0

Kategórie

Kyberfotografie
český

Kyberfotografie

Michaela Fišerová; Martin Charvát - Togga 2020, EAN: 9788074761713

Kolektivní monografie Michaely Fišerové a Martina Charváta zaměřuje pozornost na problematiku „kyberfotografie“ z hlediska proponovaného současnou mediální filosofií, Foucaultovou genealogií a Derridovou dekonstrukcí. Autoři analyzují změnu dispozitivu, k níž došlo v kontextu nastupujících digitálních technologií v 21. století. Společným bodem jejich dvou kapitol je srovnání a odlišení analogové fotografie, digitální fotografie a kyberfotografie. Autoři zavádějí pojem „kyberfotografie“, jímž rozumí digitální fotografii, která je automaticky pořízena a retušována softwerem „chytrého telefonu“: hybridního zařízení kombinujícího funkce digitální kamery a mobilního telefonu s přístupem na internet. První kapitola pojednává o debatě týkající se vztahu mezi fotografií a „realitou“. Jak ukazuje Martin Charvát, v teoretické diskuzi o analogové i digitální fotografii se konstantně objevuje fantazma o existenci nezávislé „objektivní reality“, kterou může fotoaparát zachytit a reprezentovat. V „éře“ kyberfotografie je něco takového nemožné: kyberfotografie zavádí radikální změnu do vztahu mezi médiem a realitou, jako i mezi člověkem a technologickým zařízením. Člověk se stává pouhým operatérem svého zařízení, jak by řekl Vilém Flusser. Druhá kapitola zaměřuje pozornost na tradiční sociální praxi retuše fotografie, jejíž posláním bylo „opakovaně se dotknout“, tudíž modifikovat původně „autentický“, „nedotčený“ otisk světla. Na základě inspirace Derridovou filosofií Michaela Fišerová uvádí svou úvahu dekonstrukcí metafyzického očekávání „autentičnosti“ od analogové i digitální fotografické technologie. Dále, aby vysvětlila nové diskurzivní přijetí retušérské praxe, Fišerová chápe kyberfotografii jako nový typ dispozitivu ve Foucaultově smyslu technologie moci, která umožňuje použití před­programovaných nastavení možností modifikace otisku světla, které jsou již přítomny v softwaru fotoaparátu. Autorka dospívá k závěru, že digitální dispozitiv kyberfotografie zavádí historicky nový „technologický realismus“ umožňující normativně retušovat otisk světla a diskurzivně rezignovat na metafyzické očekávání jeho autentičnosti.

6,62 € Detail
Věž a náměstí
český

Věž a náměstí

Niall Ferguson - Dokořán 2019, EAN: 9788025730478

Niall Ferguson je uznávaný historik, autor čtrnácti knih, z nichž zná český čtenář tituly Vzestup peněz či Velký rozklad. V nové práci analyzuje podoby mocenského vlivu. Jednu – vertikální, hierarchickou – charakterizuje metafora věže; druhou, horizontální, založenou na síti vztahů, zase obraz náměstí. Autor zkoumá jejich historický vývoj i koexistenci. V historických knihách je patrnější ona vertikální struktura, na jejímž vrcholu stáli králové a papežové, ale to neznamená, že by horizontální sítě společenských vztahů byly záležitostí moderní doby, ve které jako by komunikace po Facebooku hrála větší roli než politické uspořádání. Ferguson ukazuje podobu společenských sítí v minulých dobách a v jejich rozvoji a úpadku nachází varovné signály pro sítě novodobé, protože sítě byly vždy náchylné k uzavírání, přenášení negativních signálů či výpadkům.

23,89 € Detail
Digitálna demencia
slovenský

Digitálna demencia

Manfred Spitzer - Citadella 2017, EAN: 9788081820885

Digitálne média nás odbremeňujú od duševnej práce. To, čo sme kedysi riešili hlavou, vybavujú dnes za nás počítače, smartfóny, organizátory a navigácie. Prináša to však nesmierne nebezpečenstvo, tvrdí Manfred Spitzer, renomovaný vedec, ktorý sa venuje výskumu mozgu. Výsledky výskumu, ktoré zverejnil, sú alarmujúce: DIGITÁLNE MÉDIA SPÔSOBUJÚ ZÁVISLOSŤ. Z dlhodobého hľadiska škodia telu a predovšetkým duševnému stavu. Keď prácu mozgu prenášame na externé zdroje, mozog postupne prestáva naplno fungovať. Nervové bunky odumierajú a dorastajúce bunky nedokážu prežiť, lebo ich nevyužívame. U detí a mladistvých sa vplyvom obrazových médií dramaticky znižuje schopnosť učiť sa. Následkom sú poruchy pozornosti, strach a otupenie, poruchy spánku a depresia, nadváha, tendencia k násiliu a sociálny úpadok. Spitzer nás upozorňuje na znepokojujúci vývoj a predovšetkým u detí vyzýva k obmedzovaniu konzumu, aby sa predišlo digitálnej demencii.

13,90 € Detail
Slovenská ľudová výšivka
slovenský

Slovenská ľudová výšivka

Diana Némethová - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2016, EAN: 9788089639403

Publikácia Slovenská ľudová výšivka v novej edícii Inšpirácie je zameraná na ľudové výšivky pochádzajúce zo súčiastok tradičného slovenského odevu. Jej cieľom je podnecovať súčasnú tvorbu mladých ľudí s využívaním tradičných vzorov a ornamentov zo širokej palety dodnes zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry. Pomerne rozsiahla obrazová časť v publikácii pozostáva z dvoch obrázkov na každej dvojstrane: z fotografie pôvodnej textílie alebo odevnej súčiastky zo zbierkového fondu ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave a z ilustrácie (kresby tušom na akvarelovom papieri). Autorkou ilustrácií je Nina Šošková, výtvarnú a grafickú podobu publikácii prepožičal typograf a grafický dizajnér Samuel Čarnoký.

18,00 € Detail
Jak správně komunikovat
český

Jak správně komunikovat

Stéphane Etrillard - Pavel Dobrovský BETA s.r.o. 2015, EAN: 062846

Komunikace je základem mezilidských vztahů, osobních i pracovních. Nová knížka z oblíbené řady „třicetiminutovek do kapsy“ nám radí, jak vést plodnou diskusi. Měli bychom vystupovat přátelsky, a přesto s pevnou vůlí, důvěřovat svým pocitům a zachovat si pozitivní naladění i v případě, že se partner uchýlí k neférovým argumentům. Důležitá jsou také gesta a výraz tváře. Ten, kdo je v debatě lepší, vyhrává, aniž by ovšem druhý prohrál...

7,47 € Detail
Morální odpovědnost
český

Morální odpovědnost

Thomas Schirrmacher - Návrat domů 2015, EAN: 9788072553532

„Už dlouho jsem nečetl tak praktickou knihu. Etika bývá nazývána praktickou filosofií, ovšem příliš často jsou odborné knihy o etice všechno, jen ne praktické. Kniha kolegy Schirrmachera praktická skutečně je. Všechny etické principy, které autor předkládá, jsou konkretizovány a aplikovány v reálných životních situacích.“ (PhDr. Jan Hábl, PhD, pedagog a učitel etiky) „Začtěme se do knihy, která nás vtáhne do světa etického rozhodování a pomůže nám propojit etická měřítka s praxí. Celá problematika morální odpovědnosti je nepochybně vysoce živým a aktuálním tématem v etickém chaosu a pluralistické rozmazanosti evropské společnosti.“ (ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel a učitel teologie)

7,20 € Detail
Základy estetiky a etikety
slovenský

Základy estetiky a etikety

Erich Mistrík - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2005, EAN: 9788010009213

Cieľom učebnice je ukázať študentom, že umenie, estetické hodnoty a estetika niekedy môžu byť celkom príjemnou hrou, niekedy zasa môžu trošku hnevať i provokovať. Cieľom učebnice je pomáhať im pri hľadaní vlastných odpovedí na to, čo považujú za esteticky príjemné, čo považujú za škaredé, čo je pre nich gýčom a čo umeleckým dielom.

4,54 € Detail
Ovládajú nás masmédiá?
slovenský

Ovládajú nás masmédiá?

Jozef Luscoň - Don Bosco 2011, EAN: 9788080741587

Rozprávate často o tom, čo ste počuli alebo videli? Ste ľahko ovplyvniteľní verejnou mienkou? Overujete si informácie z viacerých zdrojov? Ponúkame vám návod, ako sa naučiť žiť s médiami.

1,50 € Detail
Slovník diplomacie
slovenský

Slovník diplomacie

Erik Pajtinka - PAMIKO, spol. s r. o. 2013, EAN: 9788085660081

Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej republike. Publikácia prináša systematický a precízny výklad odbornej terminológie, používanej v súčasnej diplomatickej praxi, a okrem toho približuje aj viaceré pojmy z moderných dejín diplomacie a najvýznamnejšie dokumenty diplomatického a konzulárneho práva. Publikácia môže slúžiť nielen ako výborná pomôcka pre študentov diplomacie a medzinárodných vzťahov a ako cenný zdroj poznatkov o diplomacii pre odbornú verejnosť, ale určite nájde uplatnenie aj v diplomatickej praxi ako praktická príručka pre diplomatov - osobitne tých, ktorí začínajú svoju diplomatickú kariéru.

23,50 € Detail
Party
slovenský

Party

Monika Zapletalová - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2014, EAN: 9788089639199

Vydavateľstvo ÚĽUV predstavuje ďalšiu publikáciu v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel od autorky Moniky Zapletalovej: Party. Táto edícia zaznamenáva predovšetkým také techniky tradičných remesiel, ktoré sú už v súčasnosti na ústupe alebo sú úplne zabudnuté. Aj technika výroby párt patrí medzi tie menej známe, nakoľko parta ako odevná súčiastka sa vo výbave moderného človeka do súčasnosti nezachovala. Tradičná parta dnes nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v scénickom folklorizme alebo zriedkavo ako súčasť svadobného obradu. Pôvodne bola parta súčasťou dievčenského slávnostného odevu, no najdlhšie sa udržala v odeve mladuchy. So stručnou históriou vzniku a druhov párt sa čitateľ môže oboznámiť v úvode publikácie. Tá je doplnená pomerne bohatou fotografickou dokumentáciou pôvodných párt z rôznych regiónov Slovenska. Dominantná časť textu je však venovaná výrobe dvoch druhov párt. Archaickému typu party z oblasti Spiša, z obce Torysky, ktorá pozostáva z čelenky a pletenca, ozdobeného drôtenou ružou, navliekanými korálikmi a stuhami a jednoduchej parte v tvare venca z voskovaných kvietkov a korálikov, pochádzajúcej z oblasti Abova. Aj keď výroba party nepredstavuje samostatné remeslo, pri jej zhotovovaní bola nutná veľká dávka zručnosti a znalosti miestnej tradície. Ukážky zhotovovania jednotlivých častí party priblížia záujemcom základné techniky, ktoré významne napomôžu pri výrobe ktorejkoľvek party z regiónov Slovenska.

10,00 € Detail
A jde se na to!
český

A jde se na to!

Michael Morris - ANCH BOOKS 2013, EAN: 9783981557688

My jsme ti, na koho už celé věky čekáme! Všechno v nás a kolem nás je v procesu zásadních změn, ať už to chceme nebo ne. Ve vesmíru se mění celá řada energií, což má nepřehlédnutelný dopad na Zemi, klima i na naše chování. Stále více lidí si uvědomuje, že naše moderní společnost a její systémy hospodaření jsou na konci přirozené lhůty své trvanlivosti. Na mnoha místech planety dochází k demonstracím, povstáním či občanským válkám. Vzniká však i stále více organizací, které se pokoušejí napravit chyby způsobené zpátečnickou ekonomikou a politikou, jež se na hony vzdálila lidem, přírodě a všemu živému. Jenže, co má člověk dělat, aby udržel krok se světem, který se mění čím dál prudčeji? Cožpak ti, kdo jsou na Zemi u moci, nejsou dnes až příliš mocní? Tyto otázky kladlo Michaelu Morrisovi mnoho čtenářů, kteří četli jeho politický bestseller CO neSMÍTE VĚDĚT!. Autor v něm popisuje, jak si pár stovek mocných rodin už přes dvě stě let uzurpuje veškeré důležité suroviny naší planety a jak udává směr světovému dění skrze hospodářské a politické systémy. V knize, již právě držíte v rukou, píše o tom, jak se můžeme vyhrabat z tohoto bahna, v němž jsme uvázli. Michael Morris vysvětluje praktické způsoby, kterými se dá přispívat k dobru Země a lidstva i co může člověk udělat pro své zdraví, spokojenost a seberealizaci. Čtenář najde v knize alternativní řešení v hospodářství, finančnictví i vzdělávání. Každá vnější změna začíná vnitřní revolucí – zásadní změnou myšlení a úhlů pohledů. Dnes už existuje množství nových proudů. Lidstvu jsou k dispozici formy volně dostupné energie, jež na této planetě všechno změní. A nic z toho není utopie ani hudba budoucnosti, nýbrž realita. V mainstreamovém zpravodajství se o tom (samozřejmě) nedozvíte. Autor vykreslil jedinečný a ucelený obraz současných proměn. Je to kniha o probíhající duševní revoluci na Zemi. A každý k tomu může přispět svým dílem, neboť vše souvisí se vším. Jdete do toho? Pokud ano, najdete v knize množství impulsů pro tvorbu nové reality. Závisí jen na vás, zda se otevřete novému...

15,40 € Detail
Kompetentný hovorca
slovenský

Kompetentný hovorca

Andrej Tušer, Eva Chudinová - EUROKÓDEX 2012, EAN: 9788081550195

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a na vymedzenie pozície hovorcu v systéme masmediálnej komunikácie. Poskytuje odpovede na otázku, kto je hovorca, ale aj na vývoj tejto pozície na Slovensku, keďže tu má pomerne špecifické postavenie, a hľadá aj odpovede na potreby inštitúcií mať hovorcu. Odvodili sme kompetencie hovorcu od kompetencií novinára ako najbližšej profesie k pozícii hovorca.

10,56 € Detail
Pragmatika v češtině
český

Pragmatika v češtině

Milada Hirschová - Univerzita Karlova 2012, EAN: 9788024622330

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené teoretické stanovisko (tzv. umírněná pragmatika) a nově koncipované tematické okruhy. Poprvé pro češtinu je zde zpracována problematika časové a prostorové deixe, v rámci kapitoly o řečových / mluvních aktech se nově probírá podstata tzv. performativnosti, teorie implikatur rovněž bere v úvahu témata prezentovaná v české lingvistice poprvé. Pozornost je věnována také novému vývoji v teorii ne/zdvořilosti a metapragmatice. Okruhy jsou uspořádány tak, aby na sebe pohledy na pragmatické jevy pokud možno smysluplně navazovaly a postupně se na sebe vrstvily. Jde o první a dosud jedinou soustavnou pragmatiku češtiny v české lingvistice.

15,28 € Detail
Fenomén bulvár na Slovensko
slovenský

Fenomén bulvár na Slovensko

Marcel Lincényi, Miroslav Kohuťár - PhDr. Milan Štefanko - IRIS 2008, EAN: 9788089256419

niha skúma hranice bulváru na Slovensku, ich prekročenie z etických princípov. Slovenský text

7,70 € Detail
Tradícia dnes?
anglický

Tradícia dnes?

Martin Mešša - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2006, EAN: 9788088852551

O nových podobách ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Publikácia venovaná otázkam interpretácie tradičnej remeselnej výroby a ľudovej umeleckej výroby v ich súčasných podobách.

25,00 € Detail
Slovenská ľudová výšivka
anglický

Slovenská ľudová výšivka

Anna Chlupová, Kolektív autorov - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2010, EAN: 9788088852889

Kniha predstavuje 26 regionálnych typov ľudovej výšivky na Slovensku, ktoré vždy uvádza krátky text a početné ukážky výšivky na tradičnom textile a odeve. Nasledujú motívy vybraté z pôvodných kompozícií, vyšité ako vzorkovníky a doplnené kresbami v mierke 1 : 1. Praktické súčasné použitie vzorov je dokumentované na ukážkach prikrývok, obrusov a obrázkov, ktoré ukončujú stať o každom regióne.

62,00 € Detail
Dušan Benický
slovenský

Dušan Benický

Irena Pišútová , Marta Pastieriková - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2009, EAN: 9788088852773

Prierez tvorbou majstra ľudovej umeleckej výroby, maliara obrázkov na skle a rezbára Dušana Benického obsahuje diela vytvorené za štyri desaťročia doterajšej autorovej výtvarnej aktivity. Súčasťou knihy je DVD s osobnou výpoveďou Dušana Benického o vlastnej tvorbe. Spolu predstavujú umelca s bohatým vnútorným svetom a vlastným umeleckým názorom.

42,00 € Detail
Hľa: pravda je tak blízko 3 - Mylné cesty
slovenský

Hľa: pravda je tak blízko 3 - Mylné cesty

Richard Steinpach - Efezus 2013, EAN: 9788089163458

z obsahu: Nevítaný duch - Zamyslenie sa nad plánovaným rodičovstvom, „Ja svoje srdce dám!“ – Zamyslenie sa nad transplantáciou orgánov, Krok cez prah – o vplyve drog, Už raz prežité – o nebezpečenstve hypnózy, „Sfalšované“ pohrebné rúcho – o pravosti Turínskeho plátna.

5,90 € Detail
Valéria Zuzana Benáčková
anglický

Valéria Zuzana Benáčková

Irena Pišútová - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2010, EAN: 9788088852872

Monografia poprednej osobnosti v oblasti súčasnej maľby na sklo Valérie Benáčkovej predstavuje umelecký vývoj maliarky od začiatkov jej tvorby v sedemdesiatych rokoch minulého storočia až do súčasnosti. Prirodzené výtvarné nadanie a tvorivá predstavivosť umelkyne sa odrážajú vo výbere vlastných námetov stvárnených vlastným ťahom štetca, príklonom k farebnosti zvolenej podľa obsahu a zámeru obrázka, kompozičnou variabilitou. Ku knihe je priložené DVD s výpoveďou Valérie Benáčkovej.

42,00 € Detail
Chryzantéma a meč
český

Chryzantéma a meč

Ruth Benedictová - Malvern -0001, EAN: 9788086702455

Dílo Chryzantéma a meč od Ruth Fulton Benedictové patří mezi klasická díla americké kulturní antropologie. Benedictová získala světovou slávu již knihou Kulturní vzorce (1934). Ve stejně slavném díle Chryzantéma a meč (1946) shrnula výsledky svého výzkumu kultury Japonska. Benedictová v knize objasňuje japonské zvyky, normy a hodnoty a vykresluje živý obraz japonské kultury. Čtivé dílo Chryzantéma a meč vyvolalo zájem nejen mezi odborníky, ale přitáhlo pozornost také široké čtenářské veřejnosti. Kniha byla přeložena do řady jazyků a prodaly se miliony výtisků. Vysoce si díla cení také v samotném Japonsku. Mistrovské antropologické dílo je určeno studentům a zájemcům o antropologii, sociologii, kulturologii, japanologii a všem, kteří se chtějí blíže seznámit s tradiční japonskou kulturou.

16,36 € Detail