0

Knihy

Kategórie

Počítání soba Boba - 2. díl
český

Počítání soba Boba - 2. díl (Předškolákova příprava na školu)

Jiřina Bednářová - EDIKA 2024, EAN: 9788026619871

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí matematické nadání, přemýšlení. Při práci s knihou se budují základní matematické pojmy jako např.

8 € Detail
Pedagogické diagnostikovanie v MŠ (2. rozšírené vydanie)
slovenský

Pedagogické diagnostikovanie v MŠ (2. rozšírené vydanie)

Monika Miňová - Rokus 2024, EAN: 9788082380203

Vysokoškolská učebnica je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, metódy a zásady diagnostikovania.

11 € Detail
Matematické představy a myšlení dětí předškolního věku
Novinka český

Matematické představy a myšlení dětí předškolního věku (Mateřinky)

Martina Lietavcová; Hana Lišková - Raabe 2024, EAN: 9788074965456

Publikace nabízí užitečnou podporu pro rozvíjení předmatematického myšlení předškolních dětí. Zaměřuje se na celou šíři matematické pregramotnosti předškoláků od základních myšlenkových operací, předčíselných pojmů a geometrických představ včetně orientace v prostoru i rovině až po chápání upořádání včetně časových posloupností.

24,24 € Detail
Logopedická cvičení u afázie a kognitivních poruch
Novinka český

Logopedická cvičení u afázie a kognitivních poruch

Naděžda Lasotová - GRADA 2024, EAN: 9788027151516

Publikace přináší cíleně sestavená cvičení k tréninku porozumění mluvenému i psanému textu, paměti, nácviku konverzace, vyjadřování se, vybavování si slov a jazykových obratů, ke schopnosti reagovat v každodenních situacích, schopnosti efektivně se vyjádřit nejen pro osoby s afázií, ale také pro seniory, pacienty s demencí a osoby s kognitivním deficitem.

24,24 € Detail
Třídnické hodiny
Novinka český

Třídnické hodiny (Pedagogika)

Kristýna Kapounková - GRADA 2024, EAN: 9788024749884

Třídnické hodiny jsou zásadním přínosem pro podporu pozitivních vztahů mezi učitelem a žáky i mezi žáky samotnými. Tato kniha nabízí inspirativní tipy a strategie pro efektivní vedení třídnických hodin a komunikaci s žáky i jejich rodiči.

18,17 € Detail
Učení a vzdělávání dospělých
Novinka český

Učení a vzdělávání dospělých

Milada Rabušicová - GRADA 2024, EAN: 9788027139149

Monografie zprostředkovává čtenáři podstatné poznatky z oboru andragogika, jehož předmětem zájmu je učení a vzdělávání dospělých. Poskytuje aktuální informace o tom, v jakých souvislostech, jakými způsoby a s jakými výsledky probíhají procesy učení a vzdělávání zaměřené na dospělou populaci.

30,31 € Detail
Kolegialita v přípravě budoucích učitelů
český

Kolegialita v přípravě budoucích učitelů

Kateřina Juklová; Sylvie Tichotová - Pavel Mervart 2024, EAN: 9788074656279

Společným jmenovatelem této knihy je kolegialita a možnosti její podpory v kontextu pregraduální přípravy učitelů. Autory publikace spojuje nejen téma, ale také zkušenosti z posledních několika let, kdy se jejich profesní cesty spojily v projektu nazvaném „Kolegiální sítě“.

11,83 € Detail
Dištančné vzdelávanie v hudobnom umení
slovenský

Dištančné vzdelávanie v hudobnom umení

Mária Strenáčiková ml., Mária Strenáčiková st. - EQUILIBRIA s.r.o. 2024, EAN: 9788081433337

Napriek počiatočnému šoku, strachu a dokonca neraz odmietaniu sa v roku 2020 vyučovanie presunulo výlučne do domáceho prostredia a všetci začali zápasiť s problémami, na ktorých riešení participovali rovnako žiaci a ich rodičia, študenti, učitelia, riaditelia, mnohé štátne i súkromné spoločnosti a jednotlivci, ktorí pomáhali dotknutým stranám presunúť edukáciu

19 € Detail
Speciální pedagogika
český

Speciální pedagogika

Jiří Škoda; Slavomil Fischer - Triton 2024, EAN: 9788076843011

Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo.

19,75 € Detail
Koučing mladej generácie: aby mali život vo vlastných rukách
slovenský

Koučing mladej generácie: aby mali život vo vlastných rukách

Tomáš Pešek - Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 2024, EAN: 9788069046023

Kniha je skvelý sprievodca v koučovaní pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ale nielen pre nich. Každý, kto si knihu prečíta, v nej nájde niečo, čo ho posunie nielen v poznaní koučovania, ale aj v komunikácii v bežnom živote a tým aj k zmene celej spoločnosti . A aj to je poslaním koučovania.

14 € Detail
Co si tužky povídaly
Novinka český

Co si tužky povídaly (Předškolákova grafomotorika)

Jiřina Bednářová - EDIKA 2024, EAN: 9788026619635

Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení uváděná v publikaci postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším.

8,09 € Detail
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
slovenský

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Anna Böhmerová; Mária Stanislavová - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106746

Zámerom tvorcov štvrtého, aktualizovaného vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích inštitúcií.

12,16 € Detail
Orbis sensualium pictus
český

Orbis sensualium pictus

- Machart 2024, EAN: 9788076560895

Po mnoha letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně.

27,18 € Detail
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie
slovenský

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Jana Kmeťová - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106708

Druhé vydanie publikácie „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie" s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy" objasňuje legislatívny rámec povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr.

12,82 € Detail
Slavnosti a oslavy ve škole
český

Slavnosti a oslavy ve škole (Pedagogika)

Alena Rakoušová - GRADA 2024, EAN: 9788027150274

Publikace bude užitečnou pomůckou učitelům a vychovatelům v transformaci hodnot skrytých v našich lidových zvycích a tradicích do didaktických aktivit školních předmětů.

19,79 € Detail
Socio - humanitné poznávanie v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní
slovenský

Socio - humanitné poznávanie v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní

Zuzana Danišková - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788056806005

Publikácia venuje pozornosť vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, ktorá je prítomná v kurikule predprimárneho aj primárneho vzdelávania. V primárnom vzdelávaní ju reprezentujú v súčasne platnej legislatíve dva vyučovacie predmety, ktoré si delia priestor v prvých dvoch a druhých dvoch rokoch štvorročného vzdelávacieho cyklu ISCED 1.

15,60 € Detail
Pedagogická koncepcia Rudolfa Filu
slovenský

Pedagogická koncepcia Rudolfa Filu

Miloš Štofko - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022420334

Kniha Pedagogická koncepcia Rudolfa Filu je primárne určená pre minulých, súčasných a budúcich pedagógov a študentov stredných umeleckopriemyselných škôl. S veľkou pravdepodobnosťou osloví aj odborových didaktikov výtvarných katedier pedagogických fakúlt a všetkých nadšencov výtvarného umenia.

24 € Detail
Nadaný žák na 1. stupni ZŠ
český

Nadaný žák na 1. stupni ZŠ

Jana Rohová - Raabe 2024, EAN: 9788074965395

Publikace Nadaný žák na 1. stupni ZŠ je praktickou pomůckou pro učitele a i rodiče nadaných žáků. Ukáže jim, jak a kde nadání diagnostikovat, doporučí organizace, které mu mohou v práci s nadaným žákem pomoci. V publikaci najdete návod na tvorbu IVP i mnoho praktických, prozkoušených rad, úkolů, her, náměty na skupinovou práci i práci při tandemové výuce.

24,24 € Detail
Výtvarná výchova dnes a jej perspektívy
slovenský

Výtvarná výchova dnes a jej perspektívy

Anton Jusko a kolektív - SSEA / INSEA 2007, EAN: 9788080680671

33,89 € Detail
Sociální pedagogika
český

Sociální pedagogika

Jitka Lorenzová - VŠCHT Praha 2024, EAN: 9788075921673

Monografie přináší pohled na sociální pedagogiku jako na historicky zformovaný a aktuálně rozvíjený systém vědy, praxe a profese. Seznamuje čtenáře s klíčovými teoreticko-praktickými koncepty sociální pedagogiky a objasňuje genezi jejího vědního i profesního profilu. V návaznosti na to nastiňuje aktuální rozvoj sociální pedagogiky v ČR a v dalších zemích.

24,25 € Detail