0

Knihy

Kategórie

Nová literatura pro střední školy 3 Pracovní sešit (dvě části)
15,10 € Detail
Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV.
9,68 € Detail
Matematika Racionální čísla Procenta
český

Matematika Racionální čísla Procenta

Jiří Herman - PROMETHEUS 2024, EAN: 9788071965817

7,70 € Detail
Matematické, fyzikální a chemické tabulky
český

Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Martin Macháček; František Zemánek; Jiří Mikulčák; L. Drábová - PROMETHEUS 2024, EAN: 9788071965404

Moderní tabulková příručka pro žáky odborných učilišť obsahuje přehled značení, vzorců i hodnot potřebných pro práci v matematice, fyzice i chemii. Oproti tabulkám pro střední školy byly, v tabulkách pro SOU, vypuštěny některé tabulky týkající se učiva, které se v učebních oborech neprobírá.

12,12 € Detail
Maturita z českého jazyka a literatury
český

Maturita z českého jazyka a literatury

- Didaktis 2024, EAN: 9788073584672

Zcela nová příručka, která pomůže žákům s přípravou na maturitní didaktický test z českého jazyka a literatury. Příručka reflektuje nejnovější podobu maturitního didaktického testu z roku 2023. Didaktický test je zadáván centrálně, tzn. je stejný pro všechny žáky, kteří maturují ve stejném termínu.

9,88 € Detail
Základy společenských věd
český

Základy společenských věd

- Scholastik 2024, EAN: 9788090888845

Učebnice tě připraví na přijímačky ZSV Scio!

24,70 € Detail
Škola střihů Pánské pláště a bundy
český

Škola střihů Pánské pláště a bundy

Jana Kocurková - INFORMATORIUM 2024, EAN: 9788073331467

Učebnice je určena studujícím středních oděvních škol, odborných učilišť a dalším zájemcům o oděvní tvorbu. Seznamuje se systémem konstrukčních a modelářských postupů používaných v odborné oděvní praxi. Tato publikace je osmým a posledním dílem řady ŠKOLA STŘIHŮ.

14,61 € Detail
Testy studijních předpokladů
český

Testy studijních předpokladů

Matěj Vitouch; Petra Šanderová; Žaneta Kovářová - Scholastik 2024, EAN: 9788090888821

Učebnice tě připraví na přijímačky TSP MUNI!

24,70 € Detail
Chování šampionů
český

Chování šampionů (ČOV)

Hugh McCutcheon - UNIVERSUM 2024, EAN: 9788024296845

Nová příručka pro efektivní výchovu sportovců a budování týmu. Mistrovské výsledky vyžadují mistrovské chování – tak prosté to je. Hvězdný trenér volejbalu Hugh McCutcheon v knize poskytuje osvědčený návod k dosažení vynikajících výsledků v soutěži, který vychází z motorického učení, psychologie a desetiletí trenérských zkušeností a úspěchů.

21,94 € Detail
Čeština pro učební obory středních odborných učilišť
český

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť

Naděžda Kvítková - SPN-pedagogické nakladatelství 2023, EAN: 9788072356751

Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

10,19 € Detail
Příroda a lidé Země
český

Příroda a lidé Země

Ivan Bičík - Česká geografická společnost 2023, EAN: 9788087476109

Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.

9,15 € Detail
Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí
český

Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí

Tereza Konečná; Marek Moudrý - Computer Media 2023, EAN: 9788074024825

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast politologie, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Občan ve státě / Mezinárodní vztahy, globální svět. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší.

12,87 € Detail
Obecné studijní předpoklady
český

Obecné studijní předpoklady

Matěj Vitouch; Kristýna Melicharová; Kateřina Šanderová - Scholastik 2023, EAN: 9788090888814

Učebnice tě připraví na Scio testy OSP!

24,70 € Detail
Člověk ve společnosti a v ekon.životě
český

Člověk ve společnosti a v ekon.životě

neznámy autor - OLOMOUC 2023, EAN: 9788071823186

Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny.

11,88 € Detail
Deskriptivní geometrie pro střední školy
český

Deskriptivní geometrie pro střední školy

Eva Pomykalová - PROMETHEUS 2023, EAN: 9788071965541

Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět. V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótované promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, na ně navazuje promítání Mongeovo.

21,89 € Detail
Občanský a společenskovědní základ
český

Občanský a společenskovědní základ

neznámy autor - Computer Media 2023, EAN: 9788074024832

Učebnice Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET v jediné knize pokrývá kompletní učivo tohoto předmětu. Plně odpovídá požadavkům RVP MŠMT. Je ideálním materiálem pro přípravu k maturitě. Obsahuje aktuální informace, je vizuálně atraktivně zpracovaná, srozumitelná a přehledná.

19,21 € Detail
Matematika pro střední školy 1.díl Učebnice
český

Matematika pro střední školy 1.díl Učebnice

Blanka Škaroupková; Peter Krupka; Zdeněk Polický - Didaktis 2023, EAN: 9788073584665

Přehledně, moderně a pro studenty přístupně zpracovaná učebnice vnáší nové možnosti do výuky matematiky na středních školách. Obsah první části zahrnuje základní poznatky o číselných oborech, výrokové logice a terorii množin. Učivo je srozumitelně a strukturovaně podáno ve výkladové části učebnice a doplněno jednoduchými řešenými příklady.

13,70 € Detail
Ekonomické cvičenia pre stredné odborné školy
slovenský

Ekonomické cvičenia pre stredné odborné školy

Oľga Ďuricová - SPN-Mladé letá 2023, EAN: 9788010042593

Učebnica poskytuje komplexný obraz o doterajších vedomostiach získaných v prvých troch rokoch štúdia. Pomôže žiakom pripraviť sa na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá vás čaká na konci štúdia.

19,80 € Detail
Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU
český

Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU

Magdaléna Kissová - SOBOTALES 2019, EAN: 9788090168477

V učebnici se probírají základy technického kreslení, konstrukcí základních geometrických útvarů, zobrazování geometrických těles a jejich průmětů, způsoby kótování a jejich popisování, kreslení zařizovacích předmětů a techniky náčrtů.

11,55 € Detail
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU 1.část
český

Matematika pro střední odborné školy a studijní obory SOU 1.část

Emil Calda - PROMETHEUS 2023, EAN: 9788071965350

Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU. Učebnice prohlubuje a rozšiřuje učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou uvedeny na konci učebnice.

8,91 € Detail