0

Kategórie

Lesní kostel
český

Lesní kostel

Václav Fiala, Michal Kučera - Václav Fiala - Hangár F 2019, EAN: 9788090461345

Na Šumavě, v malé vesnici Neznašovy, se v hlavách dvou přátel zrodil originální projekt, postupem času přesahující všechny běžně zažité hranice. Obrazová kniha nás krok za krokem provází radostmi i strastmi tvůrců této nečekané výzvy - budování originálního kostela, a s vtipnou lehkostí a nadhledem poodhaluje čtenáři pravý smysl jejich snažení. Především se ale zaměřuje na to podstatné - navzdory drsnému zimnímu počasí i nesčetným protivenstvím vděčně den za dnem přijímají každý okamžik výstavby i každé setkání s přáteli a radují se z nich

9,00 € Detail
Bauhaus
Novinka český

Bauhaus

Magdalena Drosteová - TASCHEN 2020, EAN: 9788075298805

Výtvarná škola Bauhaus sa zrodila v krátkom medzivojnovom období a pôsobila iba štrnásť rokov. Za ten čas sa jej však podarilo úplne premeniť tvár moderny. Priniesla odvážne umelecké vízie a novátorské prepojenie klasického umenia, remesiel a techniky, naprieč najrôznejšími druhmi umenia, ako je maľba, sochárstvo, dizajn, architektúra, film, fotografia, textil, keramika, divadlo a umelecké inštalácie. Zakladateľ školy Walter Gropius pozval na spoluprácu najvychytenejších umelcov svojej doby. Súčasťou učiteľského kolektívu sa tak stali Josef a Anni Albers, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Gunta Stölzl, Marianne Brandt a Ludwig Mies van der Rohe. Škola postupne úspešne pôsobila v troch rôznych mestách: vo Weimare, v Dessau a Berlíne. Rozmanité štýly a prístupy charakterizoval idealizmus a snaha o „totálne“ umelecké dielo, ktoré by prepojilo najrôznejšie techniky a médiá do jedného celku. Sloboda kreatívneho vyjadrenia a smelé idey sa tu spojili, aby viedli k funkčným a krásnym výtvorom. Kniha predstavuje priekopnícku činnosť tejto školy v rámci modernistického hnutia, ako aj na poli vzdelávania.

9,56 € Detail
Praha / Udržitelná architektura
český

Praha / Udržitelná architektura

Dan Merta - Galerie Jaroslava Fragnera 2019, EAN: 9788088161134

Architektonický průvodce Praha / Udržitelná architektura představuje přes třicet projektů, které dokazují, že i pro Prahu se stává udržitelnost silným tématem, a že pokud investor a architekt naleznou společnou řeč, může vzniknout kvalitní urbanismus, veřejný prostor nebo bytový komplex. Navazuje na průvodce PragueScape, který představil 56 veřejných zahrad, parků, náměstí, hřišť či koupališť (2018). Úvodní texty jsou věnované rovněž klimatu, dopravě a připravovaným projektům. Publikace vznikla ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

15,00 € Detail
Estetika udržitelné architektury
anglický

Estetika udržitelné architektury

- Galerie Jaroslava Fragnera 2019, EAN: 9788088161127

Výstava Estetika udržitelné architektury v Galerii Jaroslava Fragnera (Praha 2020), kterou tato publikace doprovází, přibližuje vývoj této problematiky po roce 2008, kdy se zde konala obdobně zaměřená výstava Zelená architektura.CZ. Více než 60 příkladů českých i zahraničních realizací tentokrát zahrnuje širší spektrum uplatnění principů udržitelnosti, a to v několika kategoriích: stavby pro bydlení individuální i hromadné; budovy školní, komerční, průmyslové; veřejné prostory a krajinářské návrhy; nové využití brownfieldů; velké urbanistické celky. Společným záměrem je ukázat, že principy udržitelnosti lze zapojit do celku díla jako jeho integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických kvalit stavby. Úvodní teoretické studie se tématu věnují z různých úhlů pohledu. Petr Kratochvíl se ve stati Firmitas, utilitas, venustas a udržitelnost zabývá otázkou, do jaké míry a v jakém smyslu máme udržitelnost chápat jako specifický rys architektonického díla, nebo zda je samozřejmou podmínkou každé dobré architektury. Hans Ibelings ve stati It Is Time For a Global Warming History of Modern Architecture dovozuje nutnost nové interpretace vývoje architektury, která by více brala zřetel na architekty a díla reagující již v minulosti na negativní environmentální důsledky civilizačního vývoje. Stať Jana Tywoniaka Budovy jako součást problému i součást řešení shrnuje nejen nové poznatky o technických řešeních udržitelných staveb, ale i závazné politické dokumenty Evropské unie, jež by měly pozitivní změny iniciovat. Komplexnímu pojetí systémů veřejné dopravy, ohleduplných vůči prostředí, se věnuje stať Petra Kroppa Estetika přestupu na šetrnou mobilitu, jež čerpá ze zkušeností přestavby dopravních uzlů v Nizozemí. Stať Dana Merty Vystavování udržitelné architektury rekapituluje řadu minulých výstav v Galerii Jaroslava Fragnera, které byť pod odlišnými názvy reflektovaly témata spojená s udržitelnou architekturou, a v tomto kontextu představuje některé z nejvýznamnějších realizací a tvůrců. Editoři Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová Eseje Hans Ibelings, Jan Tywoniak, Petr Kropp, Petr Kratochvíl, Dan Merta Texty Petr Kratochvíl (PK), Dan Merta (DM), Klára Pučerová (KP), Jakub Hepp (JH), Petr Kropp (PKP), Veronika Richterová (VR)

21,00 € Detail
Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019
slovenský

Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019

Henrieta Moravčiková a kolektív - Slovart 2020, EAN: 9788055645636

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do tretieho vydania ročenky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2018 a 2019. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú slovenskú architektonickú realitu z domáceho a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je aj súpis cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho obdobia.

23,92 € Detail
Stavby a architekti 3
český

Stavby a architekti 3

Zdeněk Lukeš - Nakladatelství Lidové noviny 2020, EAN: 9788074227486

Kniha je již třetí výběr z textů Zdeňka Lukeše, které byly publikovány v sobotní příloze Orientace v Lidových novinách, tentokrát v letech 20172020. Přibližuje svět architektury zhruba od druhé poloviny 19. století až do současnosti a vedle hvězdných autorů, jako jsou Jan Kotěra, Josef Gočár, Otakar Novotný, Dušan Jurkovič nebo Otto Wagner, Antoni Gaudí a Le Corbusier, defilují zde také Karl Ernstberger, Otto a Karl Kohnovi, Otto Reichner, František Kavalír, Ladislav Skřivánek či Thomas Short, tedy jména dnes už prakticky neznámá. Totéž platí i pro stavby jsou mezi nimi jak slavné dominanty, tak i objekty, o nichž se moc často nepíše. Kniha obsahuje také několik menších cyklů: první představuje charakteristické rysy jednotlivých architektonických stylů, další práce slovenských architektů v českých zemích a recipročně těch českých v zemi našich sousedů, jiný se pak týká nedávno nově vyhlášených národních kulturních památek.Část věnovaná zahraničí zahrnuje stavby v USA, Španělsku, Brazílii, Německu, na Slovensku, v Rakousku, ve Velké Británii a také v exotické Ghaně.

13,94 € Detail
Tatíčku, vrať se k nám!
český

Tatíčku, vrať se k nám!

Jiří Bureš, Marta Pavlíková - Národní památkový ústav 2017, EAN: 9788085036701

Publikace se věnuje osudům pomníků velké války na území okresu Louny. Kniha přibližuje okolnosti vzniku pomníků, jejich symboliku i pozdější osudy, které mnohdy zrcadlí složitost politických poměrů našeho prostoru

11,00 € Detail
Veselý Plane and Space in Design
slovenský

Veselý Plane and Space in Design

Nina Veselá-Cohen, Mária Rišková - Slovart 2020, EAN: 9788055630816

Grafický dizajnér Milan Veselý (1939 - 2015) spolupracoval s väčšinou slovenských vydavateľstiev a zanechal po sebe nesmierne objemnú prácu z oblasti knižnej tvorby a typografie. Rovnako aktívny bol aj na poli plagátovej tvorby - vytvoril množstvo plagátov pre galérie, múzeá, divadlá (SND, Nová scéna v Bratislave, Divadlo na Korze - Astorka Korzo '90 - vrátane loga tohto divadla). Ťažisko jeho práce však spočívalo predovšetkým vo výstavníctve, kde sa stal doslova priekopníkom progresívnych výstavníckych metód. Jeho posledným veľkým dielom je Pamätník holokaustu v Seredi. Ten po jeho smrti dokončuje dcéra Nina Veselá- Cohen, ktorá je hlavnou zostavovateľkou tejto monografie. Cennú pozostalosť Milana Veselého v súčasnosti spravuje umelcova manželka, pani Zita Furková, ktorá sa intenzívne podieľala na príprave knihy, vychádzajúcej v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

58,65 € Detail
Bydlení v umění
český

Bydlení v umění

Petr Šámal - Národní galerie v Praze 2019, EAN: 9788070357330

Publikace představuje fenomén výtvarné kultury obytné architektury 19. a raného 20. století v Čechách. Ta zahrnuje malířskou, sochařskou a sochařsko-štukatérskou výzdobu exteriérů i interiérů nájemních domů, ale také podnikatelských paláců a vil. K malířské a plastické výzdobě staveb se zachovaly četné návrhy, prováděcí kartony a modely (Viktor Barvitius, Mikoláš Aleš, Celda Klouček aj.), ukazující na rozmanitost a důležitost světa architektonické vzdoby od období historismů až po secesi a modernu.

16,00 € Detail
Art Nouveau Prague
anglický

Art Nouveau Prague

Petr Wittlich - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024642932

Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní proměnou: stává se opět reprezentačním centrem života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s požadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez rozsáhlejší asanace pražského Starého Města. Vedle staveb v historizujících slozích začínají vznikat veřejné budovy, hotely, restaurace, pavilony a obytné domy podle principů nového stylu secese. V dekorativním secesním stylu, který získal sympatie i svým francouzským původem, bylo přestavěno hlavní pražské nádraží, výraznou secesní dominantou se stala reprezentační stavba české pražské majority Obecní dům, zpřístupněný počátkem roku 1912. Současně se v moderní pražské architektuře otevřela její další významná kapitola kubismus. Komentátorem formování moderní Prahy se stal vynikající, všeobecně respektovaný historik umění Petr Wittlich. Jeho pojímání secese nejen jako stylu, ale i hnutí získávajícího prostor pro rozvoj individuální umělecké kreativity, přivádí čtenáře ke vnímání širších souvislostí proměn Prahy na přelomu století. Překlad českého vydání z r. 2017.

19,00 € Detail
Vladimír Dedeček Interpretácie architektonického diela
slovenský

Vladimír Dedeček Interpretácie architektonického diela

Monika Mitášová, Marian Zervan, Hertha Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada - Slovenská národná galéria 2019, EAN: 9788080591984

Interpretačnú publikáciu autorovho diela editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Táto kniha predstavuje textovú, architektonickú a fotografickú interpretáciu štyroch významných a súčasne najviac diskutovaných Dedečkových architektonických diel a spolu s nimi prináša aj zdroje na rozšírenie sformulovanej metodológie a postupov interpretácie ďalších kľúčových Dedečkových diel 60. 90. rokov 20. storočia. Okrem návrhu a príkladov nových interpretačných možností utvára predpoklady nezaujatej diskusie o Dedečkovom architektonickom diele, ale aj o interpretácii architektonického diela vôbec. Rovnako ako prvá kniha, aj táto zámerne nadobúda formu pracovných zošitov, s úmyslom poskytnúť čitateľom otvorený komplexný prístup k architektonickému mysleniu významného slovenského tvorcu architektúry druhej polovice 20. storočia. Autormi dobových fotografií sú spravidla interní fotografi a fotografky ČSTK / TASR, Stavoprojektu, SNG a významní fotografi architektúry Rajmund Müller a Ľubo Stacho.

56,00 € Detail
C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Funkčné mesto
slovenský

C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Funkčné mesto

Martin Zaiček, Peter Szalay - Archimera 2018, EAN: 9788097234171

C20 je séria knižných vreckových sprievodcov, ktoré vás prevedú architektúrou 20. storočia. Publikácia slúži ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou. Vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšuje povedomie o architektonických kvalitách minulého storočia a posilňuje záujem o i menej známe budovy. Za sprievodcom C20 stojí občianske združenie Archimera a umelecká skupina Opustená (re)kreácia. Sprievodca C20 pre hlavné mesto Bratislavu má dva diely, pričom každý obsahuje 50 stavieb, ktoré by jeho obyvateľovi alebo návštevníkovi nemali ostať neznáme.

7,00 € Detail
C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Moderné centrum
slovenský

C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Moderné centrum

Martin Zaiček, Peter Szalay - Archimera 2018, EAN: 9788097234164

C20 je séria knižných vreckových sprievodcov, ktoré vás prevedú architektúrou 20. storočia. Publikácia slúži ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou. Vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšuje povedomie o architektonických kvalitách minulého storočia a posilňuje záujem o i menej známe budovy. Za sprievodcom C20 stojí občianske združenie Archimera a umelecká skupina Opustená (re)kreácia. Sprievodca C20 pre hlavné mesto Bratislavu má dva diely, pričom každý obsahuje 50 stavieb, ktoré by jeho obyvateľovi alebo návštevníkovi nemali ostať neznáme.

7,00 € Detail
Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury
český

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Jolana Tothová, Marek Tichý, Radomíra Sedláková - ARGO spol. s r.o. 2020, EAN: 9788025728550

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha Volmanova vila klenot české meziválečné architektury je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu. Část textů je věnována autorům vily, době jejího vzniku i dílu významného českého podnikatele Josefa Volmana, zakladatele závodu, který dal vzniknout legendární české značce obráběcích strojů i současné tváři města Čelákovice, a také osudům jeho rodiny, které byly stejně pohnuté jako osud samotného domu. To vše se prolíná s úvahami historiků a architektů o kompozici domu, jeho estetice, atmosféře, expresi i řádu, které jsou poselstvím pro současnou dobu.

24,74 € Detail
Příběhy slavných vil renesančního Říma
český

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Jana Máchalová, Ivan Chvatík - Filosofia 2019, EAN: 9788070075951

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin, které předurčily moderní Evropu. Vzhledem k tomu, že zachycené vily si nechali stavět papežové či vysocí funkcionáři jejich dvorů, jde o pohled z perspektivy centra tehdejšího světa. Kniha zachybuje proměny společnosti, odhaluje, jak se renesanční životní styl vycházející ze znovuobjevené antiky, propojený s kultem přírody a rozvinutím lidské přirozenosti, postupně proměňoval směrem k barokní exaltovanosti a zbožnosti. Text je bohatě prokládán fotografickou dokumentací. Výkladem alegoricko-symbolického významu výzdoby vil poutavě zasvěcuje do renesančního myšlení.

32,00 € Detail
Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici
slovenský

Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici

Tomáš Janura, Michaela Haviarová - Spoločnosť Kolomana Sokola 2018, EAN: 9788089756162

Publikácia predstavuje piaty diel série, ktorej ambíciou je postupne spracovať kaštiele a kúrie na celom území Slovenska. V každej knihe nájde čitateľ nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, ktoré do neho neboli zaevidované. Predchádzajúce diely boli venované Liptovskej, Oravskej, Turčianskej a Zvolenskej stolici. V knihe venovanej Spišskej stolici bolo spracovaných 82 šľachtických sídiel, z toho 29 kaštieľov a 53 kúrií. V zozname štátom chránených pamiatok sa nachádza 21 kaštieľov a 18 kúrií. Heslá autori rozdelili podľa súčasného administratívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých rezidenciách, v závislosti od stavu poznania, obsahujú dlhšie alebo kratšie texty o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji a pri časti objektov aj o priľahlých záhradách alebo parkoch. Pri celkovom pohľade na stav zachovania a okolitého urbanizmu sa ukázalo, že najhoršie dopadli Hôrka a Slovenská Ves, kde došlo k najväčšiemu úbytku objektov a znehodnoteniu urbanizmu v dôsledku novej výstavby a nezáujmu o chátrajúce objekty. Pozoruhodne sa dosiaľ udržala pomerne málo narušená urbanistická štruktúra Čenčíc, ktoré dnes tvoria miestnu časť Jánoviec. V poslednej dobe ožili turistickým ruchom aj z pohľadu laickej verejnosti pozabudnuté kaštiele v Bijacovciach a miestnej časti Žehry, Hodkovciach.

26,00 € Detail
Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění
český

Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění

Jan Galeta, Petra Lexová, Lenka Vrlíková - Books & Pipes Publishing 2018, EAN: 9788074851650

Kam sahají kořeny zájmu architektů a teoretiků o prostor v architektuře a jakou proměnu prodělal v průběhu 20. století? Kolektivní monografie Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění představuje pětici textů českých historiků umění, prezentujících rozdílné metodické přístupy výzkumu tohoto tématu v současné teorii architektury. Publikace si všímá pojetí prostoru v dílech vybraných světových architektů Leopolda Bauera, Ludwiga Miese van der Rohe, Alvara Aalta nebo Ricka Joye. Zároveň reflektuje způsob, jakým byl prostor v architektuře zkoumán v rámci dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Zvláštní pozornost je pak věnována výuce architektonického prostoru na brněnském Semináři dějin umění, jehož tradice představovaná teoretickými pracemi profesorů Václava Richtera a Zdeňka Kudělky pokračuje v současnosti v seminářích profesora Jiřího Kroupy.

16,00 € Detail
Stavby, ktoré sa stali architektúrou
slovenský

Stavby, ktoré sa stali architektúrou

Peter Kresánek - SIMPLICISSMUS 2018, EAN: 9788096983926

Publikácia Stavby, ktoré sa stali architektúrou od historika architektúry a výtvarného umenia Petra Kresánka. Autor i vydavateľ, známej a vyhľadávanej rozsiahlej Ilustrovanej encyklopédie Slovenska, v tejto knihe opisuje a vysvetľuje, prečo boli zoskupenia pôvodných vidieckych stavieb v našich Karpatoch také krásne. Dokumentuje to fotografiami, ktoré vyhotovil pred polstoročím. Komentuje ich postrehmi estetiky prírody, estetiky umení a teórií architektúry a výtvarného umenia. Zdôrazňuje, že sú výsledkom potrieb, materiálových a technologických možností i mnohých ďalších objektívnych daností. Ich stavitelia a užívatelia ich netvorili zámerne. Ale krásu týchto kompozícií pochopili a zvečnili aj naši najvýznamnejší moderní maliari. V argumentácii sa autor publikácie opiera aj o teoretické práce významných svetových architektov a maliarov priekopníkov moderného umenia. Grafiku knihy obohacujú niektoré inšpirujúce citáty týchto osobností. Kniha je príspevkom do diskusie v období súčasného chaosu pôsobenia človeka v prostredí našej kultúrnej krajiny.

23,00 € Detail
Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
anglický

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Jindřich Vybíral - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2019, EAN: 9788087989845

Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Analyzuje stylovou fyziognomii obou reprezentativních interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbol dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží oba sály jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků.

32,00 € Detail
Konfiskované osudy
český

Konfiskované osudy

Kristina Uhlíková - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2019, EAN: 9788088283249

V centru pozornosti česko-německé publikace stojí proces záchrany, ale i devastace kulturně hodnotných předmětů z majetku postiženého poválečnými nacionálně motivovanými majetkovými represemi, a to se zvláštním důrazem na situaci v severních Čechách. Vzhledem k tomu, že pouhý popis odosobněných úředních mechanismů by sám o sobě nebyl schopen adekvátně přiblížit, co a proč se s těmito věcmi stalo, je k obecným kapitolám připojeno devatenáct případových studií sledujících konkrétní vybrané předměty dnes uložené ve veřejných sbírkách, objekty, jejichž zařízení původně tvořily, a osobnosti jejich posledních soukromých majitelů.

20,00 € Detail