0

Kategórie

Hodnocení a obnova vodárenských sítí
český

Hodnocení a obnova vodárenských sítí

Marek Teichmann, František Kuda - Professional Publishing 2018, EAN: 9788088260264

Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice a typech vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou, specifikuje základní rizika ohrožující vodohospodářské stavby a přináší jejich analýzu metodou FMEA (selhání a jejich dopady pomocí metody technických ukazatelů).

14,72 € Detail
Biomasa
Novinka český

Biomasa

Zdeněk Pastorek , Jaroslav Kára, Petr Jevič - FCC PUBLIC, s.r.o. 2003, EAN: 9788086534060

V období rostoucích nákladů na produkci energie je tematika obnovitelných zdrojů energie bezesporu aktuální. Kniha doplněná 160 barevnými a černobílými ilustracemi a 100 tabulek, se zabývá zdroji i energetickým využitím biomasy. Nechybí přehled zkratek a veličin i legislativní informace.

9,42 € Detail
Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích
český

Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích

Igor Janovský - Národní technické muzeum 2007, EAN: 9788070371749

Období konce 19. a 1. pol. 20. století je charakterizovánořadou převratných událostí v oblasti fyzikálních věd. První kapitola svazku popisuje stručnou historii výzkumných jaderných reaktorů ve světě.

12,54 € Detail
Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
slovenský

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

Miroslav Kamenický - Slovak Academic Press, s.r.o. 2005, EAN: 8089104835

Publikácia osvetľuje mimoriadne bohaté dejiny baníckeho školstva na Slovensku. V tomto smere má Slovensko viaceré svetové prvenstvá. Z roku 1605 pochádza prvá zmienka o organizovanej forme výchovy banských odborníkov, ktorá je najstaršia svojho druhu vo svetovom meradle.

4,33 € Detail
Zdroje a premena energie
Novinka slovenský

Zdroje a premena energie

KLENOVCANOVA - Elfa Kosice 1970, EAN: 9788089040292

44,78 € Detail
Zásobovanie teplom
Novinka slovenský

Zásobovanie teplom

- Elfa Kosice 1970, EAN: 9788080733049

8,51 € Detail
Teplárenství
český

Teplárenství

Jaroslav Kadrnožka , Ladislav Ochrana - CERM, s r.o. 2001, EAN: 9788072042227

Publikace určená pro posluchače technických oborů vysokých škol i pro průmyslovou praxi. Teplárenství je zde pojato jako moderní technologie sdružené výroby elektrické energie a tepla, která je velmi šetrná k životnímu prostředí i k celkovému klimatu Země.

7,14 € Detail
Spaľovacie zariadenia, výmenníky tepla a kotly
9,71 € Detail
Prenos a rozvod elektrickej energie
slovenský

Prenos a rozvod elektrickej energie

Daniela Reváková, Anton Beláň, Žaneta Eleschová - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2003, EAN: 8022721182

9,98 € Detail
Obnovitelné zdroje energie
český

Obnovitelné zdroje energie

kolektív - FCC PUBLIC, s.r.o. 2000, EAN: 9788090198586

Kniha seznamuje s principy využívání energie Slunce, vody, větru a biomasy. Ukazuje stav rozvoje těchto oborů energetiky a na několika příkladech z praxe ilustruje současné technické možnosti. V závěru knihy je uveden seznam firem, které rozvíjejí svoje aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

4,91 € Detail
Obnoviteľné zdroje energie 1
slovenský

Obnoviteľné zdroje energie 1

kolektív - janicek STU FEI 2006, EAN: 9788096977703

Táto publikácia, ktorú Vám predkladajú jej autori, je malým príspevkom a možno len nepatrným zlomkom odpovede na otázku Shakespearovho Hamleta. Je odpoveďou na to, čo sú, a čo znamenajú obnoviteľné zdroje pre ľudstvo.

8,92 € Detail
Pelety palivo budoucnosti
český

Pelety palivo budoucnosti

Klobušník Lubomír - INE 2004, EAN: 9788023919561

7,03 € Detail
Mikroturbína - energetická revoluce pro 21. století
13,84 € Detail
HDO - hromadné dálkové ovládání
český

HDO - hromadné dálkové ovládání

Jiří Pohorský - BEN - technická literatura 2001, EAN: 9788073000547

7,50 € Detail
Elektrárny I

Elektrárny I

Antonín Matoušek - CERM, s r.o. 1990, EAN: 8021422696

7,25 € Detail