0

Kategórie

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv
slovenský

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv

Ján Svák - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057103561

Ľudské práva vo svojom pôvodnom význame a poslaní nás mali chrániť pred štátom a jeho zásahmi do našej fyzickej integrity. Chránili náš život, zdravie, osobnú slobodu či osobnú bezpečnosť. Tomu bol venovaný druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv.

24,20 € Detail
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv
slovenský

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv

Ján Svák - Wolters Kluwer 2020, EAN: 9788057102496

Druhý zväzok trojdielnej publikácie o medzinárodnej ochrane ľudských práv obsahuje podrobnú a katalogizovanú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v štyroch oblastiach. Prvou je právo na život, ktorá sa venuje problému ochrany života od interrupcií po eutanáziu. Vymedzuje aj hranice a podmienky dovoleného zabitia človeka.

22,26 € Detail
Odporúčané právo
slovenský

Odporúčané právo

Ján Svák - EUROKÓDEX 2012, EAN: 9788081550225

Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné.

22,88 € Detail
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
slovenský

Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch

Ján Svák - EUROKÓDEX 2010, EAN: 9788089447435

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor.„Základom každého zväzku je príslušná časť, resp.

88 € Detail
Súdna moc a moc sudcov na Slovensku
slovenský

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Ján Svák - EUROKÓDEX 2010, EAN: 9788089447558

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou. Sudca má právo a spravidla aj posledné slovo pri určovaní osudu človeka, a to aj v tých najzákladnejších rozmeroch.

26,40 € Detail
Ochrana ľudských práv
slovenský

Ochrana ľudských práv

Ján Svák - EUROKÓDEX 2005, EAN: 8088931517

Druhé značne rozšírené vydanie jedinečnej publikácie svojho druhu na slovenskom právnickom trhu. Publikácia prináša nevyhnutnú aktualizáciu dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale snaží sa podať praktický a reálny pohľad na uvedenú problematiku.

58,77 € Detail
Advokát pred európskymi súdmi
slovenský

Advokát pred európskymi súdmi

Ján Svák - Poradca podnikateľa 2003, EAN: 8088931304

Táto kniha je prvým pokusom na Slovensku dať advokátom sprievodcu, krátky exkurz po procesnom európskom práve a prehľad ako ďalej postupovať pred európskymi súdmi...

3,76 € Detail