0

Kategórie

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku
český

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Jiří Just, Markéta Růčková - Scriptorium 2020, EAN: 9788076490161

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století. V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, výchovu a vzdělávání bratrské šlechty i různé roviny vztahu mezi duchovním a šlechticem jako objektem zájmu bratrské duchovní správy.

14,80 € Detail