0

Kategórie

Historické rozdelenie kresťanstva – východné a orientálne cirkvi
slovenský

Historické rozdelenie kresťanstva – východné a orientálne cirkvi

Šimon Marinčák - VEDA vydavatelstvo 2023, EAN: 9788022419642

Jedna, svätá, všeobecná a apoštolská cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus, je dnes inštitúciou objímajúcou obrovské kultúrne bohatstvo, ale aj veľkú rozmanitosť. V kultúrno-religióznom prostredí Slovenska sa pod názvom východná cirkev vníma len cirkev byzantská, pravoslávna či gréckokatolícka.

23 € Detail
Odolný
slovenský

Odolný

John Eldredge - Redemptoristi - Slovo medzi nami 2023, EAN: 9788081930560

Postaviť Krista vždy a za každých okolností na prvé miesto – to je zlatá niť, ktorá sa tiahne celou knihou. Mať Krista na prvom mieste je nevyhnutné na to, aby sme krízy našich dní zvládli.

8,91 € Detail
Láska k literatuře a touha po Bohu
český

Láska k literatuře a touha po Bohu

Jean Leclercq - Krystal OP 2023, EAN: 9788075751485

Tato kniha je sestavena z přednášek pro mladé mnichy, které byly proneseny na Institutu monastických studií svatého Anselma v Římě v zimě 1955–1956. Autor se v ní zabývá monastickou kulturou a teologií, které vznikly v prostředí klášterů v období mezi koncem patristické teologie a začátkem scholastiky.

16 € Detail
Homilie na knihu Kazatel
český

Homilie na knihu Kazatel

Řehoř z Nyssy - OIKOYMENH 2023, EAN: 9788072986019

Řehoř z Nyssy (cca 335–cca 395 po Kr.) ve svém raném díle představuje výklad starozákonní knihy Kazatel a jejího zdánlivě pesimistického ladění. Upře-li člověk svou pozornost pouze ke smyslově vnímatelnému světu, musí nakonec opravdu dojít k poznání, že vše je marnost.

16 € Detail
Osoby
český

Osoby

Robert Spaemann - OIKOYMENH 2022, EAN: 9788072985548

Kniha Osoby představuje poslední, třetí díl pomyslné trilogie, spolu s první knihou Účelnost jako filosofický problém a druhou Štěstí a vůle k dobru; obě knihy již dříve vyšly v českém překladu.

20 € Detail
Pole plné rozmanitých bylin
český

Pole plné rozmanitých bylin

Olga Navrátilová , Václav Němec - OIKOYMENH 2022, EAN: 9788072985517

Sborník je věnován životnímu jubileu významné české filosofky a theoložky Lenky Karfíkové. Soubor studií žáků a kolegů jubilantky, které vznikly při této příležitosti, ve svém celku tvoří průřez dějinami evropského myšlení.

16 € Detail
Člověk a realita
český

Člověk a realita

S.L. Frank - Refugium Velehrad-Roma 2010, EAN: 9788074120473

Dílo Člověk a realita (metafyzicky podložené křesťanské chápání světa) je zásadní filosofickou prací z posledních let života ruského filosofa S. L. Franka (vázaného celoživotně zejména na německé a francouzské exilové prostředí). Knižně vychází titul až v padesátých letech, po autorově smrti, a to v Paříži, posléze v Londýně nebo New Yorku.

17,77 € Detail
Hlasy tvarů
český

Hlasy tvarů

Alexander Matoušek - OIKOYMENH 2023, EAN: 9788072985524

Kniha se zabývá smyslem a dějinami obrazové tradice, tak jak ji uchovává a rozvíjí umění, jehož prostřednictvím ji dokážeme rozpoznávat a přijímat za svou. Zamýšlí se nad smyslem dějepisné a uměnovědné práce.

11 € Detail
Zbavme se strachu
český

Zbavme se strachu

Gisela Weidner - Carolus 2023, EAN: 9788090777835

Pokud člověk omdlí, bolest necítí. Duchovní poznání tvrdí, že je právě mimo hmotné tělo. Stejné je to při spánku. Při pozemské smrti to zprvu probíhá také tak, pak se ale tzv. Stříbrná šňůra odpojí od těla fyzického. Končí přísun životní energie a tím i existence hmotného těla. Avšak člověk žije dál!

9,68 € Detail
Postní promluvy
český

Postní promluvy

svatý Augustin - Krystal OP 2023, EAN: 9788075751461

Jako čtrnáctý svazek edice Patristika vycházejí promluvy, které hipponský biskup svatý Augustin (354–430) pronesl v průběhu postní doby.

12,06 € Detail
Ty a ja navždy
slovenský

Ty a ja navždy

Francis Chan, Lisa Chan - Slovenské evanjelizačné stredisko 2018, EAN: 9788088863953

V tomto 30-dňovom čitateľskom pláne Francis a Lisa Chanovci nepristupujú k manželstvu tradične, ale ponárajú sa do Písma. Podľa neho zisťujú, čo znamená mať vzťah, ktorý uspokojí aj tie najhlbšie zákutia našej duše. Rovnako ako Bláznivá láska zmenila náš pohľad na náš osobný vzťah s Bohom, Ty a ja navždy zmení náš pohľad na manželské vzťahy.

8,10 € Detail
Kresťanské manželstvo
slovenský

Kresťanské manželstvo

Dr. Ferenc Pálhegyi - Jónás Izsmán Keresztyén Magvető 2023, EAN: 9788097420345

Základom šťastného manželstva sú nielen premyslené a pevné rozhodnutia ale ešte niečo dôležitejšie: rozhodnutie spoločne upriamiť svoju pozornosť na Božie Slovo, a rozhodnutie žiť v modlitbe. Uznávaný psychológ sa v tejto knihe zaoberá témami ako voľba správneho partnera, roly v manželstve, efektívne riešenie konfliktov a podobne.

5,13 € Detail
Naše dostatečnost v Kristu
český

Naše dostatečnost v Kristu

John MacArthur - Didasko 2012, EAN: 9788087587027

Nepochopení naší dostatečnosti v Kristu otevírá dveře všemožným světským vlivům a způsobuje, že mnozí věřící směšují biblické pravdy se zdánlivě užitečnými lidskými metodami, jako jsou mysticismus nebo psychologie.

8,09 € Detail
Apologetika
český

Apologetika

John M. Frame - Didasko 2019, EAN: 9788087587591

Tato kniha je rozsáhlou úpravou a rozšířením díla Apologetics to the Glory of God (1994) známého teologa Johna Framea, která vnáší světlo do poselství a metody opravdové křesťanské apologetiky a jejích důkazů, obrany i útoku. „Apologetika není výmluva či omluva za to, že věříme, ale obhajoba toho, čemu a proč věříme.

16,19 € Detail
Bůh nespěchá
český

Bůh nespěchá

Warren W. Wiersbe - Didasko 2022, EAN: 9788088447245

Tato kniha přináší povzbuzení pro chvíle, kdy nás křesťanský život začíná unavovat a ztrácíme trpělivost. Z naší uspěchané společnosti jsme zvyklí na jídla ohřátá v mikrovlnce a na to, že se vážné problémy vyřeší za necelou půlhodinu jako v televizních seriálech, takže pro nás není snadné čekat na Pána.

7,02 € Detail
Na druhém břehu
český

Na druhém břehu

Tomáš Špidlík - Refugium Velehrad-Roma 2022, EAN: 9788074124457

Druhý břeh nepředstavuje útěk od reality všedního dne, ale splnitelnou naději, že svět je bohatší a zajímavější než doposud tušíme, a že lidský život je komplexnější než jen upachtěnost v každodenních stereotypech.

4,15 € Detail
Ignaciánske spytovanie svedomia
slovenský

Ignaciánske spytovanie svedomia

Mark E. Thibodeaux - Dobrá kniha 2023, EAN: 9788081913754

Modlitba spytovania svedomia, nazývaná aj exámen, je popri Duchovných cvičeniach a ignaciánskom rozlišovaní ďalším dôležitým prvkom, ktorým svätý Ignác z Loyoly prispel do pokladu spirituality v Cirkvi.

10 € Detail
Radost, to je kumšt!
český

Radost, to je kumšt!

Chiara Amirante - Paulínky 2021, EAN: 9788074504150

Autorka už pár desetiletí „sbírá z popela“ zástupy životních ztroskotanců. Její návod, jak žít z radosti Vzkříšeného, je zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít jako Kristův učedník. „Před více než dvaceti lety jsem začala v noci chodit do ulic.

9,81 € Detail
Důvěra Bohu
český

Důvěra Bohu

Jerry Bridges - Didasko 2016, EAN: 9788087587256

Proč je jednodušší Boha poslouchat, než mu důvěřovat?

8,09 € Detail
Víra
český

Víra

Charles Haddon Spurgeon - Didasko 2022, EAN: 9788088447191

Víra – stěžejní pojem křesťanství. Setkáváme se s ním téměř denně. Uvědomujeme si však, jaký význam se v něm skutečně skrývá? Co byste řekli člověku, který by se vás zeptal: „Co je to víra? K čemu vede a čeho se týká?“ či snad „Proč bych měl věřit?

7,02 € Detail