0

Knihy

Kategórie

Poválečná architektura jako památka
český

Poválečná architektura jako památka

Matyáš Kracík, Anna Schránilová, Kateřina Houšková, Hedvika Křížová - Národní památkový ústav 2023, EAN: 9788074801884

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor. Přitom již od jejich vzniku uplynulo několik desítek let, tedy doba, kterou odborná i širší veřejnost často podmiňuje nárok na památkovou ochranu.

45,71 € Detail
Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál
český

Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál

Zdeněk Chudárek, kolektiv - Národní památkový ústav 2022, EAN: 9788074801570

Této kolektivní monografii předcházel záměr připravit sborník z konference věnované románskému portálu v západním průčelí plaského konventního kostela. Konference plánovaná na 12. března 2020 byla na poslední chvíli odvolána s ohledem na vypuknutí pandemie Covid.

65,29 € Detail
Kostol a farnosť svätého Martina v Martine
slovenský

Kostol a farnosť svätého Martina v Martine

Ján Januš - Vydavateľstvo P + M 2024, EAN: 9788089410675

Kniha prináša čitateľovi fakty o dejinách rímskokatolíckej cirkvi v Martine a to zhruba v dvoch dejových líniách. Prvá hovorí o cirkevných stavbách, ktoré predchádzali dnešnému kostolu a potom sa venuje vzniku a vývoju dnes existujúceho chrámu.

50 € Detail
Slavatovský palác
český

Slavatovský palác

Martin Mádl (ed.), Radka Heisslerová (ed.),Tadeáš Kadlec (ed.) - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2024, EAN: 9788088283768

Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635–1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady.

35 € Detail
Metodika identifikácie a výskumu historických krovov
slovenský

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov

Ľubomír Suchý, Daniela Zacharová a kol. - Pamiatkový úrad SR 2018, EAN: 9788089175857

Cieľom predloženej metodiky je pomôcť rozpoznať historický krov, zvládnuť jeho rámcové časové a konštrukčné zaradenie, spresniť terminológiu tvarov a častí striech, konštrukčných prvkov, tesárskych spojov a spojovacieho materiálu.

8,74 € Detail
Člověk člověku
český

Člověk člověku

Dominika Grygarová, Alena Kotyza, Jitka Škopová, Tomáš Zapletal - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2024, EAN: 9788088308959

Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890–1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě.

43,95 € Detail
Abcd
český

Abcd

Karel Císař - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2024, EAN: 9788088308904

Publikace formou fotografické dokumentace a podrobného komentáře zpřístupňuje nejvýznamnější ukázky funkcionalistické typografie ze soukromé sbírky pedagoga UMPRUM Karla Císaře. Autor tím navazuje na podobně koncipované předešlé monografie Zdeňka Primuse či Johna Vloemanse.

24,75 € Detail
Architekt Bedřich Bendelmayer
český

Architekt Bedřich Bendelmayer

Jana Kleinová - Národní technické muzeum 2023, EAN: 9788070373057

Bedřich Bendelmayer (1871–1932) patřil k významným představitelům pražské moderny a meziválečného moderního klasicismu. Bendelmayerova práce byla zpočátku ovlivněna tvorbou jeho učitele, profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna. Ve stylu florální secese a později geometrické moderny tvořil Bendelmayer zhruba do první světové války.

28,05 € Detail
Sedm světel architektury
český

Sedm světel architektury

John Ruskin - Malvern 2024, EAN: 9788075304674

John Ruskin byl jedním z nejvlivnějších myslitelů 19. století. V širším povědomí figuruje především jako podporovatel Williama Turnera a prerafaelitů, případně jako neúspěšný manžel, jehož selhání nepřestalo budit voyeurskou zvědavost.

17,72 € Detail
Rodinné domy 2024
slovenský

Rodinné domy 2024

neznámy autor - Sikard s.r.o. 2023, EAN: 9788089886104

Katalóg projektov rodinných domov na rok 2024 prezentuje výber z vyše 500 projektov, ktoré poskytujú so zrkadlovými obrazmi 1020 projektových riešení. Doposiaľ nepublikované novinky sú v tematických skupinách ELEMENT a QUADRUM, ide o úsporné rodinné domy, ktoré sú vyprojektované v súlade s trvalo udržateľným rozvojom bývania.

4,05 € Detail
Raumplan a současná architektura / Raumplan and Contemporary Architecture
anglický

Raumplan a současná architektura / Raumplan and Contemporary Architecture

neznámy autor - Architectura, o.s. 2023, EAN: 9788074946776

Kniha se tematicky zaměřuje na tvorbu Adolfa Loose v širších souvislostech, jež vedou až k současnému architektonickému dění. Jednotliví autoři a autorky mezinárodního kolektivu se soustředili jak na jeho ideje a tvorbu, tak na příklady přímých i méně zřejmých návazností na jeho dílo.

43,95 € Detail
Stanice
slovenský

Stanice

Peter Korček - 82 BOOK AND DESIGN SHOP 2023, EAN: 9788069000025

7 príbehov, 54 železničných staníc, 151 veľkoformátových farebných fotografií. Fotograf Peter Korček zachytáva vo svojej najnovšej knihe pestrý, no miznúci svet starých železničných staníc na Slovensku.

40,50 € Detail
DTM – Historie technické mapy v Praze
český

DTM – Historie technické mapy v Praze

Václav Čada, Jiŕí Roun, Pavel Fuchs - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 2023, EAN: 9788088377542

V roce 2024 se spustí nová Digitální technická mapa krajů. Jedná se o důležitý podklad pro územní plánování, stavební řízení, přípravu investic, správu sítí technické a dopravní infrastruktury nebo správu majetku. Co jí ale předcházelo? Jak vypadalo mapování Prahy před sto nebo dvě stě lety?

14,36 € Detail
Vzpomínky hlavního architekta Prahy
český

Vzpomínky hlavního architekta Prahy

Blahomír Borovička, Martina Koukalová, Petr Roubal - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2023, EAN: 9788072852826

Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka role expertů v normalizačním Československu, asanace, ale i památková péče. To jsou témata, která přináší vzpomínky hlavního architekta Prahy Blahomíra Borovičky (1923-2004).

14,36 € Detail
A ten chrám jste vy
český

A ten chrám jste vy

Anna Boučková - Filozofická fakulta UK v Praze 2023, EAN: 9788076711198

Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti

18,15 € Detail
Antonín Raymond in Japan 1948–1976 recollections of friends
japonský

Antonín Raymond in Japan 1948–1976 recollections of friends

Helena Čapková, Kōichi Kitazawa - Univerzita Karlova 2023, EAN: 9788024653303

Bohatě ilustrovaná, anglicko-japonská publikace o poválečném díle Noémi (1889–1980) a Antonína Raymondových (1888–1976) přibližuje čtenářům svět architektů a jejich spolupracovníků, kteří obnovili Japonsko na troskách druhé světové války.

44,55 € Detail
CE ZA AR 2023
anglický

CE ZA AR 2023

neznámy autor - Inštitút Slovenskej komory architektov 2023, EAN: 9788097452018

SK Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je len prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť ich najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na úlohu architektúry pri rozvoji spoločnosti, zlepšovaní kvality prostredia pre život a prácu, ako aj pri tvorbe nových kultúrnych hodnôt.

23,75 € Detail
Jak vytvořit domov elegantně a udržitelně podle Lucie Volfové
český

Jak vytvořit domov elegantně a udržitelně podle Lucie Volfové

Lucie Volfová - VOLFOVÁ ART DESIGN 2023, EAN: 9788011036300

Lucie Volfová ve své knize nabízí čtenářům návod, jak navrhnout bydlení s nadčasovým a udržitelným designem, které se jen tak neokouká. Díky mnohaletým zkušenostem a praxi interiérové designérky přináší veškeré informace, které k plánování a rekonstrukci domova potřebujete.

96,20 € Detail
Teorém kamenné zahrady
český

Teorém kamenné zahrady

Matouš Lipus, David Bláha, Klára Krásenská - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2023, EAN: 9788088308829

Kniha Teorém kamenné zahrady unikátním způsobem mapuje prostředí střešovického ateliéru Bohumila Kafky s přilehlou zahradou, přičemž hranice mezi oběma prostory je nejasná a propustná. Kniha znejišťuje jak utilitární vnímání místa, tak jeho jasně konturovanou interpretaci.

22,27 € Detail
Urbanistický Atlas Bratislava 2022
anglický

Urbanistický Atlas Bratislava 2022

Peter Žalman - Ing. Arch. Peter Žalman 2023, EAN: 9788097011154

Publikácia sa venuje prezentácii Urbanistickej štruktúry a členenia mesta, katastra Bratislavy. Tieto témy súvisia s návrhom nového územného plánu, ktorý by mal obsahovať hranice zastavaného a zastaviteľného územia mesta. Kataster Bratislavy má dnes zhruba tretinu zastavaného územia, tretinu tvoria zeleň, lesy a tretina plochy je nezastavaná.

19,80 € Detail