0
Chlapec, krtko, líška a kôň
slovenský

Chlapec, krtko, líška a kôň

Charlie Mackesy - Vydavateľstvo Tatran 2020, EAN: 9788022211024

Dúfam, zˇe vás táto kniha povzbudí, aby ste zˇili odvázˇnejsˇie a boli milsˇí k sebe aj k druhým. A aby ste sa nebáli pozˇiadatˇ o pomoc, kedˇ ju potrebujete, lebo aj to chce odvahu. Kedˇ som pracoval na tejto knihe, kládol som si otázku, kto som, aby som písal? Ale ako hovorí ko^nˇ: „Pravdupovediac, vsˇetci sa len tvária, zˇe niecˇo vedia.“ Preto vravím: roztiahnite krídla a letˇte za svojimi snami – táto kniha je jeden z mojich. Dúfam, zˇe sa vám bude pácˇitˇ, a posielam vám velˇa lásky. Dˇakujem. Charlie

15,21 € Detail
Právní dějiny církví
český

Právní dějiny církví (Teoretik)

Jiří Rajmund Tretera; Záboj Horák - LEGES 2020, EAN: 9788075024404

Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období. Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických dějích a charakterizují biblické knihy. Text je dělen do krátkých oddílů, což zvyšuje dynamiku a čtivost textu. V první části se autoři věnují právním dějinám židovství ve dvou tisíciletích před vznikem církve. Druhá část, rozdělená do jednadvaceti kapitol podle jednotlivých staletí, se věnuje především právním dějinám křesťanství a přihlíží k právním dějinám židovství zejména v prvních šesti staletích. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů z řad právníků, studentů práv a všech humanitních oborů i široké veřejnosti. Je výbornou pomůckou k vyučování náboženství, právní propedeutiky a dějepisu ve všech typech škol.

15,29 € Detail
Neopísateľný
slovenský

Neopísateľný

Louie Giglio - Kumran 2020, EAN: 9788089993208

Boh je neopísateľne väčší, ako si vôbec dokážeme predstaviť. Riadi čas, tvorí svetlo a svojím slovom povoláva k bytiu všetko od najväčších hviezd až po najmenšie morské hviezdice. Boh je silný, cieľavedomý, osobný a neprekonateľný Stvoriteľ. V Žalme 19, 2 sa píše: „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk.“ Kniha Neopísateľný ukazuje nádheru stvorenia prostredníctvom vedeckých objavov, fotografií a originálnych ilustrácií. Týchto 100 zamyslení vo vás vyvolá úžas nad Božou tvorivosťou. Spoločne sa budeme venovať: • vesmíru, galaxiám, planétam a hviezdam, • našej planéte, geológii, oceánom a počasiu, • zvieratám – od húseníc po dinosaury, • ľudskej mysli, telu a predstavivosti. Každé zamyslenie dopĺňa rubrika „Žasni“, ktorá obsahuje fascinujúce fakty, aktivity a modlitbu. Neopísateľný: 100 zamyslení o Bohu a vede pomôže deťom spoznať neopísateľnú nádheru stvorenia nášho neopísateľného Boha.

10,96 € Detail
Za hranicami života
slovenský

Za hranicami života

Janet Cave; Laura Foreman - CAD PRESS 1993, EAN: 9788071610816

Luxusná monografia o otázkach posmrtného života, reinkarnácie (prevteľovania), putovania duše, astrálneho tela, mimozmyslového vnímania, komunikácie s mŕtvymi a so záhrobím v kontexte rôznych náboženských systémov – New Age, budhizmus, teozófia, hinduizmus, rituály amerických Indiánov, tibetský lamaizmus, špiritizmus, kresťanstvo, staroegyptská mágia, atď. Kniha prezentuje názory mnohých významných osobností, ako boli napr. Madame Blavatská, Edgar Cayce, D.L. Džata, Allan Kardec, Pythagoras, Ravi Shankar, T.A. Edison, Shirley MacLaine, H. Olcott, Platón, William Blake a ďalší, ako aj výsledky výskumu vedcov zo Stanfordského ústavu pre výskum spánku, Spoločnosti pre psychologický výskum a pod.

19,78 € Detail
Obnov svoje znamenia
slovenský

Obnov svoje znamenia

Damian Stayne - Redemptoristi - Slovo medzi nami 2019, EAN: 9788081930263

Kniha, ktorú ponúkame širokej kresťanskej verejnosti na Slovensku, sa zameriava na stretnutie so živým Bohom skrze charizmy. Volá sa Obnov svoje znamenia a napísal ju Damian Stayne, líder katolíckeho charizmatického spoločenstva Cor et Lumen Christi. Je napísaná pútavo a dá sa prečítať na jeden raz. Je plná svedectiev o uzdraveniach a daroch proroctva či poznania. Netrpezlivého čitateľa to môže zviesť k tomu, že sa vrhne rovno do čítania o zázrakoch; tým však stratí niečo, čo je v tejto knihe oveľa dôležitejšie. Stratí biblický a teologický pohľad na znamenia a divy, ktoré majú sprevádzať tých, čo uveria. Damian Stayne, hľadiac na súčasnú situáciu kresťanstva najmä v Európe, vníma, že keď niekto spomenie Cirkev, mnoho ľudí si pod tým predstaví tých, čo robia charitu, starajú sa o bezdomovcov a ľudí na okraji spoločnosti či tých, ktorí bojujú proti potratom a prípadne LGBT ideológii. Avšak takmer nik pod slovom Cirkev nechápe a nevníma ľudí, ktorí ohlasujú utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to vážny problém, lebo Cirkev akoby sa tým stávala jednou z mnohých organizácií, ktoré sa usilujú zmierniť zlo vo svete. A ak sa aj niekto odváži spomenúť Ježiša, takmer nik ho neberie vážne. Práve preto autor vníma, že potrebujeme to, čo sa dialo v prvotnej Cirkvi divy a znamenia, ktorými Pán potvrdzoval ohlasovanie Ježišovho zmŕtvychvstania. Teda nie zázraky pre zázraky, ale zázraky ako dôkaz toho, že ohlasovanie živého Ježiša je pravdivé.

10,50 € Detail
Duchovné bytosti
slovenský

Duchovné bytosti

Teodor Rosinský - CAD PRESS 2019, EAN: 9788088969785

anotácia: Anotácia slovami autora: "pokúsil som sa predostrieť krátky prehľad toho, čo o duchovných bytostiach ľudia vedia i čo sa len domnievajú, o čom uvažovali a uvažujú, čoho sa v tej súvislosti obávajú i o čom sa medzi ľuďmi šíria nelogičnosti a zavádzania." MUDr. Rosinský je popredný slovenský liečiteľ, psychotronik a psychiater, autor bestsellerov Bioterapia, Choroby z nenávisti (urieknutie, porobenie, prekliatie) a Perspektívy psychotroniky / Psychotronika v 21. storočí (CAD Press), ktoré vyšli v slovenčine aj češtine.

14,44 € Detail
Marie matka smíření
český

Marie matka smíření

Bratr Roger z Taizé, Matka Tereza z Kalkaty - Cesta 1990, EAN: 8085319195

Meditace dvou výrazných duchovních osobností 20. století, které nám mohou pomoci otevřít své srdce pro druhé. Učí nás pokoře, smíření a dobrotě.

0,94 € Detail
Kauza Kristus
slovenský

Kauza Kristus

Lee Strobel - Porta libri 2020, EAN: 9788081561764

Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela, absolventa Yale Law School, bývalého žurnalistu a dlhoročného redaktora právnickej rubriky v novinách Chicago Tribune k pátraniu po pravde o udalostiach prvého storočia. Dôkazy o tom, čo sa vtedy skutočne stalo, hľadá u popredných vedcov z univerzít zvučného mena. Jeho rozhovory s trinástimi vynikajúcimi odborníkmi z oblasti teológie, histórie, archeológie, psychológie ai. vychádzajú v slovenskom preklade pod názvom Kauza Kristus.

9,78 € Detail
Bonhoeffer
slovenský

Bonhoeffer

Eric Metaxas - Porta libri 2020, EAN: 9788081561542

Naša cesta vedie cez veľmi hlboké údolie hlbšie, než si myslíme. Až keď ho prejdeme, vynoríme sa na opačnom konci. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer bol nemecký kazateľ, teológ a odporca nacizmu. Jeho knihy o nasledovaní Krista, o cirkvi a zodpovednosti kresťanov vo svete majú dodnes obrovský vplyv. Bonhoeffer sa zapojil do snáh o odstránenie Hitlera, ale Gestapo ho zatklo a 9. apríla 1945 popravilo. Eric Metaxas v obsiahlom životopise sleduje všetky roviny Bonhoefferovho života a rozpráva dramatický príbeh ohromnej morálnej odvahy tvárou v tvár monštruóznemu zlu. Autor naštudoval veľa pôvodných zdrojov, aby nám predstavil obdivuhodnú celistvosť Bonhoefferovej teológie, jeho politických postojov a občianskych činov.

23,16 € Detail
Bůh uprostřed své církve
český

Bůh uprostřed své církve

Pavel Roubík - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024638942

Monografie vůbec poprvé představuje dílo erlangenského systematického teologa Friedricha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a komentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním a usiluje o příhodné porozumění Písmu v církevní praxi. V Mildenbergerově jednoduché řeči o Bohu se církev zavazuje pojednávat o pravdě, která se uskutečňuje v životních, nikoli teologických souvislostech. Mildenbergerovo dílo, v českém prostředí naprosto neznámé, vyčnívá v německé teologii 20. století pro svou naprostou radikálnost, interdisciplinaritu a myšlenkovou důslednost.

23,03 € Detail
Girolamo Savonarola
Novinka český

Girolamo Savonarola

Théophile Geisendorf des Gouttes - Stefanos 2020, EAN: 9788087081938

Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI. Odsouzení vizionářského kazatele k smrti a vhození jeho popela do řeky nutně upomene českého čtenáře na život a smrt Jana Husa. Oba tito proroci pravdivosti a nespokojenci se stavem církve bývají protestantskými dějepisci označováni jako předchůdci reformace. Ženevský teolog, politolog a pracovník mládežnické organizace YMCA Théophile Geisendorf-des Gouttes (1874 -1953) nehledá pro Savonarolu zařazení do určitého proudu myšlenkových dějin, nýbrž všímá si jeho originality. Je k němu někdy obezřetně kritický, většinou ale se tento protestant dokáže do motivací dominikánského mnicha porozumivě vžít. Blízká je mu zvláště Savonarolova uchvácenost prorockými texty Bible. Své pojednání určil širokému publiku, zvláště mládeži, která, jak se zdá, víc než kdy jindy potřebuje vidět příklady vynikajících osobností, jež poslušny hlasu svého svědomí, dokázaly se postavit proti mocným tohoto světa. Knížku napsal za druhé světové války a pozorný čtenář vycítí z díla autorovu obavu o osud Evropy, kde se tak snadno i ušlechtilé snahy o spravedlivější svět zvrhnou ve zběsilost a touha po jednotě v povolnost diktátorům. Jedním z důvodů, proč toto dílo vzniklo, byla Geisendorfova nespokojenost s úrovní turistických brožurek o Florencii. Napsal tedy svého průvodce, částečně městem květů jako takovým, hlavně ale zákrutami, propastmi i výšinami života velkého Florenťana: Snad právě pro mladé lidi bude postava florentského dominikánského mnicha, ztělesňující nezlomnou vůli a morální odvahu, povzbuzením i útěchou.

12,97 € Detail
Listy
český

Listy

Platón - OIKOYMENH 2019, EAN: 9788072981953

Listy jsou jedinou částí Platónova literárního odkazu, v níž autor mluví v první osobě. Dozvídáme se z nich mnohé o jeho poměru k historickým osobám a událostem a v neposlední řadě také ke svému vlastnímu dílu a poslání. Z Listů lze čerpat řadu důležitých údajů z Platónovy autobiografie, zprávy o jeho politických postojích a rovněž o jeho osobní účasti v politických dějinách Syrakús. Jelikož je však pravá politika v platónském pojetí vždy spjata s jistým pojetím filosofie, obsahují Listy rovněž významné pasáže o povaze a podmínkách filosofického poznání a potvrzují Platónovo odmítnutí možnosti jeho písemné fixace.

6,96 € Detail
Vzbura anjelov
slovenský

Vzbura anjelov

Francesco Bamonte - Zachej 2019, EAN: 9788082111708

Odkiaľ pochádza zlo prítomné vo svete, okolo nás a v každom z nás? Kto je jeho pôvodcom? Ako a kedy sa začalo? Ako sa šíri? Dá sa mu predísť? Je možné ho odmietnuť a premôcť? Autor exorcista nám pripomína učenie Cirkvi: Pôvod zla je v bytosti čisto duchovnej, ktorá sa nazýva satan alebo diabol, a v nespočetnom množstve anjelských duchov, ktorí sa vzbúrili vo svojej službe a nazývajú sa démoni. Prečo sa ten, ktorému na začiatku patrilo prvé miesto a bol najkrajší a najžiarivejší spomedzi všetkých anjelov, slobodne a neodvolateľne postavil proti nesmiernej Božej láske? Strhol so sebou aj ďalších anjelov a spustil tak utrpenie bez konca a všetko jestvujúce zlo vo svete. Autor nám ponúka bohatý a fascinujúci materiál, ktorý dáva odpovede na tieto otázky. Kniha obohatí čitateľov a povzbudí ich k osobnej meditácii o tajomstve zla. Umožní im otvoriť sa realite, ktorej hranice sú oveľa širšie, než sme schopní vnímať zmyslami. Kniha je cirkevne schválená.

8,90 € Detail
První studium Starého zákona
český

První studium Starého zákona

Pavel Větrovec - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024644592

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona. Všeobecný úvod řeší božskou inspiraci a kánon Písem, prostředí a dějiny jejich vzniku, charakteristiky originálního textu, jeho překladu a výkladu. Speciální úvod má dva díly, první z nich je věnován částem hebrejské Bible v pořadí: Zákon (Tóra, Pentateuch), Proroci přední a zadní a Spisy; ve druhém jsou tzv. deuterokanonické knihy v pořadí: historické, sapienciální, prorocké a nové historické. Základní charakteristiky jednotlivých knih jsou organicky doplněny o krátké exegeze některých klíčových míst. Autor vychází z katolického pohledu na Písmo, ale usiluje o srozumitelnost pro lidi jiných vyznání i bez vyznání důrazem na obecně lidská témata nebo židovským dělením kánonu. Čtenáři nabízí jednak zařazení jeho předchozích poznatků o Starém zákoně do uceleného výkladu Písma, jednak možný základ pro jeho další detailnější studium biblistiky.

9,40 € Detail
Hledáš-li Boha v lásce...
český

Hledáš-li Boha v lásce...

Jan Zámečník - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024644127

Myšlení Josefa Šafaříka, který vždy očekával více od jednotlivce než od společnosti a varoval před intelektuálním a etickým konformismem, je prodchnuto hlubokým humanismem. K jeho zájmu o osobnosti, jako byl Sókratés, Ježíš, Dorothee Sölleová nebo Hans Küng, jej vedly osobní sympatie i snaha pochopit, v čem spočívá pravé lidství. Ačkoli tvořil v ústraní a většinu života neměl možnost oficiálně publikovat, svými názory a postoji ovlivnil Václava Havla, Josefa Topola a další význačné postavy kulturní scény. Šafaříkovo dílo je apel, který každého čtenáře staví před základní existenciální otázky, a ani po letech neztratilo nic ze své inspirativnosti.

7,52 € Detail
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu
český

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu

Zdeněk R. Nešpor - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645551

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru. Je to však celá pravda a vystačíme s tím, že všechny rozdíly připíšeme historickému dědictví? Po přiblížení odlišné historie a společenského postavení církví a věřících v obou zemích autor podrobně analyzuje vývoj vztahů mezi státem a církvemi, jejich financování a ekonomický provoz, církve jako náboženské organizace a jejich společenské a kulturní působení, stejně jako proměňující se religiozitu a názory veřejnosti. Ukazuje, že v obou společnostech se prolínají sekularizační i desekularizační tendence a že české a slovenské církve, ale ani jejich sekulární protějšky často nedokázaly adekvátně reagovat na aktuální společenské potřeby. Hledání individuálně i společensky přijatelného (postoje k) náboženství naší doby je tak zřejmě ještě před námi.

10,81 € Detail
Lotosové Anjelské Karty
slovenský

Lotosové Anjelské Karty

Bohumila Ďurišová - Binnary, s.r.o. 2019, EAN: 9788097339807

Lotosové anjelské karty sú netradičné karty na potechu duše a srdca. Lotos je symbolom prvopočiatku sveta, vzniku života. Predstavuje znovuzrodenie, krásu, lásku, šťastie, duchovnú čistotu, spojenie mužského a ženského princípu, jednotu, celistvosť, večnosť. Je symbolom božského v nás, počiatku nového ľudstva, cesty života. Podľa feng šuej lotos znamená úspešné zdolanie prekážok a premenu negatívnych energií na pozitívne. Výklady lotosových kariet sú krátke, vecné a láskavé. Forma kariet a ich výklad je nekonvenčný, hravý, tvorivý, ale aj vážny. Nadiktovali ich duchovní majstri pre potešenie a nasmerovanie nás všetkých. Majú nám pomôcť nájsť smer a naše miesto v živote. Ilustrácie Lukáša Hradečného vizuálne rozprávajú a rozvíjajú našu meditáciu nad symbolikou jednotlivých obrazov.

24,90 € Detail
Lotosové Andělské Karty
český

Lotosové Andělské Karty

Bohumila Ďurišová - Binnary, s.r.o. 2019, EAN: 9788097339814

Lotosové andělské karty jsou netradiční karty pro potěchu duše a srdce. Lotos je symbolem prvopočátku světa, vzniku života. Představuje znovuzrození, krásu, lásku, štěstí, duchovní čistotu, spojení mužského a ženského principu, jednotu, celistvost, věčnost. Je symbolem božského v nás, počátku nového lidstva, cesty života. Podle feng šuej lotos znamená úspěšné zdolání překážek a přeměnu negativních energií na pozitivní. Výklady lotosových karet jsou krátké, věcné a laskavé. Forma karet a jejich výklad je nekonvenční, hravý, tvořivý, ale i vážný. Nadiktovali je duchovní mistři pro potěšení a nasměrování nás všech. Mají nám pomoci najít směr a naše místo v životě. Ilustrace Lukáše Hradečného vizuálně promlouvají a rozvíjejí naši meditaci nad symbolikou jednotlivých obrazů.

24,90 € Detail
Amoris Laetitia
slovenský

Amoris Laetitia

Karol Moravčík, Jaroslav Rindoš - Petrus 2019, EAN: 9788089913510

V roku 2016 zverejnil pápež František dokument Amoris laetitia čiže Radosť lásky, venovaný naliehavým otázkam manželstva a rodiny. Mnohí ľudia ho s vďakou privítali, ale súčasne sa tento text stal predmetom tvrdých sporov a kritiky. Namiesto toho, aby aj sekulárna verejnosť bola oslovená posolstvom cirkvi o radosti lásky, časť katolíkov kritizuje a odmieta učenie, formulované pápežom Františkom. Publikácia chce prispieť k oboznámeniu sa s učením cirkvi v otázkach manželstva a rodiny, ako je predložené v Amoris laetitia, a súčasne podporiť pápeža. Významnú časť knihy tvoria texty kardinála Waltera Kaspera a kardinála Christopha Schönborna. Kniha je doplnená textami Roberta Bezáka, Jaroslava Rindoša a Karola Moravčíka. Dvaja poslední sú zároveň aj editormi publikácie.

8,00 € Detail
Propast k propasti volá
český

Propast k propasti volá

Jan Tauler - Krystal OP 2003, EAN: 9788085929621

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky. Jan Tauler se narodil kolem roku 1300 ve Štrasburku. Již jako čtrnáctiletý vstoupil k dominikánům a absolvoval běžné osmileté studium filosofie a teologie. I když pravděpodobně nebyl vyslán na vyšší studia do Kolína, setkal se s mnohými vynikajícími teology a mystiky své doby. Sám mezi nimi rozlišuje intelektuálské mistry subtilních disputací a skutečné mistry života. K těm druhým řadí bezpochyby Mistra Eckharta, který působil ve Štrasburku právě v době Taulerových studií a měl na jeho duchovní vývoj zřejmě největší vliv. I po odsouzení některých jeho tezí zůstává pro Taulera oním mistrem, jemuž vy nerozumíte, i když jeho jméno v kázáních pro jistotu nevyslovuje. Po ukončení studií a přijetí kněžského svěcení byl ihned vyslán do duchovní služby, jež spočívala především v péči o duchovní život v ženských klášterech a početných domech bekyň. Zde také proslovil většinu svých kázání. V době interdiktu, kdy byl nucen spolu se svým konventem opustit Štrasburk a uchýlit se do Basileje, která zůstala věrná papeži, kázal většinou pro městské publikum. Zároveň se zde věnoval hnutí Božích přátel, neformálnímu sdružení řeholních i světských osob usilujících o autentický duchovní život. Podnikal mnohé cesty, aby shromažďoval duchovní texty a vedl skupiny Božích přátel po celém Porýní. Zemřel 16. června 1361. Na náhrobku je zpodoben jako Jan Křtitel, hlas volající na poušti" tohoto světa. Kazatelské dílo Jana Taulera patří k nejkrásnějším plodům německé mystiky. Tak jako Mistr Eckhart bývá označován mystikem rozumu a Jindřich Suso mystikem citu, můžeme o Janu Taulerovi hovořit jako o mystikovi vůle. Jeho jméno bývá vyslovováno spolu se jmény obou těchto jeho současníků a spolubratří a všichni tři mají své pevné místo nejen uvnitř dominikánské a německé mystiky, ale i v rámci křesťanské spirituality vůbec. Všichni působili v témže prostředí horního Porýní a svůj řád proslavili svým kazatelským mistrovstvím a duchovním učením. Usilovali o uskutečnění zásady dominikánského řádu contemplata aliis tradere předávat ostatním to, co je získáno studiem a kontemplací. Tito tři velcí němečtí kazatelé zanechali světu díla, která dodnes nepřestávají zajímat odborníky z oblasti filosofie, teologie, dějin spirituality, ale i zájemce hledající hlubší rozměr života. Taulerovo učení prošlo staletími a jeho vliv na duchovní život nejen v Německu, ale v celé řadě evropských zemí byl mimořádný. Dílo Jana Taulera bylo přeloženo do všech významných jazyků a další překlady přibývají. Uchovalo v sobě to nejlepší z křesťanské spirituality předchozích staletí a zejména to nejhlubší z myšlenek německé středověké mystiky. Jeho učení o cestě k Bohu a sebepoznání zůstává dodnes velice inspirativní.

9,64 € Detail