na vybraných příkladech ukázat ani ne tak stylový vývoj a umělecké kvality, jako především rozličné sociální funkce portrétů, objednavatelské priority a proměny obrazových strategií v rámci elit barokní společnosti.

23,22 € Detail
Místa zkropená krví
český

Místa zkropená krví

František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka - Moravské zemské muzeum 2014, EAN: 9788070284452

Publikace autorů Františka Vaška, Vladimíra Černého a Jana Břečky přibližuje historii Kounicových kolejí v Brně v letech nacistické okupace 19401945.

32,10 € Detail
Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740)

Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740)

Dagmar Grossmannová - Moravské zemské muzeum 2014, EAN: 9788070284537

Cílem předkládané publikace bylo zachytit a postihnout z mincovního a měnového pohledu situaci na Moravě v časovém období od konce třicetileté války do velké měnové reformy, která proběhla o sto let později v roce 1750.

13,49 € Detail
Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století
anglický

Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století

Dagmar Grossmannová - Moravské zemské muzeum 2014, EAN: 9788070284377

Kniha přináší pohled do zajímavého světa moravských středověkých mincí 2. poloviny 13. století. Při zpracovávání tohoto tématu bylo zjištěno, že toto období pro numismatická bádání skrývá stále více tajemství, než se doposud předpokládalo. Kniha zachycuje současný stav poznání o těchto moravských ražbách.

17,47 € Detail
Keltská pohřebiště na Moravě : okresy Břeclav a Znojmo
nemecký

Keltská pohřebiště na Moravě : okresy Břeclav a Znojmo

Jana Čižmářová - Moravské zemské muzeum 2018, EAN: 9788070285299

Předkládaná práce je závěrečným svazkem série publikací, jejichž zveřejněním jsem postupně naplňovala svůj dlouhodobý záměr, totiž zveřejnění všeho dostupného materiálu z laténských pohřebišť na území Moravy.

14,98 € Detail
Nová Ves u Oslavan
český

Nová Ves u Oslavan

Zdeněk Hájek, Alžběta Čerevková - Moravské zemské muzeum 2018, EAN: 9788070285237

Nová Ves u Oslavan patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na Moravě a lze říci, že pro období neolitu přímo stěžejní. V archeologické literatuře je naleziště zmiňováno v sousvislosti se šáreckým stupněm kultury s lineární keramikou, jeho potenciál je však mnohonásobně vyšší. Osídlení kultury s lineární keramikou zde zahrnuje i starší fáze.

15,61 € Detail
Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600-1765)
český

Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600-1765)

Alena Kalinová - Moravské zemské muzeum 2016, EAN: 9788070284872

Etnografický ústav Moravského muzea v Brně uchovává jednu z nejrozsáhlejších a nejreprezentativnějších sbírek keramiky, jež byla určena především pro uživatele z lidových vrstev. Soubor sedmi tisíc sbírkových předmětů podává svědectví o keramické výrobě v průběhu tří století.

26,14 € Detail
Comenius 1592-1670
český

Comenius 1592-1670

Lenka Stolárová, Vít Vlnas - Moravské zemské muzeum 2019, EAN: 9788070285435

Reprezentativní doprovodná publikace k výstavě představuje množství exponátů spojených s Komenským, jeho dobou i jeho druhým životem. Některé jsou zde publikovány vůbec poprvé, jiné nově interpretovány. Atraktivní katalog obsahuje přes 400 barevných reprodukcí.

68,10 € Detail
Španělsko / Espana
český

Španělsko / Espana

Josef L. Hrdý - Moravské zemské muzeum 2019, EAN: 9788070285312

Sbírka Josefa L. Hrdého, která obsahuje 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18. - 20. století u nás téměř neznámých a nedostupných.

15,90 € Detail
Jantarová stezka v proměnách času
český

Jantarová stezka v proměnách času

Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Alena Humpolová - Moravské zemské muzeum 2019, EAN: 9788070285343

Jantarová stezka představovala po celé období protohistorické epochy důležitý koridor spojující severní Pobaltskou oblast se Středomořím, a jak již název vypovídá, hlavní komoditou na této cestě byla jantarová surovina a výrobky z ní provedené, které tvořily protihodnotu luxusního zboží typického pro vyspělejší Adriatickou oblast.

70,30 € Detail