0
C.K. Pionýrské vojsko - 6. část
Novinka český

C.K. Pionýrské vojsko - 6. část

Zdeněk Holub - Mare-Czech 2020, EAN: 9788088215516

Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění.

10,00 € Detail
Aktualizované testy pre autoškoly
slovenský

Aktualizované testy pre autoškoly

Ľubomír Tvorík - EPOS - Ing. Miroslav Mračko 2019, EAN: 9788056203064

Na preskúšanie vedomostí sú určené Aktualizované testy pre autoškoly Motocykle a osobné autá (140 strán, farebná tlač) vytvorené kombináciou 35 oficiálnych policajných testov pre skúšky vodičov motocyklov a osobných áut. Stačí publikáciu rozobrať a vyplniť.

5,00 € Detail
Nejhorší motocykly světa
Novinka český

Nejhorší motocykly světa

Pavel Suchý - Suchý Pavel 2020, EAN: 9788027077816

18,00 € Detail
Osudy československých Spitfirů
český

Osudy československých Spitfirů

Zdeněk Hurt - Svět křídel 2020, EAN: 9788075730763

33,09 € Detail
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání)
český

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání)

David Klimša - IN-EL, spol. s r.o. 2019, EAN: 9788087942659

Třetí vydání této velmi žádané příručky vychází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020. Autor toto téma podává logicky a srozumitelně a velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky. V současné době totiž existuje celá řada programů, které elektrotechnikům podstatně usnadňují práci např. při výpočtu rizik. Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede vás za ruku přes jednotlivé křižovatky a ukáže vám výhody a nevýhody jednotlivých cest směrů. Poté, co se rozhodnete, kterým směrem pokračovat, nabídne vám konkrétní, praktické informace, které tak nemusíte držet v paměti. Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač, kde bychom vložili odpovědi na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje. Příručka je rozdělena na dvě části. První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jímačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2. Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 ed. 2 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému, hlavně svodičů přepětí. Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž není opisovat text norem, ale podat vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je dalšími informacemi, které autor pokládá za důležité. Je ale doplněna řadou názorných obrázků a tabulek. V závěru příručky jsou 4 přílohy: - příklad zprávy o revizi vnější ochrany před bleskem (hromosvodu), - příklad zprávy o revizi vnitřního systému ochrany proti přepětí, - praktická pomůcka Ochrana před bleskem podle souboru ČSN EN 62305, - praktická pomůcka Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozměrů a charakteru půdy. Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních techniků) vnějších i vnitřních ochran před bleskem. Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků na odborných středních i vysokých školách i pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti. Obsah: ČÁST PRVNÍ: VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM - HROMOSVOD 1. NÁZVOSLOVÍ 2. PROTI ČEMU SE CHRÁNÍME STAVBOU HROMOSVODU 2.1 Jiskření 2.2 Proud 2.3 Elektromagnetické pole 2.4 Napětí 2.5 Dynamické účinky 3. VÝPOČET RIZIKA A STANOVENÍ TŘÍDY LPS 3.1 Výsledky vypočteného rizika 3.2 Rozměry objektu sběrná plocha 3.3 Přítomnost osob 3.4 Podlaha 3.5 Riziko požáru 3.6 Služby veřejnosti 3.7 Stínění při LPZ 0/1 3.8 Stínění při LPZ 1/2 a 2/3 3.9 Provedení vedení (kabely stíněné, nestíněné, s a bez vyloučení indukčních smyček) 18 3.10 Transformátor na přívodním vedení 3.11 Rozměry objektu, ze kterého přívodní vedení nn přichází 4. VNĚJŠÍ LPS 4.1 Typ hromosvodu 4.1.1 Izolovaný (oddálený) hromosvod 4.1.2 Hromosvod upevněný na stavbě 4.2 Jímací soustava 4.2.1 Metoda valící se koule 4.2.2 Metoda ochranného úhlu 4.2.3 Metoda mřížové sítě 4.2.4 Další požadavky 4.2.5 Náhodné jímače 4.2.6 Ochrana střešních nadstaveb 4.3 Svody 4.4 Uzemnění 5. MATERIÁLY 5.1 (Ne)snášenlivost materiálů 6. VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (VNITŘNÍ LPS) 6.1 Ekvipotenciální pospojování proti blesku (EB) 6.2 Elektrická izolace vnějšího LPS 7. ÚDRŽBA A REVIZE 8. LPS V PŘÍPADECH STAVEB S PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 8.1 Názvosloví 8.2 Zásady 8.2.1 Základní požadavky 8.2.2 Stavby, kde se vyskytují tuhé výbušniny 8.2.3 Stavby s nebezpečnými prostory ČÁST DRUHÁ: VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM 9. PROTI ČEMU SE CHRÁNÍME INSTALACÍ VNITŘNÍHO LPS 10. TYPY SPD 11. ZÓNY BLESKOVÉ OCHRANY LPZ A UMÍSTĚNÍ SPD 12. UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 13. MAGNETICKÉ STÍNĚNÍ A TRASY VEDENÍ 14. KOORDINOVANÁ OCHRANA SPD 14.1 Koordinace SPD 14.2 Montáž SPD 14.2.1 Schéma zapojení 14.2.2 Umístění v rozváděči 14.2.3 Jištění před SPD 14.2.4 Parametry SPD 14.2.5 Připojovací a zemnicí vodiče 15. KONTROLY A REVIZE 16. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI INSTALACI KOORDINOVANÉ OCHRANY SPD 17. UMÍSTĚNÍ SVODIČŮ BLESKOVÝCH PROUDŮ TYPU 1 V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH NN 18. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LPS VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH 19. ZÁVĚR LITERATURA Příloha 1 Příklad zprávy o revizi vnější ochrany před bleskem Příloha 2 Příklad zprávy o revizi vnitřního systému ochrany proti přepětí Příloha 3 Praktická pomůcka: Ochrana před bleskem podle souboru ČSN EN 62305 ed. 2 Příloha 4 Praktická pomůcka: Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozměru a charakteru půdy

13,00 € Detail
Labsko-vltavská plavba XXVI.
Novinka český

Labsko-vltavská plavba XXVI.

- Mare-Czech 2020, EAN: 9788088215493

Ve Sborníku 2020 najdete tyto příspěvky: Lubomír Melen: Průběh zajišťování stavby a průjezd říčně-námořních plavidel z loděnice Chvaletice plavebními komorami při transportu na Labi; Dipl.Ing. Johannes Hirsch, kpt. Michael Bor: Turbínový parník PŘEMYSL v Praze; PhDr. Jiří Král: Psychická zátěž lodních posádek se zřetelem na funkci velitele plavidla; Ing. Josef Picek: První plovoucí dok na českém Labi a jeho klíčová role při zajišťování provozuschopnosti tlačných remorkérů ve chvaletické relaci; Pavel Balcar: Československo 30. let – země plavbě zaslíbená; Ing. Josef Picek: Čeští vězni na lazaretním parníku LEIPZIG. Sborník uzavírá pasáž o činnosti Spolku přátel plavby v roce 2019 a seznam členů v roce 2020.

5,00 € Detail
MiG-21MF v čs. a českém letectvu 4.díl
český

MiG-21MF v čs. a českém letectvu 4.díl

Miroslav Irra - JAKAB 2019, EAN: 9788076480223

Závěrečný díl uzavírá popis bojových verzí MiGu-21 sloužících v našem letectvu. Poslední kusy byly dodány ve verzi MF v roce 1975. Tento díl se věnuje letecké heraldice a technickému zabezpečení provozu. Sérii publikací o MiGu-21 uzavře AERO věnující se cvičným verzím používáným v našem letectvu.

4,00 € Detail
Databáze letišť 2020
český

Databáze letišť 2020

- Avion 2019, EAN: 9788086522579

28,00 € Detail
Katastrofy československých vojenských letadel v letech 1966 - 1990
český

Katastrofy československých vojenských letadel v letech 1966 - 1990

Zbyněk Čeřovský - Čeřovský Zbyněk 2020, EAN: 9788027016594

Tato kniha navazuje na předchozí dva díly leteckých katastrof československého vojenského letectva od jeho vzniku (prosinec 1918 až 31.12.1965). Vynechal jsem historii letectva 2.světové války, protože byla mnoha autory podrobně a rozsáhle zpracována. Pojem letecká katastrofa patřil do skupiny leteckých nehod, ale teprve Nařízením náčelníka Generálního štábu byly letecké nehody roztříděny do tří skupin. Letecká katastrofa pak byla takovou událostí, při které byl zničen nebo neopravitelně poškozen vojenský letoun a pilot, osádka, cestující nebo náhodné osoby přišly o život. A těchto událostí byly stovky a přišly o nich o život nejen vojáci, ale také civilní oběti, cestující, muži, ženy i děti. Proto jsem počet těchto tragických událostí rozdělil do tří období a 3. díl se zaobírá událostmi od 1.1.1966 do 31.12.1989. Dodávám, že počet leteckých katastrof v tomto období značně poklesl, ale bylo to způsobeno následkem událostí po srpnu 1968, značnou redukcí letectva, snížením počtů nalétaných hodin ale také vylepšením záchranných prostředků. A tak jako i u předchozích dílů jsem při studiu narazil na nesrovnalosti, nepřesnosti, chyby v datování událostí a i jmen, držel jsem se při publikaci dokumentace dat z Ústředního vojenského archivu v Praze, Bratislavě a archivu Ministerstva vnitra České republiky a dalších dokumentů.Tam, kde jsem měl pochyby, jasně jsem svůj názor vyjádřil. Doufám, že čtenáři, kteří se seznámí s touto tragickou historií československého vojenského letectva si opraví své možné, správné i nesprávné názory na činnost letectva v tomto dlouhém a tragickém období našich dějin.

14,48 € Detail
Historie motorů Laurin & Klement a Škoda
český

Historie motorů Laurin & Klement a Škoda

Martin Chlupáč - Moto Public 2020, EAN: 9788090669369

První díl výpravné publikace Historie motorů Laurin & Klement a ŠKODA vám přiblíží dějiny vývoje a výroby mladoboleslavské automobilky ŠKODA AUTO v letech 1899 až 1948. Kniha přináší téměř 1000 naprosto unikátních fotografií a dobových výkresů vozidel se značkou L&K a ŠKODA. Jedná se nejen o osobní automobily, motocykly a jízdní kola, ale taktéž o nákladní vozy, autobusy, traktory, letadla a motorové pluhy. Více než polovina všech obrazových materiálů je v České republice publikována vůbec poprvé.

20,27 € Detail
Elektrické lokomotivy řady E 479.0
český

Elektrické lokomotivy řady E 479.0 (Retro)

Martin Žabka - GRADA 2020, EAN: 9788027124374

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století plzeňská Škoda vyvinula celou řadu typů elektrických lokomotiv, u nichž byla v případě Československa největším tuzemským výrobcem. Některé z těchto lokomotivních řad jsou již delší dobu vyřazeny z provozu, jiné dosluhují v posledních exemplářích. Zcela odlišná situace však prozatím panuje v případě lokomotivní řady E 479.0 (později 130), která byla vyrobena v roce 1977 v počtu 54 strojů. Čtyřicet z nich obdržely tehdejší Československé státní dráhy, zbývající potom severočeské Doly Nástup Tušimice. Vzhledem ke své univerzálnosti a poměrně modernímu technickému provedení dodnes, po více než 40 letech každodenního provozu, slouží na našich tratích jejich téměř plný počet (pouze jedna lokomotiva byla po nehodě vyřazena). Stálá přístavba do hlavních oprav svědčí o jejich nenahraditelnosti a dlouhé budoucnosti, kterou si tyto spolehlivé stroje právem zaslouží. Publikace přibližuje okolnosti vzniku tohoto typu, jeho technický popis, provoz a řadu dalších skutečností spojených s jednou z nosných lokomotivních řad současného státního nákladního dopravce.

14,26 € Detail
Vzpomínky na létající stroje
český

Vzpomínky na létající stroje

Břetislav Ditrych - Epocha 2020, EAN: 9788075579591

Vrátíme se do prvních let 20. století a společně navštívíme aviatické dny a týdny v Evropě a především ve Francii, která tehdy byla nepochybným střediskem rozvoje letectví. Budeme sledovat napínavé soutěže s neopakovatelnou atmosférou, budeme svědky několika významných dálkových závodů, které měly dokázat budoucí využití letadel jako dopravního prostředku. V době, kdy ještě zdaleka nebylo jisté, jestli vzdušné moře ovládnou aeroplány, řiditelné balony nebo vzducholodě. Na vůbec první aviatický týden v Remeši v roce 1909 přišel téměř milion zvědavých návštěvníků. Budeme svědky nejen příběhů s vítězným koncem a provoláváním slávy, ale i příběhů tragických, v nichž odvážní muži na létajících strojích zaplatili cenu nejvyšší.

21,77 € Detail
Cukrovarská dráha
český

Cukrovarská dráha (Knihovna světa železnice)

Mojmír Leštinský - Corona 2020, EAN: 9788086116914

Historie páteřní moravské dráhy Brno – Přerov s pobočnou tratí Nezamyslice – Šternberk od jejích počátků v 19. století až po současnost.

39,29 € Detail
Moravské a slezské závody a okruhy
český

Moravské a slezské závody a okruhy

Jiří Wohlmuth - GRADA 2020, EAN: 9788027125159

Kniha připomíná bohatou motoristickou minulost na Moravě. Ožívají v ní motoristické události, podoby okruhů a místa závodění v celé škále dálkových závodů, závodů do vrchu i na městských okruzích. Morava a Slezsko byly v minulém století velice silným regionem v oblasti silničního závodního motorismu. Mnoho jejich závodníků se zařadilo mezi naše nejlepší jezdce historie a jména Bartoš, Malina, Staša, Sojka, Veřmiřovský či Ondřejík i řada dalších, patřila k tomu vůbec nejlepšímu, co psalo naši historii. Bez nich by kniha neměla potřebnou atmosféru. V motoristických knihovničkách by proto neměla chybět. Možná, že mladší čtenáři dnes ani nevědí, že žijí ve městě, v němž se závodilo. Leckdy ani moderní digitalizované archivy nedokáží doložit, jak města žila a co všechno se tam konalo. Nezbývá než věřit, že tato kniha, trochu napraví dluh generace našich otců.

14,63 € Detail
Akustika
slovenský

Akustika

Monika Rychtáriková, Vojtech Chmelík, Daniel Urbán - EUROSTAV, s.r.o. 2018, EAN: 9788089228621

Je známe že akustickú pohodu možno zabezpečiť iba koncepčnými riešeniami v architektúre a v konštrukciách. Akustické prostredie hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody z prostredia, ale aj pri komunikácii. Služby odborníkov na akustiku sa na Slovensku využívajú najmä v priestoroch, kde hrá zvuk kľúčovú úlohu, ako sú koncertné či prednáškové sály. Architekt tak môže vhodným materiálovým riešením hrubej stavby, ale aj interiéru výrazne zlepšiť akustické parametre nehnuteľnosti (bytov, domov, nákupných centier, školských zariadení, hotelov, atď.) Kniha komplexne rozoberá problematiku navrhovania prostredí z hľadiska akustiky a ponúka čitateľovi teoretickú aj praktickú rovinu tejto oblasti.

73,00 € Detail
Stavbyvedúci (2. aktualizované a doplnené vydanie)
slovenský

Stavbyvedúci (2. aktualizované a doplnené vydanie)

Mária Kozlovská, Ivan Hyben - EUROSTAV, s.r.o. 2018, EAN: 9788089228614

Aktualizované vydanie publikácie Stavbyvedúci nové výzvy a skutočnosti. Obsahuje všetky zmeny v povinnostiach stavbyvedúceho v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Publikácia Stavbyvedúci je doteraz najpredávanejšou knihou VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV. Zaoberá sa postavením a činnosťou stavbyvedúceho v procese riadenia stavby od jej prípravy cez realizáciu až do odovzdania stavby, a to najmä z hľadiska obchodného, právneho, technického, výrobného, ekonomického a personálneho. Publikácia obsahuje aj informácie o inovatívnych prístupoch k riadeniu stavebných projektov (informačný model stavby BIM, GPS systémy, 3D skenovanie, podpora logistických prístupov...), ktoré môžu výrazne zefektívniť samotnú realizáciu stavby alebo zvýšiť ochranu a bezpečnosť pri stavebných prácach. Jej súčasťou je i zoznam kľúčových pojmov a činností súvisiacich s výkonom funkcie stavbyvedúceho, ktorý je spracovaný v abecednom poradí a umožní tak rýchlu orientáciu čitateľa na konkrétne miesto v publikácii.

55,00 € Detail
Vlaky: velký obrazový průvodce
český

Vlaky: velký obrazový průvodce

- UNIVERSUM 2020, EAN: 9788024268958

32,00 € Detail
Tank T-34
český

Tank T-34

Mark Healy - Extra Publishing 2020, EAN: 9788075253200

Velký průvodce má 160 stran! Kompletní příběh a podrobná anatomie od roku 1940 do současnosti. Když se sovětský T-34 v roce 1940 objevil na bojišti, šlo bezpochyby o nejpokročilejší střední tank na světě. Se svým skloněným pancířem, širokými pásy a účinnou výzbrojí způsobil Němcům doslova šok. I když v prvních fázích války ztratili sověti většinu nasazených T-34, byly to právě přelomový design a neustávající masová výroba tohoto stroje, které převážily misky vah na celé východní frontě. Když se postupem času stal 76mm kanon zastaralým a nestačil na tigery a panthery, přišel model T-34/85, který prokazoval svoji efektivitu až do samotného konce druhé světové války a v různých konfliktech po celém světě i dlouho po ní – některé kusy tohoto legendárného obrněnce jsou stále k vidění v lokálních bojích. Z obsahu: Úspěchy na bojišti: Od problémů v době německého blitzkriegu po drtivé vítězství při dobývání Říše. Anatomie T-34: Podrobný pohled na konstrukci, motor, podvozek, výzbroj i pracoviště osádky. Více než tank: Na podvozku T-34 vzniklo také několik dalších úspěšných strojů. V šechny modely: Včetně licenční výroby mimo SSSR.

8,00 € Detail
Lidská výkonnost a omezení
český

Lidská výkonnost a omezení

Ľubomír Háčik - CERM, s r.o. 2010, EAN: 9788072046881

Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1 Pro předmět 040 00

11,00 € Detail