0

Kategórie

Základní kurz svařování MIG/MAG (6. aktualizované vydání)
český

Základní kurz svařování MIG/MAG (6. aktualizované vydání)

Tomáš Dolejský - ZEROSS 2019, EAN: 9788086698106

Učebnice svařování metodou MIG/MAG se souborem testových otázek. Učebnice pro ZK svařování tavící se elektrodou (MIG/MAG svařování).

8,16 € Detail
Technická mechanika Dynamika
český

Technická mechanika Dynamika

Oldřich Šámal - INFORMATORIUM, spol. s r. o. 2020, EAN: 9788073331405

Jde o třetí díl řady Technická mechanika.

12,27 € Detail
Materiály a ich správanie sa pri zváraní
slovenský

Materiály a ich správanie sa pri zváraní

Peter Žúbor, Zita Iždinská, Ingrid Kovaříková - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 2013, EAN: 9788089421084

Obsah: 1. Výroba a označovanie ocelí 2. Skúšanie materiálov a zvarových spojov 3. Náuka o materiáli a zvariteľnosť ocelí 4. Korózia kovových materiálov 5. Opotrebenie a ochranné vrstvy

22,80 € Detail
Teorie lopatkových strojů
český

Teorie lopatkových strojů

Jiří Škorpík - CERM, s r.o. 2018, EAN: 9788021457836

Učební text pro FSI.

15,30 € Detail
Základy konstruování
český

Základy konstruování

Pavel Svoboda, Jan Brandejs, František Prokeš - CERM, s r.o. 2014, EAN: 9788072049219

12,60 € Detail
Teória stavby výrobných strojov I.
slovenský

Teória stavby výrobných strojov I.

Peter Demec - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055333489

Skriptá sa zaoberajú problematikou stavby výrobných strojov a zariadení z hľadiska základných konštrukčných postupov.

12,24 € Detail
Základy anatómie a fyziológie
slovenský

Základy anatómie a fyziológie

Marianna Trebuňová, Lukáš Mitrík, Jozef Živčák - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055334004

Skriptá sú určené študentom odboru Biomedicínske inžinierstvo na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Mali by pomôcť študentom rýchlejšie si zapamätať a osvojiť základnú termonológiu ako slovenskú tak aj latinskú, súčasne si študenti osvoja základy mikroskopovania.

9,18 € Detail
Manažérske metódy a techniky
slovenský

Manažérske metódy a techniky

Jaroslava Kádárová, Michal Puškár, Peter Malega - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055333229

V dnešnej dobe všetky spoločnosti bojujú s vysokou konkurenciou na trhu. Preto sa v spoločnostiach kladie veľký dôraz na to, aby práve ich výrobky a služby mali pevné miesto na trhu.

10,71 € Detail
Dejiny techniky
slovenský

Dejiny techniky

Jaroslav Šeminský - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055334288

Predmetom učebného textu je stručný prehľad technického pokroku v kontexte jeho historického vývoja. Technický pokrok je vo veľkj miere podmienený procesom objavovania a zlepšovania technických postupov a metód a vhodných materiálov.

8,32 € Detail
Základy automatizácie
slovenský

Základy automatizácie

Dušan Šimšík, Alena Galajdová, Daniela Onofrejová,Róbert Rákay, Marek Vagaš - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055333724

Automatická regulácia a riadenie sa stáva v súčasnej dobe integrálnou súčasťou strojárenských výrobkov, dodávaných technologických celkov a zariadení. V

13,77 € Detail
Metódy a systémy riadenia v priemyselnom inžinierstve
slovenský

Metódy a systémy riadenia v priemyselnom inžinierstve

Peter Trebuňa, Miriam Pekarčíková, Marek Kliment, Jozef Trojan - Elfa Kosice 2018, EAN: 9788055332802

Učebnica si za cieľ kladie nielen oboznámiť študentov a širokú odbornú verejnosť so základnými postulátmi výroby, ale aj s následnými aktivitami, ktoré súvisia napríklad s otázkou výpočtového vyjadrenia výrobných procesov, plánovanej potreby materiálu, riadenia zásob, technologických nákladov a selektívnej aplikácie vybraných metodických postupov na navrhovanie

23,04 € Detail
Kovové konstrukce
český

Kovové konstrukce

Milan Pilgr - CERM, s r.o. 2018, EAN: 9788076230187

Vydání publikace bylo připraveno s ohledem na potřeby předmětu Prvky ocelových konstrukcí na všeobecném oboru studijního programu Stavební inženýrství.

31,30 € Detail
Základy konstruování
český

Základy konstruování

Pavel Svoboda , Jan Brandejs - CERM, s r.o. 2018, EAN: 9788076230095

učební text pro FSI

12,69 € Detail
Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.
český

Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.

Jiří Marek, kolektiv - MM publishing, s.r.o. 2017, EAN: 9788090631083

Ve vydavatelství MM publishing vyšlo další, již čtvrté přepracované vydání legendární publikace Konstrukce CNC obráběcích strojů. Jedná se o jedinečnou knihu na trhu věnující se problematice konstrukce CNC řízených obráběcích strojů, která mapuje současný stav této progresivní techniky v kontextu s moderními trendy v průmyslu.

23,27 € Detail
Montované betonové konstrukce
český

Montované betonové konstrukce

Miloš Zich, Zdeněk Bažant - CERM, s r.o. 2017, EAN: 9788072049837

Publikace se zabývá problematikou projektování montovaných betonových nosných konstrukcí, jako jsou jednopodlažní haly, patrové budovy skeletového a panelového typu, základy aj. Jde především o otázky volby statického systému vhodného pro daný provoz, včetně návrhu detailů prvků a jejich styků.

9,82 € Detail
Betonové stropní a schodišťové konstrukce
český

Betonové stropní a schodišťové konstrukce

Jaroslav Procházka, Jiří Šmejkal - CVUT Praha 2017, EAN: 9788001063231

Učební text je určen jako pomůcka k přednáškám a cvičením předmětů zaměřených na problematiku navrhování betonových konstrukcí, a to v rámci povinných i povinně volitelných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze, ale může být využit i širokou technickou veřejností.

17,55 € Detail
Technologické procesy obrábění
český

Technologické procesy obrábění

Karel Kocman - CERM, s r.o. 2010, EAN: 9788072047222

Obsah publikace tvoří oblast teoretických i praktických základů obráběcích procesů včetně nekonvenčních metod obrábění, jako je obrábění laserem, svazkem elektronů, ultrazvukem, za tepla, vodním paprskem atd.

8,46 € Detail
Žeriavy mostového typu
slovenský

Žeriavy mostového typu

Jozef Kuľka, Martin Mantič, Michal Puškár - TU v KOSICIACH 2016, EAN: 9788055329086

Monografia je zameraná na teoretické a praktické poznatky úzko špecializované na skupinu dopravno-manipulačných zariadení, ktoré tvoria žeriavy mostového typu.

23,56 € Detail
Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou
český

Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou

Tomáš Dolejský - ZEROSS 2017, EAN: 9788085771145

Obsah: 1.Úvod 2.Doporučená příprava 3.Bezpečnost a požární ochrana 4.Nauka o materiálu 5.Základy elektrotechniky 6.Princip plazmového řezání 7.Plazmová zařízení 8.Technologie řezání plazmou 9.Vady řezu

5,42 € Detail
Základní kurz svařování metodou 111
český

Základní kurz svařování metodou 111

Jaroslav Bartoš - ZEROSS 2017, EAN: 9788085771152

Základní kurz svařování metodou 111 se souborem testových otázek. Obsah: 1.Úvod 2.Bezpečnostní ustanovení 3.Nauka o materiálu 4.Přídavné materiály 5.Základy elektrotechniky, elektrické zdroje 6.Technologie svařování 7.Napětí a deformace 8.Vady a zkoušky svarových spoju 9.Normy a předpisy pro svařování 10.Praktická příprava 11.Seznam citovaných norem 12.

7,14 € Detail