0

Kategórie

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (12. aktualizované
český

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (12. aktualizované

Michal Kříž - IN-EL, spol. s r.o. 2019, EAN: 9788087942680

Dvanácté vydání Příručky pro zkoušky elektrotechniků, obdobně jako předchozí vydání, obsahuje logický přehled základních poznatků z elektrotechniky a požadavků na elektrická zařízení, zejména z hlediska bezpečnosti, které by měl znát kvalifikovaný elektrotechnik.

14,00 € Detail
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání)
český

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání)

David Klimša - IN-EL, spol. s r.o. 2019, EAN: 9788087942659

Třetí vydání této velmi žádané příručky vychází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020. Autor toto téma podává logicky a srozumitelně a velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky.

12,10 € Detail
Základní kurz svařování metodou 311
český

Základní kurz svařování metodou 311

Václav Minařík - ZEROSS 2019, EAN: 9788086698090

Učebnice je určena zejména pro výuku svářečů v Základním kurzu ručního plamenového svařování kyslíkoacetylenovým plamenem, pro výuku v přípravných kurzech pro zkoušku podle ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN ISO 9606....

7,44 € Detail
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniku 4. vydanie
český

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniku 4. vydanie

Michal Kříž - IN-EL, spol. s r.o. 2019, EAN: 9788087942628

Náplň této příručky se během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniku, prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zustala zachována.

11,64 € Detail
Elektrotechnika II
český

Elektrotechnika II

František Krejčí - INFORMATORIUM, spol. s r. o. 2005, EAN: 9788073330423

Předkládaná učebnice se zabývá velmi závažnou problematikou startu spalovacího motoru, osvětlovacím zařízením a řadou dalších elektronických systémů vozidel. Vzhledem k rychlému rozvoji elektronických aplikací v moderních vozidlech nelze vystačit jen s popisem konkrétního řešení, protože rychle zastarávají.

11,00 € Detail
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání)
český

Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání)

Michal Kříž - IN-EL, spol. s r.o. 2018, EAN: 9788087942482

Správně, a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení, jsou z principu protichůdné.

13,96 € Detail
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktuali
český

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktuali

Jan Pohludka, Jaromír Hrubý - IN-EL, spol. s r.o. 2018, EAN: 9788087942550

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu výbušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zařízení. A to jak z hlediska jejich projektování, tak i montáže a nakonec i provozu, tj. údržby, oprav, kontrol a revizí.

16,29 € Detail
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
slovenský

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Ján Meravý - Ing.Jan Meravy-LIGHTNING 2019, EAN: 9788089576098

Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.

24,74 € Detail
Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom
slovenský

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Ján Meravý, Juraj Tománek - Ing.Jan Meravy-LIGHTNING 2019, EAN: 9788089576074

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy STN 33 2000-6: 2018.

17,46 € Detail
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie
slovenský

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý - Ing.Jan Meravy-LIGHTNING 2019, EAN: 9788089576081

Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6.

17,46 € Detail
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání)
český

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání)

Michal Kříž - IN-EL, spol. s r.o. 2018, EAN: 9788087942543

Impulzem k vydání této příručky v r. 2010 byl požadavek řady elektrotechniků shrnout do jedné publikace všech více než 20 Praktických pomůcek pro elektrotechniky, které naše firma vydala.

11,64 € Detail
Pokročilé aplikace mikrokontrolérů PIC32MX
český

Pokročilé aplikace mikrokontrolérů PIC32MX

David Matoušek - BEN - technická literatura 2017, EAN: 9788073005535

Tato kniha se zabývá tvorbou pokročilých aplikací 32bitových mikrokontrolérů PIC32MX a navazuje na dříve vydaný titul Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX. Předpokládá se, že čtenář má znalosti programovacího jazyka C a orientujete se v základních pojmech mikroprocesorové techniky. První kapitola stručně popisuje standard monitorů VGA.

22,32 € Detail
Navrhování a analýza elektronických obvodů
český

Navrhování a analýza elektronických obvodů

Bohumil Brtník - BEN - technická literatura 2018, EAN: 9788073005573

Příručka pojednává o navrhování základních elektronických obvodů: zesilovačů s bipolárními a unipolárními tranzistory a operačními zesilovači, o navrhování LC a RC oscilátorů jakož i pasivních LC a aktivních RC filtrů. Po detailním rozboru činnosti jsou odvozeny návrhové vztahy a ukázáno jejich užití.

19,46 € Detail
Elektrické obvody v příkladech
český

Elektrické obvody v příkladech

Bohumil Brtník - BEN - technická literatura 2009, EAN: 9788073004361

Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických obvodů, které jsou rozděleny do dvanácti kapitol. První kapitola prezentuje základní metody: úměrných veličin, zjednodušování, transfiguraci a Theveninovu větu, druhá pak metodu Kirchhoffových rovnic.

14,29 € Detail
Optické přístupové sítě a přípojky FTTx a NGA
český

Optické přístupové sítě a přípojky FTTx a NGA

Pavel Lafata - CVUT Praha 2018, EAN: 9788001065525

Komunikace po optických vláknech patří neodmyslitelně k řešení páteřních telekomunikačních sítí a postupně proniká i do sítí přístupových. Využívá se přitom zejména tzv.

24,11 € Detail
Data a analytika pro 21. století (Soubor 5 knih)
český

Data a analytika pro 21. století (Soubor 5 knih)

David Slánský - Professional Publishing 2017, EAN: 9788088260257

Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a megaproblémech při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti podnikající na poli energetiky a utilit, zdravotnické organizace, výrobní podniky a státní správu. Jednotlivé knihy ( 1. Trendy a megaproblémy; 2.

20,65 € Detail
Systém vonkajšej ochrany pred bleskom + CD
slovenský

Systém vonkajšej ochrany pred bleskom + CD

kolektív - Slovenský elektrotechnický zväz 2016, EAN: 9788097274405

V publikácii nájdete príklady vyhotovenia vonkajšej ochrany pred bleskom pre rôzne situácie a prípady riešenia. Technické detaily sú rozkreslené dopodrobna aj s katalógovými číslami prvkov OBO Bettermann. Súčasťou publikácie je aj CD so všetkými detailami vo formáte dwg na priame použitie v CAD programoch.

46,84 € Detail
Elektronické súčiastky a obvody
slovenský

Elektronické súčiastky a obvody

Linus Michaeli - TU v KOSICIACH 2011, EAN: 9788080861957

18,44 € Detail
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
slovenský

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Ján Meravý - Ing.Jan Meravy-LIGHTNING 2017, EAN: 9788089576050

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.

18,33 € Detail
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
slovenský

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Ján Meravý, Jan Pohludka, Miloš Berec - Ing.Jan Meravy-LIGHTNING 2017, EAN: 9788089576067

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbu-chu.

17,10 € Detail