0

Kategórie

Slovenský jazyk a literatúra
Novinka slovenský

Slovenský jazyk a literatúra

Milada Caltíková - Enigma 2018, EAN: 9788081330803

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Štvrté inovované vydanie. Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu).

9,50 € Detail
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber E
slovenský

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber E

Milada Caltíková - Enigma 2016, EAN: 9788081330629

ozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah R. Jašík: Námestie svätej Alžbety (román, tematika druhej svetovej vojny - židovská otázka) A. Bednár: Kolíska (novela s témou SNP, päťdesiatych rokov; striedanie časových pásem) L.

5,22 € Detail
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber B
slovenský

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber B

Milada Caltíková - Enigma 2016, EAN: 9788081330612

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra.

5,22 € Detail
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber D
slovenský

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber D

Milada Caltíková - Enigma 2015, EAN: 9788081330568

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra.

6,17 € Detail
Slovenský jazyk 3 - Učebnica
slovenský

Slovenský jazyk 3 - Učebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2014, EAN: 9788081204029

Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky. V prvej časti sa študenti oboznamujú s učivom v konkrétnych komunikačných situáciách. Učivo je spracované moderne, zrozumiteľne, veku primerane, na dostatočnej odbornej úrovni a podporuje aktivitu žiaka.

5,10 € Detail
Slovenský jazyk 4 - Cvičebnica
slovenský

Slovenský jazyk 4 - Cvičebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2013, EAN: 9788081202858

Cvičebnica nadväzuje na učebnicu a učivo dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií, resp. pre školský vzdelávací program. Niektoré úlohy majú v zadnej časti riešenia. Tak ako v predchádzajúcich cvičebniciach sa tu nachádza vzor písomnej práce a návod na jej zvládnutie.

2,90 € Detail
Slovenský jazyk 2 - Učebnica
slovenský

Slovenský jazyk 2 - Učebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2013, EAN: 9788081202735

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: Komunikácia a sloh Jazykové prostriedky Študenti a študentky pokračujú v systéme získavania vedomostí podľa prvého ročníka. Opäť sa stretávajú s pravidelnými rubrikami a štruktúrou.

6,21 € Detail
Slovenský jazyk 1 - Učebnica
slovenský

Slovenský jazyk 1 - Učebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2012, EAN: 9788081203480

Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II. Jazykové prostriedky Moderným spôsobom prezentuje učivo a pripravuje študentov a študentky na maturitu. Pedagógovia majú teda pri príprave rýchly prehľad o tom, čo majú študenti zvládnuť.

6,21 € Detail
Slovenský jazyk 2 - Cvičebnica
slovenský

Slovenský jazyk 2 - Cvičebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2012, EAN: 9788081202582

Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Úlohy označené kľúčom majú v závere vzorové riešenia. Ďalšiu časť tvorí kapitola Príprava na školské písomné práce, ktorá žiakovi uľahčí prípravu a realizáciu písomnej práce. Záver cvičebnice tvoria tabuľky a schémy.

3,60 € Detail
Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica
slovenský

Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2011, EAN: 9788081201226

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií. Každá téma obsahuje sériu úloh, ktoré upevňujú a precvičujú poznatky a kompetencie žiakov.

2,90 € Detail
Slovenský jazyk 1 - Cvičebnica
slovenský

Slovenský jazyk 1 - Cvičebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2011, EAN: 9788081201219

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a komunikačných situáciách. Cvičebnica sa začína vstupnými testami a potom presne kopíruje štruktúru učebnice. Riešenia vybraných a označených úloh si môže študent overiť v závere cvičebnice.

3,60 € Detail
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber C
slovenský

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber C

Milada Caltíková - ENIGMA 2009, EAN: 9788085471434

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Starec a more (E. Hemingway) - stratená generácia Proces (F. Kafka) - predchodca existencialistickej a absurdnej literatúry Thérese Desqueyrouxová (F.

4,94 € Detail
Slovenský jazyk a literatúra
slovenský

Slovenský jazyk a literatúra

Milada Caltíková - Enigma 2009, EAN: 9788089132935

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Spracované učivo môžu žiaci a učitelia využiť pri príprave na internú aj externú maturitnú skúšku (napr.

7,60 € Detail
Slovenský jazyk 3 - Učebnica
slovenský

Slovenský jazyk 3 - Učebnica

Milada Caltíková - Orbis Pictus Istropolitana 2009, EAN: 9788081200557

Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky. V prvej časti sa študenti oboznamujú s učivom v konkrétnych komunikačných situáciách. Učivo je spracované moderne, zrozumiteľne, veku primerane, na dostatočnej odbornej úrovni a podporuje aktivitu žiaka.

6,21 € Detail