0

Oznam:
Otváracie hodiny pre osobný odber počas lockdownu.

Kategórie

Neklidné století
český

Neklidné století

Jaroslav Čechura - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024647302

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války.

23 € Detail
Na útěku
Novinka český

Na útěku

Bram Vanderstok - Omnibooks 2021, EAN: 9788088274544

V noci 24. března 1944 byl Bram Vanderstok osmnáctý ze šestasedmdesáti mužů, kteří prolezli tunelem za plot z ostnatého drátu zajateckého tábora Stalag Luft III v polském městě Zaháň.

13 € Detail
Mniši, dvořané, literáti
český

Mniši, dvořané, literáti

Kateřina Charvátová - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024648200

Kniha přináší studie, které byly publikovány v posledních dvou dekádách v českých i polských časopisech a sbornících. Věnují se různým aspektům cisterciáckého řádu (například vizitacím, medicíně, politickým aktivitám) a prostředí panovnického dvora krále Václava II. (12831305), mimo jiné pozapomenuté osobnosti Jana z Ostrova.

15 € Detail
Vlajka
český

Vlajka

Milan Nakonečný - Sol Noctis 2020, EAN: 9788099977069

Vlajka byla nejprve prvorepublikovým bojovným klubem nacionalistického studentstva, které vystupovalo proti Masarykovi a hradní politice vůbec. V období druhé republiky se v ní ustanovila antisemitská teroristická skupina, z níž se v protektorátu vyvinula výrazně kolaborantská organizace usilující o převzetí moci.

22 € Detail
Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018
český

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

Petra Koudelková - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024647531

Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují?

8 € Detail
Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku
český

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Jiří Just, Markéta Růčková - Scriptorium 2020, EAN: 9788076490161

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století. V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, výchovu a vzdělávání bratrské šlechty i různé roviny vztahu mezi duchovním a šlechticem jako objektem zájmu bratrské duchovní správy.

16 € Detail
Hardcore historie
český

Hardcore historie

Dan Carlin - Jan Melvil publishing 2021, EAN: 9788075551283

Jaké příběhy prožívají lidé, zatímco jejich civilizace kolabuje? Rodí tvrdá doba tvrdé lidi? Má způsob výchovy dětí vliv na společnost jako celek? Dokážeme nakládat s moderními zbraněmi, aniž bychom zničili sami sebe? Je pokrok nezadržitelný, anebo můžeme o naše současné schopnosti, poznání a technologie přijít?

14,76 € Detail
Neznámym Záhorím
slovenský

Neznámym Záhorím

Branislav Chovan - Telmi 2019, EAN: 9788097081744

Dolné Záhorie je tak trocha zabudnutý kraj kúsok od hlavného mesta. Aby sa naň úplne nezabudlo, podujal sa historik a spisovateľ Branislav Chovan oživiť dávne udalosti a jeho dávnych obyvateľov. S nadhľadom a humorom, ktoré sú tak vlastné obyvateľom tohto kraja.

12,15 € Detail
Neznámym Záhorím
slovenský

Neznámym Záhorím

Branislav Chovan - Telmi 2019, EAN: 9788097091744

Dolné Záhorie je tak trocha zabudnutý kraj kúsok od hlavného mesta. Aby sa naň úplne nezabudlo, podujal sa historik a spisovateľ Branislav Chovan oživiť dávne udalosti a jeho dávnych obyvateľov. S nadhľadom a humorom, ktoré sú tak vlastné obyvateľom tohto kraja.

12,15 € Detail
Bystvor kniha 4
slovenský

Bystvor kniha 4

Svetozár, Veleslav, Dobrover - Vydavateľstvo Nitrava s.r.o. 2020, EAN: 9788089869244

Bohužiaľ, súčasné kozáctvo sa opiera o falošný (samoderžavno-kresťanský) ideologický základ, nanútený donskému kozáctvu v roku 1837. Nariadením Nikolaja I. vtedy kozáctvo podrobili cárovi a cirkvi.

22,50 € Detail
Zklamání, strach a naděje
český

Zklamání, strach a naděje

Martin Veselý - Univerzita J.E.Purkyně 2020, EAN: 9788075612663

Monografie ve 14 tematických kapitolách přibližuje zájemcům o historii i poučeným čtenářům to nejpodstatnější z vývoje let 1938-1946 na území dnešního Ústeckého kraje s důrazem na oblast, která byla součástí Říšské župy Sudety. Mimo vzniku a charakteristiky sudetské župy se autor věnuje otázkám každodennosti, životu na hranici mezi župou, resp.

15,61 € Detail
Génius loci Zemplína
slovenský

Génius loci Zemplína

Božena Šupšáková - VeRBuM 2019, EAN: 9788056107393

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Zemplína s podtitulom Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu.

22,50 € Detail
Génius loci Spiša
slovenský

Génius loci Spiša

Božena Šupšáková - VeRBuM 2019, EAN: 9788056106372

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Spiša s podtitulom Kultúrne dedičstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu.

22,50 € Detail
Génius loci Šariša
slovenský

Génius loci Šariša

Božena Šupšáková - VeRBuM 2019, EAN: 9788056105955

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Šariša s podtitulom Kultúrne dedičstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu.

22,50 € Detail
Světla a stíny husitství
český

Světla a stíny husitství

Petr Čornej - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024646138

Kniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani husitského krále Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu.

24,96 € Detail
Objevení dějin
český

Objevení dějin (Historie)

Václav Smyčka - Academia 2021, EAN: 9788020032119

Kniha se zabývá proměnou vnímání historického času a zobrazování minulosti na přelomu 18. a 19. století. Ptá se, k čemu je nám dějepisectví a jak se proměnil způsob situování se naší společnosti v dějinách. Jak se vyvíjel způsob zachycování minulosti v dějepisectví, literatuře či na divadle?

27,76 € Detail
Zabrániť bahnu morálneho rozkladu
slovenský

Zabrániť bahnu morálneho rozkladu

Ingrid Kušniráková, Elena Mannová - VEDA vydavatelstvo 2019, EAN: 9788022418584

Kniha sa zaoberá zákonodarstvom a inštitucionálnymi zmenami v sirotskej agende, aj prechodom od súkromnej, spolkovej a cirkevnej dobročinnosti k sociálnej politike štátu. Jednotlivé kapitoly osvetľujú situáciu sirôt z aristokratických, poddanských, meštianskych aj robotníckych rodín. Dokumentujú, ako a prečo všetci pomáhajúci aktéri ? bojovali ?

19,95 € Detail
S ľudom a pre ľud
slovenský

S ľudom a pre ľud

Juraj Benko, Gabriela Dudeková Kováčová - VEDA vydavatelstvo 2019, EAN: 9788022418669

Táto kniha odhaľuje kontinuitu v demokratizačnom vývoji. Poukazuje na impulzy i brzdy v sprievodnej politizácii spoločnosti za monarchie a republiky. Z tejto širšej perspektívy sa venuje aj demokratickej revolúcii v rokoch 1918 až 1920. Ukazuje, že demokratizácia sa spája viac s evolúciou ako s revolúciou.

19,95 € Detail
Východní otázka II
český

Východní otázka II

Václav Štěpánek - muni PRESS 2021, EAN: 9788021097803

Učebnice popisuje děje Východní otázky a diplomatická řešení Velké východní krize, Bulharské otázky, Makedonské otázky, Arménské otázky a události v souvislosti s krétskou krizí a řecko-tureckou válkou v letech 1896-1897. V závěru si všímá postavení Osmanské říše na konci 19. století. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou.

10,39 € Detail