0

Kategórie

Adolf Loos světoobčan
český

Adolf Loos světoobčan

J. Hájek, P. Krajči, M. Othová, M. Polák, M. Smetana, M. Szadkowska, V. Šlapeta - Národní technické muzeum 2021, EAN: 9788070373354

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN je doprovodnou publikací ke stejnojmenné výstavě, kterou u příležitosti 150. výročí narození světoznámého tvůrce moderní architektury Adolfa Loose (10. 12. 1870 23. 8. 1933) připravilo Muzeum města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Výstava se konala od 10. prosince 2020 do 3. října 2021.

30,94 € Detail
Urbanistický Atlas Bratislava. Zázemie 1990-2020+
slovenský

Urbanistický Atlas Bratislava. Zázemie 1990-2020+

Ing.arch. Peter Žalman - Ing. Arch. Peter Žalman 2022, EAN: 9788097011123

Publikácia sa venuje rozvoju 22 obcí okolo hraníc katastra Bratislavy, vzniku aglomerácie. Nová, nekoordinovaná zástavba zabrala cez 1.600 hektárov pôdy. Žije tu do 110 tisíc obyvateľov, z ktorých polovica denne dochádza do jadrového mesta- Bratislavy. Obce stále rastú, niektoré sa približujú, vytvárajú suburbiá s veľkosťou okresných miest. Čo s tým?

19,80 € Detail
400 let vil Benátska 1404–1797
český

400 let vil Benátska 1404–1797

Martin Kubelík, Kamila Kubelíková - Jalna 2022, EAN: 9788088421016

Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období.

39,29 € Detail
Mýtus architekta - Jan Kotěra 150
anglický

Mýtus architekta - Jan Kotěra 150

Helena Čapková, Ladislav Zikmund-Lender - Akademie výtvarných umění 2022, EAN: 9788090712850

Kniha, vydaná ke 150. výročí narození architekta, designéra, výtvarníka, pedagoga, organizátora a urbanisty Jana Kotěry, obsahuje deset kapitol od historiček a historiků architektury obsahujících nové interpretace Kotěrova díla a jeho témata, jimž dosud nebyla věnována pozornost.

52 € Detail
Portály z okruhu Benedikta Rieda II
český

Portály z okruhu Benedikta Rieda II

Michaela Ramešová - Tomáš Halama 2021, EAN: 9788087082423

Díky přestavbě Starého královského paláce Pražského hradu, které se koncem 15. století ujal Benedikt Ried, se architektonické dění v Čechách octlo na špici stavitelské scény Evropy.

15,65 € Detail
Jaroslav Prokeš
český

Jaroslav Prokeš

Jaroslav Prokeš - Technická univerzita v Liberci 2022, EAN: 9788074945557

Monografie přináší průřez téměř desetiletou prací Jaroslava Prokeše, věnujícího se venkovním i galerijním instalacím, jejichž časové trvání bylo zpravidla omezené.

34,90 € Detail
Jan Stolín - AEREAS
český

Jan Stolín - AEREAS

Karel Srp, Radka Folprechtová, Jan Stolín - Technická univerzita v Liberci 2021, EAN: 9788074945540

Monografie uvádí do rozsáhlého díla Jana Stolína, dlouhodobě se zabývajícího instalacemi v galerijním prostoru i venkovním prostředí, jednoduchými trojrozměrnými tělesy, obohacenými o ventilátory, a kresbami pastelem.

44,63 € Detail
Karel Malich & utopické projekty / Karel Malich & Utopian Projects
anglický

Karel Malich & utopické projekty / Karel Malich & Utopian Projects

Denisa Kujelová - Fait Gallery 2022, EAN: 9788090844605

Publikace rozvádí a kontextualizuje téma Malichových utopických projektů v rámci soudobých architektonických vizí i sociálních a environmentálních témat. Obsahuje texty dobových a současných teoretiků a především rozsáhlou fotodokumentaci skic, modelů i realizací, které se podařilo dohledat a vzájemně propojit.

42,30 € Detail
Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku
slovenský

Tradičné staviteľstvo a slohová architektúra na Slovensku

Karol Strelec - VEDA vydavatelstvo 2022, EAN: 9788022419284

Po prvýkrát sa k čitateľovi dostáva v knižnej podobe spracovaná téma o vzájomných vzťahoch tradičného staviteľstva a slohovej architektúry na Slovensku v ich dejinnom vývoji.

18,52 € Detail
Ósaka 1970
anglický

Ósaka 1970

- Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2022, EAN: 9788088283591

Kniha se zaměřuje na architektonické dění na Světové výstavě (Expo) v Ósace v roce 1970. Přináší novou interpretaci československého pavilonu, díla architektonického tria Rudiš, Palla a Jenček společně s týmem výtvarníků.

18 € Detail
Čeští architekti a stavitelé v 19. století
český

Čeští architekti a stavitelé v 19. století

Tomáš Korbel - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2022, EAN: 9788075710871

Publikace se zaměřuje na téma profesního a společenského vzestupu českých architektů a stavitelů v 19. století.

15 € Detail
Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov
slovenský

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov

Pavol Pauliny - PostScriptum, s.r.o. 2022, EAN: 9788082180087

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom kolokviu konanom pri príležitosti ukončenia rozsiahleho pamiatkového výskumu Kostola sv. Mikuláša v roku 2019.

11,34 € Detail
Materiál a materialita v architektuře v rámci brněnské školy dějin umění
český

Materiál a materialita v architektuře v rámci brněnské školy dějin umění

Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková - Books & Pipes Publishing 2022, EAN: 9788074852480

Jakou roli mají materiály a materialita v architektuře napříč staletími? A jaké je jejich místo v rámci teoretického uvažování historiků dějin umění a architektů?

18,83 € Detail
Plánování města
český

Plánování města

Michal Kohout, David Tichý - CVUT Praha 2022, EAN: 9788001068793

Publikace fakultního ateliéru KohoutTichý, za nímž stojí prof. Ing. arch. Michal Kohout a doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., předkládá komplexní pohled na urbanistický rozvoj. Integruje principy udržitelného rozvoje s pochopením měřítkových souvislostí vystavěného prostředí a koordinace jeho jednotlivých složek.

20,73 € Detail
Nové milénium 2000-2018
slovenský

Nové milénium 2000-2018

Imro Vaško - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308737

Nové milénium je autorskou studií pohybu architektonického myšlení po skončení postmodernismu a 20. století a nástupu nových architektonických paradigmat v novém miléniu. Pokud je 20.

15,23 € Detail
Moderná Bratislava
slovenský

Moderná Bratislava

Peter Szalay - Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2022, EAN: 9788056909690

Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa sa Bratislava postupne začína meniť na modernú metropolu. Zriaďujú sa nové inštitúcie, prichádzajú českí úradníci, buduje sa štátna správa. Mení sa duch mesta z ospalého, kedysi významného a bohatého korunovačného mesta sa stáva živé dynamické moderné mesto.

12,66 € Detail
Středověké venkovské kostely východních Čech. I. Archidiakonát hradecký do roku 1378
český

Středověké venkovské kostely východních Čech. I. Archidiakonát hradecký do roku 1378

Dalibor Prix, Eliška Racková, Jiří Slavík - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2022, EAN: 9788088283553

Kniha vychází z výsledků pětiletého systematického studia středověké východočeské sakrální architektury. Množství dosažených zjištění dovoluje představit románské a gotické východočeské církevní stavby v uceleném pohledu, který pro severovýchodočeské teritorium dosud nebyl publikován.

27,50 € Detail
Moderní žena - architektka / Modern Woman - Architect
anglický

Moderní žena - architektka / Modern Woman - Architect

Helena Huber-Doudová - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308348

Výchozím bodem publikace je emancipační potenciál ženských protagonistek moderny a Bauhausu, jejich role a úspěchy na příkladech z České republiky, Německa, Polska, Maďarska a Estonska v posledních více než sto letech.

26,23 € Detail
Budoucnost je skryta v přítomnosti / The Future Is Hidden in the Present
anglický

Budoucnost je skryta v přítomnosti / The Future Is Hidden in the Present

Veronika Rollová, Karolína Jirkalová - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308539

Československá architektura po druhé světové válce prošla radikální proměnou. Byly na ni kladeny nové politické a společenské požadavky, došlo k transformaci její institucionální struktury a v architektonických kruzích byla reformulována aktuální témata a problémy.

21,11 € Detail
Ako sa číta architektúra
slovenský

Ako sa číta architektúra

Imrich Pleidel - Modrý Peter 2021, EAN: 9788082450074

21,78 € Detail