0

Knihy

Kódex kánonického práva
slovenský

Kódex kánonického práva

- Kanet n.o. 2023, EAN: 2220080005032

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA AUTORITOU PÁPEŽA JÁNA PAVLA II VYHLÁSENÝ V NIEKTORÝCH KÁNONOCH AUTORITOU PÁPEŽA BENEDIKTA XVI A AUTORITOU PÁPEŽA FRANTIŠKA POMAZANÝ

31,50 € Detail
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom
slovenský

Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Magdalena Kędzierska-Zaporowska - Zachej 2024, EAN: 9788082116765

Prvá svätá spoveď je dôležitým míľnikom na ceste viery. Toto stretnutie s Ježišom a jeho odpúšťajúcou láskou však môže v deťoch vyvolávať obavy. Na pomoc im prichádza ich rovesník blahoslavený Carlo Acutis, ktorý v častom spovedaní a v Eucharistii videl zdroj sily, vďaka ktorej vrúcne miloval Boha i ľudí.

4,95 € Detail
Sedem darov Ducha Svätého pre dušu
slovenský

Sedem darov Ducha Svätého pre dušu

Ed Broom - Zachej 2024, EAN: 9788082116802

Sedem darov Ducha Svätého vie vymenovať zrejme každý z nás. No už ťažšie by sa nám odpovedalo na otázku, ako konkrétne sa tieto dary prejavujú v našich životoch, čo od nich môžeme očakávať, či ako sa môžeme zmeniť, keď ich budeme aktívne používať. Na všetky tieto otázky odpovedá brožúra Sedem darov Ducha Svätého pre dušu.

2,90 € Detail
Dary a ovocie Ducha Svätého
slovenský

Dary a ovocie Ducha Svätého

Elias Vella - Per Immaculatam 2023, EAN: 9788089606214

Majstrovsky podaný opis duchovného bohatstva, ktoré každý kresťan dostáva pri krste. Tentoraz sa páter Elias Vella zameral na dary Ducha Svätého, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha a posilňujú jeho morálny život. Je ich sedem: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu.

8,01 € Detail
Panna Mária v tradícii cirkvi
slovenský

Panna Mária v tradícii cirkvi

P. Andrej Mária Čaja - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 2023, EAN: 9788089481675

ThDr. Andrej Mária Čaja (nar. 1976) je kňazom medzinárodného združenia Dielo Ježiša Veľkňaza – Rodina Panny Márie. Teologické štúdia absolvoval na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, ktoré ukončil dizertačnou prácou v roku 2009. Je autorom monografií: Panna Mária vo Svätom písme a Panna Mária v Božom pláne spásy.

7,20 € Detail
Krížová cesta záchrany s Pannou Máriou Fatimskou
slovenský

Krížová cesta záchrany s Pannou Máriou Fatimskou

Mária Vicenová - Oáza Michala Archanjela 2023, EAN: 9788089686360

Jednotlivci, rodiny, cirkev, národy i svet dnes viac, ako kedykoľvek predtým, potrebujú záchranu pred rukou diabla, vojnou a zničením. Panna Mária vo Fatime vyzýva každého kresťana, aby sa zapojil do boja proti zlu, aby jej Nepoškvrnené Srdce mohlo zvíťaziť v našich dušiach i vzťahoch. Ako hovorí Nebeská Matka, akékoľvek zlo možno zničiť práve modlitbou.

2,70 € Detail
Pyramidy Anunnaků
český

Pyramidy Anunnaků

Zecharia Sitchin - Fontána 2024, EAN: 9788076511927

24,65 € Detail
Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci
slovenský

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci

Wincenty Łaszewski - Zachej 2023, EAN: 9788082116727

„Výzva obsiahnutá v posolstve Panny Márie Fatimskej je tak hlboko zakorenená v evanjeliu a v celej Tradícii, že Cirkev cíti, že toto posolstvo jej ukladá povinnosť počúvať ho.“ – Svätý Ján Pavol II. Čo také sa ukrýva v pobožnosti prvých piatich sobôt, že pápež Benedikt XVI.

6,21 € Detail
Odprosujúca krížová cesta rodičov
slovenský

Odprosujúca krížová cesta rodičov

Jana Klieštiková - Zachej 2024, EAN: 9788082116642

Túto krížovú cestu napísal sám život. No také sú vlastne všetky naše cesty. Podstatný rozdiel je, či sa na nich stretneme s Ježišom, či dovolíme, aby sa jeho krížová cesta preťala s tou našou. Vtedy môžeme aj v našich bolestných zastaveniach nanovo spoznať Kristovu tvár a kontemplovať ho v hĺbkach, kam by sme sa sami neodvážili zostúpiť.

3,90 € Detail
Křížová cesta s apoštolem Pavlem
český

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

Angelo Scarano - Paulínky 2024, EAN: 9788074504570

Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pavel. „Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího. (…). Jeho slova jsou proto velmi autentickým a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve.

3,78 € Detail
Liturgický rok
slovenský

Liturgický rok

Peter Staroštík, Štefan Fábry - Rádio Lumen 2023, EAN: 9788097472504

Poznáte prameň a vrchol života Cirkvi? Takto druhý vatikánsky koncil nazval tajomstvá liturgie, ktoré pravidelne prežívame v bohoslužbách. Centrom liturgického roka je slávenie posvätného Trojdnia ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Taktiež každá nedeľa je Veľkou nocou týždňa. Akú mystiku v sebe nesú jednotlivé liturgické obdobia?

9,90 € Detail
40 dní v Boží přítomnosti
český

40 dní v Boží přítomnosti

Peter Scazzero - Paulínky 2024, EAN: 9788074504587

Modlitební příručka volně navazuje na knihu autora, která nedávno vyšla pod názvem Emočně zdravá spiritualita (Paulínky 2022). Vede nás k tomu, abychom se aspoň dvakrát denně dokázali na chvilku zastavit a ztišit před Boží tváří – s cílem žít své životy daleko víc a vědoměji ve vztahu s Bohem, s Ježíšem.

11,43 € Detail
Životný príbeh nášho Pána Isusa Christa
slovenský

Životný príbeh nášho Pána Isusa Christa

- Slovenská biblická spoločnosť 2023, EAN: 9788082910172

Knižka Životný príbeh nášho pána Isusa Christa sa stane spoľahlivým sprievodcom detí v tajomnom, no súčasne radostnom svete evanjelia. Verne prerozprávaný biblický text v spojení s pestrofarebnými ilustráciami ponúka malým čitateľom, ako aj ich rodičom vzrušujúci pohľad na udalosti spojené so životom Božieho Syna.

17,10 € Detail
Desatoro
slovenský

Desatoro

Jozef Luscoň - TV LUX 2024, EAN: 9788069022126

Don Jozef Luscoň sa vo svojej knihe Desatoro podujal na neľahkú úlohu – chce človeku 21.storočia vysvetliť význam a prínos desatora pre každodenný život. Inšpirovaný náukou cirkvi, cez praktické príklady, vysvetlenia a humorné postrehy ponúka veľmi aktuálnu sondu do Božích prikázaní, ktoré majú moc zmeniť náš život a nasmerovať nás na cestu k svätosti.

9,81 € Detail
Príklady a príbehy pre život
slovenský

Príklady a príbehy pre život

Jozef Šuppa SJ - Dobrá kniha 2023, EAN: 9788081914140

To, čo má najväčšiu cenu, nemožno obsiahnuť v nijakej knihe. A predsa môže napísané slovo niekomu pomôcť objaviť, čo je v živote dôležité, ba rozhodujúce. Táto knižka chce k tomu prispieť krátkymi príbehmi zo života a pre život. Nech nás vedú k zamysleniu a k modlitbe. Nech nás povzbudia žiť svoj život múdro, pravdivo a šťastne.

3,50 € Detail
Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie
slovenský

Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie

Michael White, Tom Corcoran - Zachej 2023, EAN: 9788082116680

Žijeme v rýchlej dobre, všetko máme na dosah, priania sa nám plnia doslova na jeden klik. Zabudli sme, čo je zdravo sa ponamáhať, a vytrvalosť v čomkoľvek už dnes nie je „in“. No náš vzťah k Bohu nemôže byť na spôsob bleskového riešenia: enter a vybavené. Potrebujeme spomaliť, stíšiť sa a zastaviť. Nazrieť do svojho vnútra a stretnúť sa s Bohom.

5,31 € Detail
Vzestup a tajemství nesmrtelnosti
český

Vzestup a tajemství nesmrtelnosti

Susan Shumsky - Fontána 2024, EAN: 9788076511934

Osvícení s pomocí bytostí světla a duchovních mistrů. Nikdy nezemřete. Za hranicemi svého fyzického těla jste nesmrtelnou bytostí, která žije věčně v překrásném zářivém těle ve světelných sférách mnohočetných dimenzí. Tato kniha vám pomůže poznat uvedené sféry a světelné úrovně.

21,19 € Detail
Dobrá zpověď nad zlato
český

Dobrá zpověď nad zlato (Spiritualita)

Robert Bergman - DORON 2024, EAN: 9788072973071

Všichni děláme chyby a všichni potřebujeme odpuštění. Proto nám Bůh nabízí svátost smíření. Není pro nás vždycky snadná, pojí se s ní mnohá úskalí a překážky (o nich je z velké části tato knížka). Přesto můžeme se známou českou pohádkou směle prohlásit: Dobrá zpověď nad zlato!

9,36 € Detail
Horoskopy 2025
český

Horoskopy 2025

Krumlovská Olga - Euromedia Group, a.s. 2024, EAN: 9788024297965

16,44 € Detail
Vnitřní inženýrství - Jogínův průvodce k radosti
český

Vnitřní inženýrství - Jogínův průvodce k radosti

Sadhguru - NOXI, s.r.o. 2024, EAN: 9788081116575

21,94 € Detail