0

Oznam:
Otváracie hodiny pre osobný odber počas lockdownu.

Kategórie

Zákon o dani z přidané hodnoty 2021
český

Zákon o dani z přidané hodnoty 2021 (danovezakony365.cz)

- DonauMedia 2020, EAN: 9788081831386

Nové vydání příručky pro profesionální uživatele po schválení všech novel. Právní stav pro rok 2021. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + podrobný komentář všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplného znění zákona o dani z přidané hodnoty.

5,95 € Detail
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
slovenský

Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)

Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková - IURIS LIBRI, s.r.o. 2020, EAN: 9788089635467

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi.

25,65 € Detail
Mzdy 2021
český

Mzdy 2021 (MERITUM)

- Wolters Kluwer -0001, EAN: 9788076760301

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.

34,74 € Detail
Daňová evidence podnikatelů
český

Daňová evidence podnikatelů

Jana Hakalová; Yvetta Pšenková; Šárka Kryšková - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788076760240

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty.

10,88 € Detail
Právo obchodních korporací
český

Právo obchodních korporací

Stanislava Černá; Ivana Štenglová; Irena Pelikánová - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788075989918

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony.

47,60 € Detail
Delisting
český

Delisting

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788075987464

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně komplexní pohled na delisting.

26 € Detail
Whistleblowing
český

Whistleblowing

Jan Pichrt; Jakub Morávek - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788076760271

Publikace se zabývá širšími aspekty problematiky právního zakotvení chráněného oznamování (nejen) v českém právním řádu v době, kdy se Česká republika musí spolu s ostatními unijními státy zhostit úkolu transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

12,98 € Detail
Právo na rovné zacházení
český

Právo na rovné zacházení

Martin Šmíd - Wolters Kluwer -0001, EAN: 9788075988508

Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice.

28,36 € Detail
Zákon o dani z přidané hodnoty
Novinka český

Zákon o dani z přidané hodnoty (Beckova edice komentované zákony)

Monika Novotná, Václav Olšanský - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2021, EAN: 9788074008269

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s níž mají oba autoři rozsáhlé zkušenosti ze své poradenské praxe.

93 € Detail
Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
český

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (Právní instituty)

Jan Surý - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2021, EAN: 9788074008245

Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto divu, že také regulace změn závazků ze smluv na veřejné zakázky mnohdy způsobuje aplikační problémy.

13 € Detail
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020
slovenský

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 9788081860294

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2020, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie. V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

21,78 € Detail
PMPP 4-5/2021 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtov
slovenský

PMPP 4-5/2021 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtov

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 8584113063982

Zimné vydanie PMPP sa tentokrát zameriava na ozrejmenie týchto tém - zmeny v mzdovej oblasti novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020, odvody poistného od 1. januára 2021 a iné.

15,39 € Detail
DUPP 3/2021 Novely a zmeny od roku 2021, Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní
slovenský

DUPP 3/2021 Novely a zmeny od roku 2021, Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 8584113064019

Už tretie číslo DÚPP prináša prierez týchto najžiadanejších tém - novely a zmeny od roku 2021, prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1.

11,94 € Detail
UZZ 3/2021 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho olej
slovenský

UZZ 3/2021 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho olej

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 8584113064033

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 3/2021). Úplné znenie zákona č. 106/2004 Z. z. O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV Po zmene zákonom č. 390/2020 Z. z.

19,36 € Detail
UZZ 2/2021 Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jedno
slovenský

UZZ 2/2021 Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jedno

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 8584113064026

Podľa právneho stavu k 24. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 2/2021). Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. O ÚČTOVNÍCTVE Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.: Významne sa zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom.

8,87 € Detail
UZZ 1/2021 Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní, Zákon o dani z motorových vozidi
slovenský

UZZ 1/2021 Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní, Zákon o dani z motorových vozidi

- PORADCA PODNIKATEĽA 2020, EAN: 8584113064002

Podľa právneho stavu k 18. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 1/2021). Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Po zmene zákonom č. 46/2020 Z. z, zákonom č. 198/2020 Z. z., zákonom č. 296/2020 Z. z., zákonom č. 416/2020 Z. z., zákonom č. 420/2020 Z. z., zákonom č. 421/2020 Z. z.

22,58 € Detail
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-2022
slovenský

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-2022

Elga Brogyányiová - UNIKA 2020, EAN: 9788088966944

Sadzobník UNIKA pre rok 2021-2022 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby.

18,90 € Detail
Ekonomie koblihy
český

Ekonomie koblihy

Kate Raworth - IDEA Družstevní nakladatelství 2019, EAN: 9788090777514

Kniha představuje nový způsob ekonomického myšlení, v jehož středu stojí environmentální a sociální udržitelnost. Kobliha už dnes inspiruje státy i města v moderním přístupu k jejich rozvoji. Model navržený ekonomkou Kate Raworth nabízí alternativu k ideologii růstu za každou cenu.

19,34 € Detail
Průvodce síťového marketingu
český

Průvodce síťového marketingu

Jiří Šedek - Backstage Books 2020, EAN: 9788088049982

Již řadu let existuje ověřená cesta ke stabilnímu podnikání, bez stresu a bez zbytečného rizika. Naučte se, jak ho vybudovat moderním způsobem, aby se stalo i vašim koníčkem. Kniha je plná praktických rad, které ocení jak začátečníci, tak i ti, kteří již podnikají.

13,91 € Detail
Dlouhodobá péče nejen v České republice
český

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Ladislav Průša - Asociace poskytovatelů sociálních služeb 2021, EAN: 9788088361091

Kniha Ladislava Průši a kolektivu je první ucelenou publikací, která identifikuje klíčové problémy, jež brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.

13,94 € Detail