0
Hegelova filosofie náboženství
český

Hegelova filosofie náboženství

Stanislav Sousedík - Herrmann & synové 2023, EAN: 9788087054741

V předkládané knize se autor částečně vrací k historické matérii. Usiluje zde o všeobecně srozumitelnou a přehlednou rekonstrukci Hegelovy filosofie náboženství, kterou současně zasazuje do širšího kontextu jeho filosofické soustavy.

9,18 € Detail
Dějiny, dějepis a filosofie dějin
český

Dějiny, dějepis a filosofie dějin

Stanislav Sousedík - OIKOYMENH 2019, EAN: 9788072983711

Současní autoři zabývající se teorií dějepisného poznání zastávají převážně skeptické stanovisko vůči možnosti objektivního poznání minulých dějin lidstva: Přiklánějí se více či méně k mínění, že dějepisné poznání je v posledku určitým druhem porozumění historika sobě samému.

8,38 € Detail
Kosmologický důkaz boží existence
český

Kosmologický důkaz boží existence (Moderní myšlení)

Stanislav Sousedík - VYŠEHRAD 2014, EAN: 9788074294334

Ve své práci se autor pokouší o novou formulaci důkazu Boží existence na základě empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického, a o řešení některých otázek, které s ním souvisí. Jedná se předně o otázku místa, které tento důkaz zaujímá v lidském životě, a dále o problémy některých jeho filosofických předpokladů.

8,99 € Detail
Svět, ve kterém jsem žil
český

Svět, ve kterém jsem žil

Stanislav Sousedík - Triton 2014, EAN: 9788073877484

Autor, rakousko-uherský a později československý důstojník, líčí v prvním díle svých memoárů část svých bohatých životních vzpomínek. Vrací se nejprve do dětství, které prožil v české rodině usilující o hospodářský a společenský vzestup, zpočátku ve východní části staré monarchie a později v Plzni.

11,38 € Detail
O co šlo?
český

O co šlo? (Moderní myšlení)

Stanislav Sousedík - VYŠEHRAD 2012, EAN: 9788074292453

Kniha O co šlo?

4,18 € Detail
Svoboda a lidská práva
český

Svoboda a lidská práva (Moderní myšlení)

Stanislav Sousedík - VYŠEHRAD 2010, EAN: 9788074290367

Významný český křesťanský filosof, známý svými pracemi z dějin české filosofie, se ve své drobné knize zabývá jedním ze základních problémů sociální filosofie současnosti – problematikou lidských práv a svobod, tedy problémem zvlášť závažným pro naši společnost, žijící stále ve stínu řady desetiletí prožitých pod vládou totalitních režimů.

2,92 € Detail
Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky
český

Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky

Stanislav Sousedík - Triton , EAN: 9788073872397

V české literatuře máme dnes již více prací pojednávajících o problematice hermeneutiky. Jsou většinou inspirována dílem německého filosofa H.-G.Gadamera a zakládají se na myšlenkovém odkazu Gadamerova učitele, M. Heideggera. Takovému typu hermeneutiky se říká integrativní. Integrativní hermeneutika vyúsťuje v historický relativismus.

5,42 € Detail