0

Oznam:
Z dôvodu prebiehajúcich inventúr u našich dodávateľov môže dôjsť k spomaleniu vybavovania vašich objednávok.

Kategórie

Väzba Dôvody a lehoty
slovenský

Väzba Dôvody a lehoty

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2022, EAN: 9788081551154

Predkladaný výber 63 súdnych rozhodnutí je zameraný na rôzne aspekty týkajúce sa väzby. Celá zbierka je prehľadne a tematicky rozdelená na niekoľko častí.

38,72 € Detail
Dokazovanie v trestnom konaní Zásady
slovenský

Dokazovanie v trestnom konaní Zásady

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2022, EAN: 9788081551109

Výber obsahuje 68 rozhodnutí k zásade náležitého zistenia skutkového stavu, k zásade voľného hodnotenia dôkazov, k zásade prezumpcie neviny, k právu na obhajobu a k zásade „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného), k nezákonným dôkazom a k zásade „nemo tenetur se ipsum accusare“ (nikto nie je povinný obviniť sám seba) a tiež k zásade

43,56 € Detail
Dokazovanie v trestnom konaní
slovenský

Dokazovanie v trestnom konaní

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2022, EAN: 9788081551086

Predkladaný výber súdnych rozhodnutí ďalej obsahuje rozhodnutia, v ktorých sa súdy zaoberali konkrétnymi výkladovými, resp. aplikačnými problémami. Pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky je to napríklad použiteľnosť záznamu v inej trestnej veci, pri agentovi je to napríklad otázka právomoci agenta, konkrétne zákonné podmienky policajnej provokácie.

43,56 € Detail
Dokazovanie v trestnom konaní Znalec
slovenský

Dokazovanie v trestnom konaní Znalec

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2021, EAN: 9788081551062

Predkladaný výber 82 súdnych rozhodnutí je zameraný na hmotnoprávne aj trestno-procesné otázky znaleckého dokazovania. Z hmotnoprávneho hľadiska môže byť znalecké dokazovanie zamerané na skúmanie podmienok trestnej zodpovednosti alebo na zisťovanie jednotlivých skutkových okolností, ktoré tvoria objektívnu stránku konkrétneho trestného činu.

38,72 € Detail
Dokazovanie v trestnom konaní Obvinený
slovenský

Dokazovanie v trestnom konaní Obvinený

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2021, EAN: 9788081551055

Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež na práva obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov, ako napr. pri výsluchu svedkov alebo iných dôkazov.

38,72 € Detail
Dokazovanie v trestnom konaní Svedok
slovenský

Dokazovanie v trestnom konaní Svedok

Miloš Deset - EUROKÓDEX 2021, EAN: 9788081551048

Publikácia zahŕňa výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní.

38,72 € Detail
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie
slovenský

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

Miloš Deset - TU - Filozofická Fakulta 2017, EAN: 9788080829957

Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších foriem trestnej činnosti, keď bežné dôkazné prostriedky nie sú dostatočné efektívne na zabezpečovanie dôkazov.

16,51 € Detail