0

Kategórie

Akustika
slovenský

Akustika

Monika Rychtáriková, Vojtech Chmelík, Daniel Urbán - EUROSTAV, s.r.o. 2018, EAN: 9788089228621

Je známe že akustickú pohodu možno zabezpečiť iba koncepčnými riešeniami v architektúre a v konštrukciách. Akustické prostredie hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody z prostredia, ale aj pri komunikácii. Služby odborníkov na akustiku sa na Slovensku využívajú najmä v priestoroch, kde hrá zvuk kľúčovú úlohu, ako sú koncertné či prednáškové sály.

65,70 € Detail
Stavbyvedúci (2. aktualizované a doplnené vydanie)
slovenský

Stavbyvedúci (2. aktualizované a doplnené vydanie)

Mária Kozlovská, Ivan Hyben - EUROSTAV, s.r.o. 2018, EAN: 9788089228614

Aktualizované vydanie publikácie Stavbyvedúci nové výzvy a skutočnosti. Obsahuje všetky zmeny v povinnostiach stavbyvedúceho v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Publikácia Stavbyvedúci je doteraz najpredávanejšou knihou VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV.

49,50 € Detail
Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času
český

Podnikání v betonovém stavebnictví v toku času

Jana Geršlová - Professional Publishing 2018, EAN: 9788088260424

Kniha se zabývá dějinami podnikání v betonovém stavebnictví v kontextu společenských a hospodářských souvislostí od jeho počátků až do šedesátých let 20. století a odbornými otázkami betonového stavebnictví vůbec.

19,80 € Detail
Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. (16. vy
český

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. (16. vy

kolektív - Informační centrum ČKAIT 2018, EAN: 9788088265207

16. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit ne jen jako pomůcka pro přípravu ke zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.

12,90 € Detail
Navrhování základových a pažicích konstrukcí
český

Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Jan Masopust - Informacni centrum CKAIT 2017, EAN: 9788088265122

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy.

20,09 € Detail
Dřevěné mosty a lávky
český

Dřevěné mosty a lávky

Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel - Informacni centrum CKAIT 2016, EAN: 9788088265047

Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s problematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost, která je jakýmsi úvodem do samotného tématu mostních objektů.

17,41 € Detail
Cenotvorba v stavebníctve
slovenský

Cenotvorba v stavebníctve

Peter Mesároš - EUROSTAV, s.r.o. 2017, EAN: 9788089228577

Publikácia prináša stručný a základný pohľad na prístupy využívané pri tvorbe cien stavebnej produkcie na Slovensku. Predstavuje spôsoby tvorby cien a druhy cien uplatňované v praxi a tiež poskytuje prehľad klasifikačných systémov a cenových podkladov pre oceňovanie v stavebníctve.

40,50 € Detail
BIM Building Information Modeling
slovenský

BIM Building Information Modeling

Tomáš Funtík, kolektiv - EUROSTAV, s.r.o. 2017, EAN: 9788089228560

Publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj problematiky informačného modelovania stavieb. Je v nej komplexne spracovaná téma informačného modelovania stavieb označovaná najmä skratkou BIM (z anglického Building Information Modeling).

31,50 € Detail
Metoda konečných prvků v geomechanice
český

Metoda konečných prvků v geomechanice

Michal Šejnoha - CVUT Praha 2014, EAN: 9788001057438

Publikace uvádí čtenáře do problematiky metody konečných prvků a jejího použití při řešení vybraných typů geotechnických úloh, se kterými se v inženýrské praxi běžně setkáváme.

17,19 € Detail
Technológia stavieb
slovenský

Technológia stavieb

Ivan Juríček - EUROSTAV, s.r.o. 2017, EAN: 9788089228584

Publikácia, ktorá viditeľne chýbala na našom knižnom trhu a vychádza po 16 rokoch, predstavuje komplexný pohľad na problematiku technológie výstavby pri hrubej stavbe.

62,10 € Detail
Inžinierske drevené konštrukcie
český

Inžinierske drevené konštrukcie

Sabah Shawkat - Tribun EU 2016, EAN: 9788026311751

Kniha je určená predovšetkým študentom architektúry a staviteľstva ako pomôcka pri zvládnutí predmetu Drevené a spriahnuté konštrukcie, Konštrukčné prvky a Architektonický projekt.

28,76 € Detail
Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. (15. vy
český

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. (15. vy

kolektív - Informacni centrum CKAIT 2016, EAN: 9788087438961

15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit ne jen jako pomůcka pro přípravu ke zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.

11,84 € Detail
Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. 2. vydání
český

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. 2. vydání

Dagmar Michoinová - Informacni centrum CKAIT 2013, EAN: 9788087438572

Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.

7,32 € Detail
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností
Novinka slovenský

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

- UNIKA 2012, EAN: 9788088966852

Vydanie sadzobníka pre rok 2013 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby.

16,62 € Detail
Manuál ekologickej výstavby
slovenský

Manuál ekologickej výstavby

Eugen Nagy, Petr Skořepa - Alter-Nativa o.z. 2014, EAN: 9788097172404

Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídielZ obsahu:- Potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,- materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,- ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,- ekologické koncepcie navrhovania a

25,60 € Detail
Suché stavby
český

Suché stavby

Šlachtová Hana - BEN - technická literatura -0001, EAN: 9788073001605

Kniha Suché stavby – konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek je zaměřena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálů. Seznamuje s použitím a zpracováním sádrokartonových a sádrovláknitých desek určených pro nenosné vnitřní konstrukce stavby.

10,00 € Detail
Studny - zásady pro vyhledávání zdrojů podzemní vody
český

Studny - zásady pro vyhledávání zdrojů podzemní vody

Herzán Miroslav - BEN - technická literatura -0001, EAN: 9788073001889

Výzkumem a vývojem technologie pro stanovení nejvhodnějšího místa k vybudování zdroje podzemní vody pro individuální uživatele se autor zabývá poměrně dlouhou dobu. Tato činnost a výsledky nejsou ovšem prací jednotlivce. Nové vydání bylo doplněno a upřesněno na základě novějších poznatků a předpisů.

10,00 € Detail
Betónové mosty : I. Všeobecná časť
Novinka slovenský

Betónové mosty : I. Všeobecná časť

Martin Moravčík, Štefan Zemko - EDIS-vydavateľstvo 2003, EAN: 9788080702588

9,08 € Detail
Betonové průmyslové podlahy
český

Betonové průmyslové podlahy

R. Hela, P. Klablena, J. Krátký a kolektív - Informacni centrum CKAIT 2005, EAN: 8086769739

Podlahy používané v průmyslových a skladových halách musí splňovat náročné podmínky provozu. Jedná se o účinky extrémního zatížení, jaké je např. v lisovnách, možnost variability plovoucích montážních linek robotizovaných pracovišť, odolnost pro dynamické účinky a v neposlední řadě musí vyhovovat podmínkám rovinatosti systémových skladů.

14,67 € Detail
Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1
český

Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1

Pavel Košatka, Iva Broukalová - Informacni centrum CKAIT 2009, EAN: 9788087438022

Navrhování zděných kcí.Příručka k ČSN EN 1996-1-1 – Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva.

18,98 € Detail