0

Knihy

Kategórie

Slovenský jazyk 6 s nadhľadom, časť A - riešenia a komentáre
slovenský

Slovenský jazyk 6 s nadhľadom, časť A - riešenia a komentáre

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2023, EAN: 9788099973511

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL a PRÍMU – Riešenia a komentáre pre učiteľa. Prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

22 € Detail
Slovenský jazyk 6A pre základné školy a prímu s nadhľadom
slovenský

Slovenský jazyk 6A pre základné školy a prímu s nadhľadom

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu, a. s. 2023, EAN: 9788099973528

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL a PRÍMU – prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

8,90 € Detail
Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť B
slovenský

Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť B

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2023, EAN: 9788099973474

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

8,90 € Detail
Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť B Riešenia a komentáre
slovenský

Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť B Riešenia a komentáre

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2023, EAN: 9788099973481

UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT V JEDNOM konštruktivistický spôsob učenia podnecuje zvedavosť, fantáziu a tvorivosť rozvíja komunikačné schopnosti a kooperáciu detí úlohy na rozvoj vyšších kognitívnych procesov podporuje budovanie hodnotového systému u žiakov využíva rôzne stratégie učenia sa podporuje medzipredmetové vzťahy,

19,80 € Detail
Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť A Riešenia a komentáre
slovenský

Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť A Riešenia a komentáre

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2022, EAN: 9788099973467

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – Riešenia a komentáre pre učiteľa. Prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

19,80 € Detail
Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť A
slovenský

Slovenský jazyk 5 s nadhľadom, časť A

Tunde Halajová, Lucia Pudišová - ABCedu 2022, EAN: 9788099973450

PRACOVNÁ UČEBNICA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – prináša inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Jej cieľom je byť príjemným sprievodcom žiaka na ceste nielen k nadobudnutiu potrebných vedomostí, ale najmä zručností, ktoré jazyk ako nástroj myslenia môže rozvíjať.

8,90 € Detail