0

Kategórie

Práce a mzdy 9/2020
český

Práce a mzdy 9/2020

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Jana Drexlerová; Richard W. Fetter; Ivan Macháček - Poradce 2020, EAN: 9771801993129

  Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru Za účelem využití dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli vznikl také projekt „Zachraň práci“. Tento projekt byl spuštěn ve spolupráci WorkLinks a Hospodářské komory ČR. Zaměstnance k dočasné zápůjčce mohou zaměstnavatelé hledat nebo nabízet prostřednictvím aplikace WorkLinks.com. Tento projekt umožňuje zaměstnavatelům místo propouštění zaměstnanců přidělit je dočasně jinému zaměstnavateli. Hospodářská komora České republiky vyzývá zaměstnavatele, aby nepropouštěli zaměstnance, ale sdíleli je. Prostřednictvím aplikaci WorkLinks.com tak vznikla celostátní „burza práce“.   Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak Zaměstnanci už zase mohou podávat relevantní insolvenční návrh proti zaměstnavateli, který jim nevyplácí mzdy, aby je mohli dostat od úřadu práce (a přitom současně aniž by zaměstnavatele tzv. poslali do insolvence). Mimořádný zákon chránící dlužníky před insolvencí totiž dočasně (od 24. 4. 2020 do 18. 5. 2020) znemožnil zaměstnancům vybojovat si vlastní iniciativou dlužné mzdy na úřadu práce prostřednictvím podání insolvenčního návrhu. Jak se bude dočasně zhruba další 4 měsíce postupovat, odlišně od zažitého postupu dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, když jim zaměstnavatel neplatí?     Zdravotní pojištění a karanténa    Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci (z preventivních důvodů), tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Příslušným dokladem je „Potvrzení o nařízení karantény“, vystavované i formou eNeschopenky. Zaměstnavatel je informován o karanténě svého zaměstnance prostřednictvím ČSSZ, obdobně jako u neschopenky. Rovněž se předpokládá, že i zaměstnanec bude o této překážce v práci na jeho straně zaměstnavatele informovat. V případě karantény či nemoci trvající nejméně jeden celý kalendářní měsíc musí OSVČ oznámit (a vydokladovat) zdravotní pojišťovně období trvání, tj. zahájení a ukončení, pro řešení případných nesrovnalostí se v dané souvislosti přikládá k podávanému Přehledu potvrzení OSSZ (viz například Poučení k formuláři VZP ČR Přehled OSVČ).         

7,55 € Detail