0

Kategórie

Autokorektívne kartičky z matematiky pre predškolákov
slovenský

Autokorektívne kartičky z matematiky pre predškolákov

M. Totkovičová, K. Žilková - ABCedu 2021, EAN: 9788099973122

Autokorektívne kartičky plnia úlohu hravého motivačného materiálu v rozvíjaní matematických gramotností predškoláka. Autokotrektívnosť zadaní motivuje deti v procese učenia sa k samostatnosti. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

10,35 € Detail