0

Kategórie

Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku
slovenský

Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku

Marek Druga - VEDA vydavatelstvo 2022, EAN: 9788022419963

Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku So stredovekým benediktínskym mníšstvom sa v súčasnosti spája predovšetkým predstava komunít rehoľníkov, ktoré sa uzatvárali pred vonkajším svetom za múrmi kláštorov a ktorých duchovným spojivom bola Regula sv. Benedikta.

25,65 € Detail
Architektonické Struktury / Architectural Structures
český

Architektonické Struktury / Architectural Structures

Jaroslav Drápal - VUTIUM 2022, EAN: 9788021458581

Kniha Architektonické struktury je vysokoškolským učebním textem, který shrnuje dlouholeté pedagogické a profesní zkušenosti doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala, CSc. (* 1934) na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

20,44 € Detail
Zóna setkávání
český

Zóna setkávání

Vojtěch Novotný, Karel Hájek - CVUT Praha 2023, EAN: 9788001070567

V Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů. Uplatňování zón setkávání (sdílených prostorů) může být v řadě případů optimální reakcí na požadavky aplikace principů trvale udržitelné mobility a podpory pěší dopravy.

21,10 € Detail
Cesty k novému stavebnímu slohu
český

Cesty k novému stavebnímu slohu

Rudolf Steiner - Franesa 2023, EAN: 9788088337522

Stavbou prvního Goetheana založil Rudolf Steiner nový stavební sloh, nový, převratný směr architektury. V přednáškách vysvětluje jeho principy, které vycházejí z naléhavých potřeb současné epochy ve vývoji lidstva, a ukazuje též zákonitosti vývoje architektury jako takové.

20,30 € Detail
Čierne diery: Elektrárne
slovenský

Čierne diery: Elektrárne

kolektív - Čierne diery, o. z. 2022, EAN: 9788097355036

Veľká kniha architektúry elektrární na Slovensku – od historických vodných a tepelných elektrární až po atómové stroje. Na Slovensku sa dodnes zachovali závody, ktoré sú funkčnými múzeami. Nezmenili sa od čias, keď vyplával Titanic, a naďalej dodávajú elektrickú energiu do siete, kým im má kto vymieňať súčiastky.

65 € Detail
Bydlení
český

Bydlení

Iva Potůčková - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2023, EAN: 9788088308621

Publikace je určena studentům, designérům a architektům, kteří se zabývají zařizováním bytového interiéru. Cílem publikace je vysvětlit základní vztah mezi rozměry lidského těla, parametry nábytku a volného prostoru v bytě. Důležité jsou nejen průměrné rozměry populace, ale i specifické potřeby konkrétního klienta či člena domácnosti.

25,38 € Detail
Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění
český

Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění

Tereza Horáková, Veronika Řezníčková - Books & Pipes Publishing 2023, EAN: 9788074852664

Jaký je význam pojmů zadání, umělecká úloha a funkce? Jak je můžeme chápat, aplikovat a zkoumat v architektuře či ve výtvarném umění? A jsou uvedené pojmy stále ještě aktuální?

27,18 € Detail
Making Architecture
anglický

Making Architecture

Steven Holl - Galerie výtvarného umění v Ostravě 2023, EAN: 9788090741973

První česko-anglická monografie mezinárodně uznávaného amerického architekta Stevena Holla vznikla jako doprovodná publikace k světovému turné jeho putovní výstavy nazvané Making Architecture.

28,71 € Detail
Boj o ulicu
slovenský

Boj o ulicu

Janette Sadik-Khan, Seth Solomonow - 82 BOOK AND DESIGN SHOP 2023, EAN: 9788097374198

Červené stoličky, bus pruhy, kvetináče, dočasné námestia; prv než sa objavili v Bratislave a iných mestách sveta, spôsobili revolúciu v New Yorku. Janette Sadik-Khan, komisárka pre dopravu mesta New York, ktorá stála za jeho radikálnou premenou, prináša cenné know-how o tom, ako vyhrať boj za udržateľné, prosperujúce a bezpečné mestá budúcnosti.

19,80 € Detail
Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí
anglický

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Cyri Říha - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308577

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky.

24,70 € Detail
Expati – Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí
český

Expati – Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí

Adam Gebrian, Eugen Liška - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 2022, EAN: 9788088377474

Expati přináší příběhy, které se odehrávají doslova po celém světě. Od Spojených států amerických přes Velkou Británii, Portugalsko, Dánsko, Švýcarsko, Vietnam a Japonsko. Příběhy, v nichž se setkáte s takovými jmény světové architektury, jako jsou Norman Foster, Bjarke Ingels, Thomas Heatherwick, Kenzo Tange a další.

17,32 € Detail
Czech Secession Art and Architecture 1890-1914
anglický

Czech Secession Art and Architecture 1890-1914

Petr Wittlich - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024651330

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění.

70 € Detail
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích
český

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích

Dalibor Prix - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2022, EAN: 9788088283751

Příruční průvodce kapesního formátu je šestým svazkem z edice Monumenta Bohemiae et Moraviae a přibližuje dějiny a uměleckou výzdobu pozdně barokního kostela ve Velkých Heralticích, jedné z nejzajímavějších sakrálních staveb Georga Friedricha Ganse z poloviny 18. století.

3 € Detail
Moderní architektura
český

Moderní architektura

Kenneth Frampton - Nakladatelství Academia 2022, EAN: 9788020033710

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal na v prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem do Istanbulu na počátku roku 1935. Poté, co prošel Nizozemskem, Německem a dorazil do Vídně se zastávkou v Praze, se vydal dále slovanskými oblastmi, po proudu Dunaje do Maďarska, Sedmihradska, Rumunska a na Balkán.

39,36 € Detail
Karel Kotas
český

Karel Kotas

- Spolek Obecní dům Brno 2022, EAN: 9788090480698

Architekt Karel Kotas přichází do Moravské Ostravy na jaře roku 1925 do funkce stavebního dozoru při výstavbě Nové radnice. Kromě toho, že ovlivnil podobu této dominanty, záhy se začal podílet i na dalších projektech, souvisejících s proměnou ostravského průmyslového souměstí v industriální velkoměsto.

22,77 € Detail
Přivedli svět domů
český

Přivedli svět domů

Simona Binková (ed.) , Marie Fiřtová (ed.) , Jitka Škopová (ed.) - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2022, EAN: 9788088308751

Projekt veřejnosti odvypráví příběh přátelství koželužského továrníka Josefa Binka s architektem Josefem Gočárem, který se začal odvíjet na samém počátku 20. století v malém městečku Krucemburk na Vysočině.

33,80 € Detail
Brno Architecture Manual. A Guide to Architecture 1946–1989
anglický

Brno Architecture Manual. A Guide to Architecture 1946–1989

Petra Hlaváčková , Lucie Valdhansová - Dům umění města Brna 2022, EAN: 9788070092088

The publication is a follow-up to the successful guide to interwar architecture - approximately two hundred interesting objects with basic information and black-and-white photographs are arranged in eleven routes leading from the center to the outskirts of Lesná, Juliánov or Bohunice.

32,13 € Detail
Brněnský architektonický manuál 2
český

Brněnský architektonický manuál 2

Petra Hlaváčková, Lucie Valdhansová - Dům umění města Brna 2022, EAN: 9788070092071

Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946–1989 Publikace navazuje na úspěšného průvodce meziválečnou architekturou – přibližně dvě stovky zajímavých objektů se základními informacemi a černobílými fotografiemi jsou seřazeny do jedenácti tras směřujících od centra až do okrajových částí Lesná, Juliánov nebo Bohunice.

32,13 € Detail
Architektonický Atlas Bratislava - Centrum 1990-2020
slovenský

Architektonický Atlas Bratislava - Centrum 1990-2020

Peter Žalman - Ing. Arch. Peter Žalman 2022, EAN: 9788057035022

Publikácia sa venuje rozvoju Centra mesta Bratislavy, je to prehľad architektúry mesta po roku 1990. Autorský výber obsahuje 346 položiek s popisom a fotografiou. Grafické riešenie publikácie dopĺňajú prehľadné mapky, schémy a tiež foto z dronu. Autor člení centrum mesta na niekoľko častí.

19,80 € Detail
PRIESTOR #3
anglický

PRIESTOR #3

Ivana Čobejová - Inštitút Slovenskej komory architektov 2022, EAN: 9788097358976

PRIESTOR #3 je ukončením mini-edície publikácii určených pre najmladšiu generáciu, ktorých cieľom je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako o disciplíne, ktorá sa zaoberá tvorbou priestoru, ktorý nás obklopuje. Približujeme v nej príbehy osobností, ktoré určovali jej smerovanie.

14,85 € Detail