0

Kategórie

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí
anglický

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Cyri Říha - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308577

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky.

21,11 € Detail
Expati – Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí
český

Expati – Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí

Adam Gebrian, Eugen Liška - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 2022, EAN: 9788088377474

Expati přináší příběhy, které se odehrávají doslova po celém světě. Od Spojených států amerických přes Velkou Británii, Portugalsko, Dánsko, Švýcarsko, Vietnam a Japonsko. Příběhy, v nichž se setkáte s takovými jmény světové architektury, jako jsou Norman Foster, Bjarke Ingels, Thomas Heatherwick, Kenzo Tange a další.

14,80 € Detail
Czech Secession Art and Architecture 1890-1914
anglický

Czech Secession Art and Architecture 1890-1914

Petr Wittlich - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024651330

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění.

70 € Detail
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích
český

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích

Dalibor Prix - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2022, EAN: 9788088283751

Příruční průvodce kapesního formátu je šestým svazkem z edice Monumenta Bohemiae et Moraviae a přibližuje dějiny a uměleckou výzdobu pozdně barokního kostela ve Velkých Heralticích, jedné z nejzajímavějších sakrálních staveb Georga Friedricha Ganse z poloviny 18. století.

3 € Detail
Moderní architektura
český

Moderní architektura

Kenneth Frampton - Nakladatelství Academia 2022, EAN: 9788020033710

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal na v prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem do Istanbulu na počátku roku 1935. Poté, co prošel Nizozemskem, Německem a dorazil do Vídně se zastávkou v Praze, se vydal dále slovanskými oblastmi, po proudu Dunaje do Maďarska, Sedmihradska, Rumunska a na Balkán.

33,63 € Detail
Karel Kotas
český

Karel Kotas

- Spolek Obecní dům Brno 2022, EAN: 9788090480698

Architekt Karel Kotas přichází do Moravské Ostravy na jaře roku 1925 do funkce stavebního dozoru při výstavbě Nové radnice. Kromě toho, že ovlivnil podobu této dominanty, záhy se začal podílet i na dalších projektech, souvisejících s proměnou ostravského průmyslového souměstí v industriální velkoměsto.

19,46 € Detail
Přivedli svět domů
český

Přivedli svět domů

Simona Binková (ed.) , Marie Fiřtová (ed.) , Jitka Škopová (ed.) - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308751

Projekt veřejnosti odvypráví příběh přátelství koželužského továrníka Josefa Binka s architektem Josefem Gočárem, který se začal odvíjet na samém počátku 20. století v malém městečku Krucemburk na Vysočině.

33,80 € Detail
Brno Architecture Manual. A Guide to Architecture 1946–1989
anglický

Brno Architecture Manual. A Guide to Architecture 1946–1989

Petra Hlaváčková , Lucie Valdhansová - Dům umění města Brna 2022, EAN: 9788070092088

The publication is a follow-up to the successful guide to interwar architecture - approximately two hundred interesting objects with basic information and black-and-white photographs are arranged in eleven routes leading from the center to the outskirts of Lesná, Juliánov or Bohunice.

27,45 € Detail
Brněnský architektonický manuál 2
český

Brněnský architektonický manuál 2

Petra Hlaváčková, Lucie Valdhansová - Dům umění města Brna 2022, EAN: 9788070092071

Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946–1989 Publikace navazuje na úspěšného průvodce meziválečnou architekturou – přibližně dvě stovky zajímavých objektů se základními informacemi a černobílými fotografiemi jsou seřazeny do jedenácti tras směřujících od centra až do okrajových částí Lesná, Juliánov nebo Bohunice.

27,45 € Detail
Architektonický Atlas Bratislava - Centrum 1990-2020
slovenský

Architektonický Atlas Bratislava - Centrum 1990-2020

Peter Žalman - Ing. Arch. Peter Žalman 2022, EAN: 9788057035022

Publikácia sa venuje rozvoju Centra mesta Bratislavy, je to prehľad architektúry mesta po roku 1990. Autorský výber obsahuje 346 položiek s popisom a fotografiou. Grafické riešenie publikácie dopĺňajú prehľadné mapky, schémy a tiež foto z dronu. Autor člení centrum mesta na niekoľko častí.

19,80 € Detail
PRIESTOR #3
anglický

PRIESTOR #3

Ivana Čobejová - Inštitút Slovenskej komory architektov 2022, EAN: 9788097358976

PRIESTOR #3 je ukončením mini-edície publikácii určených pre najmladšiu generáciu, ktorých cieľom je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako o disciplíne, ktorá sa zaoberá tvorbou priestoru, ktorý nás obklopuje. Približujeme v nej príbehy osobností, ktoré určovali jej smerovanie.

14,85 € Detail
CE ZA AR 2022
anglický

CE ZA AR 2022

- Inštitút Slovenskej komory architektov 2022, EAN: 9788097358990

Cena za architektúru CE ZA AR už 21 rokov upozorňuje na spoločenskú váhu architektúry a profesionálnych výkonov slovenských architektov a architektiek. Jeho prínos pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí je vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu ešte významnejší.

14,76 € Detail
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
český

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Jiří Kuthan, Jan Royt - Nakladatelství Lidové noviny 2022, EAN: 9788074228988

V žádném jiném monumentu nejsou tak výrazně vepsány dějiny českých zemí a jejich obyvatelstva jako právě tady. Svatovítskou katedrálu lze nahlížet a vykládat z rozmanitých úhlů, jež můžeme považovat za oprávněné, ale nelze nevnímat aureolu posvátnosti, která katedrálou prostupuje a vyzařuje z ní.

67,87 € Detail
Město v bouři
český

Město v bouři

Richard Biegel - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024652894

Kniha představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra Prahy v období, kdy se měnilo z malebného historického souměstí v ambiciózní velkoměsto. Téma otevírají první romantické zásahy, které městu daly nábřeží a promenády.

101,52 € Detail
Obrazový průvodce stavebními styly
český

Obrazový průvodce stavebními styly (Kulturní historie)

Petr Dvořáček - VYŠEHRAD 2022, EAN: 9788076017146

Slohová obdoí v minulosti zanechala výrazný otisk také ve vynikající architektuře na našem území. Bohatě fotograficky vybavený obrazový průvodce poslouží každému, kdo se chce v tomto bohatství zorientovat. Úvodní komentáře přehledně objasňují charakteristické slohové prvky, které jsou v další části bohatě ilustrovány na příkladech.

25,64 € Detail
Úžasné památky starých národů
český

Úžasné památky starých národů

Paul Bahn - Lingea s.r.o. CZ 2022, EAN: 9788075087614

Od pouští přes džungle, horské vrcholy, zákoutí rušných měst až po skryté hluboké jeskyně. Všude tam se nacházejí Úžasné památky starých národů, po kterých vás provede tato velkolepá publikace. Přináší nejen mimořádný pohled do historie, ale také inspiraci k cestování. Autor Paul Bahn je prehistorik, autor i editor řady knih a publikací.

25,11 € Detail
Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR
český

Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR

Lenka Křesadlová, Michaela Letá - Národní památkový ústav 2021, EAN: 9788087231579

Publikace se věnuje fenoménu orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. V rámci prováděného výzkumu byla v zahradách a parcích na území České republiky zaznamenána existence devíti desítek staveb odrážející zálibu v orientálních vzorech.

43,06 € Detail
Pernštejnský park a jeho památková obnova
český

Pernštejnský park a jeho památková obnova

Jana Kalábová, Michal Konečný - Národní památkový ústav 2021, EAN: 9788087967300

Brněnské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo kolektivní monografii věnovanou obnově parku pod hradem Pernštejnem Osvícenský park s řadou drobných staveb a sochařských děl, založený počátkem 19.

23,06 € Detail
Heimatstil
český

Heimatstil

Lubomír Zeman , Jan Konůpek - Národní památkový ústav 2021, EAN: 9788090686687

Publikace se zabývá specifikami architektury na území dnešního Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje od poloviny 19. století až po konec druhé světové války, tedy v období, kdy tato část česko-německého pohraničí byla osídlena českými Němci a tvořili zde německy hovořící architekti.

51,48 € Detail
Anatómia mesta
slovenský

Anatómia mesta

Elena Alexy - Boomboom 2022, EAN: 9788097129729

«Urbanizmus je hlboké pochopenie reality života.» Medzi architektmi, urbanistami a územnými plánovačmi snáď v súčasnosti nenájdeme nikoho, kto by počas štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave neprišiel do kontaktu s prof. Tiborom Alexym (1929 - 2018). Na Fakulte architektúry strávil vyše štyridsať rokov a patrí k legendárnym postavám tejto inštitúcie.

22,41 € Detail