0

Knihy

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Autor: J. Krajčovičová, J. Kesselová
Vydavateľstvo: SPN-Mladé letá 2021
EAN: 9788010040957

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

8,30 €
 

Viac o knihe

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

Učebnica vychádza z vyučovacích cieľov a rešpektuje didaktické zásady. Usporiadanie tematických celkov vedie k samostatnosti a racionálnemu učeniu sa. Dostatočné množstvo textov umeleckého i vecného zamerania poskytuje priestor na rozvíjanie jazykových zručností – orientáciu v texte, odpovede na otázky, rozprávanie, dokončenie príbehu, premýšľanie o situácii. Rozvíja vyjadrovacie schopnosti žiakov, dáva možnosť precvičiť si argumentačné zručnosti a poskytuje priestor aj na vyjadrovanie vlastných pocitov a sebahodnotenie. Úlohy a cvičenia umožňujú spätnú väzbu pri osvojovaní si učiva, orientácii v ňom a aplikácii vedomostí. Učebnica zachytáva všetky etapy vyučovacieho procesu: motiváciu, aktualizáciu učiva, upevnenie a prehĺbenie nového učiva a zabezpečuje spätnú väzbu. Obsahom a spracovaním spĺňa a zohľadňuje požiadavky iŠVP, ciele i obsah vzdelávacieho štandardu slovenského jazyka so zameraním na komunikačné schopnosti a zručnosti čítať s porozumením, na písomný prejav, počúvanie s porozumením a samostatný ústny prejav.

VYDAVATEĽSTVO SPN-Mladé letá
ROK VYDANIA 2021
ISBN 978-80-10-04095-7
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 95
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 x 295 mm
HMOTNOSŤ -

Ďalšie tituly od autora J. Krajčovičová, J. Kesselová

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN-Mladé letá 2022
Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN-Mladé letá 2021