0

Kategórie

Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku
slovenský

Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku

Danuša Dragulová-Faktorová - DAXE 2021, EAN: 9788089429936

V monografii autorka predkladá komplexný pohľad na subsystém časopisov pre deti. Ako uvádza recenzentka, ide o ojedinelú a originálnu publikáciu s touto problematikou. Je potrebné pozitívne vyzdvihnúť komplexnosť a detailnosť, s ktorou autorka tému spracovala.

11,22 € Detail
Jak neztratit rozum v nerozumné době
český

Jak neztratit rozum v nerozumné době

Petr Nutil - GRADA 2020, EAN: 9788027117963

Autor odhaluje falešné představy a předsudky, které máme o světě, druhých lidech i sobě samých, a představuje nástroje, s nimiž se můžete vlastní iracionalitě postavit. Mezi ty nejdůležitější, bez nichž se neobejdeme, patří schopnost kvalitně nakládat s informacemi, kriticky myslet a neztrácet rozum.

10,96 € Detail
Krizová komunikace
český

Krizová komunikace (ProMedia)

Jan Tomandl; Jaroslav Čuřík; Kristýna Maršovská; Tereza Fojtová - muni PRESS 2020, EAN: 9788021096363

Komplexní a v českém prostředí dosud nejobsáhlejší příručka krizové komunikace vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností při reputačních krizích i při mimořádných událostech. Ambicí knihy je pomoci organizacím, které se dostaly do potíží, a zároveň přispět ke kultivaci a profesionalizaci české komunikační praxe.

12,78 € Detail
O televizi
český

O televizi

Umberto Eco - ARGO 2020, EAN: 9788025732526

Nový svazek díla Umberta Eca je určen všem čtenářům, kteří chtějí poznat různé stránky televize jakožto svébytného jevu. Zahrnuje autorovy práce na dané téma z let 1956–2015 – eseje, příspěvky přednesené na kongresech i novinové články.

20,60 € Detail
Proměny novinářské etiky
český

Proměny novinářské etiky (Společnost)

Václav Moravec - Nakladatelství Academia 2020, EAN: 9788020031112

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich.

19,78 € Detail
Geologie médií
český

Geologie médií

Parrika Jussi - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024639147

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-antropocentrického myšlení, které klade důraz na vztah kultury k materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují.

12,27 € Detail
Kyberfotografie
český

Kyberfotografie

Michaela Fišerová; Martin Charvát - Togga 2020, EAN: 9788074761713

Kolektivní monografie Michaely Fišerové a Martina Charváta zaměřuje pozornost na problematiku „kyberfotografie“ z hlediska proponovaného současnou mediální filosofií, Foucaultovou genealogií a Derridovou dekonstrukcí. Autoři analyzují změnu dispozitivu, k níž došlo v kontextu nastupujících digitálních technologií v 21. století.

6,62 € Detail
Věž a náměstí
český

Věž a náměstí

Niall Ferguson - Dokořán 2019, EAN: 9788025730478

Niall Ferguson je uznávaný historik, autor čtrnácti knih, z nichž zná český čtenář tituly Vzestup peněz či Velký rozklad. V nové práci analyzuje podoby mocenského vlivu. Jednu – vertikální, hierarchickou – charakterizuje metafora věže; druhou, horizontální, založenou na síti vztahů, zase obraz náměstí. Autor zkoumá jejich historický vývoj i koexistenci.

23,89 € Detail
Kritické myšlení
český

Kritické myšlení

Jan Gazda; Václav Liška; Bořivoj Marek - P3K 2018, EAN: 9788087343883

Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejším a komplikovanějším.

5,03 € Detail
Praktická učebnice tvorby multimediálního obsahu
český

Praktická učebnice tvorby multimediálního obsahu

Stanislav Horný, Petra Bedřichová - Professional Publishing 2018, EAN: 9788088260295

Multimédia jsou v současnosti nejvíce používaným prostředkem komunikace, využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Publikace podává přehled o možnostech využití těchto nových technologií k prezentaci informací.

10,49 € Detail
Digitálna demencia
slovenský

Digitálna demencia

Manfred Spitzer - Citadella 2017, EAN: 9788081820885

Digitálne média nás odbremeňujú od duševnej práce. To, čo sme kedysi riešili hlavou, vybavujú dnes za nás počítače, smartfóny, organizátory a navigácie. Prináša to však nesmierne nebezpečenstvo, tvrdí Manfred Spitzer, renomovaný vedec, ktorý sa venuje výskumu mozgu. Výsledky výskumu, ktoré zverejnil, sú alarmujúce: DIGITÁLNE MÉDIA SPÔSOBUJÚ ZÁVISLOSŤ.

12,51 € Detail
Slovenská ľudová výšivka
slovenský

Slovenská ľudová výšivka

Diana Némethová - Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2016, EAN: 9788089639403

Publikácia Slovenská ľudová výšivka v novej edícii Inšpirácie je zameraná na ľudové výšivky pochádzajúce zo súčiastok tradičného slovenského odevu. Jej cieľom je podnecovať súčasnú tvorbu mladých ľudí s využívaním tradičných vzorov a ornamentov zo širokej palety dodnes zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry.

16,20 € Detail
Jak správně komunikovat
český

Jak správně komunikovat

Stéphane Etrillard - Pavel Dobrovský BETA s.r.o. 2015, EAN: 062846

Komunikace je základem mezilidských vztahů, osobních i pracovních. Nová knížka z oblíbené řady „třicetiminutovek do kapsy“ nám radí, jak vést plodnou diskusi. Měli bychom vystupovat přátelsky, a přesto s pevnou vůlí, důvěřovat svým pocitům a zachovat si pozitivní naladění i v případě, že se partner uchýlí k neférovým argumentům.

7,47 € Detail
Zakázané ovocie
slovenský

Zakázané ovocie

Paul Kurtz - Spoločnosť Prometheus Bratislava 1997, EAN: 809679065X

Kniha obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory.

5,94 € Detail
Morální odpovědnost
český

Morální odpovědnost

Thomas Schirrmacher - Návrat domů 2015, EAN: 9788072553532

„Už dlouho jsem nečetl tak praktickou knihu. Etika bývá nazývána praktickou filosofií, ovšem příliš často jsou odborné knihy o etice všechno, jen ne praktické. Kniha kolegy Schirrmachera praktická skutečně je. Všechny etické principy, které autor předkládá, jsou konkretizovány a aplikovány v reálných životních situacích.“ (PhDr.

6,48 € Detail
Základy estetiky a etikety
slovenský

Základy estetiky a etikety

Erich Mistrík - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2005, EAN: 9788010009213

Cieľom učebnice je ukázať študentom, že umenie, estetické hodnoty a estetika niekedy môžu byť celkom príjemnou hrou, niekedy zasa môžu trošku hnevať i provokovať. Cieľom učebnice je pomáhať im pri hľadaní vlastných odpovedí na to, čo považujú za esteticky príjemné, čo považujú za škaredé, čo je pre nich gýčom a čo umeleckým dielom.

4,09 € Detail
O smrti a pohřbívání
český

O smrti a pohřbívání

Olga Nešporová - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 1970, EAN: 9788073253202

Kniha O smrti a pohřbívání přináší úvodní vhled do doposud opomíjené problematiky. Věnuje se tématu smrti, představám o možné posmrtné existenci, pohřbívání a truchlení v současné české společnosti. Pro získání plastičtějšího obrazu i správných interpretací dnešního stavu autorka připomíná i starší období.

14,76 € Detail
Ovládajú nás masmédiá?
slovenský

Ovládajú nás masmédiá?

Jozef Luscoň - Don Bosco 2011, EAN: 9788080741587

Rozprávate často o tom, čo ste počuli alebo videli? Ste ľahko ovplyvniteľní verejnou mienkou? Overujete si informácie z viacerých zdrojov? Ponúkame vám návod, ako sa naučiť žiť s médiami.

1,35 € Detail
Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku
český

Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku

- UJAK Praha 2013, EAN: 9788074520440

Publikace autorského kolektivu je zpracována na velmi aktuální téma, které je neustále žádáno praxí a v němž se poměrně dynamicky rozvíjí i teoretické poznatky – též ve vazbě na aktuální „krizový“ vývoj.Téma knihy je pojato s velkou náročností na znalost odborné literatury i judikatury.

13,68 € Detail
Slovník diplomacie
slovenský

Slovník diplomacie

Erik Pajtinka - PAMIKO, spol. s r. o. 2013, EAN: 9788085660081

Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej republike.

22,32 € Detail