0

Kategórie

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – zošit pre študenta
slovenský

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – zošit pre študenta

Milada Caltíková a kolektív - Orbis Pictus Istropolitana 2023, EAN: 9788081209635

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá, vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu?

4,50 € Detail
Technická mechanika Termomechanika
český

Technická mechanika Termomechanika

Oldřich Šámal - INFORMATORIUM 2022, EAN: 9788073331450

Učebnice je určena pro žáky 3. ročníků středních průmyslových škol strojnických. Lze ji použít i pro další maturitní obory se strojním zaměřením. Učebnice řeší jak teplo působí na fyzikální a chemické děje, na získávání tepla spalováním a vyšetřuje co nejefektivnější způsoby využití tepla v tepelných strojích.

13,73 € Detail
Pedagogika pro střední pedagogické školy
český

Pedagogika pro střední pedagogické školy

Roman Musil - INFORMATORIUM 2022, EAN: 9788073331443

Učebnice obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Neobsahuje dlouhé souvislé texty, ze kterých by si studenti měli dělat poznámky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování nebo k dílčí či maturitní zkoušce.

16,71 € Detail
Matematika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1. časť
slovenský

Matematika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1. časť

Zbyněk Kubáček - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2022, EAN: 9788010041565

14,10 € Detail
Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl
slovenský

Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl

Katarína Hincová; Alexandra Húsková - SPN - MLADÉ LETÁ 2022, EAN: 9788010039067

Vynikajúca učebnica na hodiny slovenčiny počas celého stredoškolského štúdia. Zapracované sú v nej aktuálne požiadavky na absolvovanie maturitnej skúšky na všetkých typoch stredných škôl.

23,40 € Detail
Materiály pro I. ročník SOU učebního oboru Tesař
český

Materiály pro I. ročník SOU učebního oboru Tesař

Gabriela Fábryová; Olga Božeková - SOBOTÁLES 2022, EAN: 9788085920048

Učebnice přináší přehled používaných stavebních materiálů. Podrobněji se zabývá dřevem jako hlavním materiálem pro tesařské práce. Seznamuje s druhy dřeva, jeho těžbou a zpracováním, uvádí vlastnosti a kvalitu dřeva, jeho třídění, skladování, impregnování a opracování.

10,47 € Detail
Marketing pre stredné školy + CD
slovenský

Marketing pre stredné školy + CD

Andrej Miklošík a kolektív - Univerzita Komenského Bratislava 2022, EAN: 9788022349994

Moderná učebnica Marketing pre stredné školy - obsahuje CD.

11 € Detail
Nová literatura pro střední školy 2 Pracovní sešit
český

Nová literatura pro střední školy 2 Pracovní sešit

Jolana Fišarová; Lukáš Borovička; Petra Adámková; Michaela Tučková - Didaktis 2022, EAN: 9788073584153

Pracovní sešit učebnicové sady Nová literatura 2 pro střední školy je určen pro 2. ročník středních škol. Je vhodný pro všechny typy středních škol zakončených maturitní zkouškou. Pracovní sešit přímo navazuje na učebnici.

11,12 € Detail
Občanský a společenskovědní základ Právo
český

Občanský a společenskovědní základ Právo

Jana Bellová; Jaroslav Zlámal; Jakub Haluza; Stanislav Rubáš - Computer Media 2022, EAN: 9788074024474

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo. Obsahuje mimo jiné tato témata: Právo a jeho historický vývoj, právní normy, ústavní právo, občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, obchodní právo, živnostenské právo, trestní právo, lidská práva a svobody, moje právní povědomí a další.

10,39 € Detail
Nová literatura pro střední školy 2 učebnice
český

Nová literatura pro střední školy 2 učebnice

Lukáš Borovička; Hana Křížová; Dana Šmajstrlová; Iva Kilianová; Šárka Dohnalová - Didaktis 2022, EAN: 9788073584146

Učebnicová sada Nová literatura 2 pro střední školy (2. díl) pro 2. ročník středních škol.je vhodná pro všechny obory středních škol zakončené státní maturitní zkouškou. Sada se opět skládá z učebnice, pracovního sešitu a průvodce pro učitele.

13,44 € Detail
Nová literatura pro střední školy 1 Pracovní sešit
český

Nová literatura pro střední školy 1 Pracovní sešit

Jan Štětka; Lucie Peštuková; Ilona Vlachová - Didaktis 2022, EAN: 9788073584238

Pracovní sešit je úzce provázán s učebnicí. Jeho hlavním cílem je ověřit znalosti, které žáci nabyli při studiu učebnicových textů, a rozvíjet jejich dovednosti porozumění textu a interpretace uměleckých děl.

10,19 € Detail
NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica
slovenský

NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica

Milada Caltíková, Ľubomír Lábaj a kol. - Orbis Pictus Istropolitana 2022, EAN: 9788081209390

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu?

7,52 € Detail
3D tisk ve výuce fyziky
český

3D tisk ve výuce fyziky

Vladimír Vochozka - SPN-pedagogické nakladatelství 2022, EAN: 9788072356652

Publikace je určena pro vyučující, žáky ZŠ a SŠ, ale také zájemce o 3D tisk. Učebnice přehledně a srozumitelně provádí celým procesem 3D tisku od modelování přes slicování až po finální tisk výrobku. Výrobkem je vždy pomůcka pro fyzikální pokusy, kterou lze vytisknout v libovolném počtu. Pokusy tak mohou provádět všichni žáci současně s vyučujícím.

13,39 € Detail
Základy práva a Ochrana spotrebiteľa
slovenský

Základy práva a Ochrana spotrebiteľa

A. Krsková, D. Krátka - SPN - MLADÉ LETÁ 2016, EAN: 9788010030514

Stredoškolská učebnica je rozdelená na dve časti: Základy práva a Ochrana spotrebiteľa. V prvej časti autorka rozoberá pramene európskej kultúry, vysvetľuje, čo je právny štát, systém práva a jeho odvetvia, ako aj aplikáciu práva v spoločnosti. Samostatná kapitola je venovaná ľudským právam a rôznym systémom ochrany ľudských práv.

13,65 € Detail
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ, 1. časť
slovenský

Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ, 1. časť

V. Kolbaská a kolektív - SPN - MLADÉ LETÁ 2022, EAN: 9788010036318

Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ, 1. časť Prepracovaná a upravená zbierka úloh z matematiky pre 1. a 2. ročník stredných odborných škôl je plná rôznych úloh a umožňuje precvičiť si a rozšíriť vedomosti o nové poznatky z učiva strednej školy. V zbierke nie sú uvedené definície, ani matematické vety či vzorce, pretože tie sa nachádzajú v učebniciach.

16,28 € Detail
Cestovný ruch pre hotelové a obchodné akadémie
slovenský

Cestovný ruch pre hotelové a obchodné akadémie

M. Gučík - SPN - MLADÉ LETÁ , EAN: 9788010031887

Cestovný ruch pre hotelové a obchodné akadémie Učebnica pomáha pri osvojovaní odborných termínov, ale najmä pomáha získať schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi. Predmetom skúmania je činnosť človeka ako návštevníka v cestovnom ruchu.

17,75 € Detail
Občanský a společenskovědní základ Náboženství
český

Občanský a společenskovědní základ Náboženství

Jaromír Schön - Computer Media 2022, EAN: 9788074023583

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na podstatu náboženství a víry. Věnuje se také hlavním náboženským směrům. Náboženství provází lidstvo po celé jeho dějiny a významně se spolupodílí na utváření specifického a jedinečného způsobu lidského bytí.

10,39 € Detail
Občanský a společenskovědní základ Sociologie Média
český

Občanský a společenskovědní základ Sociologie Média

Tereza Konečná; Jan Závodný Pospíšil; Lucie Sára Závodná - Computer Media 2022, EAN: 9788074024481

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média. Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka. Kromě celkové aktualizace obsahu nově obsahuje kapitolu věnovanou dezinformacím.

10,39 € Detail
Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí
český

Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí

Marek Moudrý; Tereza Köhlerová; Tereza Konečná - Computer Media 2022, EAN: 9788074024467

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na politologii, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20.

10,39 € Detail
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce
český

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

J. Mikulčák - PROMETHEUS 2022, EAN: 9788071965343

Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi. V matematické části nejsou uvedeny tabulky čísel, které lze získat pomocí kalkulačky, např.

13,62 € Detail