0

Knihy

Kategórie

Pracovné právo 1
Novinka slovenský

Pracovné právo 1

Mária Nováková; Barbara Faktor Pavlíková - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788057106760

Učebnica Pracovné právo 1 je určená predovšetkým študentom študijného programu právo druhého ročníka prvého stupňa bakalárskeho štúdia v dennej i v externej forme Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako vhodná učebná pomôcka pre úspešné absolvovanie povinného predmetu Pracov¬né právo 1.

17,77 € Detail
Sprievodca svetom financií
slovenský

Sprievodca svetom financií

Bc. Patrik Kindl, Šimon Pekár - Financie Slovensko n.o. 2024, EAN: 9788057049784

Učebnica je zaradená do zoznamu edukačných publikácií MŠVVaŠ SR a je určená primárne pre 2. stupeň základných škôl. Pozostáva z 20 kapitol, z ktorých je každá vždy na 4 stranách a venuje sa témam od toho Ako začať zarábať, cez Poistenie, Investovanie, Úver a dlh, až po vysvetlenie decentralizovaných financií a kryptomien.

8,91 € Detail
Ice breaky a energizéry
slovenský

Ice breaky a energizéry

Karin Mikulášová - Mladý podnikavec 2024, EAN: 9788097389994

Táto brožúrka je už druhým a rozšíreným vydaním inšpirácií z workshopu Icebreaky a Energizéry. Obsahuje návody z našej lektorskej praxe, z komunikácie na online workshopoch s učiteľmi a vychovávateľmi a z účasti na vzdelávacích akciách, ktorých sme sa zúčastnili ako účastníci.

9,81 € Detail
Když se řekne veřejné mínění ...
český

Když se řekne veřejné mínění ...

Šubrt Jiří - Nakladatelství Karolinum 2024, EAN: 9788024658360

11,55 € Detail
Retroaktivita v právu
český

Retroaktivita v právu

Tryzna Jan - Auditorium 2024, EAN: 9788087284988

25,30 € Detail
Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024
slovenský

Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731839

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 1. júna 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 105/2024 Z. z.

8,95 € Detail
Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024
slovenský

Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731846

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z.

6,15 € Detail
Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024
slovenský

Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731853

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z..

5,80 € Detail
Právo stavby
český

Právo stavby

Luděk Tichý - LEGES 2024, EAN: 9788075027412

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty práva stavby včetně jejich vzájemných práv a povinností.

16,19 € Detail
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli
český

Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli

Jan Mifek - Západočeská univerzita v Plzni 2024, EAN: 9788026112013

Publikace “Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli” se věnuje bližšímu rozboru a specifikaci mravnostní trestné činnosti mladistvých pachatelů. Problematika trestné činnosti mládeže je literaturou poměrně opomíjena, jakkoliv jde o oblast oblast trestné činnosti, která je odborně nepochybně značně podnětná.

14,36 € Detail
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv
český

Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv (Beckova skripta)

Pavel Šturma - C.H.BECK 2024, EAN: 9788074009617

Roky, které uplynuly od 1. vydání této práce, přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právo, tj. chráněná práva a svobody, ale i procesní mechanismy k jejich kontrole.

24,25 € Detail
Klíč k soudní síni
český

Klíč k soudní síni

Jaromír Jirsa; Karel Havlíček; Petr Meduna - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788076769724

Jak jsme uváděli před časem, kdy vzniklo druhé vydání publikace Klíč k soudní síni, už při své premiéře v roce 2006 se tato kniha stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků.

46,14 € Detail
ÚZ 1598 Katastr nemovitostí
český

ÚZ 1598 Katastr nemovitostí

- Sagit 2024, EAN: 9788074886409

9,85 € Detail
Zákon o účtovníctve
slovenský

Zákon o účtovníctve

- EPOS - Ing. Miroslav Mračko 2024, EAN: 9788056204009

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Národná rada SR schválila 24. apríla 2024 najrozsiahlejšiu novelizáciu pravidiel účtovania od roku 2004. V článku I zákona č. 105/2024 Z.z. bol s účinnosťou od 1. 6.

7 € Detail
Obchodní smlouvy (2. vydání)
český

Obchodní smlouvy (2. vydání)

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková - Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2024, EAN: 9788074009600

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty.

43 € Detail
Nejčastější chyby a omyly účetních
český

Nejčastější chyby a omyly účetních

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer 2024, EAN: 9788076767539

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí.

28,17 € Detail
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa
slovenský

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

- EPOS - Ing. Miroslav Mračko 2024, EAN: 9788056203804

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa s aktualizovanou dôvodovou správou Nový zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa komplexne rekodifikoval právnu úpravu ochrany spotrebiteľa – v čl. I zrušil (nahradil) starý zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v ďalších dvadsiatich troch článkoch zmenil a doplnil s účinnosťou od 1. 7. 2024 (čl.

5,30 € Detail
Novelizovaný zákon o ochrane hospodárskej súťaže
slovenský

Novelizovaný zákon o ochrane hospodárskej súťaže

- EPOS - Ing. Miroslav Mračko 2024, EAN: 9788056203996

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže s aktualizovanou dôvodovou správou Zákon č. 93/2024 Z.z. v článku I významne novelizoval (16 novelizačných bodov) pravidlá hospodárskej súťaže upravené v zákone č. 187/2021Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže. Vzhľadom na závažnosť schválených zmien sme spracovali úplné znenie zákona č. 187/2012 Z.z.

5,30 € Detail
Novelizovaný zákon o DPH
slovenský

Novelizovaný zákon o DPH

- EPOS - Ing. Miroslav Mračko 2024, EAN: 9788056204016

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení, Rozsiahla novelizácia (62 novelizačných bodov) zákona O DPH vykonaná v čl. I zákona č. 102/2024 Z.z. bude nadobúdať účinnosť postupne (od 17. 5. 2024, cez 1. 7. 2024, 1.1.2025 a 1. 7.2025, až po 1.

8,90 € Detail
XXXI. Karlovarské právnické dny
český

XXXI. Karlovarské právnické dny

Vladimír Zoufalý - LEGES 2024, EAN: 9788075027351

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. Výzvy a úskalí evropské regulace digitálních trhů prof. JUDr. Jan Dědič, doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. Některé otázky výkonu hlasovacích práv v kapitálových společnostech prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš Občanské právo po deseti letech JUDr. Mgr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

32,89 € Detail