0

Kategórie

Ján Jessenius
slovenský

Ján Jessenius

Agáta Klimeková, Eva Augustínová - Slovenská národná knižnica 2011, EAN: 9788089301935

10,00 € Detail
Môj beh svetom
slovenský

Môj beh svetom

Matej Runeller Šemšej - Matej Šemšej 2019, EAN: 9788027082308

Takmer 15 rokov strávil v prostredí veľkých korporácii a v pohodlí komfortnej zóny, až kým jedného dňa nepredstavovala veľká zmena Matejovu jedinú záchranu. Úspešnú kariéru, skvelý plat, veľké auto a obrovský byt vymenil za ruksak plný bežeckého oblečenia a s cieľom pomáhať vybehol do sveta. Pre rôzne charitatívne projekty nabehal ako Runeller za 10 mesiacov v 24 krajinách sveta 1 475 kilometrov. Nesnažil sa zachrániť svet, túžil ho iba trochu zmeniť. Táto kniha je o cestovaní, behu, charite, láske a hlavne zmene. Nájdete v nej inšpiráciu a odvahu, ktoré vám pomôžu, ak sa vo svojom živote chystáte k akejkoľvek zmene.

17,00 € Detail
Budoucnost (4x kniha, 1x pouzdro)
český

Budoucnost (4x kniha, 1x pouzdro)

Apolena Rychlíková - IDEA Družstevní nakladatelství 2019, EAN: 9788090777507

Co je "nová levice"? Jakou má představu o budoucnosti, ať už jde o planetu, politiku, Česko, Evropu, pohyb, umění, práci, společnost či náboženství? Pojem nová levice se za posledních několik let stal běžnou součástí veřejného prostoru, na svou vlastní definici zevnitř ale stále ještě čekal. Proto se Apolena Rychlíková rozhodla, že nejlepší cestou, jak promyslet, kdo tato skupina je a o co jí jde, bude sepsání sborníku. Oslovila na třicet autorů a autorek, kteří zpracovali celkem dvanáct témat a využili různorodých literárních žánrů. Kniha vychází po oslavách třiceti let svobody a kapitalismu v České republice - v roce 0, jež autorský kolektiv vnímá jako ideální moment k opuštění nostalgického dojímání se nad minulostí a zároveň příležitost, jak znovu definovat základní otázky naší společnosti: v lokálním i globálním kontextu. Sborník se obrací do budoucnosti a snaží se přinést vize a postřehy, které nové levici ve veřejném prostoru chybí a které považuje za podstatné.

16,00 € Detail
Hearth and Horizon
anglický

Hearth and Horizon

Erazim Kohák - Filosofia 2012, EAN: 9788070074022

n Hearth and Horizon Prof. Kohák combines narrators skills with a scholars erudition to produce for his readers a rich tapestry of Czech thought and fortunes since the rebirth of the Czech nation at the dawn of modernity. He provides them with an intimate sketch of Czech history as the Czechs lived it, introduces them to a range of Czech philosophers, notably the two greats, T. G. Masaryk and Jan Patočka, and offers an insiders view of the birth of national identity in the interweaving of Enlightenment ideals with romanticism and modernity. While probing the problems of the hearth of local cultural identity he never loses sight of the problems of the horizon, global human identity, in the turbulently nationalist period between the twilight of the empires and the dawning of the European Union. The result is not only a good read for central European history buffs, though his book is certainly that, but also a thoughtful philosophic reflection of the generic problem of cultural particularity and global humanity seen in the intimate mirror of one cultural communitys experience.

9,00 € Detail
From Social to Cyber Justice
anglický

From Social to Cyber Justice

Nythamar deOliveira - Filosofia 2017, EAN: 9788070075159

Kniha se zaměřuje na vzájemné přesahy mezi spravedlností, právem a etikou v současné době. Analýzy navazují nejen na evropské a severoamerické autory, jak je obvyklé, ale přinášejí hlavně rozbory z málo známé latinskoamerické perspektivy. Kniha oslovuje čtenáře, kteří mají zájem o současné otázky voblasti morální, právní a politické filosofie, právní teorie a sociologie práva.

22,00 € Detail
Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice
český

Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice

Wendy Drozenová - Filosofia 2010, EAN: 9788070073483

Publikace širokého autorského kolektivu zkoumá historické zdroje české etiky vědy a její vývoj. Od historického pohledu přechází k problémům bioetiky jako klíčovému místu soudobých diskusí v rámci etiky vědy. Neopomíjí ani přístupy k problémům bioetiky ze strany náboženských směrů tradičně spjatých s českým kulturním prostorem.

11,00 € Detail
Codex Přemyslaeus
nemecký

Codex Přemyslaeus

Ivan Hlaváček - Filosofia 2013, EAN: 9788070074008

Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (13781419). Celkem 335 písemností let 13971407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady Regesta imperii. V německém jazyce.

12,00 € Detail
Beckett: filosofie a literatura
český

Beckett: filosofie a literatura

Karel Císař, Petr Koťátko - Filosofia 2009, EAN: 9788070073360

Autoři kombinují ve svých textech dva přístupy - zabývají se jednak méně známými částmi Beckettových mimoliterárních prací, v nichž se autor přímo vyjadřuje k filozofickým problémům, jednak se soustřeďují na filozoficky motivovanou interpretaci Beckettových literárních (zejména prozaických) textů. Jednotlivé studie se věnují mj. analýze bergsonovských motivů u Becketta (v jeho přednáškách, korespondenci, esejistické tvorbě), problematice hledání výrazu v Beckettově prozaickém díle, otázce po pojmu obraznosti jako neoddělitelného prolínání mysli a věcí u Becketta, zkoumají však i další specifické aspekty Beckettova literárního odkazu. Jedním z cílů sborníku je vyvolat diskuzi mezi odborníky tak rozdílných oborů, jakými jsou filozofie a literární věda. Základem publikace bylo VI. pražské interpretační kolokvium, uspořádané oddělením analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR v dubnu 2006. Sborník studií českých i zahraničních odborníků různých zaměření (filozofů, literárních vědců či komparatistů) k vybraným aspektům literárního díla irského dramatika Samuela Becketta.

8,00 € Detail
w(r)eckovka 2020
slovenský

w(r)eckovka 2020

Marián Tkáč ml. - PostScriptum, s.r.o. 2019, EAN: 9788089567959

Kniha zostavená z výrokov, zrodených počas dlhých úvah o sínusoidách života.

6,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-bellini, plain

Notebooks Softcover Medium-bellini, plain

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570131

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-bellini, dotted

Notebooks Softcover Medium-bellini, dotted

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570124

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-bellini, ruled

Notebooks Softcover Medium-bellini, ruled

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570100

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-sage, plain

Notebooks Softcover Medium-sage, plain

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570094

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-sage, dotted

Notebooks Softcover Medium-sage, dotted

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570087

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-sage, ruled

Notebooks Softcover Medium-sage, ruled

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117570063

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-denim, plain

Notebooks Softcover Medium-denim, plain

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117569890

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-denim, dotted

Notebooks Softcover Medium-denim, dotted

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117569883

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-denim, ruled

Notebooks Softcover Medium-denim, ruled

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117569869

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-powder, plain

Notebooks Softcover Medium-powder, plain

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117569852

16,00 € Detail
Notebooks Softcover Medium-powder, dotted

Notebooks Softcover Medium-powder, dotted

- LEUCHTTURM1917 -0001, EAN: 4004117569845

16,00 € Detail