0

Kategórie

Základy neuroanatomie a nervových drah 1
český

Základy neuroanatomie a nervových drah 1

Petr Dubový, Radim Jančálek - Masarykova Univerzita 2018, EAN: 9788021074262

Základní informace o struktuře a funkci nervové soustavy získávají studenti medicíny naší fakulty postupně ve dvou etapách, ve třetím semestru základního kurzu anatomie a v následujícím semestru v rámci integrované výuky neurověd. V předkládaném učebním textu je studentům medicíny podán přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce.

9,20 € Detail