0

Knihy

Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: J. Krajčovičová, J. Kesselová
Vydavateľstvo: SPN - MLADÉ LETÁ 2022
EAN: 9788010040971

Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Dodanie 2 až 7 dní

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

8,30 €
 

Viac o knihe

Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Aktualizovaná učebnica slovenského jazyka má novú grafickú úpravu, vizuálne prehľadnú štruktúru a doplnený ilustračný materiál. Je spracovaná v súlade s iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Učebnica má platnú schvaľovaciu doložku do r. 2026.

Štruktúra učebnice je logická, umožňuje efektívne učenie a prehľadnosťou systematizáciu učiva. Spracovanie učiva dostatočne rozvíja kľúčové kompetencie. Informácie uvádzané v učebnici sú objektívne. Učivo je spracované systematicky a vhodne doplnené rozširujúcimi informáciami – úvodnými textami, poznámkami, zhrnutím učiva. V učebnici je množstvo úloh a cvičení vychádzajúcich z textov umeleckého i vecného zamerania, čím sa dosahuje prepojenie gramatických javov s každodenným životom žiakov.

Texty ich nabádajú k sebapoznaniu, zaujatiu kritického postoja k sebe i svojmu okoliu, nútia ich premýšľať, vyjadriť vlastný názor, zdôvodniť ho. Učebnica zachytáva všetky etapy vyučovacieho procesu: motiváciu, aktualizáciu učiva, upevnenie a prehĺbenie nového učiva a zabezpečuje spätnú väzbu.

Obsahom a spracovaním spĺňa a zohľadňuje požiadavky iŠVP, ciele i obsah vzdelávacieho štandardu slovenského jazyka so zameraním na komunikačné schopnosti a zručnosti čítať s porozumením, na písomný prejav, počúvanie s porozumením a samostatný ústny prejav. Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

VYDAVATEĽSTVO SPN - MLADÉ LETÁ
ROK VYDANIA 2022
ISBN 978-80-10-04097-1
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 128
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 x 295 mm
HMOTNOSŤ -

Ďalšie tituly od autora J. Krajčovičová, J. Kesselová

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN - MLADÉ LETÁ 2022
Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ

J. Krajčovičová, J. Kesselová

8,30 € SPN - MLADÉ LETÁ 2021