0

Kategórie

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A

Martina Totkovičová - ABCedu 2021, EAN: 9788099973085

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B

Martina Totkovičová - ABCedu 2021, EAN: 9788099973092

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C

Martina Totkovičová - ABCedu 2021, EAN: 9788099973108

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Jeden - dva - TRI! (sada kariet)
slovenský

Jeden - dva - TRI! (sada kariet)

Martina Totkovičová - ABCedu 2020, EAN: 9788099973009

Kartová hra Jeden-dva-TRI!

12,51 € Detail
Príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy
slovenský

Príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy

Martina Totkovičová - Orbis Pictus Istropolitana 2020, EAN: 9788081208201

Piataci majú len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 z matematiky, ktorý im pomôže s prípravou, či už doma, alebo v škole. Na 40 stranách sa žiaci stretnú s otvorenými úlohami, ale aj s úlohami s výberom odpovede.

5,50 € Detail
Autokorektívne kartičky z matematiky zošit A
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky zošit A

Martina Totkovičová - ABCedu 2019, EAN: 9788097331900

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B

Martina Totkovičová - ABCedu 2019, EAN: 9788097331917

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C

Martina Totkovičová - ABCedu 2019, EAN: 9788097331924

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí.

10,35 € Detail
Rozširená príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ
slovenský

Rozširená príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ

Martina Totkovičová - Orbis Pictus Istropolitana 2015, EAN: 9788081205262

Nový pracovný zošit určený pre piatakov. Jeho cieľom je zopakovať učivo 1. stupňa a kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 5. Túto ambíciu sa snaží naplniť pestrou skladbou úloh. V pracovnom zošite nájdete otvorené testové položky, ktoré slúžia hlavne na frontálne opakovanie.

7,60 € Detail
Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 2
slovenský

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 2

Martina Totkovičová - Orbis Pictus Istropolitana 2013, EAN: 9788081202087

Rozcvičky sú určené na nácvik a upevnenie základných matematických spojov sčítania a odčítania do 100, ktoré si majú deti v 2. ročníku osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, ktoré sledujú postupné rozširovanie číselného oboru do 100. Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh.

5,24 € Detail
Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4
slovenský

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 4

Martina Totkovičová - Orbis Pictus Istropolitana 2013, EAN: 9788081202360

Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti na ZŠ osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, v rámci ktorých sa precvičujú a fixujú jednotlivé spoje násobilky a delilky.

5,24 € Detail
Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 1
slovenský

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 1

Martina Totkovičová - Orbis Pictus Istropolitana 2012, EAN: 9788081201493

Rozcvičky sú určené na nácvik základných matematických spojov sčítania a odčítania do 20, ktoré si majú deti v 1. ročníku osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, ktoré sledujú postupné rozširovanie číselného oboru do 20. Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh.

5,24 € Detail
Príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy
slovenský

Príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy

Martina Totkovičová - ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA , EAN: 9788081203039

Cieľom pracovného zošita je zopakovať učivo 1. stupňa a kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 5. Túto ambíciu sa snažíme naplniť pestrou skladbou úloh. V PZ nájdete otvorené testové položky, ktoré slúžia hlavne na frontálne opakovanie. Žiaci síce úlohy  riešia samostatne, ale o svojich postupoch a riešeniach neskôr diskutujú.

5,80 € Detail