0

Kategórie

Aktualizácia III/4 2022 – Sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí
Novinka slovenský

Aktualizácia III/4 2022 – Sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

- PORADCA 2022, EAN: 9771335612954

Novela zákona rieši niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

4,80 € Detail
Aktualizácia II/5 2022 – Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia
Novinka slovenský

Aktualizácia II/5 2022 – Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia

- PORADCA 2022, EAN: 9771335612947

Dôvodom na vypracovanie novely zákona o Policajnom zbore bola najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

4,50 € Detail
Aktualizácia I/2 2022 – daňové a účtovné zákony
Novinka slovenský

Aktualizácia I/2 2022 – daňové a účtovné zákony

- PORADCA 2022, EAN: 9771335612909

Novela zákona navrhuje, aby dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte boli zdaniteľným príjmom a považovali sa za príjem z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom

5,10 € Detail
Právo spoločníkov na informácie
slovenský

Právo spoločníkov na informácie

Oliver Buhala - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788074008863

Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva.

20 € Detail
Praktikum z daňového práva
slovenský

Praktikum z daňového práva

Adrián Popovič - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788082320209

Praktikum z daňového práva pozostáva z dvoch hlavných častí – daňového práva hmotného a daňového práva procesného. V rámci tejto štruktúry sa každá kapitola člení na teoretickú časť, praktickú časť a časť vybranej judikatúry.

27 € Detail
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
slovenský

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

JUDr. Ivana Zmeková, PhD. - PRP Consulting, s.r.o. 2022, EAN: 9788097420109

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom po rozvode (rozchode) rodičov a jej správne uchopenie je aktuálnou výzvou, s ktorou bojuje aplikačná prax.

26,91 € Detail
Aktualizace IV/1 2022
Novinka český

Aktualizace IV/1 2022

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771802835107

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podpory investic na pořízení

2,07 € Detail
Aktualizace I/2 2022 – Zákon o platebním styku
Novinka český

Aktualizace I/2 2022 – Zákon o platebním styku

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771335151194

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: Zákon o platebním styku Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Upozornění na změnu zákona o spotřebních daních Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových

2,92 € Detail
Aktualizace I/1 2022 – DPH, Spotřební daně
Novinka český

Aktualizace I/1 2022 – DPH, Spotřební daně

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771335151187

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: daň z přidané hodnoty spotřební daně Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad V případě zákona o spotřebních daních jde o směrnici Rady

5,03 € Detail
Aktualizace I/3 2022 – o daních z příjmů, o dani silniční
Novinka český

Aktualizace I/3 2022 – o daních z příjmů, o dani silniční

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771335151200

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: Zákon o daních z příjmů Zákon o dani silniční Zákon o daních z příjmů Při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům, dochází ke snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 %, ze které se stanoví

4,18 € Detail
Aktualizace V/1 2022
Novinka český

Aktualizace V/1 2022

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771802832120

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

2,07 € Detail
Aktualizace II/2 – Trestní zákoník, Trestní řád
Novinka český

Aktualizace II/2 – Trestní zákoník, Trestní řád

autor neuvedený - PORADCA, s. r. o. 2022, EAN: 9771802833189

Trestní zákoník Oproti rámcovému rozhodnutí Rady 2001/413/SVV o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků zavádí tzv. non-cash směrnice v čl.

5,45 € Detail
Základy personálneho manažmentu
slovenský

Základy personálneho manažmentu

Zdenka Matulová Juríková - Wolters Kluwer 2022, EAN: 9788057104933

Publikácia„Základy personálneho manažmentu“ prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačnýchpredpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkonpracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľaplatnej legislatívy.

11,26 € Detail
Spisová služba
český

Spisová služba

Kunt , Tomáš Lechner Miroslav - Nakladatelství Leges 2022, EAN: 9788075026163

31,49 € Detail
Lyžařské právo v Itálii
český

Lyžařské právo v Itálii

Ladislav J. Janků - LEGES 2022, EAN: 9788075026040

Ojedinělá publikace poskytuje vhled do italského lyžařského práva s důrazem na bezpečnost lyžařských areálů a provozování zimních sportů na sněhu, zejména v jejich rekreační formě. Monografie přehledně mapuje vývoj právní úpravy bezpečnosti zimních sportů s důrazem na lyžařský sport od 60. let minulého století až po současnost.

23,99 € Detail
Ozdravné postupy a řešení krize bank
český

Ozdravné postupy a řešení krize bank

Karolína Půlpánová - LEGES 2022, EAN: 9788075026149

Monografie pojednává o problematice selhávání finanční instituce a nutnosti jeho řešení takovým způsobem, aby dopady na finanční stabilitu byly minimální, úpadek instituce neměl negativní dopady na reálnou ekonomiku a nebylo zapotřebí využít k záchraně instituce veřejné prostředky.

13,24 € Detail
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentá
slovenský

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentá

Soňa Kubincová, Tatiana Jamrichová - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2022, EAN: 9788074008832

Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

79 € Detail
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech
český

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Ort Petr - Nakladatelství Leges 2022, EAN: 9788075025951

19,74 € Detail