0

Kategórie

Jakými tvory jsme?
český

Jakými tvory jsme? (21. století)

Noam Chomsky - Academia 2018, EAN: 9788020028044

Nejnovější kniha Noama Chomského Jakými tvory jsme? se dotýká vybraných základních otázek studia přirozeného jazyka v nejširších souvislostech, a to z hlediska teoretické lingvistiky, filosofie vědy a jazyka, kognitivní vědy, evoluční biologie či metafyziky, a sleduje také jejich provázanost při studiu rozsahu i mezí lidských kognitivních schopností a jejich biologické podstaty. Věnuje se však i širší problematice, která je v ohnisku autorova zájmu, jako jsou například morální a politická filosofie. Provádí čtenáře základními myšlenkami vymezujícími roli jazyka jako nástroje komunikace i myšlení, souvislostmi studia schopností lidské mysli a překvapivými paralelami mezi pojmovým a metodologickým utvářením přírodních věd od starověku přes osvícenství až po současnost s požadavky a důsledky pro poznání toho, co o lidské kognici lze pochopit, a co zůstane trvalým tajemstvím. Jak se právem zmiňuje autor Předmluvy, Akeel Bilgrami, kniha „představuje celoživotní reflexi širších důsledků vlastní vědecké práce vědce, jehož předmětem zájmu je jazyk“.

9,99 € Detail
Disident Západu
český

Disident Západu

Noam Chomsky - Univerzita Karlova -0001, EAN: 9788024626291

Výbor textů amerického jazykovědce a filosofa Noama Chomského zahrnuje jeho klíčové společenskokritické texty napříč časovými obdobími (od šedesátých let až po současnost). V jednotlivých esejích se vyrovnává s různými tématy – od role univerzit a intelektuálů, přes alternativní výklad studené války, až po vztahy mezi světovým Severem a Jihem a izraelsko-palestinský konflikt či hodnocení různých tradic politického myšlení. Věnuje se i propojení své lingvistické práce s politickým myšlením na pojmu svobody a jeho vztahu k lidské přirozenosti. Pokouší se také o formulaci politických alternativ zakotvených v anarchistické tradici, kterou reinterpretuje jako antielitářskou pokračovatelku liberalismu a libertariánskou verzi socialismu. Jednotícím motivem jeho textů je kritika elitářského pojetí demokracie, které je podle něj ústřední charakteristikou demokracie v USA a jejich vnitřní i zahraniční politiky. Toto elitářské pojetí demokracie podle Chomského omezuje a podvazuje ty části společnosti, které jsou vnímány jako její kritické instance – ať už se jedná o univerzity, média anebo intelektuální život.

16,22 € Detail
Kdo vládne světu?
český

Kdo vládne světu?

Noam Chomsky - Univerzita Karlova 2018, EAN: 9788024636269

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy navzdory vzestupu Evropy a Asie stále určují podmínky globálního diskurzu. Světová politická a finanční elita dnes vládne bez omezení demokratickými mechanismy. Vzhledem k tomu, že klimatická změna a šíření jaderných zbraní stále více ohrožují naše přežití, jsou kritické a nesmlouvavé hlasy, jako je hlas Noama Chomského, stále potřebnější. Tvrdě a jasně vyargumentovaná kniha je nepostradatelným průvodcem pro pochopení klíčových střetů a nebezpečí naší doby. Chomsky is a global phenomenon He may be the most widely read American voice on foreign policy on the planet. The New York Times Book Review For anyone wanting to find out more about the world we live in there is one simple answer: read Noam Chomsky. New Statesman

17,86 € Detail
Rekviem za americký sen
slovenský

Rekviem za americký sen

Noam Chomsky - Hronka 2018, EAN: 9788089875207

Vo svojej knihe Rekviem za americký sen: 10 princípov koncentrácie bohatstva a moci sa Noam Chomsky venuje utopickej predstave súčasného neoliberalizmu a kapitalizmu, ktorú dáva do nevšednej súvislosti s reálnym stavom americkej ekonomiky a spoločnosti. Postupne v nej rozoberá aj historický prechod k súčasnému politickému systému Spojených štátov od jeho počiatkov v druhej polovici 18. storočia, ktorý v konečnom dôsledku viedol k stabilizovaniu ideológie neoliberalizmu v americkej spoločnosti, kultúre a politike. Vysvetľuje, ako veľké korporácie indoktrinujú verejnosť, akadémiu a médiá pre podporu projektu, ktorý devastuje nižšie a stredné triedy populácie Spojených štátov. To celé Chomsky uchopuje a segmentuje do desiatich základných princípov, ktoré prispievajú k výraznému rozširovaniu príjmovej nerovnosti medzi vrstvami americkej spoločnosti. Medzi tieto princípy patria: redukovanie demokracie, tvarovanie ideológie, prestavovanie ekonomiky, prenášanie bremena, útočenie na solidaritu, riadenie regulačných úradov, konštruovanie volieb, držanie populácie v jednej línii, fabrikovanie súhlasu a marginalizácia populácie. Každý z týchto princípov Chomsky dôkladne popisuje a svoje tvrdenia podporuje prostredníctvom širokej palety rôznych primárnych zdrojov, od Aristotelovej Politiky, cez prejavy Martina Luthera Kinga Jr, až po sociologické štúdie Martina Gilensa a Benjamina Pagea.

11,00 € Detail
Juhoslávia
slovenský

Juhoslávia

Noam Chomsky - Torden, s.r.o. 2018, EAN: 9788089953516

Ktože to pred dvadsiatimi rokmi hrubo porušil medzinárodné právo a bez akéhokoľvek mandátu OSN zaútočil pod vymyslenou zámienkou na suverénny európsky štát a zničil ho? Neposlušné Srbsko nebolo ochotné podriadiť sa diktátu USA a podpísať mierový plán s neprijateľnými podmienkami /napr. aj rozmiestnenie cudzích vojsk v Kosove/. Táto oblasť bola posledným kútom Európy, ktorá sa nepodriadila neoliberálnym programom USA, neprebehli v nej ekonomické ani sociálne reformy. Noam Chomsky je jeden z najznámejších a najcitovanejších intelektuálov našej doby, svojím politickým aktivizmom patrí k ostrým kritikom amerického imperializmu a mediálnej propagandy, hoci sám je Američan. Kniha je komplexná analýza všetkých jeho textov a verejných rozhovorov o Juhoslávii.

20,50 € Detail