0

Knihy

Elektro-fotografické imaginárno
český

Elektro-fotografické imaginárno

Martin Charvát - Akademie múzických umění 2023, EAN: 9788073316242

Čtvrtý svazek edice Rozhraní se věnuje vztahům fotografie a elektřiny v 19.století.

11,84 € Detail
Jussi Parikka: Od archeologie ke geologii médií
český

Jussi Parikka: Od archeologie ke geologii médií

Martin Charvát - Akademie múzických umění 2022, EAN: 9788073315764

Předložená kniha se snaží tuzemskému čtenáři v základních konturách a na hlavních uzlových bodech představit myšlení čelního finského teoretika médií Jussiho Parikky. Parikka je proponentem tzv.

12,33 € Detail
True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší
český

True Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší

Martin Charvát - Metropolitní univerzita Praha 2020, EAN: 9788074761805

Louisiana. Bažiny. Napůl opuštěné aglomerace. Zátoky. Dálnice. Cesty, které nikam nevedou. Polorozbořené kostely. Pustina. Benzínová čerpadla. Dálniční odpočívadla. Prach. Rafinérie. Třtinová pole. Ztracené osoby a děti. Prostitutky. Potulní kazatelé.

10,97 € Detail
Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
český

Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval

Martin Charvát - Akademie múzických umění 2020, EAN: 9788073315344

Monografie se zabývá medialitou díla Karla Teigeho a Vítězslava Nezvala, dvou vůdčích postav českého poetismu, z pohledu filozofie médií. V duchu uvažování Marshalla McLuhana, o které se Martin Charvát opírá, nejsou pro něj média neutrální prostředník, nýbrž způsob vidění a pociťování, který determinuje lidskou zkušenost.

12,33 € Detail
Foucault a Deleuze O těle, experimentu a etice
český

Foucault a Deleuze O těle, experimentu a etice

Martin Charvát - Togga 2018, EAN: 9788074761447

Cílem předložené monografie je uvedení do díla Michela Foucaulta a Gillesa Deleuze, zejména co se týče jejich uvažování o povaze vztahu jedince a společnosti. Toto vymezení slouží jako širší rámec pro následné vyznačení specifického pojetí etiky tak, jak se promítá ve Foucaultově „hermeneutice subjektu“ a v Deleuzově „etologii“.

12,54 € Detail
O nových médiích, modularitě a simulaci
český

O nových médiích, modularitě a simulaci

Martin Charvát - Metropolitní univerzita Praha 2017, EAN: 9788074761218

Kniha O nových médiích, modularitě a simulaci je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity.

17,77 € Detail
Gilles Deleuze
český

Gilles Deleuze

Martin Charvát - Togga 2016, EAN: 9788074761065

Filosofii Gillesa Deleuze můžeme charakterizovat jako specifickou ontologii založenou na myšlence čisté diference, která je principem reálné zkušenosti. Proto můžeme o Deleuzovi hovořit jako o zastánci tzv. „transcendentálního empirismu”, fundovaném na Deleuzem vypracované koncepci znaku a sémiotiky.

8,04 € Detail