0
Salvy pod plachtami
český

Salvy pod plachtami

Jiří Kovařík - Akcent 2021, EAN: 9788074973482

Salvy pod plachtami jsou příběhem soupeření mezi Francií a Velkou Británií o vládu nad moři a oceány. Nepřátelství mezi oběma zeměmi, které se zrodilo koncem vlády Ludvíka XIV., pokračovalo ve válce o dědictví rakouské, v sedmileté válce a vrcholilo, když se Francie zařadila po bok amerických kolonií, které zahájily proti Británii válku za svou nezávislost.

15,94 € Detail
Války v krajkách
český

Války v krajkách

Jiří Kovařík - Akcent 2020, EAN: 9788074973406

Sedmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje v dějové linii na Evropu v plamenech. Je věnován dvěma velkým evropským konfliktům 1. poloviny 18. století, Velké severní válce 1700-1721 a Válce o dědictví rakouské 1740-1748.

15,94 € Detail
Tři napoleonovi jezdci
český

Tři napoleonovi jezdci

Jiří Kovařík - Elka Press 2020, EAN: 9788087057438

Roku 1893 založila skupina mužů, sdružených kolem nově vzniklého Musée de l'Armée v pařížské Invalidovně, vojensko-historický měsíčník Carnet de la Sabretache, Zápisník ze šavlové tašky. Vycházel do roku 1937 a mezi otce zakladatele i vůdčí osobnosti v ní patřil vynikající malíř bitevních výjevů Édouard Detaille.

14,34 € Detail
Peloponnéská válka
český

Peloponnéská válka

Jiří Kovařík - Akcent 2020, EAN: 9788074973222

Jako peloponnéská válka se označují dva konflikty, které proběhly v letech 457 až 445 a 431 až 404 př. Kr. Došlo k nim ještě v průběhu války Řeků s Peršany a příčinou, alespoň tak to antičtí autoři tvrdili, byla rozpínavost Athén, nejmocnějšího řeckého městského státu.

15,94 € Detail
Napoleonův voják
český

Napoleonův voják

Jiří Kovařík - Jan Melvil publishing 2020, EAN: 9788075550958

O Napoleonovi, jeho bitvách a velkých rozhodnutích generálů napoleonské éry bylo potištěno mnoho stran. Kdo ale byli a jak žili muži, na jejichž bedrech vítězství francouzského císaře stála?

18,99 € Detail
Evropa v plamenech
český

Evropa v plamenech

Jiří Kovařík - Akcent 2020, EAN: 9788074973031

Název není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s nebývalou silou. Západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci.

15,94 € Detail
Napoleon na Dunaji
český

Napoleon na Dunaji

Jiří Kovařík - Epocha 2019, EAN: 9788075572325

Plastické vylíčení bitev u Aspern/Esslingu a Wagramu, svedených proti Rakousku koncem jara a v létě roku 1809 Napoleonem I. a arcivévodou Karlem Rakouským. U Aspern/Esslingu padl mýtus o Napoleonově neporazitelnosti a ani Wagram neskončil přesvědčivým francouzským vítězstvím.

13,54 € Detail
Bitva národů
český

Bitva národů

Jiří Kovařík - Akcent 2019, EAN: 9788074972706

V říjnu 1813 se Napoleonova armáda střetla se čtyřmi armádami protinapoleonské koalice. Střetlo se zde na 600 000 mužů s 2 000 děl a zahynulo, bylo raněno, nebo beze stop zmizelo zhruba 90 000 vojáků.

15,94 € Detail
Války proti králi
český

Války proti králi

Jiří Kovařík - Akcent 2019, EAN: 9788074972645

Čtvrtý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Třicetiletou válku i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Vypráví o bratrovražedné anglické občanské válce, o boji Parlamentu a posléze Olivera Cromwella proti králi Karlu I. i o mocenském zápase ve Francii, kdy proti králi-děcku, malému Ludvíku XIV., povstaly šlechta a měšťanstvo v rebelii tzv.

15,94 € Detail
Napoleon II.
český

Napoleon II.

Jiří Kovařík - Akcent 2018, EAN: 9788074972300

Druhý a závěrečný svazek Napoleonovy monografie zahrnuje dobu, kdy se První konzul a generál Francouzské republiky stal císařem Francouzů a Francie monarchií, byť s republikánským nádechem.

20,26 € Detail
Boje o trůny
český

Boje o trůny

Jiří Kovařík - Akcent 2018, EAN: 9788074972232

Kniha zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 1618-1648 s boji Jindřicha IV. o trůn francouzský, Zikmunda III. Vasy o švédský a prostřednictvím vpádu pasovských i Rudolfa II. o trůn český, těžiště ale spočívá v tzv. České válce, rozpoutané v květnu 1618 vyhozením císařských místodržících z oken Pražského hradu.

15,94 € Detail
Soumrak rytířstva
český

Soumrak rytířstva

Jiří Kovařík - Akcent 2017, EAN: 9788074971846

Závěrečný svazek projektu Rytířské bitvy a osudy vypráví o střetech a osobnostech "podzimu středověku", kdy na bojištích získávaly hlavní slovo neurozená pěchota a střelné zbraně.

14,74 € Detail
Čas stoleté války
český

Čas stoleté války

Jiří Kovařík - Akcent 2017, EAN: 9788074971822

Čas Stoleté války, třetí svazek tetralogie Rytířské bitvy a osudy, přivádí čtenáře do ohnisek velkého konfliktu mezi Anglií a Francií.

14,74 € Detail
Napoleon I.
český

Napoleon I.

Jiří Kovařík - Akcent 2017, EAN: 9788074972089

První svazek dvoudílné práce sleduje dobu mládí a vzestupu Korsičana, který se stal Francouzem, vyhnaným z rodného ostrova těmi, kteří chtěli jeho samostatnost. Generálské epolety si Napoleon Bonaparte vysloužil dobytím Toulonu, velení armádě v Itálii potlačením pokusu o roajalistický převrat v Paříži a roku 1796 zahájil své první vítězné tažení.

17,78 € Detail
Seržant Bourgogne
český

Seržant Bourgogne

Jiří Kovařík - Akcent 2017, EAN: 9788074971952

Vzpomínky vojáka císařské gardy na Napoleonovo tažení do Ruska roku 1812.

13,94 € Detail
Války pro víru
český

Války pro víru

Jiří Kovařík - Akcent 2017, EAN: 9788074971921

První svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na tetralogii Rytířské bitvy a osudy rokem 1526 a bitvou u Moháče, v níž zemřel český a uherský král Ludvík Jagellonský.

16,88 € Detail
Meč a kříž
český

Meč a kříž

Jiří Kovařík - Akcent 2016, EAN: 9788074971693

Začíná posledním bojem Rolanda, pokračuje bitvou u Hastingsu, v níž Vilém Bastard dobyl Anglii, skrze osudy Bohemunda z Tarenta i Godefroye z Bouillonu popisuje bitvy u Antiochie, Dorylaea či dobytí Jeruzaléma.

13,94 € Detail
Pád říše římské
český

Pád říše římské

Jiří Kovařík - Akcent 2016, EAN: 9788074971655

Zahrnuje dlouhé období od válek dynastie Flaviovců po roce 69 až po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Jedná se o nesmírné množství bitev a tažení římských císařů i jejich vojevůdců, o krvavé boje se sousedními Peršany, s tzv. barbary i o vnitřní války, v nichž se jeden císař snažil svrhnout druhého.

15,94 € Detail
Tažení za přeludem
český

Tažení za přeludem

Jiří Kovařík - Akcent 2016, EAN: 9788074971617

Příběh tažení 1806–1807, v němž se Napoleon hnal za přeludem, který byl nejspíš jeho největší chybou. Válka císaře Francouzů s nesmiřitelným protivníkem, s Ruskem Alexandra I. Velké bitvy u Gołyminu, Pułtusku, Preussisch Eylau, Heilsbergu a Friedlandu. Utrpení v blátě, mrazu, vedru i prachu a hrdinství bez hranic.

17,38 € Detail
Legie římského impéria
český

Legie římského impéria

Jiří Kovařík - Akcent 2016, EAN: 9788074971334

Tentokrát věnovaný událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Octaviána a Marca Antonia s Brutem a Cassiem, Caesarovými vrahy, která skončila bitvou u Pharsalu, o války druhého triumvirátu a jeho rozpad, po němž následoval boj, který skončil námořní bitvou u Actia.

15,94 € Detail