0

Kategórie

Anglicko-slovenský slovensko-anglický obchodný slovník
Novinka anglický

Anglicko-slovenský slovensko-anglický obchodný slovník

Jozef Magula - EPOS 2003, EAN: 9788080575526

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický obchodný slovníkPublikácia vychádza z požiadaviek Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá v rámci svojej činnosti zastrešuje všetky krajiny, v ktorých výrova a služba sú predmetom medzinárodnej výmeny, respektíve obchodu.Slovník je zameraný na techniku obchodných rokovaní, marketing, manažment podniku, platobné dohody, dopravu, skladovanie, korešpondenciu a otázky súvisiace s colným konaním, štatistickým spracovaním, bankovníctvom, podnikovým účtovníctvom a evidenciou. Slovník obsahuje približne okolo 30 000 hesiel /85 000 slov/ a slovných spojení.

21,60 € Detail
Anglicko-slovenský slovensko-anglický ekonomický slovník
Novinka anglický

Anglicko-slovenský slovensko-anglický ekonomický slovník

Jozef Magula - EPOS 2003, EAN: 9788080575533

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický ekonomický slovník dôsledne vychádza z požiadaviek praxe, pričom rešpektuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Sústreďuje sa hlavne na oblasť riadenia ekonomickej a obchodnej činnosti podniku.

22,60 € Detail
Anglicko-slovenský právnický slovník
Novinka anglický

Anglicko-slovenský právnický slovník

Jozef Magula - EPOS 2002, EAN: 9788080575021

Tento slovník si kladie za cieľ stať sa podkladom pre úspešný rozvoj podnikového manažmentu, ktorý musí reagovať na nové a zložitejšie formy a vzťahy uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu. Slovník obsahuje tiež najpoužívanejšie latinské výrazy, ktorým sú podľa zápisu podobné anglické výrazy.Špecializovaný anglicko-slovenský a slovensko-anglický právny slovník je po vstupe SR do EÚ nepostrádateľnou pomôckou pre podnikateľov a právnikov.

21,60 € Detail
Slovensko-anglický právnický slovník
Novinka anglický

Slovensko-anglický právnický slovník

Jozef Magula - EPOS 2002, EAN: 9788080575038

Tento slovník si kladie za cieľ stať sa podkladom pre úspešný rozvoj podnikového manažmentu, ktorý musí reagovať na nové a zložitejšie formy a vzťahy uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu. Slovník obsahuje tiež najpoužívanejšie latinské výrazy, ktorým sú podľa zápisu podobné anglické výrazy. Špecializovaný anglicko-slovenský a slovensko-anglický právny slovník je po vstupe SR do EÚ nepostrádateľnou pomôckou pre podnikateľov a právnikov.  

21,60 € Detail