0
Počítajme hravo 1
slovenský

Počítajme hravo 1

Eva Dienerová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2021, EAN: 9788010039258

Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou.

5,23 € Detail
Matematika pre druhákov
slovenský

Matematika pre druhákov

Eva Dienerová - AKTUELL 2021, EAN: 9788081720604

Cieľom príručky je priblížiť žiakom matematiku 2. ročníka základnej školy zo zábavnejšej stránky, pomôcť dobre a ľahko zvládnuť rôzne matematické úkony a dôkladnejšou prípravou preklenúť strach alebo obavy z neúspechu.

7,57 € Detail
Matematika pre 1. ročník ZŠ
slovenský

Matematika pre 1. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2021, EAN: 9788055180601

Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností.

4,90 € Detail
Pravopisné chytáky Slovenčina
slovenský

Pravopisné chytáky Slovenčina (Příroda)

Eva Dienerová - IKAR 2021, EAN: 9788055178318

Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných druhov. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych i nesprávnych výrazov, úloh i diktátov naučí žiakov písať správne.

3,90 € Detail
Pravopisné chytáky Slovenčina
slovenský

Pravopisné chytáky Slovenčina (Příroda)

Eva Dienerová - IKAR 2021, EAN: 9788055178080

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky.

3,90 € Detail
Moje prvé písanie PÍSMENKÁ
slovenský

Moje prvé písanie PÍSMENKÁ (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2021, EAN: 9788055177403

PÍSMENKÁ sú tretím dielom série pracovných zošitov Moje prvé písanie (ČIARY, TVARY) Predškolákom a žiakom prvého ročníka ZŠ ponúka možnosť nacvičovať si už ťahy si konkrétnych písmen. Dieťa tu nájde zreteľne predpísané jednotlivé písmená abecedy, ktoré najprv obťahuje a potom pokračuje ich voľným písaním.

4,90 € Detail
Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ
5,22 € Detail
Pravopisné chytáky Slovenčina
slovenský

Pravopisné chytáky Slovenčina (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2021, EAN: 9788055176901

3,60 € Detail
Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ
slovenský

Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2021, EAN: 9788055174105

Táto publikácia ponúka žiakom 3. ročníka ZŠ príležitosť precvičiť si tie typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, prácu s trojcifernými i so štvorcifernými číslami, zaokrúhľovanie a premeny jednotiek.

5,50 € Detail
Moje prvé písanie ČIARY
slovenský

Moje prvé písanie ČIARY (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2020, EAN: 9788055176420

Táto publikácia, je prvou z novej série hravých pracovných zošitov, ktorých cieľom je pomôcť predškolákom a žiakom 1. ročníka základnej školy s prípravou na písanie. Ponúka im možnosť obkresľovať a podľa vzorov samostatne tvoriť čiary, ktoré v sebe ukrývajú základné prvky školského písaného písma.

4,90 € Detail
Maľované čítanie
slovenský

Maľované čítanie (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2020, EAN: 9788055174747

Maľované čítanie Medvedica Jazyčnica a iné príbehy voľne nadväzuje na mimoriadne úspešné tituly z pera tej istej autorky Maľované čítanie Mravček Zvedavček a iné príbehy a Maľované čítanie opice nezbednice a iné príbehy.

7,90 € Detail
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník ZŠ
slovenský

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník ZŠ (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2020, EAN: 9788055171623

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis vybraných slov, vlastných podstatných mien, určovanie slovných druhov. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu.

3,50 € Detail
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 4. ročník ZŠ
slovenský

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 4. ročník ZŠ (Príroda)

Eva Dienerová - IKAR 2020, EAN: 9788055171630

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis predpôn, vybraných slov, spodobovanie spoluhlások, pravopis vlastných podstatných mien, skloňovanie podstatných aj prídavných mien, zámen, čísloviek či časovanie slovies aj neohybné slovné druhy. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti.

3,50 € Detail
Krátke cvičenia z matematiky pre 2. ročník ZŠ
slovenský

Krátke cvičenia z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2019, EAN: 9788055174099

Pracovný zošit pre žiakov 2. ročníka základných škôl je ďalším dielom novej série cvičebníc, ktorej cieľom je priblížiť deťom matematiku z hravej stránky. Pri práci s touto cvičebnicou bude žiak pracovať s číslami v obore do 100 – porovnávať ich, sčitovať a odčitovať ich s prechodom cez základ aj riešiť slovné úlohy.

5,50 € Detail
Krátke cvičenia z matematiky pre 1. ročník ZŠ
slovenský

Krátke cvičenia z matematiky pre 1. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2019, EAN: 9788055174082

Táto cvičebnica je prvou z úplne novej série pracovných zošitov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť prváčikom matematiku z hravej stránky. Ponúka množstvo zaujímavých a užitočných príkladov, starostlivo povyberaných tak, aby pri ich riešení malo dieťa radosť zo sebarealizácie, stratilo zbytočný strach z matematiky a získalo k tomuto predmetu kladný vzťah.

5,50 € Detail
Matematika pre prvákov 1
slovenský

Matematika pre prvákov 1

Eva Dienerová - AKTUELL 2019, EAN: 9788081720598

Pracovný zošit pre prvákov je výborným doplnkovým materiálom nielen pre učiteľov matematiky v prvom ročníku základných škôl a rodičov, ale aj pre samotných žiakov. Obsahuje vyše 300 matematických úloh, pomocou ktorých sa rozvíja pozornosť, pohotovosť, predstavivosť, sústredenosť a logické myslenie.

7,57 € Detail
Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník základných škôl
slovenský

Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Eva Dienerová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019, EAN: 9788010036851

Pracovný zošit Nácvičné úlohy z matematiky pre 4. ročník ZŠ rozvíja matematické zručnosti a logické myslenie, je výbornou pomôckou pre žiaka, rodiča i učiteľa na dôkladné precvičenie a utvrdenie prebratého učiva. Publikácia je vhodná aj na samostatnú prácu, správnosť riešenia si žiaci overia podľa kľúča. Bola vypracovaná v súlade s iŠVP.

3,33 € Detail
Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl
slovenský

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019, EAN: 9788010036608

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1.

3,15 € Detail