0

Kategórie

Slovenské divadlo 1/2014
slovenský

Slovenské divadlo 1/2014

, kolektív - VEDA vydavatelstvo 2011, EAN: 0037699X

Revue dramatických umení 1/2012

3,00 € Detail
DSM - 5
český

DSM - 5

, kolektív - Hogrefe - Testcentrum 2014, EAN: 9788086471525

Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti DSM 5 je klasifikační systém, který díky své kvalitě a komplexnosti dosáhl mezinárodního významu. Je to základní přehled diagnóz duševních poruch a souvisejících onemocnění a problémů doplněný převodníky na MKN. Při práci s DSM-5 je potřeba mít na paměti, že poznávání podstaty, příčin a projevů duševních poruch probíhá v rámci "evidence based" medicíny. DSM 5 je výsledkem práce předních odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie, sociální práce a zástupců dalších medicínských a nemedicínských oborů. Přináší změny jednotlivých diagnostických kategorií i chápání psychopatologie obecně. Česká verze DSM 5 vznikla jako týmová práce předních specialistů v oboru a hlavním odborným garantem se stala Psychiatrická společnost ČLS JEP a Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

140,53 € Detail