0

Kategórie

Art Nouveau Prague
anglický

Art Nouveau Prague

Petr Wittlich - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024642932

Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní proměnou: stává se opět reprezentačním centrem života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s požadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez rozsáhlejší asanace pražského Starého Města. Vedle staveb v historizujících slozích začínají vznikat veřejné budovy, hotely, restaurace, pavilony a obytné domy podle principů nového stylu secese. V dekorativním secesním stylu, který získal sympatie i svým francouzským původem, bylo přestavěno hlavní pražské nádraží, výraznou secesní dominantou se stala reprezentační stavba české pražské majority Obecní dům, zpřístupněný počátkem roku 1912. Současně se v moderní pražské architektuře otevřela její další významná kapitola kubismus. Komentátorem formování moderní Prahy se stal vynikající, všeobecně respektovaný historik umění Petr Wittlich. Jeho pojímání secese nejen jako stylu, ale i hnutí získávajícího prostor pro rozvoj individuální umělecké kreativity, přivádí čtenáře ke vnímání širších souvislostí proměn Prahy na přelomu století. Překlad českého vydání z r. 2017.

19,74 € Detail
Vladimír Dedeček Interpretácie architektonického diela
slovenský

Vladimír Dedeček Interpretácie architektonického diela

Monika Mitášová, Marian Zervan, Hertha Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada - Slovenská národná galéria 2019, EAN: 9788080591984

Interpretačnú publikáciu autorovho diela editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Táto kniha predstavuje textovú, architektonickú a fotografickú interpretáciu štyroch významných a súčasne najviac diskutovaných Dedečkových architektonických diel a spolu s nimi prináša aj zdroje na rozšírenie sformulovanej metodológie a postupov interpretácie ďalších kľúčových Dedečkových diel 60. 90. rokov 20. storočia. Okrem návrhu a príkladov nových interpretačných možností utvára predpoklady nezaujatej diskusie o Dedečkovom architektonickom diele, ale aj o interpretácii architektonického diela vôbec. Rovnako ako prvá kniha, aj táto zámerne nadobúda formu pracovných zošitov, s úmyslom poskytnúť čitateľom otvorený komplexný prístup k architektonickému mysleniu významného slovenského tvorcu architektúry druhej polovice 20. storočia. Autormi dobových fotografií sú spravidla interní fotografi a fotografky ČSTK / TASR, Stavoprojektu, SNG a významní fotografi architektúry Rajmund Müller a Ľubo Stacho.

56,40 € Detail
C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Funkčné mesto
slovenský

C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Funkčné mesto

Martin Zaiček, Peter Szalay - Archimera 2018, EAN: 9788097234171

C20 je séria knižných vreckových sprievodcov, ktoré vás prevedú architektúrou 20. storočia. Publikácia slúži ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou. Vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšuje povedomie o architektonických kvalitách minulého storočia a posilňuje záujem o i menej známe budovy. Za sprievodcom C20 stojí občianske združenie Archimera a umelecká skupina Opustená (re)kreácia. Sprievodca C20 pre hlavné mesto Bratislavu má dva diely, pričom každý obsahuje 50 stavieb, ktoré by jeho obyvateľovi alebo návštevníkovi nemali ostať neznáme.

7,00 € Detail
C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Moderné centrum
slovenský

C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy - Moderné centrum

Martin Zaiček, Peter Szalay - Archimera 2018, EAN: 9788097234164

C20 je séria knižných vreckových sprievodcov, ktoré vás prevedú architektúrou 20. storočia. Publikácia slúži ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou. Vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšuje povedomie o architektonických kvalitách minulého storočia a posilňuje záujem o i menej známe budovy. Za sprievodcom C20 stojí občianske združenie Archimera a umelecká skupina Opustená (re)kreácia. Sprievodca C20 pre hlavné mesto Bratislavu má dva diely, pričom každý obsahuje 50 stavieb, ktoré by jeho obyvateľovi alebo návštevníkovi nemali ostať neznáme.

7,00 € Detail
Volmanova vila
český

Volmanova vila

Jolana Tothová, Marek Tichý, Radomíra Sedláková - ARGO spol. s r.o. 2020, EAN: 9788025728550

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha Volmanova vila klenot české meziválečné architektury je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu. Část textů je věnována autorům vily, době jejího vzniku i dílu významného českého podnikatele Josefa Volmana, zakladatele závodu, který dal vzniknout legendární české značce obráběcích strojů i současné tváři města Čelákovice, a také osudům jeho rodiny, které byly stejně pohnuté jako osud samotného domu. To vše se prolíná s úvahami historiků a architektů o kompozici domu, jeho estetice, atmosféře, expresi i řádu, které jsou poselstvím pro současnou dobu.

24,74 € Detail
Příběhy slavných vil renesančního Říma
český

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Jana Máchalová, Ivan Chvatík - Filosofia 2019, EAN: 9788070075951

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin, které předurčily moderní Evropu. Vzhledem k tomu, že zachycené vily si nechali stavět papežové či vysocí funkcionáři jejich dvorů, jde o pohled z perspektivy centra tehdejšího světa. Kniha zachybuje proměny společnosti, odhaluje, jak se renesanční životní styl vycházející ze znovuobjevené antiky, propojený s kultem přírody a rozvinutím lidské přirozenosti, postupně proměňoval směrem k barokní exaltovanosti a zbožnosti. Text je bohatě prokládán fotografickou dokumentací. Výkladem alegoricko-symbolického významu výzdoby vil poutavě zasvěcuje do renesančního myšlení.

32,43 € Detail
Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici
slovenský

Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici

Tomáš Janura, Michaela Haviarová - Spoločnosť Kolomana Sokola 2018, EAN: 9788089756162

Publikácia predstavuje piaty diel série, ktorej ambíciou je postupne spracovať kaštiele a kúrie na celom území Slovenska. V každej knihe nájde čitateľ nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, ktoré do neho neboli zaevidované. Predchádzajúce diely boli venované Liptovskej, Oravskej, Turčianskej a Zvolenskej stolici. V knihe venovanej Spišskej stolici bolo spracovaných 82 šľachtických sídiel, z toho 29 kaštieľov a 53 kúrií. V zozname štátom chránených pamiatok sa nachádza 21 kaštieľov a 18 kúrií. Heslá autori rozdelili podľa súčasného administratívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých rezidenciách, v závislosti od stavu poznania, obsahujú dlhšie alebo kratšie texty o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji a pri časti objektov aj o priľahlých záhradách alebo parkoch. Pri celkovom pohľade na stav zachovania a okolitého urbanizmu sa ukázalo, že najhoršie dopadli Hôrka a Slovenská Ves, kde došlo k najväčšiemu úbytku objektov a znehodnoteniu urbanizmu v dôsledku novej výstavby a nezáujmu o chátrajúce objekty. Pozoruhodne sa dosiaľ udržala pomerne málo narušená urbanistická štruktúra Čenčíc, ktoré dnes tvoria miestnu časť Jánoviec. V poslednej dobe ožili turistickým ruchom aj z pohľadu laickej verejnosti pozabudnuté kaštiele v Bijacovciach a miestnej časti Žehry, Hodkovciach.

26,00 € Detail
Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění
český

Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění

Jan Galeta, Petra Lexová, Lenka Vrlíková - Books & Pipes Publishing 2018, EAN: 9788074851650

Kam sahají kořeny zájmu architektů a teoretiků o prostor v architektuře a jakou proměnu prodělal v průběhu 20. století? Kolektivní monografie Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění představuje pětici textů českých historiků umění, prezentujících rozdílné metodické přístupy výzkumu tohoto tématu v současné teorii architektury. Publikace si všímá pojetí prostoru v dílech vybraných světových architektů Leopolda Bauera, Ludwiga Miese van der Rohe, Alvara Aalta nebo Ricka Joye. Zároveň reflektuje způsob, jakým byl prostor v architektuře zkoumán v rámci dějin umění a architektury od konce 19. století do současnosti. Zvláštní pozornost je pak věnována výuce architektonického prostoru na brněnském Semináři dějin umění, jehož tradice představovaná teoretickými pracemi profesorů Václava Richtera a Zdeňka Kudělky pokračuje v současnosti v seminářích profesora Jiřího Kroupy.

16,22 € Detail
Stavby, ktoré sa stali architektúrou
slovenský

Stavby, ktoré sa stali architektúrou

Peter Kresánek - SIMPLICISSMUS 2018, EAN: 9788096983926

Publikácia Stavby, ktoré sa stali architektúrou od historika architektúry a výtvarného umenia Petra Kresánka. Autor i vydavateľ, známej a vyhľadávanej rozsiahlej Ilustrovanej encyklopédie Slovenska, v tejto knihe opisuje a vysvetľuje, prečo boli zoskupenia pôvodných vidieckych stavieb v našich Karpatoch také krásne. Dokumentuje to fotografiami, ktoré vyhotovil pred polstoročím. Komentuje ich postrehmi estetiky prírody, estetiky umení a teórií architektúry a výtvarného umenia. Zdôrazňuje, že sú výsledkom potrieb, materiálových a technologických možností i mnohých ďalších objektívnych daností. Ich stavitelia a užívatelia ich netvorili zámerne. Ale krásu týchto kompozícií pochopili a zvečnili aj naši najvýznamnejší moderní maliari. V argumentácii sa autor publikácie opiera aj o teoretické práce významných svetových architektov a maliarov priekopníkov moderného umenia. Grafiku knihy obohacujú niektoré inšpirujúce citáty týchto osobností. Kniha je príspevkom do diskusie v období súčasného chaosu pôsobenia človeka v prostredí našej kultúrnej krajiny.

23,00 € Detail
Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
anglický

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Jindřich Vybíral - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2019, EAN: 9788087989845

Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Analyzuje stylovou fyziognomii obou reprezentativních interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbol dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží oba sály jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků.

32,90 € Detail
Konfiskované osudy
český

Konfiskované osudy

Kristina Uhlíková - Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2019, EAN: 9788088283249

V centru pozornosti česko-německé publikace stojí proces záchrany, ale i devastace kulturně hodnotných předmětů z majetku postiženého poválečnými nacionálně motivovanými majetkovými represemi, a to se zvláštním důrazem na situaci v severních Čechách. Vzhledem k tomu, že pouhý popis odosobněných úředních mechanismů by sám o sobě nebyl schopen adekvátně přiblížit, co a proč se s těmito věcmi stalo, je k obecným kapitolám připojeno devatenáct případových studií sledujících konkrétní vybrané předměty dnes uložené ve veřejných sbírkách, objekty, jejichž zařízení původně tvořily, a osobnosti jejich posledních soukromých majitelů.

20,21 € Detail
Triumf mesta
slovenský

Triumf mesta

Edward Gleaser - Premedia 2018, EAN: 9788081597732

Jeden z najvýznamnejších ekonómov mesta prichádza s prelomovou knihou, ktorá mení naše nazeranie na mestá. Amerika by bez veľkých miest nebola Amerikou, ale napriek tomu majú veľkomestá zlú povesť: hovorí sa o nich, že sú špinavé, chudobné, nezdravé a škodia životnému prostrediu. Je to však pravda? Edward Glaeser vo svojej knihe tvrdí, že práve veľkomestá sú najzdravšie, najzelenšie a najbohatšie v ekonomickom aj kultúrnom zmysle. Vydáva sa do histórie a cestuje po celom svete, pričom opisuje, ako veľkomestá fungujú a ako ľudstvo vďaka nim napreduje. Glaeser je odvážny reportér a šikovný analytik, ktorý presvedčivo a naliehavo vysvetľuje, prečo sú mestá výnimočné a dôležité. Výsledkom jeho výskumu je množstvo dôkazov o tom, že práve veľkomestá sú tým najlepším vynálezom v histórii ľudstva a zároveň aj našou najväčšou nádejou do budúcnosti.

15,95 € Detail
Katolícke kostoly na historických pohľadniciach
slovenský

Katolícke kostoly na historických pohľadniciach

Tibor Verzál - Dobrá kniha 2018, EAN: 9788081912160

Zapálený zberateľ a milovník umenia i histórie Tibor Verzál sa podujal prezentovať vo výpravnej publikácii historické pohľadnice slovenských kostolov. Dovedna ich je 450. Okrem dôkladného zberateľského výskumu je kniha hodnotná svojím vkusným grafickým spracovaním a členením podľa jednotlivých biskupstiev. V rámci biskupstiev sú kostoly zoradené podľa obcí abecedne, pričom popredné miesto má vždy katedrála a významné pútnické miesto v diecéze. Pri každom kostole nájde čitateľ jeho titul patrocínium, čiže informáciu, komu je zasvätený. Okrem toho autor doplnil údaj o čase výstavby a architektonickom štýle, ktorý chrám najviac charakterizuje. Zaujímavosťou sú aj nádherné pohľadnice s fotografiami významných barokových pamiatok mariánskych a trojičných stĺpov s ich umeleckohistorickou charakteristikou. Všetky texty k pohľadniciam sú uvedené štvorjazyčne, čiže po slovensky, maďarsky, nemecky a anglicky.

30,00 € Detail
Otto Wagner
český

Otto Wagner

August Sarnitz - TASCHEN 2018, EAN: 9788075298799

Kniha z populárnej edície predstavuje priekopníka modernej architektúry evolucionára Otta Wagnera. Známy architekt prispel používaním nových výrobných techník a stavebných postupov k prekonaniu historizmu a nástupu moderny.

11,95 € Detail
Katedrály industriálního věku
český

Katedrály industriálního věku

Zdeněk Nebřenský - Nakladatelství Lidové noviny 2018, EAN: 9788074227097

Kniha se zabývá vznikem moderní továrny. Chápe ji nejen jako ekonomické, technické a výrobní místo, nýbrž také jako místo, na kterém pracovali a v němž žili lidé. Tovární komíny, sklady, dílny a haly ohlašovaly příchod moderních časů. S továrnami byla spojována očekávání na vytvoření nových pracovních míst, zvýšení prosperity země i morální obrodu, odstranění zahálky a nečinnosti. Továrny proměňovaly ekonomické, sociální i politické struktury. Patřily mezi hlavní dominanty krajiny. Změnily pracovní a životní návyky většiny obyvatelstva. S přibývajícím počtem továren opouštělo stále více mužů a žen své původní zaměstnání a procházelo branou továrního areálu. V továrnách trávili její zaměstnanci většinu času: staly se jejich novým domovem. Továrny sloužily jako místo vzdělání, kde lidé získávali profesní kvalifikaci. Továrny byly projekčním plátnem, na kterém se odvíjel příběh jedné společenské a ekonomické etapy. Představovaly scénu, která nasvítila ekonomické zisky a ztráty, politická vítězství i porážky, společenské naděje a zklamání.

12,64 € Detail
Futbalové arény súčasnosti a budúcnosti
slovenský

Futbalové arény súčasnosti a budúcnosti

Ladislav Harsányi - Foni book SK 2019, EAN: 9788082040343

Hra v peknom prostredí je krajšia a lákavejšia. Platí to aj o tej futbalovej. Futbalové arény sú v súčasnosti už viac než štadióny. Predstavujú športovo-kultúrne stánky, komplexy, nevyhnutne prepojené s biznisom, ktoré by iba futbal neuživil. Potrebujú žiť 365 dní v roku.

8,41 € Detail
Zámek Kačina
český

Zámek Kačina

- Ústav dějin umění Akademie věd - Artefactum 2018, EAN: 9788088283218

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s okolnostmi dlouho trvající stavby, na níž se účastnila celá řada významných architektů své doby, a to nejen těch, kteří působili v Čechách. Projekt lze zřejmě přisoudit Christianu Schurichtovi, Georgu Fischerovi a předně Johannu Philippu Joendlovi, který na stavbu bezprostředně dohlížel a přizpůsoboval dobovým trendům. Ke stavbě se vyjadřovali i vídeňští architekti Alois Pichl a Joseph Gerog Kornhäusel. Publikace je vybavena fotografiemi celé řady původních plánů, které se ke stavbě zachovaly, v závěru nechybí nezbytný soupis pramenů a literatury.

2,82 € Detail
Lidové stavby v České republice
český

Lidové stavby v České republice

Jiří Langer - Národní památkový ústav 2017, EAN: 9788086516998

Knížka populárně naučnou formou přibližuje široké veřejnosti vesnické stavitelství v celé šíři regionálních odlišností a výtvarného působení historických staveb našeho venkova. Přehledné poznání lidového stavitelství je představeno v základních etnologických, geografických, materiálových a konstrukčních souvislostech. V nástinu je podán i způsob bydlení a každodenní využití jednotlivých typů staveb. Čtivý text doprovází řada krásných instruktivních kreseb autora. Poznání lidové architektury vede k porozumění a seznámení s historií prostředí, ve kterém žijeme, a snad podpoří úsilí o zachování hodnotných dokladů minulosti. Kniha Lidové stavby v České republice navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby vydané v edici Oko v roce 1983. Lidová architektura se v posledních desetiletích těší badatelskému zájmu. Byla vydána řada publikací věnovaných různým aspektům jejího poznání, přesto dosud nebyla dostatečně podchycena tematika celkového vývoje a přehledu lidové architektury na našem území, která by populárněnaučnou formou přitáhla zájem co nejširší veřejnosti. Nové vydání knihy se současným názvem Lidové stavby v České republice etnologa a historika Jiřího Langera se snaží svým kultivovaným jazykem a autorskými kresbami tento dluh alespoň částečně splatit a podnítit odborníky na tomto poli pracujícím k dalším obdobným počinům. PhDr. Jiří Langer, CSc. etnolog, historik a muzejní pracovník, věnuje se zkoumání a terénním výzkumům lidové architektury a problematice muzeí v přírodě, je autorem řady odborných publikací. Jeho celoživotním posláním je snaha o záchranu a prezentaci lidové architektury. Národní památkový ústav vydáním této publikace vyslovuje uznání celoživotnímu dílu PhDr. Jiřího Langera, CSc.

25,85 € Detail
Katedrála viditelná a neviditelná (soubor 2xkniha)

Katedrála viditelná a neviditelná (soubor 2xkniha)

Jana Maříková-Kubková, kolektiv - Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z. s. 2018, EAN: 9788090565906

Dvoudílná publikace představuje unikátní zpracování tisícileté historie katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě založené na jedinečné spolupráci odborníků z řad archeologů, geologů, historiků architektury, umění, liturgie a hudby. Texty doprovází bohatá obrazová dokumentace, jejíž součástí jsou dosud nepublikované archiválie, fotografie a nově zpracované rekonstrukce a modely již neexistujících stavebních fází.

169,00 € Detail
Gréckokatolícky chrám v Trebišove
slovenský

Gréckokatolícky chrám v Trebišove

Peter Sklenčár - Pastel - reklamné štúdio Sečovce 2018, EAN: 9788089898138

Prijmite pozvanie nahliadnuť do útrob trebišovského gréckokatolíckeho chrámu optikou majstrovských fotografií a sprievodného textu tejto publikácie. Aby sme uprostred pluralitného a globalizovaného sveta pamätali na duchovné dedičstvo našich otcov a dedov, treba oceniť zámer autora sprístupniť nepoznanú krásu tohto chrámu širšej verejnosti. Veď v rýchlom tempe života sme dnes už pozbavení schopnosti obdivovať pravú krásu, ako odlesk pokornej, pracovitej a modliacej sa duše umelca. Krása je viac ako súzvuk farieb alebo tónov. Ona je vlastnou sestrou dobra a pravdy, teda atribútov samého Boha. Objekt chrámu v sebe skrýva okrem sakrálneho umenia predovšetkým duchovný rozmer. Preto nestačí chrám len obdivovať, ale je potrebné ho aj navštevovať a v jeho atmosfére harmonizovať svoje vnútro. Každý človek je v chráme vítaný, či už príde ako turista, alebo ako veriaci, len ak príde s dobrou vôľou a správnou túžbou.

13,80 € Detail