0

Kategórie

Rozdělení Československa 1989-1992
český

Rozdělení Československa 1989-1992 (Moderní dějiny)

Jan Rychlík - VYŠEHRAD 2022, EAN: 9788076016019

Zatímco Češi považovali společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Kniha Jana Rychlíka na příkladu našich nedávných dějin dokazuje, že otázky vztahů mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě na počátku 21.

25 € Detail
Strmá cesta
český

Strmá cesta

Jevgenija Ginzburg - Ergo Brauner, s.r.o. 2021, EAN: 9788088325215

Jedno z prvních literárních děl vyprávějících o stalinských represích v SSSR a o krutých podmínkách v gulazích na Sibiři. Poprvé kniha vyšla v Miláně v r. 1967, v SSSR byla Strmá cesta poprvé publikována od roku 1988 do roku 1989 v časopis Daugava (Riga), předtím byla distribuována v samizdatu.

17,93 € Detail
XX. revue Muzea paměti XX. století 1/2021
český

XX. revue Muzea paměti XX. století 1/2021

- Muzeum paměti XX.století 2021, EAN: 9788090798953

První ročenka Muzea paměti XX. století. Obohacuje českou veřejnou rozpravu o odborné a popularizační periodikum obsahující kvalitní příspěvky, které vyváženě a přitom kvalifikovaně reagují na aktuální dění v oblasti historické paměti.

3,71 € Detail
Vzpomínky Čechokanaďana
český

Vzpomínky Čechokanaďana

Miloš Šuchma - Muzeum paměti XX.století 2021, EAN: 9788090798922

Kniha zachycuje životní příběh Miloše Šuchmy (*1940), který v roce 1968 spolu zakládal Klub angažovaných nestraníků a po své emigraci do Kanady, kde se stal šéfredaktorem časopisu Západ a předsedou Českého a Slovenského národního sdružení v Kanadě, patřil ke stěžejním osobnostem československého exilu.

12,41 € Detail
Tak kde jsou ti Američani?
český

Tak kde jsou ti Američani?

Pavel Vošický - Muzeum paměti XX.století 2021, EAN: 9788090798939

Autobiografické vzpomínky politického vězně, exulanta a akademického malíře Pavla Vošického zachycují přibližně půlstoletí jeho života, od dospívání na konci druhé světové války až po zhroucení komunistického režimu. Autor zažil komunistický kriminál, kam se dostal na konci padesátých let za protistátní výroky, když vykonával základní vojenskou službu.

14,48 € Detail
Bitva u Jankova 6. 3. 1645
český

Bitva u Jankova 6. 3. 1645 (Útrapy a hrůzy třicetileté války)

Lukáš Sláma - VEDUTA 2021, EAN: 9788088030607

Dne 6. března 1645 se u Jankova po měsíčním manévrování setkaly dvě armády. Na jedné straně narychlo složené císařské vojsko pod velením Melchiora von Hatzfeld, proti ní se postavila hlavní švédská armáda Lennarta Torstenssona. Do dějin toto střetnutí vstoupilo jako jedno z nejkrvavějších v průběhu třicetileté války a zapříčinilo rozpad Habsburské armády.

10,09 € Detail
Užitočné ilúzie
slovenský

Užitočné ilúzie

Shankar Vedantam, Bill Mesler - N Press, s.r.o. 2021, EAN: 9788082300515

Mohol by mať za určitých okolností sebaklam pozitívne dôsledky?

15 € Detail
Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave
slovenský

Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Adriana Švecová; Miriam Laclavíková - LEGES 2021, EAN: 9788075025401

V druhom prepracovanom a doplnenom vydaní monografie predstavujú autorky, ktoré sa profesijne venujú právnej histórii, dejiny právnickej vzdelanosti a právnej vedy na Právnickej fakulte historickej Trnavskej univerzity počas jej 110-ročného pôsobenia v starobylom slobodnom kráľovskom meste Trnava v rokoch 1667 – 1777.

14,48 € Detail
Czechoslovakia Exiled
anglický

Czechoslovakia Exiled

Jaroslav Miller - NLN 2021, EAN: 9788074228186

“It is the best-run and highest-quality Czech newspaper in the entire free world.” With these heart-warming words Jiří Voskovec belauded Hlas domova, the exile periodical issued by František Váňa in remote Australia for almost three decades. And yet, this book is about more than just Hlas domova; it is also about the rise of an alternative Czechoslovak exile centre in Melbourne.

7,95 € Detail
Doporučeno nezveřejňovat
český

Doporučeno nezveřejňovat

David Klimeš - Academia 2021, EAN: 9788020032645

Jak fungovala propaganda a cenzura v mediálním prostředí pozdně normalizačního Československa? Kde si oficiální konsenzus v autoritativním státě vynucovala represe a kde se stačilo spolehnout na jemnější donucovací prostředky?

13,98 € Detail
Matyáš Kalina z Jäthensteinu
český

Matyáš Kalina z Jäthensteinu

Karel Sklenář - Národní muzeum 2021, EAN: 9788070366677

Matyáš Kalina z?

24,77 € Detail
Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník
český

Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník

Tereza Klemensová - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074654992

Nechte se vést od Frývaldova k Jeseníku, navštivte rejvízskou Noskárnu, jesenický Pentagon či lipovskou Macurovu zatáčku... Kniha se zabývá zeměpisnými jmény (místními, pomístními, uličními názvy) v pohraničí a jejich vývojem od nejstarších dob až do současnosti, a to na materiálu z okresu Jeseník (Slezsko, Olomoucký kraj).

11,94 € Detail
Bůh ve škole
český

Bůh ve škole

Michal Podzimek - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074654985

Zda se dnes školou povinní žáci dozvědí o tom, co je křesťanská víra a praxe, záleží často výhradně na přítomnosti křesťansky žijících učitelů a učitelek. O nich, o jejich víře, o tom, co mají, mohou či naopak nesmějí do české sekulární školy vnášet, je tato kniha především. A kdo ze čtenářů (pedagogů, vychovatelů, rodičů apod.

15,54 € Detail
Dvacet šest věznic a útěk ze Solovek
český

Dvacet šest věznic a útěk ze Solovek

Jurij Dimitrijevič Bezsonov - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074655036

Kniha Jurije Bezsonova, carského důstojníka a aktivního účastníka první světové války, popisuje peripetie spojené s životem v porevolučním Rusku, jakož i zkušenost s opakovaným vězněním. Jsme svědky autorova dobrodružného a bezmála marného hledání důstojné existence, jeho odhodlaného boje i prožívané deziluze. Poprvé je Bezsonov uvězněn roku 1918.

12,74 € Detail
Dlouhý život s archeologií
český

Dlouhý život s archeologií

Karla Motyková; Pavel Fojtík - Pavel Mervart 2021, EAN: 9788074654947

PhDr. Karla Motyková, DrSc., rozená Šneidrová (nar. 20. 5. 1930 v Praze), patří k první poválečné generaci českých archeologů, kteří zásadním způsobem formovali směřování oboru ve druhé polovině 20. století a podíleli se na vzniku a rozvoji moderního Archeologického ústavu Akademie věd.

13,94 € Detail
Sovětští disidenti
český

Sovětští disidenti

Alexandr Podrabinek - Pulchra 2020, EAN: 9788075640666

Při líčení vlastního osudu popisuje Alexandr Podrabinek zároveň poměry v Sovětském svazu 70. a 80. let, kde probíhalo permanentní potlačování práv občanů a zneužívání moci k rozličným způsobům likvidace režimu nepříjemných osob.

20,64 € Detail
Slavné vily českých prezidentů
český

Slavné vily českých prezidentů

Václav Junek - Lammel a syn 2020, EAN: 9788090837515

Osobnosti českých, respektive československých prezidentů, počínaje Masarykem a konče Zemanem, jsou natolik odlišné, že se snad ani nechce věřit v nějaké příbuzné genetické kořeny. Jejich politické životopisy jsou dostatečně známy, méně se však literatura věnuje tomu, jací byli v soukromí, když se nemuseli stylizovat a neviděly je oči národa.

12,22 € Detail
Slovenský časopis historický 2/2021
slovenský

Slovenský časopis historický 2/2021

Kolektív autorov - Vydavateľstvo SSS 2020, EAN: 0642846

13,41 € Detail
Příručka pro syna
český

Příručka pro syna (Paměť středověku)

Dhuoda - ARGO 2021, EAN: 9788025736647

Kniha Rady synovi (Liber manualis ad filium), jejíž autorkou je francká šlechtična Dhuoda, vzniká ve druhé fázi karolinské renesance, kdy je aktivní znalost latiny a literární činnosti téměř výhradní doménou církevních kruhů. Představuje výjimečný příklad laické literární tvorby 9.

10,26 € Detail
Antapodosis aneb Odplata
český

Antapodosis aneb Odplata (Memoria medii aevi)

- ARGO 2021, EAN: 9788025736067

Dvě hlavní historická díla cremonského biskupa Liutpranda (920-972), který působil v diplomatické službě římsko-německého císaře Oty I. Velikého, pojednávají o západo- i východo-římských dějinách, tj. o Svaté říše římsko-německé a Byzance.Odplata (Antapodosis) je namířena proti italskému (langobardskému) králi Berengarovi II.

16,46 € Detail