0

Kategórie

Vzory podání a úkonů
český

Vzory podání a úkonů

Petr Tomek; Zdeněk Fiala; Pavel Vetešník - ANAG 2021, EAN: 9788075543332

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

23,93 € Detail
Finančný manažment
slovenský

Finančný manažment

Zuzana Hajduová; Peter Markovič; Marián Smorada; Ľudovít Šrenkel - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057103998

Publikácia je určená všetkým študentom, ktorí sa chcú venovať problematike finančného manažmentu podniku, rozvíjať svoje poznanie v oblasti finančného plánovania, finančného rozhodovania, finančnej analýzy a kontroly.

10,47 € Detail
Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania
slovenský

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania

Martin Vojtko, Miroslav Kapinaj, Renátus Kollár - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2020, EAN: 9788082320063

Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance Všeobecná prax.

33 € Detail
Banking & Finance. Všeobecná prax
slovenský

Banking & Finance. Všeobecná prax

Martin Vojtko, Miroslav Kapinaj, Matúš Kudlák - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2020, EAN: 9788082320056

Príručka približuje právnickej obci všeobecnú prax bankového financovania. Kniha sa venuje praktickým aspektom úverovej dokumentácie a to charakteristike úverovej zmluvy, medziveriteľskej dohody, zabezpečovacích dokumentov a iných súvisiacich dokumentov v slovenskom kontexte.

35 € Detail
Zaměstnanecké benefity a daně
český

Zaměstnanecké benefity a daně (Daně)

Ivan Macháček - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788076761933

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy.

20,49 € Detail
Poradca 3/2022 – Zákon o zdrav. poistení - zákon po novel. s komentárom
slovenský

Poradca 3/2022 – Zákon o zdrav. poistení - zákon po novel. s komentárom

- PORADCA 2021, EAN: 9771335158223

Zdravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o zdravotnom poistení, ktorý patrí medzi základné predpisy týkajúce sa podnikateľa, zamestnávateľa i zamestnanca.

4,08 € Detail
DUO 10-11/2021  – Zmeny v daniach, v účtovníctve, zdaňovaní miezd
slovenský

DUO 10-11/2021 – Zmeny v daniach, v účtovníctve, zdaňovaní miezd

- PORADCA 2021, EAN: 9771336798169

Najznámejšou kryptomenou súčasnosti je bitcoin (BTC) ktorá sa považuje za prvú virtuálnu menu (alebo tiež kryptomenu) určenou na obchodovanie už od roku 2009. V súčasnosti však existujú aj ďalšie virtuálne meny. Základný právny rámec pre zdanenie príjmov plynúcich z obchodovania s kryptomenou resp.

10,76 € Detail
Práce a Mzdy, bez chýb, p§kút a penále 10-11/2021
slovenský

Práce a Mzdy, bez chýb, p§kút a penále 10-11/2021

- PORADCA 2021, EAN: 9771337060166

Prinášame Vám príspevky od renomovaných autorov, ktorí sa v nich zameriavajú na novely zákonov z oblasti zákonníka práce, školského zákona a zákona o finančnej kontrole. Od 1. júla 2021 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

10,49 € Detail
Práce a mzdy 10-11/2021 – Prodloužení otcovské dovolené
český

Práce a mzdy 10-11/2021 – Prodloužení otcovské dovolené

- Poradce 2021, EAN: 9771801993228

Zákonodárné orgány schválily a prezident republiky podepsal novelu zákona o nemocenském pojištění, kterou se prodlužuje otcovská dovolená. Novela reaguje na směrnici EU a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Účinnost nové právní úpravy je od 1. ledna 2022.

13,94 € Detail
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 10-11/2021
český

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 10-11/2021

- Poradce 2021, EAN: 9771214522220

V příspěvku jsou vymezeny nové základní pojmy používané v souvislosti s dodáním zboží prostřednictvím digitálních platforem.

15,94 € Detail
Daně, účetnictví, vzory a případy 11-12/2021
český

Daně, účetnictví, vzory a případy 11-12/2021

Eva Dandová; Vladimír Hruška; Antonín Daněk - Poradce 2021, EAN: 9771213927194

V ustanoveních Zákoníku práce se vymezuje zejména, že zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP s ohledem na všechna rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Jakákoli chyba ve výpočtu a následném odvodu pojistného se dříve nebo později reálně projeví se všemi důsledky.

11,14 € Detail
Aktualizace I/5 2021 – Daně z příjmů
český

Aktualizace I/5 2021 – Daně z příjmů

- Poradce 2021, EAN: 9771335151163

Zákon o daních z příjmů byl novelizován v souvislosti se zákonem o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Dále zákonem o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. A ještě zákonem, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.

5,55 € Detail
Aktualizace III/6 2021 – Nemocenské pojištění
český

Aktualizace III/6 2021 – Nemocenské pojištění

- Poradce 2021, EAN: 9771802834131

Novela zákona o nemocenském pojištění se týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče („otcovská“). Navrhované změny právní úpravy mají dopad především do oblasti nemocenského pojištění. Novelizace ostatních zákonů (např.

5,15 € Detail
Aktualizace II/7 – Notářský řád
český

Aktualizace II/7 – Notářský řád

- Poradce 2021, EAN: 9771802833165

Navrhuje se zřídit novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedené Notářskou komorou České republiky. Navrhované systémy budou obsahovat údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři.

2,63 € Detail
100 otázek a odpovědí Kurzarbeit, Odpočet DPH
český

100 otázek a odpovědí Kurzarbeit, Odpočet DPH

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Jana Drexlerová - Poradce 2021, EAN: 9788073654627

Kurzarbeit – Poslední novelou zákona o zaměstnanosti došlo k zásadním úpravám v oblasti částečné zaměstnanosti a ke změnám v právní úpravě podpory v nezaměstnanosti, které ji zjednodušují.

5,95 € Detail
Vlk z wall street
slovenský

Vlk z wall street

Ernst Wolff - Torden, s.r.o. 2020, EAN: 9788082230829

Podmanivé čítanie Vlk z wall street o globálnom finančnom systéme? Áno, je to možné. E. Wolff vás vtiahne do sveta financií a bánk takým spôsobom, že sa budete čudovať, prečo ste to neurobili skôr. Existujúci finančný systém slúži len malej menšine, je potrebné ho ukončiť a nahradiť systémom, ktorý bude slúžiť väčšine. Je takáto zmena utópiou?

17,54 € Detail
Zákon o veřejných výzkumných institucích
český

Zákon o veřejných výzkumných institucích

Ján Matejka - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788075526427

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto zákonu.

55,81 € Detail
Základy práva pre ekonómov
slovenský

Základy práva pre ekonómov

Dušan Holub; Lenka Vačoková; Martin Winkler; Lujza Jurkovičová; Mária Veterní... - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057104162

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť súčasťou všetkých študijných odborov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom druhého vydania učebnice je zvýšiť právne povedomie študentov neprávnických fakúlt.

17,42 € Detail
Katastrálny zákon
slovenský

Katastrálny zákon

Ondrej Halama - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057104148

Ak predávate alebo kupujete nehnuteľnosť, kataster kontroluje, či je vaša kúpna zmluva v poriadku. Kontrolu zmluvy vykonávajú orgány katastra podľa katastrálneho zákona. Tento komentár poslúži každému, kto sa snaží porozumieť strohému a niekedy ťažko zrozumiteľnému textu tohto právneho predpisu.

19,36 € Detail
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
český

Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

Zdeněk Červínek - LEGES 2021, EAN: 9788075022493

Metoda (test) proporcionality v současnosti představuje základní metodologický přístup k přezkumu ústavnosti omezení základních práv, který aplikují soudy po celém světě. Tato doktrína současně významnou měrou formuje způsob, jakým o základních právech přemýšlíme, jak o nich mluvíme a jak jimi také v konkrétních případech argumentujeme.

17,37 € Detail