0

Kategórie

Informatika 1. časť
slovenský

Informatika 1. časť

Ján Skalka - Enigma 2019, EAN: 9788081330711

Prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej spoločnosti.

11,50 € Detail
Informatika 2. časť
slovenský

Informatika 2. časť

Ján Skalka - Enigma 2019, EAN: 9788081330834

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej spoločnosti, druhá časť je venovaná programovaniu a algoritmickému riešeniu úloh v jazyku Pascal, v

9,90 € Detail
Informatika
slovenský

Informatika

Ján Skalka - Enigma 2007, EAN: 9788089132492

Kniha je určená záujemcom o súhrnné a ucelené vedomosti z oblasti informatiky. Bola vytvorená v prvom rade pre študentov končiacich strednú školu a pripravujúcich sa na maturitu či na prijímacie skúšky na vysoké školy.

11 € Detail