0

Knihy

Kategórie

História zadnými dverami 6
slovenský

História zadnými dverami 6

Slavomír Michálek - VEDA vydavatelstvo 2024, EAN: 9788022420372

Šiesty zväzok Histórie zadnými dverami je tu. A nájde sa v ňom kadečo. Od krásavice, longobardskej kráľovnej Theodolindy z prelomu 6. a 7. storočia, cez vraždy Přemyslovcov a Arpádovcov, až po prvú nositeľku Nobelovej ceny za mier. Prinášame čo-to aj o detskom alkoholizme v Uhorsku na začiatku 20. storočia.

33,25 € Detail
Tajomná / Mysterious Terchová
anglický

Tajomná / Mysterious Terchová

Adriana Bárdyová - Považské múzeum v Žiline 2024, EAN: 9788069080003

Malý sprievodca nielen pre malých návštevníkov

13,32 € Detail
Dejiny cestnej dopravy na Slovensku
slovenský

Dejiny cestnej dopravy na Slovensku

Peter Šimko, kolektiv - Považské múzeum v Žiline 2023, EAN: 9788088877967

Zborník obsahuje výber príspevkov z konferencie Nové poznatky z dejín cestnej dopravy na Slovensku, ktorá sa konala 26. – 27. apríla v Žiline. Prináša teda nové informácie a zaujímavosti viažuce sa k dejinám ciest a dopravných prostriedkov na Slovensku.

19,26 € Detail
Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymů československých občanů (1948–1989)
český

Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymů československých občanů (1948–1989)

Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2023, EAN: 9788072852888

Kniha představuje závěrečný výsledek několikaletého výzkumného projektu, který se zaměřil na analýzu proměn hranic komunistické diktatury v Československu ve světle stížností a anonymních dopisů z let 1948–1989.

21,29 € Detail
Česká aviatika
český

Česká aviatika

Sviták Pavel - Svět křídel - nakl. letecké literatury Arnošt Moucha 2024, EAN: 9788075731340

Práce některých průkopníků letectví na konci 19. století dávaly tušit, že se přiblížila doba, kdy se člověk naučí létat. Po neúspěchu evropských průkopníků letectví s motorovými letadly s pevným křídlem v létech asi 1890 až 1900 se těžiště úsilí přesunulo do USA. Tam se v prosinci 1903 bratřím Wrightům zdařily první pokusné lety.

15,35 € Detail
Únosy dopravních letadel v Československu
český

Únosy dopravních letadel v Československu

Keller, Bohdan Koverdynský Ladislav - Svět křídel - nakl. letecké literatury Arnošt Moucha 2024, EAN: 9788075731319

Autoři ve své knize uvádí jednak legislativu, která se vztahuje na únosy letadel, jako i jiné formy shora uvedených protiprávních skutků. Autoři se zabývají jednotlivými formami těchto protiprávních jednání v kontextu dobových kriminálních, případně trestních spisů, které v rámci přípravy museli prostudovat.

17,82 € Detail
Finanční stráž v Novohradských horách
český

Finanční stráž v Novohradských horách

Ciglbauer Jan - Svět křídel - nakl. letecké literatury Arnošt Moucha 2024, EAN: 9788075731333

Kniha je sondou do života a fungování finanční stráže v letech 1918-1948.

22,27 € Detail
Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku
slovenský

Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku

Chlepko Peter - Society for Human Studies OZ 2024, EAN: 9788097433949

15,30 € Detail
Spišské remeslá a cechy od polovice 17. storočia do roku 1872
slovenský

Spišské remeslá a cechy od polovice 17. storočia do roku 1872

Miriam Lengová - Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2024, EAN: 9788056905739

Piateho novembra 1772 spišské mestá pripíjali na zdravie cisárovi Jozefovi II. a Márii Terézii, arcivojvodkyni rakúskej a kráľovnej uhorskej a českej. Veselie sprevádzalo ukončenie 360 rokov trvajúceho zálohu časti spišského regiónu. Osemnáste storočie však pre Spiš a jeho obyvateľov nezačalo radostne.

15,21 € Detail
Vesnická obec na Moravě
český

Vesnická obec na Moravě

Martin Drozda - Matice moravská 2024, EAN: 9788087709344

Kniha se zabývá fungováním vesnických komunit na Moravě v druhé polovině 18. a první polovině 19. století na vzorku necelých čtyřiceti vesnic, které spadaly mezi tzv. privátní statky olomoucké kapituly.

20 € Detail
Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech
anglický

Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Pavel Brodský - Masarykův ústav AV ČR 2024, EAN: 9788088304906

V muzeích na historickém území Čech je uloženo asi 170 iluminovaných rukopisů a zlomků, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky; z tohoto důvodu je badatelský zájem o ně velmi nevyvážený.

38 € Detail
Chronologie a slovník moderních japonských dějin
český

Chronologie a slovník moderních japonských dějin

David Labus - Univerzita Karlova 2024, EAN: 9788024656625

Moderní dějiny Japonska představují nebývale jasně vymezené období. Na jedné straně začínají ostrým revolučním startem v podobě restaurace Meidži roku 1868, na druhé straně neméně razantně mizí ze scény s koncem válečné apokalypsy roku 1945.

21,45 € Detail
Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939
český

Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939

Roman Baron, Roman Madecki, Renata Rusin Dybalska - Nakladatelství Lidové noviny 2024, EAN: 9788074228797

Publikace je zaměřena na výzkum dějin české a československé polonistiky v její univerzitní podobě. Sleduje vývoj oboru od zrodu českých zájmů o polský jazyk a literaturu v době národního obrození až do uzavření českých vysokých škol v období Protektorátu Čechy a Morava, a to v širším dobovém a česko-polském kontextu.

32 € Detail
Na cestě k Mnichovu - Runcimanova mise v Československu 1938
26,95 € Detail
Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ
slovenský

Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ

Miroslav Pekník - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420358

Medzi najvýznamnejších slovenských politikov pred vznikom Česko-Slovenska patrí nesporne Matúš Dula. Dlhodobo pôsobil vo vedení Slovenskej národnej strany. Jeho činnosť mala však aj podstatne širší záber, keď sa v prospech slovenského národa angažoval i v hospodárskej a kultúrnej sfére.

19 € Detail
Historické štúdie 57
slovenský

Historické štúdie 57

Ingrid Kušniráková, Peter Macho - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420488

Ročenka Historického ústavu SAV Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko, 1780 – 1918) Z obsahu: GAUČÍK, Štefan: Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku v historickom diskurze MANNOVÁ, Elena: Spolky – meštianskosť – občianskosť.

17,10 € Detail
Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech
český

Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech

Jan Mávr - Univerzita J.E.Purkyně 2024, EAN: 9788075614308

Předkládaná práce představuje epigrafický soupis a vyhodnocení nápisového fondu v kostele sv. Mikuláše v Lounech pro období 16. až 18. století. Kostel sv. Mikuláše v Lounech vznikl po roce 1517, kdy jej zničil, stejně jako velkou část města, rozsáhlý požár. Ve 20.–50. letech 16. století tak došlo k jeho znovuvýstavbě.

19 € Detail
Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939)
český

Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939)

Tomáš Velička - Univerzita J.E.Purkyně 2024, EAN: 9788075614414

Monografie se zabývá tématem zdánlivě dobře známým v české archivní historiografii. Z mnoha důvodů je to ale badatelské pole, kde doposud nebylo využito některých stěžejních pramenů včetně zahraničních, některé důležité otázky byly zcela ponechány stranou (např.

30,75 € Detail