0

Kategórie

Chov psov a iných zvierat v obci

Chov psov a iných zvierat v obci

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2019, EAN: 9788089446865

Predkladaná publikácia je určená pre každú obec a mesto, ktoré sa stretáva s problematikou chovu psov a s viacerými doposiaľ nezodpovedanými otázkami ohľadom chovu zvierat. Na úseku veterinárnej starostlivosti je toho mnoho, čo musia chovatelia v súvislosti s chovom zvierat spĺňať, ale nie všetko z toho patrí do kompetencie obcí a miest.

37,91 € Detail
Susedské spory
slovenský

Susedské spory

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2016, EAN: 9788089446759

Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave (vrátane európskeho rozmeru rozhodovania), postupoch a riešeniach na úseku susedských sporov. Každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do práv iných subjektov.

25,08 € Detail
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
slovenský

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2015, EAN: 9788089446681

26,12 € Detail
Problematika psov v obci
slovenský

Problematika psov v obci

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2014, EAN: 9788089446650

Predkladaná vedecká monografia z jednej špecifickej oblasti práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave, postupoch a riešeniach v problematike psov. Pritom platí všeobecná zásada, podľa ktorej každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do práv iných subjektov.

24 € Detail
Susedské spory
slovenský

Susedské spory

Jozef Sotolář, Zuzana Klinger - Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. 2014, EAN: 9788089446278

45,60 € Detail