0

Knihy

Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: J. Krajčovičová, J. Kesselová
Vydavateľstvo: SPN - MLADÉ LETÁ 2022
EAN: 9788010040988

Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

8,30 €
 

Viac o knihe

Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

Učebnica obsahuje dostatočné množstvo textov umeleckého i vecného zamerania. Vychádza z vyučovacích cieľov a rešpektuje didaktické zásady, spĺňa informačnú funkciu, poskytuje jazykové znalosti a vedecké poznatky s prihliadnutím na vek žiakov.

Učivo je vhodne didakticky spracované. Učebnica obsahuje zaujímavé a kvalitné motivačné texty, ktoré prispievajú k rozvoju slovnej zásoby, čitateľskej gramotnosti, majú prosociálny výchovný charakter. Úlohy a cvičenia pomáhajú žiakom rozvíjať funkčnú gramotnosť, prispievajú nielen k poznávaniu a upevňovaniu gramatiky a pravopisu, ale rozvíjajú logické myslenie, pomáhajú získavať informácie a orientovať sa v neznámom texte.

Učebnica obsahuje testové úlohy s výberom odpovedí, testové úlohy typu správne – nesprávne, úlohy na doplnenie, zoraďovanie, priraďovanie. Na konci učebnice je prehľad učiva. Učebnica zachytáva všetky etapy vyučovacieho procesu: motiváciu, aktualizáciu učiva, upevnenie a prehĺbenie nového učiva a zabezpečuje spätnú väzbu.

Obsahom a spracovaním spĺňa a zohľadňuje požiadavky iŠVP, ciele i obsah vzdelávacieho štandardu slovenského jazyka so zameraním na komunikačné schopnosti a zručnosti čítať s porozumením, na písomný prejav, počúvanie s porozumením a samostatný ústny prejav.

VYDAVATEĽSTVO SPN - MLADÉ LETÁ
ROK VYDANIA 2022
ISBN 978-80-10-04098-8
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 125
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 x 295 mm
HMOTNOSŤ -

Ďalšie tituly od autora J. Krajčovičová, J. Kesselová

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN - MLADÉ LETÁ 2022
Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN - MLADÉ LETÁ 2021