0

Kategórie

Notársky poriadok. Komentár (2. vydanie)
slovenský

Notársky poriadok. Komentár (2. vydanie)

Katarína Valová, kolektiv - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2023, EAN: 9788082320292

Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra.

89 € Detail
Živnostenský zákon. Komentár
slovenský

Živnostenský zákon. Komentár

Martin Hamráček - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2023, EAN: 9788082320285

Jedinečný komentár k Živnostenskému zákonu obsahuje okrem podrobného odborného výkladu tiež bohatú judikatúru a praktické príklady. Súčasťou komentára sú aj prílohy dopĺňajúce výklad k jednotlivým ustanoveniam. Toto komplexné dielo je určené pre širokú odbornú verejnosť, ale aj samotných podnikateľov alebo budúcich podnikateľov.

79 € Detail
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár (2.vydanie)
slovenský

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár (2.vydanie)

Ivan Humeník, Peter Kováč - Nakladatelství C.H.Beck-SK 2023, EAN: 9788082320278

Autori ponúkajú odbornej verejnosti, a to nielen z oblasti práva, ale aj odborníkom z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti druhé, aktualizované a rozšírené vydanie komentára k zákonu č. 567/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Autori reagujú na zmeny a novelizácie zákona, ktorých bolo od predchádzajúceho vydania komentára prijatých viac ako štyridsať.

94,05 € Detail
Zákonnosť a použiteľnosť
Novinka český

Zákonnosť a použiteľnosť

Mihók Martin - Nakladatelství Leges 2023, EAN: 9788075026590

Monografia sa zaoberá dôkaznými prostriedkami podľa Trestného poriadku (procesné dôkazné prostriedky) a najmä podľa osobitných zákonov (mimoprocesné dôkazné prostriedky). V úvodných častiach rámcovo predstavuje zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní vo všeobecnej rovine, vrátane použiteľnosti nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní.

41,83 € Detail
Covid-19 Infodemie
Novinka český

Covid-19 Infodemie

Moravec Václav - Nakladatelství Academia 2023, EAN: 9788020034342

Kniha se zabývá fenoménem infodemie, tedy šířením nadměrného množství informací, včetně nepravdivých či nepřesných, o zdravotním problému (např. o viru, epidemii, pandemii apod.), které ztěžuje nalezení jeho účinného řešení.

25,85 € Detail
Soužití Čechů a Němců
český

Soužití Čechů a Němců

Malý Ladislav - MaHa 2023, EAN: 9788088363484

14,05 € Detail
Úvod do mezinárodního práva veřejného
český

Úvod do mezinárodního práva veřejného

Scheu Harald C. - Auditorium 2023, EAN: 9788087284087

19,74 € Detail
Trestní právo daňové
český

Trestní právo daňové

Lichnovský Ondřej - 2023, EAN: 9788074009228

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují.

33,84 € Detail
Exekučný poriadok. Úzz, 9. vyd., 4/2023
slovenský

Exekučný poriadok. Úzz, 9. vyd., 4/2023

- HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731648

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2023, a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 48/2023 Z. z.

5,60 € Detail
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II.
český

Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II.

Jaromír Jirsa - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788076766471

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Třetí kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr.

111,40 € Detail
Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie
slovenský

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív - HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731426

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Osobitná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.  Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly, 6.I.-II. sp., 13 doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. - kapitoly 5.VI., 6.III.-IV., 9 prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - kapitola 3 sp. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

35 € Detail
Krypto jednoduše
český

Krypto jednoduše

Filip Ivanov, Ondřej Ch. Kristko - Fisio 2023, EAN: 9788090880900

Kniha, byť zdá se být v digitálním světě současnosti překonaným formátem, má za úkol jednoduchým způsobem přiblížit základní aspekty světa kryptoměn těm, kteří nejsou s tématem prakticky vůbec seznámeni.

16,88 € Detail
Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Sloven
slovenský

Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Sloven

Ján Košta, Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Brian König, Rastislav Bednárik - VEDA vydavatelstvo 2022, EAN: 9788022419680

Životné minimum, garantovaný minimálny príjem, minimálna mzda a priemerná mzda, to sú hlavné sociálno-ekonomické kategórie diskutované v tejto publikácii, a to vo vzájomných súvislostiach. Centrálnou kategóriou je práve životné minimum, ktoré má v niektorých skúmaných krajinách EÚ formu garantovaného minimálneho príjmu.

19 € Detail
Prokletí impéria a ruská lež
český

Prokletí impéria a ruská lež

- B/P 2023, EAN: 9788074852671

Nejspíš žádné české tištěné médium nevěnovalo v minulosti tolik pozornosti vzrůstajícím imperiálním ambicím putinovského Ruska a dění na Ukrajině jako politicko-kulturní revue Kontexty.

15,94 € Detail
Trestný zákon a poriadok
slovenský

Trestný zákon a poriadok

- PORADCA 2023, EAN: 9788081622588

Cieľom novely Trestného poriadku bolo zvýšiť ochranu obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou. Platný právny poriadok poskytoval obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov zvýšenú formu ochrany, ktorá však stále nebola dostatočná.

9,27 € Detail
Cesta z Ruska
český

Cesta z Ruska

Zdeněk Kříž - muni PRESS 2023, EAN: 9788028002602

Ruská agrese proti Ukrajině, která začala 24. února 2022, doposud vyhnala z domova přibližně 7,5 milionu lidí, zapříčinila ztrátu zhruba 200 000 lidských životů a materiální škody, které jdou do stamiliard amerických dolarů. Jedná se o nejhorší ozbrojený konflikt v Evropě od roku 1945.

15,58 € Detail
ÚZ 1538 Znalci a tlumočníci
český

ÚZ 1538 Znalci a tlumočníci

- Sagit 2023, EAN: 9788074885792

4,65 € Detail
Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese
český

Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese (Právní monografie)

Adéla Rosůlek - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788076766006

Po 1. díle knihy 20 případů státního zástupce přichází její pokračování – knihy trestních kauz, jaké se běžně řeší na okrese. Najdete zde případy z oblasti obecné i hospodářské trestné činnosti, příklady odklonů v trestním řízení, mé zážitky z jednání o podmíněném propuštění vězňů, vazebních zasedání a mnoho dalšího.

23,88 € Detail
Nemovité věci v podnikání
český

Nemovité věci v podnikání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer 2023, EAN: 9788076766617

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují.

23,45 € Detail