0

Knihy

Kategórie

Policajná správa, 3. aktualizované vydanie
slovenský

Policajná správa, 3. aktualizované vydanie

Janka Hašanová, Jozef Balga, Petra Andorová - Aleš Čenek,s.r.o. 2023, EAN: 9788073809102

Publikácia sa venuje teoreticko-právnym otázkam policajného práva a policajnej správy. Vymedzuje základné právne postuláty policajného práva a policajnej správy s dôrazom na analýzu právneho postavenia a úloh Policajného zboru, povinností, oprávnení a donucovacích prostriedkov príslušníka Policajného zboru.

20,45 € Detail
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vyd.
slovenský

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vyd.

Jaroslav Klátik, kolektiv - Aleš Čenek,s.r.o. 2022, EAN: 9788073809065

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry,

24,60 € Detail
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
slovenský

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Matúš Medvec, Janka Oravcová, Marek Samoš - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2024, EAN: 9788082320483

Pre odborníkov špecializujúcich sa na oblasť duševného vlastníctva je okrem historického vývoja označovania výrobkov dôležité poznať i rozsudky a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach označení pôvodu a zemepisných označení.

28 € Detail
Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen
český

Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen

kolektív - Nakladatelství Academia 2024, EAN: 9788020035455

19,25 € Detail
Daňové nedaňové výdaje 2024
český

Daňové nedaňové výdaje 2024 (Poradce)

Martin Děrgel - Poradce 2024, EAN: 9788073654917

O výdaji hovoříme jako o daňovém výdaji tehdy, pokud má daňovou účinnost (uznatelnost), a proto může snížit základ daně z příjmů. Naproti tomu nedaňový alias daňově neúčinný/neuznatelný výdaj základ daně nesníží.

26,19 € Detail
Slovenské právne dejiny II.
slovenský

Slovenské právne dejiny II.

Miroslav Lysý - HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731242

Posudzovaná učebnica je určená poslucháčom právnických fakúlt magisterského stupňa štúdia a celkom prirodzene nadväzuje na učebnicu Slovenské právne dejiny I., ktorá analyzovala vývoj ústavného a správneho práva.

14,50 € Detail
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Novinka český

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Pelikánová Anna - Grada Slovakia, s.r.o. 2024, EAN: 9788027152490

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace.

21,40 € Detail
Daňové zákony 2024 pre účtovníkov
slovenský

Daňové zákony 2024 pre účtovníkov

- Porada.sk 2024, EAN: 9788089836178

Daňové zákony pre účtovníkov 2023 v kvalitnom časopiseckom prevedení obsahuje daňové a účtovné zákony. Ročenka prináša aj rešerš zmien v dani z príjmov, DPH, Zákone o účtovníctve a Daňovom poriadku.

10,35 € Detail
Mzdárske zákony 2024
slovenský

Mzdárske zákony 2024

Jozef Mihál - Porada.sk 2024, EAN: 9788089836161

Mzdárske zákony 2023 obsahuje okrem zákonov aj rozsiahly komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2023. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o cestovných náhradách, Zákon o minimálnej mzde.

13,50 € Detail
Európske právo
slovenský

Európske právo

Rastislav Funta; Filip Juriš; Libor Klimek - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106623

Tretie, doplnené a rozšírené vydanie učebnice o práve Európskej únie pripravil kolektív renomovaných autorov. Aktualizácia učebnice odráža proces toho, ako sa Európska únia za posledné roky zmenila. Učebnica kladie veľký dôraz na prepojenie teoretických poznatkov so skúsenosťami z praktického fungovania únijného právneho poriadku.

24,23 € Detail
Poradce 10-11/2024
český

Poradce 10-11/2024 (Poradce)

- Poradce 2024, EAN: 9771211243500

Zákon o daních z příjmů s komentářem – Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob se týkájí hlavně omezení či zrušení daňových výjimek. Dále došlo k mnoha změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů.

18,96 € Detail
Práce a mzdy 4-5/2024
český

Práce a mzdy 4-5/2024 (Práce a mzdy)

- Poradce 2024, EAN: 9771801993440

Jak předejít personálním chybám po novele zákoníku práce - Změny v zákoníku práce mohou způsobit chyby a omyly v personální práci. Jak správně postupovat při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, práci na dálku, doručování pracovněprávních písemností a při podávání informací o obsahu pracovního poměru se dozvíte v příspěvku.

19,84 € Detail
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 4-5/2024
český

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 4-5/2024 (Daně a účetnictví)

Martin Děrgel; Ivan Macháček; Václav Benda; Antonín Daněk; Pavel Novák; Ladis... - Poradce 2024, EAN: 9771214322448

Novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 došlo k změnám ohledně slev na dani. O jak vysoké slevy se jedná, jak správně postupovat v případě Kontrolních hlášení v roce 2024 a nebo jaké jsou podmínky Stravování zaměstnanců?

22,50 € Detail
Daně, účetnictví, vzory a případy
český

Daně, účetnictví, vzory a případy (Daně, účetnictví)

Ivan Macháček; Vladimír Hruška; Eva Dandová - Poradce 2024, EAN: 9771213927354

V 1. kapitole si blíže rozebereme stěžejní oblasti uplatnění zákona o daních z příjmů v podmínkách roku 2024 důležité pro OSVČ. Zaměříme se na vymezení obchodního majetku a jeho uplatnění v různých situacích podnikající fyzické osoby, na vedení daňové evidence a uplatnění paušálních výdajů.

18,96 € Detail
Aktualizace II/1 Občanský zákoník
český

Aktualizace II/1 Občanský zákoník (Aktualizace)

- Poradce 2024, EAN: 9771802833226

Občanský zákoník - Ke stávající právní úpravě zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se přímo váže zejména právní úprava pojištění obsažená v občanském zákoníku a právní úprava podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

8,79 € Detail
Svetové ekonomické fórum (v Davose)
slovenský

Svetové ekonomické fórum (v Davose)

Ernst Wolff - Torden, s.r.o. 2023, EAN: 9788082231796

Svetové ekonomické fórum (WEF) sa od svojho založenia v r. 1971 dokázalo stať riadiacim centrom globálnej moci. Už 50 rokov totiž sústreďuje v Davose, na svojom každoročnom stretnutí, popredné osobnosti svetovej politiky, ekonomiky, vedy, médií a iných spoločensky významných odborov. Od začiatku roka 2020 zažíva svet historicky ojedinelý vývoj.

18,81 € Detail
Zrození genderu - Křesťanská teorie
český

Zrození genderu - Křesťanská teorie

Abigail Favaleová - Kalich 2024, EAN: 9788070173282

19,14 € Detail
Autorské právo a práva související
český

Autorské právo a práva související

Srstka a kolektiv Jiří - Nakladatelství Leges 2024, EAN: 9788075026859

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe.

33 € Detail
Manažment športových organizácií 2
slovenský

Manažment športových organizácií 2

Michal Varmus, Roman Adámik - EDIS-vydavateľstvo 2023, EAN: 9788055419992

Pre efektívne strategické riadenie športových organizácií je kľúčové definovanie cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. Pôvodné ciele, ktoré boli zamerané viac na súťaženie a prínosy pre komunitu, boli postupne doplnené o generovanie zisku.

34,60 € Detail
Odčiňování duševních útrap primárních obětí
český

Odčiňování duševních útrap primárních obětí

Denisa Kubová - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2024, EAN: 9788074009457

Publikace Odčiňování duševních útrap primárních obětí analyzuje odčiňování psychických újem primárních obětí v občanskoprávních a pracovněprávních vztazích, a to jak psychických újem dosahujících intenzity duševních poruch, tak psychických újem „prostých“.

18,32 € Detail